Translacja doczesnych szczątków
sługi Bożego kard. A. Hlonda


 

Dnia 9 marca 2006 w Archikatedrze Św. Jana Chrzciciela w Warszawie miała miejsce Uroczystość translacji doczesnych szczątków Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda. Uroczystości przewodniczył Prymas Polski Józef kard. Glemp. Eucharystię sprawowali kardynałowie, arcybiskupi i biskupi zgromadzeni na 335. Konferencji Episkopatu Polski (wśród nich byli obecni: kard. K. Świątek i inni biskupi ze Wschodu), duchowieństwo archidiecezji warszawskiej (m.in. dziekani dekanatów warszawskich), prezbiterzy innych diecezji (m.in. proboszcz parafii rodzinnej Sługi Bożego) oraz kapłani zakonni. Wspólnotę Towarzystwa Chrystusowego reprezentowali Przełożony Generalny ks. Tadeusz Winnicki TChr oraz ks. Józef Kubicki TChr, ks. Andrzej Orczykowski TChr, ks. Bogusław Kozioł TChr, ks. Krzysztof Jackowiak TChr, a także br. Leszek Kwaśnik TChr. We wspólnej modlitwie wzięli udział również Salezjanie, Redemptoryści, Bracia Serca Jezusowego, alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie i przedstawicielki zgromadzeń żeńskich oraz liczni wierni.

O godz. 12.00. przed ołtarzem została wystawiona trumna ze szczątkami Sługi Bożego Augusta kard. Hlonda. Czas do rozpoczęcia Mszy św. wypełniła indywidualna modlitwa duchownych i wiernych świeckich. O godz. 13.00. rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Prymas Polski, a homilię wygłosił abp Damian Zimoń. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani w katedrze odprowadzili procesyjnie doczesne szczątki Sługi Bożego do kaplicy Św. Jana Chrzciciela, gdzie został poświęcony sarkofag, w którym złożono trumnę. Na zakończenie odmówiono modlitwę o beatyfikację i odśpiewano „Boże coś Polskę”.

Było to drugie już przeniesienie doczesnych szczątków sługi Bożego. Pierwsze bowiem miało miejsce 10 lat po śmierci kard. Hlonda, czyli 21 października 1958 roku. Wtedy przeniesiono trumnę, bez jej otwierania, z miejsca pierwotnego pochówku, a więc z kaplicy Ubiczowania (obecnie kaplica z Najświętszym Sakramentem) do kaplicy prymasowskiej w podziemiach archikatedry św. Jana.

odsłon: 15255 Do góry