Dekret w sprawie Przywilejów Administratorów Apostolskich dla Ziem Odzyskanych.

Gniezno, dnia 15 sierpnia 1945.

Uwzględniając niezwykłe warunki, w których działać będą zamianowani dzisiaj Administratorzy Apostolscy diecezji warmińskiej, diecezji chełmińskiej, Prałatury Pilskiej z Pomorzem Zachodnim i Ziemią Lubuską, Śląska Opolskiego i Śląska Dolnego, na zasadzie szczególniejszych upełnomocnień ze strony Stolicy Apostolskiej udzielam tymże Administratorom Apostolskim indultu, by munere durante, in proprio territorio: a) nosili morę Episcoporum biret fioletowy i pektorał także poza Mszą świętą pontyfikalną; b) przy ingresie, w czasie Mszy świętej nieżałobnej i przy udzielaniu Sakramentu Bierzmowania używali pastorału srebrnego i mitry ozdobnej; c) poza Mszą świętą ludowi błogosławili zwyczajem biskupim.


Druk: "Wiadomości Urzędowe Diecezji Warmińskiej" 9-12(1945), s. 3;
także: Dzieła, s. 781. 

odsłon: 4872 aktualizowano: 2012-03-13 19:39 Do góry