Do Władysława Sikorskiego.

Rzym, 12 X 1939.

Panie Premierze!

Jestem Panu Premierowi szczerze zobowiązany za pismo z dnia l. b.m., w którym Pan Premier dobitnie wyraża staropolskie stanowisko Rządu w stosunku do wiary katolickiej i do Prymasa Polski jako starodawnej i nierozerwalnej łączności Narodu z Kościołem i Ojcem świętym. Tym oświadczeniem uwydatnił Pan Premier dosadnie głębokie przekonanie Narodu, który powodowany niezłomną wiarą zdecydowanie szuka duchowego oparcia o zasady Chrystusowe i na nich, jako na niezniszczalnym moralnym fundamencie chce także wśród dzisiejszego potopu neopogaństwa budować swój byt państwowy, swą przyszłość niepodległą. Jestem szczęśliwy, że Rząd Pana Premiera, reprezentujący tak pożądaną jedność Narodu bardzo trafnie interpretuje także w tym względzie duszę polską, zjednując sobie ogólne zaufanie.

W ręce Pana Premiera składam dla Rządu najgorętsze życzenia, by mimo arcytrudnych warunków mógł z powodzeniem spełnić ogromne zadania odbudowy Rzeczypospolitej. Jako obywatel, Biskup i Prymas jestem w zakresie swych posłannictw do usług Pana Premiera.

Sprawy Państwa i wszystkie poczynania Rządu dla dobra Rzeczypospolitej włączam codziennie w swe intencje modlitewne, prosząc Najwyższego i Królowę Polski o opiekę i łaski dla Rzeczypospolitej i jej nieugiętych kierowników.

Z wyrazami szacunku głębokiego i czułym błogosławieństwem dla Pana Premiera i Rządu jestem...


Druk: Kard. August Hlond, W służbie Boga i Ojczyzny. Wybór pism i przemówień 1922-1948,
red. S. Kosiński, Warszawa 1988
, s. 163-164.

odsłon: 4576 aktualizowano: 2012-03-09 23:03 Do góry