Wykaz pism z lat 1933-1937


 

- Arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski -

1933

Przemówienie wygłoszone na akademii ku czci św. Rodziny w sali kina "Słońce"
List pasterski: "O życiu parafialnym"
Odezwa: "Ratujmy Bazylikę Wileńską"
Wywiad dla KAP o pobycie w Rzymie w Roku Jubileuszowym
W Złotej księdze pp. Stefanostwa Świeżawskich. Z okazji ślubu
Orędzie do Słowaków z okazji 1100-lecia założenia w Nitrze pierwszej świątyni chrześcijańskiej
Hasło Triumfów
Z wywiadu udzielonego redaktorowi "Slovak" w Nitrze
Słowo wstępne do publikacji: Johann Sobieski Otto Forst-Battaglia
Zarządzenie w sprawie obchodów rocznicy Odsieczy Wiednia
Depesza. Odezwa do Wiednia z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej
Wywiad dr Alfreda Fuchsa z kard. Hlondem o przyjaźni czesko-polskiej
Przemówienie na uroczystościach wiedeńskich
Przemówienie na uroczystej akademii z okazji 250-łecia odsieczy wiedeńskiej w sali Filharmonii w Wiedniu
List gratulacyjny do Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej
W sprawie X Dnia Katolickiego
Rozporządzenie: W sprawie "Dnia Ubogich"
Odezwa: W sprawie "Święta młodzieży"
Odezwa: W sprawie "Dnia Opieki Polskiej" nad rodakami na obczyźnie
Z przemówienia na stulecie istnienia Konferencji św. Wincentego a Paulo z okazji Dnia Ubogich
Na pięćdziesięciolecie "Przeglądu Powszechnego"
Przemówienie Wigilijne

1934

Rozporządzenie: Uroczystość Papieska w roku 1934
Przemówienie na akademii ku czci św. Rodziny
Do redakcji dwutygodnika praskiego "Przechled" organu Ligi Katolickiej im. św. Wacława w Czechosłowacji
Instrukcja: W sprawie chórów kościelnych
Przedmowa do Zbioru Ustaw archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej pod red. ks. dr St. Brossa
Przedmowa
List pasterski: W sprawie Jubileuszu Odkupienia
Wywiad: O politykę pokoju i zrozumienia
"Niemcy a Polska". Prymas Polski wierzy w niemiecko-polskie porozumienie
Idea świętego Wojciecha jako podstawa przyjaźni czesko-polskiej
Z przemówienia kard. A. Hlonda, wygłoszonego do polskiej emigracji w Paryżu
Z przemówienia wygłoszonego w Bazylice Montmartre w Paryżu do polskich emigrantów
Wywiad z współpracownikiem dziennika Echo de Paris
Wywiad: Prymas Polski potwierdza przyjaźń francusko-polską
Enuncjacja na temat polskiej prasy katolickiej
Wywiad: "O duchowych zadaniach Polski i Francji"
Oświadczenie dla agencji Hawasa
Prymas Polski w Paryżu
Przemówienie. "Polska i Francja"
Błogosławieństwo dla emigrantów polskich we Francji
Z przemówień w Ars i w Loire podczas spotkań z emigracją polską we Francji
Do Ksieni Panien Norbertanek w Krakowie w sprawie kanonizacji bł. Bronisławy
Zarządzenie: Zbiór Ustaw Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej
List do ks. Abpa Juliana Nowowiejskiego
Rozporządzenie w sprawie warunków odpustu jubileuszowego
Z przemówienia podczas obrad Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży Polskiej
Przemówienie podczas otwarcia II Zjazdu Polaków z Zagranicy
Pozdrowienie Kardynała Prymasa Polski
Przemówienie wstępne podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego w Poznaniu
Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego
Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego
Przemówienie na zakończenie Zjazdu Polaków Zagranicą
Z wywiadu dla "L´Echo de Varsovie" na temat Kongresu Filozofii Tomistycznej
Rozporządzenie: W sprawie święta Akcji Katolickiej
List do ks. prał. Józefa Prądzyńskiego i prof. Pawła Gankowskiego
Odezwa na "Dzień Opieki Polskiej nad rodakami na obczyźnie"
Kardynał Hlond pozdrawia Argentynę za pośrednictwem dziennika "La Nacion" w drodze do Buenos Aires
Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires w Argentynie
Przemówienie podczas obrad sekcji polskiej z okazji Międzyn. Kongresu Eucharyst. w Buenos Aires
Przemówienie w kościele pw. św. Józefa w Rio de Janeiro
Ks. kard. August Hlond o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires
List do Ks. Prałata dra A. Kłowo, rektora Seminarium Polskiego w Orchard Lake Mich [USA]
Przemówienie wigilijne
Ksiądz Bosko w życiu Kościoła

1935

Rozporządzenie w sprawie Dorocznych Obchodów Papieskich
Przemówienie wygłoszone podczas akademii ku czci św. Rodziny
Przemówienie w Redakcji "Przewodnika Katolickiego" z okazji Jubileuszu 40-lecia jego istnienia
Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach
Przemówienie wygłoszone podczas Akademii Papieskiej
Słowo Wstępne: "Przemiany społeczne"
Rozporządzenie: W sprawie nazwy "katolicki"
Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia
Rozporządzenie: W sprawie zabaw tanecznych na rzecz katolickich organizacji dobroczynnych
List pasterski: " Z życia Kościoła Chrystusowego"
Odezwa: W sprawie zakończenia Jubileuszu Odkupienia w bazylice gnieźnieńskiej
Zarządzenie w sprawie nabożeństwa za śp Marszałka Józefa Piłsudskiego
Odezwa: W sprawie Zjazdu Katolickiego w Borku
Przemówienie radiowe z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze
List do dra Alfreda Fuchsa, redaktora "Lidove Listy" z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze
Oświadczenie wobec przedstawicieli prasy w związku z udziałem w Kongresie Eucharyst. w Lublanie
Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego w Lublanie
Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie
Akt ofiarowania Wielkopolskiej AK w opiekę Maryi podczas Zjazdu Katolickiego w Borku
Wywiad: O społecznych ideałach katolickich
List do ks. prał. Dra Antoniego Kłowo Rektora Seminarium Polskiego w Orchard Lake (USA)
Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia I Studium Katolickiego o rodzinie
Przemówienie podczas zakończenia I Studium Katolickiego o Rodzinie
Odezwa: Na "Dzień Opieki Polskiej nad rodakami na obczyźnie"
Wstęp: Rozporządzenie o zarządzie majątkiem kościelnym
Zarządzenie: W sprawie obchodów święta Chrystusa Króla
Zarządzenie: W sprawie dorocznych obchodów patronalnego święta katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej
List pasterski: O Kościelnych sprawach majątkowych
List do Prezydentki Rady Wyższej Stow. Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo
Orędzie do Polaków w Australii
List do senatora dr Jeszkego z podziękowaniem za wizytę senatorów i posłów zachodnich województw
Odezwa: W sprawie "Tygodnia Miłosierdzia"
Przemówienie wygłoszone podczas Zjazdu KZMM i KZMŻ
Przedmowa
Przemówienie Wigilijne
Życzenia dla polskiej emigracji

1936

Rozporządzenie dotyczące stałej propagandy trzeźwości
Przemówienie podczas akademii ku czci św. Rodziny
Z listu do Polaków Charbinie
Przemówienie radiowe z okazji "Tygodnia pomocy dla bezrobotnych"
List pasterski: "O Katolickie zasady moralne"
Z przemówienia na Zjeździe Katolickim Mężów
Przemówienie podczas Zjazdu Asystentów Kościelnych AK archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
Modlitwa do świętego Wojciecha
List do dyrektora Drukarki i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, Franciszka Ksawerego Ziołkowskiego
Przemówienie podczas XIX Zjazdu Delegowanych KSMM
List do uczestników Jubileuszu Dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji
Słowo wstępne do pamiętnika Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w 1935 roku
Przemówienie podczas zakończenie uroczystości gnieźnieńskich
Przemówienie podczas XIX Zjazdu Delegowanych KSMM
List do uczestników Jubileuszu Dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji
Przemówienie podczas otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy
Przemówienie podczas zakończenia Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy
Odezwa: W sprawie modlitw na intencję Synodu Plenarnego
Przemówienie podczas przywitania Legata Papieskiego ks. Kard. F. Marmaggiego na Synodzie Plenarnym
List pasterski biskupów z Jasnogórskiego Synodu Plenarnego
Przemówienie podczas zakończenie II Studium Katolickiego w Wilnie
Zarządzenie: Tydzień Miłosierdzia
Przemówienie podczas Kongresu Katolików Belgijskich
List szyfrowy posła RP w Brukseli T. Jackowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o audiencji Kard. A. Hlonda u króla Belgów Leopolda
Przemówienie podczas IV Kongresu Muzyki Kościelnej
Przemówienie do pielgrzymki Katolickiego Związku Kobiet
Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia
Przemówienie z okazji 10-lecia objęcia stolicy prymasowskiej
Z listów do polskich wychodźców
Przemówienie na uroczystym posiedzeniu komitetu pomocy bezrobotnym
Mamy nowego Marszałka Polski
Przemówienie z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej gen. Edwardowi Rydz-Śmigłemu
Na 10-lecie "Głosu Karmelu"
Przemówienie wigilijne

1937

List do redaktora Myśl Rekolekcyjna
Jego Eminencja Kardynał Prymas Polski przemawia do nas
Wywiad. O międzynarodowa politykę pokoju i zrozumienia
Zarządzenie w sprawie wykończenia organizacji AK i pogłębienia jej pracy w parafiach w roku 1937
Wstęp do filmu Don Bosco
Rozporządzenie w sprawie modlitw za Ojca św. Piusa XI
Przemówienie podczas otwarcie II Zjazdu Księży Asystentów AK Archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
Polskiemu wychodźstwu w Belgii i Francji na święta wielkanocne
Przemówienie z okazji profesji zakonnej członków Towarzystwa Chrystusowego
Przemówienie na uroczystości 50-lecia profesji zakonnej M. Urszuli Ledóchowskiej
Przemówienie podczas akademii z okazji Zjazdu Powstańców Wielkopolskich
Słowo Wstępne
List do Br. Wincentego Starszego Zgromadzenia Braci Albertynów w Krakowie
Słowa do redaktora agencji "Wschód" z okazji uroczystości jubileuszowych ks. abpa J. Teodorowicza i koronacji Matki Boskiej w Stanisławowie
Przemówienie podczas Zjazdu Związku KZMM i KZMŻ
Odezwa w sprawie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla
Przemówienie na XX Zjeździe Delegowanych KSMM
Przemówienie podczas uroczystości jubileuszowej abp. Józefa Teodorowicza
Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla
Dekret w sprawie erekcji Kaplicy Wieczystej Adoracji Najśw. Sakramentu w Kolegiacie w Poznaniu
Przemówienie końcowe podczas Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla
Przemówienie podczas manifestacji pod Pomnikiem Wdzięczności na Międzyn. Kongresie Chrystusa Króla
Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla
Odezwa w sprawie I Międzynarodowego Katolickiego Kongresu Przeciwalkoholowego w Warszawie
Pochwała książki Powszechne przymierze kapłańskie przyjaciół Najświętszego Serca Jezusowego
Erekcja Stowarzyszenia Wieczystej Adoracji i wspierania biednych kościołów
Przemówienie podczas inauguracji XXI Międzynarodowego Kongresu Antyalkoholowego w Warszawie
Przemówienie podczas pielgrzymki Katolickiego Związku Mężów
Odezwa w sprawie "Tygodnia Miłosierdzia"
Przemówienie radiowe na rozpoczęcie "Tygodnia Miłosierdzia"
Rozporządzenie o odczytaniu encylkiki Piusa XI O Różańcu Świętym
List do organizatorów Kursu dla Sióstr Nazaretanek z Zagranicy w Warszawie
Wywiad: Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla w Poznaniu
Dekret dotyczący prac przygotowawczych do Synodu Diecezjalnego
Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce
Przemówienie radiowe: Gwiazdka dzieciom - pomoc zimowa bezrobotnym
Wigilijne przemówienie radiowe

odsłon: 15548 Do góry