Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

Cz. 5.

Wykaz pism z lat 1938-1939


 

- Arcybiskup Gniezna i Poznania, Prymas Polski -

1938

Z Orędzia Episkopatu Polski w sprawie uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego
Przemówienie podczas rozpoczęcia II Kongresu Misyjnego Duchowieństwa
Oświadczenie na temat polskiej polityki zagranicznej
Odezwa w sprawie kanonizacji bł. Andrzeja Boboli
Wywiad z redakcją budapesztańskiego
List do Adolfa hr. Bnińskiego prezesa Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
Orędzie na Kongres Polaków w Berlinie
Odezwy w sprawie budowy kościoła akademickiego w Poznaniu
Przemówienie w bazylice gnieźnieńskiej z okazji odsłonięcia pomnika kardynała Edmunda Dalbora
List do uczestników Kongresu Salezjańskiego w Częstochowie
Przemówienie na XXXIV Zjeździe Delegatów Katolickiego Związku Robotników Polskich
Odezwa w sprawie triduum ku czci św. Andrzeja Boboli w Poznaniu
Przemówienie na XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie
Z listu do O. Ignacego Posadzego
Słowo wstępne
Odezwa do młodzieży katolickiej w sprawie Pielgrzymki na Jasną Górę
Przemówienie do rolników Wielkopolskich
Odezwa na Dzień opieki polskiej nad rodakami na obczyźnie
Przemówienie podczas akademi na Zlocie katolickiej Młodzieży Męskiej w Częstochowie
Przedmowa
Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia
Wskazania w sprawie nadchodzących wyborów do parlamentu
Rozmowa redaktora naczelnego "Małego Dziennika"
List do Sióstr Nauczycielek ze St. Zjedn. biorących udział w III Kursie dla Nauczycielek z zagranicy
Dekret o ustanowieniu Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu
List do abpa Józefa Teodorowicza
Przemówienie z okazji poświęcenia nowych osad w Wielkopolsce
Odezwa na Tydzień Akademika
Życzenia dla księży polskich pracujących we Francji
List do Stanisława Miłaszewskiego Prezesa Zarządu Zjednoczenia Pisarzy Katolickich
Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Akcji Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych
Przemówienie wigilijne
Polecenie czasopisma "Teologia praktyczna"

1939

List do studentów Towarzystwa Chrystusowego w Rzymie na ręce kl. Józefa Miękusa
List do Prezydium Konstytucyjnego Zjazdu Polaków we Francji
Przemówienie radiowe Wspomnienie o śp. Kardynale Aleksandrze Kakowskim
Zarządzenie w związku ze śmiercią papieża Piusa XI
Przemówienie radiowe ku czci papieża Piusa XI
List do członków Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach
W sprawie wyboru nowego papieża Piusa XII
Przemówienie radiowe w przededniu koronacji papieża Piusa XII
List do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce
Odezwa biskupów do wiernych w przeddzień II wojny światowej
Przemówienie w Katedrze kieleckiej
Przemówienie podczas jubileuszu 20-lecia Związku Młodych Polek
Kondolencje złożone O. Włodzimierzowi Ledóchowskiemu, Generałowi OO. Jezuitów
Rozporządzenie w sprawie zobowiązań finansowych duchowieństwa
Przemówienie podczas koronacji statuy Matki Bożej w Jazłowcu
Depesza do papieża Piusa XII z okazji VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie
Odezwa w sprawie "Dnia Opieki"
Przemówienie podczas otwarcia VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla
Homilia podczas VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla

Drukuj cofnij odsłon: 13731 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone