Rekolekcje z Czcigodnym Sługą Bożym kard. A. Hlondem

W dniach 13-16 marca 2022 r. w parafii pw. św. Alberta w Występie (koło Potulic) wicepostulator procesu kard. A. Hlonda ks. B. Kozioł SChr przeprowadził wielkopostne rekolekcje parafialne.
Nauki były oparte o nauczanie Prymasa Hlonda i za główne motto miały jego słowa: "celem naszym jest chrześcijaństwo żywe i pełne, które zdecyduje o wielkości i potędze Polski".

Od poniedziałku do środy podczas rekolekcji Msza św. z nauką była sprawowana o godz. 10.00 i 17.00. Każdego dnia pół godziny przed każdą Eucharystią było odprawiane stosowne nabożeństwo.
I tak: w poniedziałek - nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia (podczas tego nabożeństwa była odczytana m.in. modlitwa o beatyfikację s. Faustyny, którą prawdopodobnie modlił się również Kardynał); we wtorek - adoracja Najświętszego Sakramentu z fragmentami tekstów z nauczania Prymasa o Eucharystii; w środę - różaniec część chwalebna w intencji pokoju na świecie z rozważaniami kard. A. Hlonda.
Natomiast tematyka konferencji rekolekcyjnych była następująca:
1. Przybliżenie postaci Prymasa Hlonda ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego wychowanie w rodzinie;
2. Godność i wielkość rodziny;
3. Grzech;
4. Środki prowadzące do zbawienia (kult NSPJ i kult Matki Bożej).

Dopełnieniem rekolekcji będzie w najbliższy piątek Droga Krzyżowa, której tekst postulator zostawił ks. Proboszczowi. Rozważania Drogi Krzyżowej zostały ułożone na podstawie nauczania Prymasa Augusta.

Przy tej okazji należą się gorące podziękowania Proboszczowi ks. Romanowi Sosnowskiemu, który bardzo mocno promuje postać Czcigodnego Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda.
Te podziękowania także trzeba wyrazić całej wspólnocie parafialnej, która uczestniczyła w rekolekcjach z wiellkim zainteresowaniem.

Czcigodny Sługo Boży kard. Auguście, przyczyń się za wspólnotą parafialną pw. św. Alberta w Występie.

odsłon: 1132 aktualizowano: 2022-03-18 00:12 Do góry