Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

Czcigodny Sługa Boży ks. Ignacy Posadzy

(1898-1984)
Współzałożyciel
i długoletni Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego;
Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla; pisarz; podróżnik

Bibliografia

Bibliografia prac dotycząca
sługi Bożego o. Ignacego


 

1. Rozporządzenia przełożonych Towarzystwa Chrystusowego:

ks. Antoni KLEIN TChr, 100-lecie urodzin śp. Ojca Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej i założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 11.

ks. Edward SZYMANEK TChr, Komunikat o przekazaniu pamiątek po zmarłym Ojcu Współzałożycielu, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 10-12(1984), s. 6.

ks. Tadeusz WINNICKI TChr, Zaproszenie do wzięcia udziału w rozpoczynającym się procesie.

2. Opracowania zwarte:

ks. Jan KONIECZNY TChr, O. Ignacy Posadzy TChr - Sługa Boży, kapłan, zakonnik, Poznań 2001, ss. 40.

Ojcu Założycielowi w 100-lecie urodzin, Poznań-Morasko 1998, ss. 16.

Maria PARADOWSKA, Wszystko dla Boga i Polonii. Życie i dzieło ks. Ignacego Posadzego, Poznań 1998, ss. 447.

ks. Mieczysław SZWEJ TChr, Był Ojcem... Sługa Boży - ks. Ignacy Posadzy TChr, bmw 1992, ss. 235.

W 5 rocznicę śmierci ks. Ignacego Posadzego, Poznań 1989, ss. 30.

3. Opracowania naukowe:

ks. Bogusław KOZIOŁ TChr, Duchowość Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej według o. Ignacego Posadzego, Warszawa 2007, (pr. dr UKSW, mps), ss. 330.

ks. Jarosław BILICKI TChr, Model kapłana-chrystusowca w ujęciu księdza Ignacego Posadzego na podstawie Listów okrężnych, Lublin 1991, (pr. mgr KUL, mps), ss. 83.

s. Edyta RYCHEL MChR, Rola cnót teologalnych w życiu osoby konsekrowanej w świetle pism księdza Ignacego Posadzego, Warszawa 1995, (pr. mgr ATK, mps).

Janusz RUSINEK, Wartość więzi ks. Ignacego Posadzego z Bogiem w działalności na rzecz rodzin Polonii Zagranicznej, Szczecin 2004, (pr. mgr ISnR, mps).

s. Justyna RAFALSKA MChR, Wychowanie do modlitwy w życiu zakonnym w świetle konferencji Sługi Bożego księdza Ignacego Posadzego, Warszawa 2001, (pr. lic. UKSW, mps).

4. Publikowane artykuły:

Pap. JAN PAWEŁ II, Telegram Ojca Świętego Jana Pawła II, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 144.

s. Teresa AMBROŻY MChr, Słowo przed zakończeniem Mszy św. Poznań, dn. 17.02.2001.

s. Maria ARMATYS MChr, Ks. Ignacy Posadzy - Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, "Głos Seminarium Zagranicznego" 1(1989), s. 11-16.

ks. Marian BURNIAK TChr, Przemówienie ks. Prokuratora Mariana Burniaka TChr w Radiu Watykańskim w 100-lecie urodzin śp. O. Ignacego Posadzego, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 3(1998), s. 4-6.

Stefan DRAJEWSKI, Święty zawsze uśmiechnięty. 17 lutego rozpoczyna się w Poznaniu proces kanonizacyjny O. Ignacego Posadzego, współtwórcy Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, "Głos Wielkopolski" 41(2001), s. 7.

ks. Marian FĄKA, W trosce o polskie dusze, "Przewodnik Katolicki" 4(2007), s. 35.

ks. Władysław GOWIN TChr, Audycja radiowa wygłoszona dn. 18.02.1978r. w Detroit w USA, maszynopis.

ks. Władysław GOWIN TChr, Ojciec Ignacy Posadzy, "Posłaniec Serca Jezusowego" 4(1984), s. 23-25.

Michał GRYCZYŃSKI, Człowiek pełen dobroci. Rozmowa z ks. dr Czesławem Kamińskim Generałem Towarzystwa Chrystusowego w latach 1976-1983, "Przewodnik Katolicki" 5(2001).

Michał GRYCZYŃSKI, Dla Boga i Polski - Ks. Ignacy Posadzy, "Niedziela" 5(2001).

Michał GRYCZYŃSKI, Nowy grób Ojca Posadzego, "Przewodnik Katolicki" 5(2007), s. 32-34.

ks. Jan GUZIKOWSKI TChr, Odszedł człowiek, który sercem ukochał Polonię, - Ksiądz Ignacy Posadzy, "Głos Katolicki" 11(1984), s. 7-9.

Jan HADALSKI TChr, Uroczystość [100-lecia urodzin śp. O. Ignacego Posadzego] w Domu Głównym Towarzystwa w Poznaniu, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 12-14.

s. Weronika ILNICKA MChr, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek dla Polonii Zagranicznej, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 150-154.

s. Ewa KACZMAREK, Człowiek ukształtowany przez łaskę, "Przewodnik Katolicki" 4(2009), s. 24-25.

KAI, Przeniesienie szczątków założyciela Towarzystwa Chrystusowego, Depesza z dn. 20.01.2007 r.

ks. Czesław KAMIŃSKI TChr, Homilia wygłoszona przez ks. Cz. Kamińskiego na uroczystości 100-lecia urodzin śp. O. Ignacego Posadzego, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 17-20.

ks. Czesław KAMIŃSKI TChr, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. rozpoczynającej proces beatyfikacyjny Sługi Bożego, o. Ignacego Posadzego, Poznań, 17.02.2001.

ks. Czesław KAMIŃSKI TChr, Wspomnienia o Ojcu Ignacym Posadzym wygłoszone 17 stycznia 1985r. "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 1-2(1985), s. 1-7.

ks. Czesław KAMIŃSKI TChr, Na wychodźstwie giną dusze polskie, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 147-149.

ks. Czesław KAMIŃSKI TChr, O. Ignacy Posadzy w czasie drugiej wojny światowej, "Głos Seminarium Zagranicznego" 1(1989), s. 5-11.

ks. Lucjan KAMIŃSKI SDB, Ks. Ignacy Posadzy - protektor i opiekun polskich emigrantów. W 100. rocznicę urodzin, "Nowy Dziennik" 7179(1998).

ks. Michał KAMIŃSKI TChr, Założyciel miesięcznika "Msza Święta" i jego pierwszy redaktor odpowiedzialny, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 6-7(1984), s. 23-24; oraz MŚ 3(1984), s. 48.

s. Magdalena KAROLCZAK MChr, Sprawiał, że odchodziliśmy od niego lepsi, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 28.

ks. Tadeusz KŁAPKOWSKI TChr, Oddać się Bogu..., "Msza Święta" 3(1998), s. 86-87.

Katarzyna KOLSKA, Sława świętości, "Głos Wielkopolski" 41(2001), s. 10.

ks. Bernard KOŁODZIEJ TChr, ...By dziedzictwo Tego Sługi żyło, "Przewodnik Katolicki" 18(1984), s. 5.

ks. Bernard KOŁODZIEJ TChr, Śp. Ignacy Posadzy Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 1-2.

ks. Jan KONIECZNY TChr, Dla Boga i Polonii. Rozpoczyna się proces beatyfikacyjny sługi Bożego O. Ignacego Posadzego TChr, kapłana i zakonnika, "Nasz Dziennik" 41(2001), s. 8-9.

ks. Jan KONIECZNY TChr, Nomen omen - Ojciec, "Msza Święta" 3(2001), s. 78-79.

ks. Jan KONIECZNY TChr, P. Ignacy Posadzy, apostolo degli emigranti polacchi nel mondo. Si inaugura sabato 17 febbraio a Poznań il processo diocesano per la causa di beatificazione, "L'Osservatore Romano" 39(2001), p. 8.

ks. Bogusław KOZIOŁ TChr, Chrystus Król i Jego Królestwo. Chrystocentryzm życia zakonnego w nauczaniu o. I. Posadzego, "Życie konsekrowane" 1(2008), s. 73-85.

ks. Bogusław KOZIOŁ TChr, Ojca Ignacego Posadzego zamyślenia nad powołaniem kapłańskim..., "Msza Święta" 1(2007), s. 14-15.

ks. Bogusław KOZIOŁ TChr, Czy potrzebujemy beatyfikacji Sługi Bożego Ojca Ignacego?, "Msza Święta" 1(2008), s. 14-15.

Leszek KRYŻA TChr, Kalendarium Ojca Ignacego Posadzego TChr, "Dzień Emigranta. Materiały pomocnicze na Dzień Emigranta" 1989, s. 26-29.

ks. K. M., Rozpoczął się proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Posadzego, Informacja z KAI.

ks. Bogusław Nadolski TChr, Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w I rocznicę śmierci Ojca Współzałożyciela.

Bogdan NOWAK, I ty możesz odmienić świat, "Niedziela" 15(2001).

ks. Andrzej ORCZYKOWSKI TChr, Ojciec Ignacy Posadzy o Kapłaństwie, Eucharystii i Kościele, "Głos Towarzystwa Chrystusowego".

Maria PARADOWSKA, Moje spotkanie z Ojcem - ks. Ignacym Posadzym (Sylwetka duchowa O. I. Posadzego), "Głos Seminarium Zagranicznego" 6(1996), s. 8-31.

ks. Tadeusz PERLIK TChr, Moje wspomnienia o Ojcu Ignacym Posadzym wygłoszone w Domu Głównym w Poznaniu dnia 16 stycznia 1995 r. w przeddzień rocznicy Jego śmierci, "Głos Seminarium Zagranicznego" 5(1995), s. 52-56.

ks. Kazimierz PIELATOWSKI, Puszczykowski proboszcz wspomina, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 164-165.

ks. Kazimierz PIELATOWSKI, Wspominam Ojca Ignacego Posadzego, "Głos Seminarium Zagranicznego" 4(1993), s. 1-10.

ks. bp Marian PRZYKUCKI, Homilia żałobna w archikatedrze poznańskiej, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 11-16; oraz MŚ 7-8(1984), s. 157-161.

W.S. [Wirginia SKOWROŃSKA], "Dla Boga i Polonii". Ignacy Posadzy - Ksiądz, podróżnik, publicysta, "Gniewkorama" 5(1996), s. 9-10.

W.S. [Wirginia SKOWROŃSKA], Śp. ks. Ignacy Posadzy (1898-1984) współzałożyciel i generał Chrystusowców, "Słowo Powszechne" 37(1984).

ks. Władysław STANISZEWSKI, Śp. ks. Ignacy Posadzy, "Niepokalana" 7-8(1984), s. 177-178.

ks. Władysław STANISZEWSKI, Zmarł Ojciec Ignacy Posadzy, "Gazeta Niedzielna" 7(1984), s. 1-2.

ks. Witold STAŃCZAK TChr, Homilia podczas uroczystości w Domu Głównym Sióstr Misjonarek w Morasku.

ks. Witold STAŃCZAK TChr, Konferencja wygłoszona w Domu Głównym w Poznaniu 17.01.1997r. podczas dnia skupienia, w XIII rocznicę śmierci Ojca Ignacego Posadzego, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 24-27.

ks. Witold STAŃCZAK TChr, Ojciec - apostoł zjednoczony z Chrystusem, odwiecznym kapłanem, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 24-27.

ks. bp Stanisław STEFANEK TChr, Homilia przy trumnie Współzałożyciela Ojca Ignacego Posadzego wygłoszona w Puszczykowie w czasie liturgii żałobnej, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 6-8.

ks. Edward SZYMANEK TChr, Komunikat Radia Watykańskiego, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 3.

ks. Edward SZYMANEK TChr, Ojciec Ignacy, "Tygodnik Powszechny" 10(1985), s. 3.

ks. Edward SZYMANEK TChr, O. Ignacy Posadzy - jego wielkość, "Głos Seminarium Zagranicznego" 3(1998), s. 20-23.

ks. Edward SZYMANEK TChr, Słowo pożegnalne na cmentarzu miłostowskim, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 16-17.

ks. Edward SZYMANEK TChr, Słowo w czasie nabożeństwa żałobnego w kaplicy Domu Głównego w Poznaniu w dniu 22.01.1984, "Informator Towarzystwa Chrystusowego" 2-3(1984), s. 9-11.

ks. Edward SZYMANEK TChr, W Domu Głównym, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 156-157.

Wojciech Świątkiewicz, Ks. Posadzy - opiekun Polonii.

Śp. ks. Ignacy Posadzy Współzałożyciel Towarzystwa Chrystusowego, "Tygodnik Powszechny" 10(1984).

ks. Bogusław TUREK, Posadzy Ignazio, Enciclopedia dei santi - Biblioteca Sanctorum 2000, k. 1145-1146.

K.W., Z wizytą u Ojca Posadzego, "Msza Święta" 7-8(1984), s. 193.

ks. Antoni WAŻBIŃSKI, Zaproszenie do modlitwy. Ksiądz Ignacy Posadzy błogosławionym?, "Przewodnik Katolicki" 16(2000), s. 41.

s. Jeannette WRONKA MChR, Ojciec i założyciel. Setna rocznica urodzin ks. Ignacego Posadzego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, "Przewodnik Katolicki" 7(1998), s. 15.

Zas., Proces beatyfikacyjny ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, rozpoczął się 17 lutego w bazylice archikatedralnej w Poznaniu, KAI 8(2001), s. 4.

5. Inne:

Agata JEZIERSKA, Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej - historia życia Sługi Bożego Ojca Ignacego Posadzego, praca maturalna, Poznań 2006.

Drukuj cofnij odsłon: 14071 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone