Przemówienie z okazji przybycia po wojnie w sanktuarium NMP w Piekarach Śląskich.

Piekary Śląskie, dnia 4 sierpnia 1945.
(streszczenie)

Piekarzanie!

Cieszę się, że mogę być u Matki Najświętszej w Piekarach, bo tęskniłem za Nią. Przyszedłem pokłonić się Jej i pomodlić się tu z Wami o błogosławieństwo dla nowych zadań, które nas czekają. Lud nasz zawsze był wiemy świętej wierze i wytrwał przez minione lata. Oby Polska w świetle tej wiary Boskiej odgadywała i poznawała swoje posłannictwo.

Cieszę się z Waszego śpiewu w kościele i życzę Wam, abyście byli wzorową parafią ku pocieszę Waszych biskupów.


Druk: "Gość Niedzielny" 27(1945), s. 219;
także: Dzieła, s. 783. 

odsłon: 4991 aktualizowano: 2012-03-13 19:41 Do góry