Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Cz. 3

Wykaz pism z lat 1930-1932


 

- Arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski -

1930

- Na trzydziestolecie "Przewodnika Katolickiego"
- Do redakcji "Mysterium Christi"
- Komentarz do listu Ojca św. Piusa XI
- Słowo wstępne
- Zarządzenie: "Wielkanocna Spowiedź i Komunia święta"
- W sprawie opieki religijno-moralnej nad wychodźstwem
- Przemówienie na rozpoczęcie kursu Akcji Katolickiej w Poznaniu 19.02.-21.03.1930
- Przemówienie o ruchu rekolekcyjnym
- Odezwa w sprawie polskiej kaplicy w Loretto
- Słowo wstępne
- Przemówienie na XXIV Zjeździe Delegowanych Katolickiego Związku Kobiet
- W sprawie opieki religijnej i moralnej nad wychodźstwem
- Odezwa: "W sprawie Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu"
- Z przemówienia inauguracyjnego na I Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu
- Odezwa: "W sprawie święta młodzieży katolickiej"
- Przemówienie do delegacji młodzieży katolickiej
- Przemówienie końcowe podczas akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu
- Przemówienie na zakończenie VII Dnia Katolickiego w Poznaniu
- Odezwa: X. Prymas do Harcerzy Polskich z powodu ataków na Harcerstwo
- Do Redaktora "Szkoły Chrystusowej"
- List pasterski: "W sprawie Akcji Katolickiej"
- W sprawie Konferencji św. Wincentego a Paulo
- Podziękowanie z okazji srebrnego jubileuszu kapłaństwa
- Z przemówienia na akademii ku czci św. Stanisława Kostki
- Czterdziestolecie Encykliki „Rerum novarum"

1931
- Słowo wstępne
- Zarządzenie: Ochrona kobiet
- Słowo w sprawie Krucjaty Eucharystycznej
- Do redakcji "Przewodnika Katolickiego" z podziękowaniem za pomoc dla Seminarium Zagranicznego
- Dzień Uniwersytetu Katolickiego Lubelskiego
- Orędzie w sprawie wizytacji kanonicznej miasta Poznania
- Przemówienie na akademii papieskiej z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI
- List do Zarządu Związku Polek w Chicago
- Z przemówienia na akademii jubileuszowej z okazji 40-lecia encykliki "Rerum Novarum"
- Streszczenie przemówienia wygłoszonego na otwarciu Zjazdu Teologicznego w Poznaniu
- Przemówienie konkluzyjne na Kongresie Mariańskim w Krakowie
- Uwagi Episkopatu Polski w przedmiocie zmian Konstytucji
- Rozporządzenie na uroczystość św. Piotra i Pawła
- Przemówienie podczas otwarcia Zjazdu Prezesów i Dyrektorów diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Poznaniu
- Przemówienie na zjeździe kuźniczanek w Poznaniu
- "O przyszłość polskiej młodzieży"
- Przemówienie na zakończenie "Dnia rekolekcyjnego" w Trzebini
- Odezwa: W sprawie Dnia Katolickiego
- Odezwa: W sprawie przesilenia gospodarczego
- Odezwa: W sprawie "Święta młodzieży katolickiej"
- List Prymasa Polski do rodaków na obczyźnie z okazji Bożego Narodzenia
- Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie
- Odezwa do duchowieństwa archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
- List do Ignacego Paderewskiego w sprawie zorganizowania duszpasterstwa emigracyjnego
Dekret w sprawie erekcji Seminarium Zagranicznego dla polskich wychodźców
- W sprawie dziesięciolecia rządów papieża Piusa XI

1932
- Do nauczycielstwa szkół powszechnych, wydziałowych i średnich w obrębie archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej
- Do redakcji miesięcznika "Cześć Maryi"
- W sprawie bractw wstrzemięźliwości i tygodnia propagandy trzeźwości
- Ustanowienie Sekretariatu Rekolekcyjnego
- Ks. Kardynał Hlond o Niemcach, Polsce i Europie
- Przemówienie na akademii papieskiej wygłoszone z okazji 10-lecia koronacji Ojca św. Piusa XI w auli Uniwersytetu Poznańskiego
- List do posłów w sprawie szkoły katolickiej
- Wywiad redakcji IKC z kard. Augustem Hlondem
- List pasterski: "O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem"
- List pasterski "O chrześcijańskie zasady życia państwowego"
- List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie świętości katolickiego małżeństwa
- Orędzie w sprawie modlitwy i pokuty, zarządzonej przez Ojca św. Piusa XI encykliką "Pobudzeni miłością Chrystusową"
- Wzruszający akt wdzięczności i przywiązania Ks. Prymasa do Mysłowic
- Słowo wstępne do broszury "Liga Obrony Powietrznej Polski"
- "O charakterze polskim". Z wywiadu udzielonego "Die Zeit"
- W sprawie Dnia Katolickiego
- W sprawie "Dnia Opieki Polskiej nad Rodakami na Obczyźnie"
- List na Zjazd Katolickich Kobiet Pracujących w Kicinie
- W sprawie nabożeństw z okazji poświecenia Pomnika Najśw. Serca Jezusowego w Poznaniu
- Odezwa w sprawie "Święta Młodzieży"
- W sprawie jałmużny za dusze zmarłych
- Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach
- Odezwa w sprawie ubogich
- Przemówienie wygłoszone podczas odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu
- Przedmowa do polskiego Mszału benedyktyńskiego
- W sprawie misji parafialnych
- W sprawie uroczystości papieskiej w 1933 roku
- Odezwa w sprawie budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu

Drukuj cofnij odsłon: 13660 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone