Tom IV, część 4 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1969

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ I SEKRETARIATU STANU

Do papieża Piusa XI - 18.12.1928

Do kard. E. Pacelliego - [bez daty]


II. LISTY DO RZYMSKICH KONGREGACYJ

Do kard. Sincero - 12.05.1933

Do Mons. E. Ruffini

- 18.07.1938
- 11.10.1938
- 28.10.1938

Do kard. Marchetti-Selvaggiani - 28.10.1938


III. LISTY DO NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

Do Mons. Carlo Colli

- 18.10.1929
- 07.11.1929

Do Nuncjusza Fr. Marmaggiego

- 23.01.1930
- 02.04.1935
- 24.04.1936

Do prałata Mons. Alfreda Pacini

- 07.11.1936
- 09.11.1936
- 09.11.1936
- 19.12.1936
- 12.02.1937
- 02.12.1938

Do Nuncjusza Ap. Cortesi

- 14.06.1937
- 06.07.1937
- 22.03.1938
- 26.07.1938
- 11.08.1938


IV. LISTY DO BISKUPÓW ZAGRANICZNYCH

Do kardynałów w Rzymie i poza Rzymem ofiarując „List past. o chrześcijańskie zasady życia państwowego”

Do bpa Jana Ew. Millera, ordynariusza Stokholmu - 10.01.1932

Kard. Hlond do bpa M. Besson - 28.05.1928

Koncept listu kard. Hlonda do bpa M. Besson

Kard. A. Hlond do bpa M. Besson - 17.05.1932

Do abpa Michele d’Herbigny

- 09.07.1932
- 12.05.1933

Do kardynała Marcello Mimmi, arcybiskupa Bari - 09.11.1936


V. LISTY DO BISKUPÓW POLSKICH

Do biskupów ordynariuszów

- 26.09.1928
- 15.04.1929
- 14.09.1929
- 09.06.1931
- 23.01.1935
- 11.07.1938
- 20.07.1938
- 11.10.1938

Do biskupów polskich kard. Kakowskiego, abpa Sapiehy i Szeptyckiego - 14.04.1930

Do ks. bpa H. Przeździeckiego, abpa Jałbrzykowskiego, bpa Szelążka, Fulmana i Wikariusza Kapituły Pińskiej - 10.06.1932

Do biskupów Jałbrzykowskiego, Łukomskiego, Przeździeckiego, Bukraby, Fulmana i szelążka - 29.03.1939

Do biskupów A. Lisieckiego i St. W. Okoniewskiego - [brak daty]

Do bpa Adamskiego

- 05.06.1931
- 18.11.1935
- 22.11.1935
- 23.12.1935
- 07.07.1936
- 06.04.1937
- 07.10.1937
- 11.12.1933
- 28.01.1938
- 26.04.1938
- 30.09.1938
- 04.10.1938

Do ks. bpa Fr. Bardy - 24.10.1938

Do ks. bpa Jana Buczko, obrz. gr-kat. - 15.01.1930

Do bpa Kazimierza Bukraby

- 23.07.1938
- 24.10.1938
- 24.10.1938

Do ks. bpa Grzegorza Chomyszyna - 27.05.1937

Do ks. bpa Mikołaja Czarneckiego C.S.S.R. - 02.09.1931

Do bpa W. Dymka - 13.11.1936

Do bpa J. Gawliny - 19.12.1935

Do abpa H. Jałbrzykowskiego - 24.10.1938

Do ks. metropolity R. Jałbrzykowskiego - 25.04.1939

[Do bpa Jałbrzykowskiego] - 24.04.1939

Do ks. bpa Mariana Jankowskiego - 07.02.1948

Do bpa Wł. Jasińskiego

- 20.04.1937
- 28.04.1938

Do bpa A. Laubitza - 29.05.1934

Do księży biskupów A. Laubitza i W. Dymka w sprawie daniny parafialnej - 18.09.1935

Do bpa Jana lorka, Administratora Ap. w Sandomierzu - 11.02.1937

Do kard. Al. Kakowskiego

- 20.01.1935
- 28.02.1935
- 22.10.1935
- 02.12.1935
- 10.12.1935
- 07.07.1936
- 22.02.1937
- 20.05.1937
- 27.05.1937
- 05.06.1937
- 08.06.1937
- 14.06.1937
- 07.09.1937
- 18.02.1933
- 14.04.1938
- 26.04.1938
- 28.04.1938
- 19.05.1938
- 09.07.1938

Do bpa Jozafata Kacyłowskiego, obrz. gr-kat. - 16.11.1926

Odpowiedź kard. A. Hlaada na talagram bpa T. Kubiny

Do bpa T. Kubiny

- 20.11.1935
- 02.12.1935
- 24.10.1938

Do bpa Karola Niemiry - 31.07.1934

Do bpa Fr. Lisowskiego

- 28.09.1938
- 24.10.1938

Do bpa Stanisława Łukomskiego

- 30.10.1931
- 16.08.1934
- 10.12.1935
- 25.04.1938
- 24.06.1939

Do ks. abp J. Nowowiejskiego

- 25.01.1932
- 28.09.1938
- 24.10.1938

Do bpa St. W. Okoniewskiego

- 23.11.1929
- 29.12.1931

Do ks. bpa H. Przeździeckiego

- 14.06.1930
- 28.11.1930
- 03.09.1931
- 09.06.1932
- 24.10.1938

Do ks. bpa K. Radońskiego - 24.10.1938

Do metropolity A. Sapiehy

- 18.8.1928
- 12.05.1932
- 03.10.1935
- 02.12.1935
- 24.03.1936
- 23.04.1936
- 14.07.1936
- 14.07.1936
- 06.10.1937
- 18.02.1938
- 23.04.1938
- 25.04.1938
- 31.08.1938
- 24.10.1938
- 27.06.1939

Do ks. bpa Czesława Sokołowskiego - 30.04.1946

Do bpa A. Szelążka

- 10.04.1928
- 15.04.1928
- 30.05.1928
- 22.10.1929

Do abpa metropolity A. Szeptyckiego

- 15.01.1930
- 12.11.1930
- 27.05.1937

Do ks. bpa Ignacego Świrskiego

- 30.04.1946
- 07.02.1948

Do ks. abpa J. Teodorowicza

- 23.06.1937
- 11.12.1937

Do ks. bpa Wojciecha Tomaki - 17.12.1935

Do ks. abpa Bol. Twardowskiego

- 27.05.1937
- 24.10.1938


VI. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO

Do ks. inf. Adamskiego - 17.06.1927

Listy do ks. Alfreda Bednorza

- 07.05.1941
- 16.10.1941
- 07.04.1942

Do ks. Feliksa Bodzianowskiego - 24.08.1937

Do ks. Aleksego Brasse - 05.06.1939

Do ks. Mikołaja Chmielowskiego ob. gr-kat. kierownika pryw. gimnazjum w Złoczowie 12.05.1928

Do ks. Rektora T. Dublewskiego - 01.10.1938

Do ks. Walentego Gadowskiego - 13.04.1929

Do ks. Wacława Gieburowskiego - 09.04.1938

Do ks. Stefana Grelewskiego - 21.12.1938

Do ks. prof. Hieronima Goździewicza i J. Skowronka

- 23.12.1941
- 28.03.1942
[Do ks. S. Janasika]
- 02.02.1937
- 02.04.1937
- 23.05.1938

Do ks. Ludwika Jarosza

- 06.12.1930
- 23.08.1931

Do ks. kan. Fr. Jedwabskiego - 09.03.1938

Do ks. szamb. L. Biłki - 09.03.1938

Do ks. prałata Czesława Kaczmarka - 13.02.1938

Do ks. Józefa Kłosa - 06.12.1930

Do ks. Jana Korzonkiewicza

- 01.12.1927
- 27.08.1929
- 13.03.1930
- 27.10.1930
- 31.10.1930
- 24.12.1930
- 05.06.1931

Do ks. Karola Lubiańca - 18.01.1934

Do ks. Franciszka Marlewskiego - 23.11.1933

Do ks. Rektora Młodochowskiego

- 28.10.1938
- 15.11.1938

Do ks. kan. Rucińskiego w Poznaniu - 1928

Do ks. Szczepana Szydelskiego

- 27.07.1931
- 30.01.1935

Do ks. Michała Śnigurowicza ob. gr-kat. - 23.07.1934

Do ks. proboszcza St. Węckiewicza - 11.05.1934

Do ks. A. Wronki

- 22.11.1938
- 20.12.1938

Do ks. prał. T. Zakrzewskiego

- 14.04.1928
- 04.01.1930
- 16.02.1930
- 03.03.1930
- 17.03.1930
- 27.12.1930
- 22.10.1931
- 28.12.1931
- 18.07.1938

Kard. A. Hlond do ks. H. Zborowskiego - 01.02.1932

W sprawie kazań Akcji Katalickiej - 27.10.1927

Do duchowieństwa w sprawie kursu Akcji Katolickiej - 15.04.1931

Do Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie w sprawie parcelacji dóbr beneficjalnych - 29.11.1930


VII. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA ZAKONNEGO

Do ks. Antoniego Hlonda - 14.04.1947

Do gen. Zmartwychwstańców M. Jagłowicza - 22.12.1938

Do ks. Władysława Kwiatkowskiego C.R.

- 06.04.1937
- 11.10.1938
- 22.10.1938

Do o. Wójcika, Prow. C.R. - 22.10.1938

Do ks. Ignacego Posadzego Przeł. Gen. Tow. Chr.

- 15.07.1933
- 24.05.1934
- 21.05.1938

Do o. Stanisława Sopucha S.J. - 21.03.1931


VIII. LISTY DO SIÓSTR ZAKONNYCH

Do s. Marii Józefy Twarowskiej, Wizytki - 07.06.1935

Do M. Leśniewskiej Przełożonej Generalnej SS. Urszulanek od Najśw. Serca P. Jezusa Konającego - 30.08.1946


IX. LISTY DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Do Premiera Janusza Jędrzejewicza - 13.01.1934

Do dr Piętaka Szefa Biura Prawniczego w Prezydium Rady Ministrów w Warszawie - 05.04.1928

Do Marszałka Sejmu RP Rataja - 30.10.1932

Do hr Karola Romera - 01.02.1938

Do Walerego Sławka - 24.04.1932

Do Premiera Ministrów F. Sławoj-Składkowskiego - 30.05.1936

Do Ministra W. Świętosławskiego

- 23.04.1936
- 23.05.1936
- 02.12.1936
- 05.12.1936
- 09.12.1936
- 01.03.1937

Do Augusta Zaleskiego, Ministra Spraw Zagranicznych - 27.12.1936


X. LISTY DO URZEDÓW PAŃSTWOWYCH

Do przedstawicieli stronnictw politycznych

Do marszałków Senatu i Sejmu

List skierowany do posłów w sprawie szkoły katolickiej

Do Prezydium Rady Ministrów - 03.12.1935

Do Kancelarji Cywilnej Prezydenta RP w warszawie - 01.02.1938

[Odpowiedź Kancelarii Prezydenta do kard. A. Hlonda] - 01.02.1938


XI. LISTY DO OSÓB PRYWATNYCH

Do Konsula angielskiego Bernarda Wilfreda Arbuthnot -15.06.1932

Do Pawła Claudela z podziękowaniem za jego poezje - 10.05.1943

Przekład listu

Do Księcia Kazimierza Czartoryskiego - 17.06.1930

W sprawie listu Heleny Jelita Czerkawskiej - 29.05.1931

Odpowiedź Kancelarii Prymasowskiej - 01.06.1931

Do prof. Stefana Dąbrowskiego

- 13.01.1934
- 19.11.1935

List księdza Prymasa kard. Hlonda do profesora Ludwika Górskiego - 06.06.1935

Do Fritz Grübelna dra prawa, Lipsk

- 16.01.1931
- 15.01.1931

Do Elżbiety Juraszównej - 15.06.1932

Listy do Stanisława Kasznicy profesora i rektora UP

- 25.04.1932
- 25.10.1937
- 04.11.1937
- 18.11.1937
- 01.04.1938
- 19.06.1946
- 13.03.1947
- 22.03.1948
- 29.05.1948

Do Profesora Antoniego Ponikowskiego - 18.10.1937

Do hr Alfreda Pomińskiego

- 13.06.1933
- 09.07.1934

Do Profesora Stefana Roppa z podziękowaniem za broszurę „Odmienne sformułowanie niektórych zasad polityki polskiej” - 13.01.1936

Do Felicji Rymarkiewiczowej z Morzyckich - 22.08.1929

Do hr Henryka Skirmunta

- 24.09.1929
- 11.01.1930

Do Baronowej de Tréville

- [bez daty]
- 27.10.1930

Da Szambelanowej Turno w Poznaniu - 14.9.1929

Do J. Żychlińskiego, właściciela Usarzewa -18.02.1938


XII. LISTY DO INSTYTUCYJ KOŚCIELNYCH

Do Towarzystwa Pań Miłosierdzia - 22.10.1931

Do Zarządu Diecezjalnego A.K. w Płocku - 29.01.1936

Do Diecezjalnego Instytutu A.K. w Katowicach - 09.12.1938

Do gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie - 02.02.1936

Do wychowanków Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 21.10.1938

Do Redakcji tygodnika „Schildwache”


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

odsłon: 2402 Do góry