Tom VI, część 5 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1969

 

Nota bibliograficzna


I. ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ DOT. ŻYCIA I DZIALALNOSCI KARD. A. HLONDA

Mons. Giuseppe Cognata, Salezjanin. Su la vita e attività del Card. Augusto Hlond

Ks. Stanisław Jezierski do JE abpa A. Baraniaka w sprawie artykułu o kard. A. Hlondzie p.t. „Sługa Maryi” - 01.09.1969

Ks. prof. Arnold Marcinkowski, Kanonik gremialny Kapituły Katedralnej Poznańskiej

- List do JE ks. abpa A. Baraniaka - 18.06.1969
- Ankieta dotycząca życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski /dla celów biograficznych/

Ks. dr Wilhelm Nocoń SDB - Kraków

- [List do ks. abpa A. Baraniaka] - 04.07.1969
- Odpowiedź na ankietę o Kradynale Hlondzie

Ks. dr Stanisław Paras, prob. par. Strzemieszyce. [Odpowiedź na ankietę]

S. Kazimiera Kromolicka, Zgrom. SS. Wizytek

- [List do ks. abpa A. Baraniaka] - 03.09.1969
- Ankieta dotycząca życia i działalności Kardynała Hlonda, Prymasa polski

S. Cecylia Nowosielska ze Zgrom. SS. Niep. Poczęcia NMP

- [List do ks. abpa A. Baraniaka] - 10.07.1969
- Odpowiedź na ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

M. Maria Zenona Dobrowolska, Przełożona Generalna SS. Niepokalanek, Zbiorowy list /odpis/ z opisem koronacji Najświętszej Panny Jazłowieckiej 9 VII 1939 r. w Jazłowcu diecezji lwowskiej - 09-11.07.1939

Z listów s. M. Benwenuty, Niepokalanki do sióstr wszystkich domów zgromadzenia

- 01.07.1946
- 15.11.1945

Halina Doria-Dernałowicz

- [List do ks. abpa A. Baraniaka] - 20.07.1969
- Odpowiedź na ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda - Prymasa Polski

Gwiazdowski Włodzimierz, Odpowiedź na ankietę, dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Odpowiedź Henryka Jesse na ankietę o kard. A. Hlondzie


II. WSPOMNIENIA CZŁONKÓW ZGROM. SAL. O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE

Ks. Wilhelm Dworowy SDB, Wspomnienia o kard. Auguście Hlondzie, Prymasie Polski

Ks. Marcin Jankowski SDB, Wspomnienia o ks. Prymasie J. Em. ks. Kardynale Auguście Hlondzie skreślone przez Jego ucznia - ks. Marcina Jankowskiego z podaniem niektórych wiadomości z Marszałek

Władysław Kalinowski, Koadiutor salezjański. Wspomnienia o Kardynale Auguście Hlondzie z czasów wiedeńskich 1911-1914

Ks. Walenty Kozak SDB, Ksiądz Kardynał August Hlond

Franciszek Szkopek, Koadiutor sal., Pierwsi Polacy u salezjanów /Wspomnienia/, Kraków 1944


III. LISTY OKRĘŻNE KS. IGNACEGO POSADZEGO, PRZEŁOŻONEGO NACZELNEGO TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODZTWA

XXX. List Okrężny. Na śmierć Założyciela

XXXI. List Okrężny. Nowe czasy

XXXIII. List Okrężny. Duch wiary Założyciela

List Okrężny XXXIV. Duch ofiary Założyciela

List Okrężny XXXV. Ubogi duchem

List Okrężny XXXVI. Sługa Maryii

List Okrężny XXXVII. W służbie Króla Miłości

List Okrężny XXXVIII. Oboediens factus

List Okrężny XXXIX. Vir ecclesiaticus

List Okrężny XL. Miles Christi

List Okrężny XLI. Przyjaciel młodych

List Okrężny XLII. Piewca polskiej wilii

Z Listów Okrężnych ks. I. Posadzego, Przeł. Naczelnego Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców o kard. A. Hlondzie

- Z listu „O posłannictwie kapłana w obecnej dobie” - Poznań 1 XII 1945
- Z listu na rozpoczęcie Nowego Roku 1946 - Poznań 1.1.1946
- Z listu o pokucie - Poznań 1.10.1946
- Z listu o karności kościelnej - Poznań 1.12.1946
- Z listu „Na piętnastą rocznicę założenia Towarzystwa” - Poznań 1.9.1947
- Z listu „Bogu ślubowane ubóstwo” - Poznań 1.4.1948
- Z listu „Cnota ubóstwa” - Poznań 1.5.1948
- Z listu „Na wzór Pawłowy” - Poznań, Kudowa-Zdrój 1.7.1948
- Z listu „Obowiązki wobec Towarzystwa” - Poznań 1.8.1948
- Z listu „Na zakończenie roku” - Poznań 1.1.1949
- Z listu „Cor unum” - Poznań 1.2.1950
- Z listu „Być optymistą” - Poznań 1.4.1950
- Z listu „Regina Societatis Christi” - Poznań 1.5.1950
- Z listu „Veni Sancte Spiritus” - Poznań 1.6.1950
- Z listu „Bóg utajony” - Poznań 1.9.1950
- Z listu „Po Kapitule Generalnej” - Poznań 1.9.1951
- Z listu „Uchwały Kapituły Generalnej” - Poznań 1.11.1951
- Z listu „Śluby w świetle uchwał Kapituły Gen.” - Poznań 1.11.1951
- Z listu „Msza święta” - Poznań 1.3.1952
- Z listu „Dwudziestolecie Towarzystwa” - 1.9.1952, Poznań


IV. MATERIAŁY KS. DR JÓZEFA BAŃKI DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA

1. List ks. dr Józefa Bański do JE abpa A. Baraniaka - 06.04.1968

2. Odpowiedź ks. abpa A. Baraniaka do ks. dr J. Bański - 20.04.1968

3. Pismo Kurii Metropl. Poznańskiej do abpa A. Baraniaka - 31.05.1968

4. Podziękowanie JE abpa A. Baraniaka ks. J. Bańce za ankietę - 28.05.1968

5. Odpowiedź na ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

6. Z pracy ks. Józefa Bańki

7. List abpa A. Baraniaka do ks. J. Bańki - 21.04.1969

8. List ks. J. Bańki do abpa A. Baraniaka - 18.05.1969

9. Drugi list w powyższej sprawie - 29.05.1969

10. Tytuł publikacji K. Strobla o Czedekowskim

11. Bolesław Jan Czedekowski, Szkic biograficzny

12. fragment z książki Karla Strobl’a dot. m.i. powstania portretu kard. A. Hlonda w Rzymie 1940

13. Schemat biograficzny Bolesława Jana Czedekowskiego

14. List ks. J. Bańki do JE. ks. abpa A. Baraniaka - 21.06.1969

15. Odpis listu B. J. Czedekowskiego do ks. J. Bańki - 02.06.1969

16. Ks. J. Bańka do JE. abpa A. Baraniaka

- 21.06.1969
- 01.07.1969

17. Dalsze materiały dot. kard. A. Hlonda - 02.07.1968

18. Korespondencja JE. abpa A. Baraniaka z ks. J. Bańką /ciag dalszy/

- [List ks. abpa A. Baraniaka do ks. J. Bańki] - 04.07.1969
- Odpowiedź ks. J. Bańki - 15.06.1969
- Ks. J. Bańka do JE. abpa A. Baraniaka - 21.07.1969
- Podziękowanie JE. ks. abpa A. Baraniaka - 01.09.1969

Jubileusz wybitnego portecisty /o malarzu-artyście J. B. Czedekowskim/


V. SZKIC BIOGRAFICZNY JE. ABPA A. BARANIAKA O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE NAPISANY DO SALEZJAŃSKIEGO SŁOWNIKA BIOGRAFICZNEGO

Abp Antoni Baraniak, Metropolita Poznański. Zarys biograficzny Kardynała Augusta Hlonda do salezjańskiego słownika biograficznego. Tekst oryginalny

- Salesiano
- L’Amministratore Apostolico della Slesia superiore e primo Vescovo di Katowice
- Sul trono di Primate della Polonia
- La Missione del Card. Hlond durante la II guerra mondiale 1939-1945
- Ultima tappa apostolica e il glorioso transito alla vita eterna

Bibliografia sulla vita ed attività del Cardinal A. Hlond

Numeri periodici dedicati alla persona del Cardinal Hlond

Bibliografia degli scritti del Cardinale Augusto Hlond


VI. WSPOMNIENIA KS. REMIGIUSZA DĄBROWSKIEGO O KARDYNALE ALEKSANDRZE KAKOWSKIM

List ks. Remigiusza Dąbrowskiego do JE. abpa A. Baraniaka w sprawie wspomnień o Kardynale Aleksandrze Kakowskim, Metropolicie Warszawy

- 12.04.1969 [1]
- 12.04.1969 [2]

Ks. Remigiusz Dąbrowski, proboszcz parafii Żychlin. Kardynał Kakowski

Kardynał Kakowski c.d. /uzupełnienie/

Kardynał Kokowski c.d.


VII. PRZEMÓWIENIA WYGŁOSZONE KU CZCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Przemówienie ks. Jana Ślósarczyka, Inspektora Tow. Sal. prow. św. Jacka w Oświęcimiu z okazji przybycia kard. B. Griffina i kard. A. Hlonda dnia 9 czerwca 1947 do Zakładu Sal. w Oświęcimiu

Przemówienie ks. Inspektora Jana Ślósarczyka na akademii jubileuszowej ku czci ks. Wizytatora Piotra Tirone z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa - Kraków - Łosiówka 4 V 1947

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Wielkiemu Prymasowi w hołdzie

- 1. Przewodnik Ludu Bożego
- 2. Budziciel nadziei świętej w sprawiedliwość Bożą
- 3. Czciciel Bogarodzicy Dziewicy

Przemówienie Księdza Arcybiskupa Antoniego Baraniaka wygłoszone przez Radio Watykańskie, dnia 3.XI.1969 r.


VIII. ARTYKUŁU POŚWIĘCONE OSOBIE KARD. A. HLONDA

Na dzień imienin Prymasa Polski ks. Arcybiskupa Augustyna Hlonda w dniu 28 sierpnia

Cardinal Hlond freed by Yanks /artykuł jednej z amerykańskich gazet/

Wypis z Ilustrowanego Kuriera Bydgoskiego nr 294/48 z dnia 26.X.1948

Odpis treści wycinka z Trybuny Opolskiej /Dziennik, organ KW PZPR - Opole/ z listopada 1968 r.

Ks. Stanisław Kosiński SDB, Parę uwag na marginesie życiorysu kard. A. Hlonda zamieszczonego w drugim tomie „Dziejów Archidiecezji Poznańskiej”


IX. SERWISY PRASOWE DOT. DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA A. HLONDA

Następca ś.p. Prymasa Dalbora

Częstochowa - wizyta J.E. Prymasa Polski

Rekonwalescencja J.E. ks. Prymasa Hlonda

Ojciec święty do J.E. Prymasa Augusta Hlonda

Ks. Prymas Hlond powraca do zdrowia

W przededniu intronizacji ks. Prymasa

Ks. Prymas Hlond w Kolonji

J.E. Arcybiskup August Hlond, Prymas Polski kardynałem

List Kardynała Prymasa do swej Matki


X. PISMA RÓŻNE DOT. KARD. A. HLONDA

Dedykacja utworu pt. „Adoramus te Christe” R. Antolisei

Dedykacja Feliksa Nowowiejskiego „Missa pro pace” 1936

Sac. Antonio Munari SDB, Al nuovo Primate della Polonia Monsignor Hlond

Kronika Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Polsce [1]

Kronika Salezjańskiego Instytutu Teologicznego w Polsce [2]

Kronika parafii rzymsko-katolickiej w Lidzbarku Warmińskim w Roku Pańskim 1945-1962-1963 /rękopis/


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

odsłon: 3293 Do góry