Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Aktualności

Spotkanie w Civitas Christiana, poświęcone kard. A. Hlondowi

W pierwsze grudniowe popołudnie bieżącego roku Oddział w Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” w Katowicach zorganizował spotkanie Klubu Społeczeństwo, poświęcone osobie i nauczaniu społecznemu Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski.

Kard. August Hlond był związany z naszym regionem. Urodził się na Śląsku w Brzęczkowicach (5 lipca 1881). Ponadto jemu Katowice zawdzięczają utworzenie diecezji w 1926. Duchowny był ponadto arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i poznańskim w latach 1926–1946, arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim w latach 1946–1948, prymasem Polski w latach 1926–1948. Godność kardynalską otrzymał w roku 1927.

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od celebracji Eucharystycznej w katowickiej katedrze p.w. Chrystusa Króla w intencji rychłej beatyfikacji Kardynała. Zgromadzeniu liturgicznemu przewodniczył wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Prymasa, ks. Bogusław Kozioł SChr. Złożyliśmy także kwiaty pod pomnikiem Prymasa, znajdującym się nieopodal katedry.

Część formacyjno-edukacyjna, która odbyła się w siedzibie naszego katowickiego Oddziału, zgromadziła wiele osób również spoza Stowarzyszenia, które były zainteresowane tą postacią wielkiego Syna ziemi Śląskiej. W panelu dyskusyjnym, który poświęcony był osobie i nauczeniu społecznemu Kardynała wzięli udział: ks. Bogusław Kozioł SChr – wicepostulator procesu beatyfikacyjnego; oraz Łukasz Kobiela autor albumu o Kardynale Auguście wydanego przez katowicki IPN kilka miesięcy wcześniej.

Nasi goście mówili wiele ciekawych rzeczy na temat Sługi Bożego. Poznaliśmy, w zarysie, biografię Kardynała, ze szczególnym uwzględnieniem lat spędzonych na obczyźnie. Prelegenci zgodnie podkreślali, że wokół Prymasa Augusta była budowana całkowicie fałszywa „czarna legenda”, która miała zohydzić postać Duchownego. Nie mniej jednak nie przeszkodziło to w procesie beatyfikacyjnym. Opracowane w 2008 roku "Positio", zostało zaopiniowane pozytywnie w 2017 r. przez Komisję Teologiczną Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, a w 2018 przez kardynałów i biskupów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 21 maja br. papież nakazał promulgować "Dekret o heroiczności cnót i życia" Prymasa Hlonda. Kardynałowi przysługuje od tego czasu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Kard. August Hlond w swoim nauczaniu wiele miejsca poświęcił nauce społecznej. Pouczał, że należy i trzeba kochać naród, lecz nigdy nie wolno nienawidzić innych nacji. Był wielkim propagatorem na ziemiach polskich włoskiej idei Akcji Katolickiej. Pragnął, aby laikat włączył się aktywnie w posługę Kościoła powszechnego, czym niewątpliwie wyprzedził naukę Soboru Watykańskiego II. Koncentrował się na ukazaniu właściwych relacji państwo-obywatele. Ks. Bogusław Kozioł stwierdził, że Kardynał widząc działalność Naszego Stowarzyszenia byłby niezmiernie rad, ponieważ wielokrotnie namawiał świeckich katolików do aktywnego udziału w życiu społecznym i politycznym Polski.

Michał Kosche 


Przy tej okazji warto odesłać Czytelników do dwóch artykułów, poświęconych kard. A. Hlondowi, które ukazały się w "Civitas Christiana" nr 10(65), październik 2018 (cały numer można pobrać TUTAJ):

- "Daj mi dusze, resztę zabierz" (wywiad Marty Kowalczyk z ks. Bogusławem Koziołem SChr), w: "Civitas Christiana" 10(2018), s. 34-35;
- Mateusz Zbróg, Kardynał August Hlond (pdf), w: "Civitas Christiana" 10(2018), s. 31-32.

Drukuj cofnij odsłon: 1442 aktualizowano: 2018-12-03 23:47 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2020 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone