Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona Kardynałowi Hlondowi w Krakowie

Katedra Historii Europy Środkowo-Wschodniej Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie zorganizowała Konferencję naukową poświęconą Słudze Bożemu kard. Augustowi Hlondowi, salezjaninowi, Prymasowi Polski, założycielowi Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, rozsianej w różnych częściach świata.

Konferencja, o charakterze międzynarodowym, odbyła się w piątek, 30 marca, a jej współorganizatorem były także: „Istituto Storico Salesiano” (ISS) i „Associazione Cultori di Storia Salesiana” (ACSSA).

W czasie Konferencji przyglądano się kardynałowi Hlondowi jako Pasterzowi „z głęboką perspektywą w dal”, uwypuklając jego umiejętność oceny teraźniejszości, której towarzyszyło ufne spojrzenie skierowane ku przyszłości.

Wielkie zainteresowanie wzbudziła prelekcja prof. Rudolfa Grulicha z Uniwersytetu w Gießen (Niemcy). Została w niej przybliżona opinia, jaką gestapo wydało odnośnie do tego polskiego kardynała: osoba nie tak bardzo wrogo nastawiona wobec nazistowskiego reżimu, w stosunku do której były rozsiewane oszczerstwa i nieuzasadnione oskarżenia. Odnaleziona dokumentacja – jeszcze wymagająca konfrontacji z innymi źródłami – stanowi także użyteczne narzędzie, które pozwala lepiej zrozumieć sposób funkcjonowania hitlerowskiej propagandy w odniesieniu do zagranicznego kleru.

Ks. prof. Bernard Kołodziej, wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w swojej prelekcji “Prymas Polski kard. August Hlond – charyzmatyczny pasterz i mąż stanu” ukazał główne rysy sylwetki kardynała salezjanina, podkreślając jego rolę nie tylko w życiu Kościoła, ale także w działalności polskiego społeczeństwa.

Prof. Jerzy Pietrzak, wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego, przybliżył temat, który dotychczas nie był omawiany: “Prymas August Hlond o ustroju powojennej Polski”. W swojej analizie ukazał, że dla kardynała Hlonda koncepcja struktury politycznej ściśle łączyła się z systemem korporacji, który znajdował swoją inspirację w chrześcijańskiej doktrynie społecznej, dążąc do przezwyciężenia ograniczeń systemu partyjnego.

Ks. prof. Józef Wołczański, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dokonał pogłębienia relacji kard. Hlonda z metropolitą lwowskim obrządku greckokatolickiego abp. Andrzejem Szeptyckim. Pomimo tego, iż ten ostatni, z racji nacjonalistycznych, podejmował pewne posunięcia niewiele mające wspólnego z duchem współdziałania, kardynał salezjanin nie zerwał nigdy tej współpracy, a wręcz przeciwnie zajmował wobec niego zawsze przychylną postawę, co świadczy o wielkości ducha kardynała Hlonda.

I na koniec, ks. prof. Stanisław Zimniak, członek Salezjańskiego Instytutu Historycznego, poddał analizie obecność Prymasa Augusta Hlonda na forum międzynarodowym. Prelegent udokumentował jego aktywny udział w licznych Kongresach Eucharystycznych i poświęconych Chrystusowi Królowi, w których uczestniczył jako przedstawiciel Konferencji Episkopatu. Zostały omówione recenzje niektórych jego pism, jakie ukazały się w czasopismach zagranicznych, a także liczne komentarze opublikowane w tygodnikach i dziennikach europejskich. W czasie swoich wielu podróży do Europy purpurat podtrzymywał współpracę i kontakty z Kościołami poszczególnych krajów, chcąc stworzyć jednolity front przeciwko systemom totalitarnym i ateistycznym.

Spotkanie zakończyło się Eucharystią, której przewodniczył Wikariusz Inspektora, ks. Adam Paszek, w czasie której modlono się o rychłą beatyfikację Sługi Bożego. 


Cyt. za: www.infoans.org
oraz za: www.zyciezakonne.pl

Drukuj cofnij odsłon: 5017 aktualizowano: 2012-04-07 13:30 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone