Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Rekognicja

Ekshumacja i rekognicja

O. Gabriel Bartoszewski OFMCap - Promotor Sprawiedliwości O. Gabriel Bartoszewski OFMCap - Promotor Sprawiedliwości

 

"Proszę mnie pochować w trumnie najskromniejszej, w takiej w jakiej chowaliśmy naszych współbraci w Potulicach. Do ręki proszę włożyć pierwsze Ustawy oraz mój krzyżyk profesyjny. Proszę również pokornie, by kaznodzieja w homilii żałobnej nie nawiązywał do mego życia. Na sądy Boże idę z drżeniem, pomnąc na niezliczone grzechy niedbalstwa moje. Ufam jednak miłosierdziu Bożemu oraz Najświętszej Pannie".

Z testamentu Ojca Ignacego 

 12 stycznia 2007, o godz. 18.00, w kaplicy Domu Głównego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu odbyło się zaprzysiężenie członków komisji, która została zobowiązana do przeprowadzenia ekshumacji i rekognicji doczesnych szczątków sługi Bożego o. Ignacego. Komisja została powołana na mocy dekretów Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego Stanisława Gądeckiego. Zgodę na przeprowadzenie ekshumacji wydał również Powiatowy Inspektorat Sanitarny.

Zaprzysiężenie prowadził Delegat Arcybiskupa Materopolity ks. R. Pajszczyk, który po modlitwie o beatyfikację i informacjach wstępnych, dotyczących zaprzysiężenia, oddał prowadzenie o. Gabrielowi Bartoszewskiemu OFMCap, Promotorowi sprawiedliwości. Świadkami zaprzysiężenia byli księża, bracia oraz klerycy - mieszkańcy Domu Głównego. Obecne były również siostry misjonarki, wraz ze swoją Wikarią Generalną s. Maksymilianą Kamińską MChR.

- ZAPIS AUDIO WSTĘPU I MODLITWY DELEGATA ARCYBISKUPA - rozmiar 2,2 M/2,23 min.

Zgodnie z prawem kanonizacyjnym przysięgę złożyli i stosowne dokumenty podpisali: delegat arcybiskupa, promotor sprawiedliwości, świadkowie instrumentariusze, lekarze, współpracownice sanitarne, pracownicy techniczni oraz świadkowie, którzy złożyli zeznanie dotyczące miejsca pochówku sługi Bożego. Podczas zaprzysiężenia Promotor sprawiedliwości wyjaśnił również sens i znaczenie ekshumacji, rekognicji i translacji doczesnych szczątków sługi Bożego.

ZAPISY AUDIO (pliki otwierają się w nowych stronach):
- SŁOWA PROMOTORA SPRAWIEDLIWOŚCI - rozmiar 8,9 M/9,34 min;
- PRZYSIĘGA DELEGATA ARCYBISKUPArozmiar 0,6 M/0,41 min;
- PRZYSIĘGA PROMOTORA I NOTARIUSZA - rozmiar 0,6 M/0,39 min;
- DALSZE ZAPRZYSIĘŻENIA I PRZYSIĘGA LEKARZY - rozmiar 3,2 M/3,25 min;
- INNE PRZYSIĘGI - rozmiar 3,1 M/3,23 min;
- ZAKOŃCZENIE ZAPRZYSIĘŻENIA - rozmiar 5,3 M/5,44 min.

Natomiast 13 stycznia 2007, wczesnym ranem, komisja wraz z lekarzami i pracownikami technicznymi udała się na cmentarz komunalny Miłostowo, do grobu sługi Bożego o. I. Posadzego. Pod nadzorem komisji i powołanych lekarzy biegłych, przystąpiono do odkopania grobu i wydobycia doczesnych szczątków sługi Bożego. Po zakończeniu prac na cmentarzu doczesne szczątki o. Ignacego Posadzego przewieziono do Domu Generalnego Towarzystwa Chrystusowego. Tam, pieśnią „Zwycięzca śmierci”, zgromadzeni przywitali doczesne szczątki sługi Bożego, które w specjalnej trumnie przeniesiono do sali, gdzie rozpoczęły się dalsze prace związane z rekognicją. Po oczyszczeniu kości, biegli lekarze ułożyli je w nowej trumience wykonanej z drzewa dębowego. Do trumienki został włożony także metalowy tubus, zawierający protokół i dokumenty ekshumacji.

We wczesnych godzinach popołudniowych oczyszczone szczątki zaniesiono w trumience do kaplicy Domu Głównego. Tam zebrani domownicy oraz siostry misjonarki odmówili różaniec, prosząc Boga o łaskę beatyfikacji sługi Bożego. Była też okazja do indywidualnego oddania czci szczątkom. Ostatnią czynnością, przewidzianą prawem kanonizacyjnym, było zamknięcie trumny i opieczętowanie jej pieczęcią lakową Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.

Świadkowie zaprzysiężenia Świadkowie zaprzysiężenia
Klerycy Klerycy
O. Gabriel O. Gabriel
Ks. Rafał Pajszczyk - Delegat biskupa Ks. Rafał Pajszczyk - Delegat biskupa
Siostra Wikaria Sióstr Misjonarek Siostra Wikaria Sióstr Misjonarek
O. Gabriel prowadzi zaprzysiężenie O. Gabriel prowadzi zaprzysiężenie
Cd. zaprzysiężenia Cd. zaprzysiężenia
Pracownicy techniczni Pracownicy techniczni
Klerycy Klerycy
Ks. Rafał składa przysięgę Ks. Rafał składa przysięgę
Świadkowie zaprzysiężenia Świadkowie zaprzysiężenia
Delegat biskupa i notariusz Delegat biskupa i notariusz
Podpis delegata biskupa Podpis delegata biskupa
O. Gabriel składa przysięgę O. Gabriel składa przysięgę
Promotor podpisuje dokumenty Promotor podpisuje dokumenty
Pracownicy techniczni Pracownicy techniczni
Klerycy Klerycy
Cd. zaprzysiężenia Cd. zaprzysiężenia
Przysięga lekarzy Przysięga lekarzy
Lekarze podpisują dokumenty Lekarze podpisują dokumenty
Cd. podpisywania dokumentów przez lekarzy Cd. podpisywania dokumentów przez lekarzy
Przysięga świadka instrumentariusza Przysięga świadka instrumentariusza
Ks. Bogusław podpisuje dokumenty Ks. Bogusław podpisuje dokumenty
Przysięga sióstr Przysięga sióstr
Podpisywanie dokumentacji przez siostry Podpisywanie dokumentacji przez siostry
Przysięga pracowników technicznych Przysięga pracowników technicznych
Podpisywanie dokumentacji Podpisywanie dokumentacji
Przysięga świadków pogrzebu Przysięga świadków pogrzebu
Składanie stosownych podpisów Składanie stosownych podpisów
Ks. Edward podpisuje dokumenty Ks. Edward podpisuje dokumenty
Delegat biskupa kończy zaprzysiężenie Delegat biskupa kończy zaprzysiężenie
Płyta nagrobna sługi Bożego Płyta nagrobna sługi Bożego
Rozkopywanie grobu Rozkopywanie grobu
Świadkowie ekshumacji Świadkowie ekshumacji
Przeniesienie trumny do samochodu Przeniesienie trumny do samochodu
Wniesienie trumny do Domu Głównego Wniesienie trumny do Domu Głównego
Świadkowie wniesienia trumny Świadkowie wniesienia trumny
Sala do rekognicji Sala do rekognicji
Wniesienie trumienki do kaplicy Wniesienie trumienki do kaplicy
Trumienka ze szczątkami w kaplicy Trumienka ze szczątkami w kaplicy
Przygotowanie do oddania czci Przygotowanie do oddania czci
Lakowanie trumienki Lakowanie trumienki
Promotor sprawdza poprawność lakowania Promotor sprawdza poprawność lakowania
Lakowanie cd. Lakowanie cd.
Trumienka z doczesnymi szczątkami sługi Bożego Trumienka z doczesnymi szczątkami sługi Bożego
Drukuj cofnij odsłon: 18449 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone