Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
CHRYSTUS KRÓL

CHRYSTUS KRÓL

Tryptyk o wymiarach
175x230 cm, został namalowany na desce
w 1986 r. przez Wandę Gałczyńską. Ukazuje on duchowość i charyzmat Towarzystwa Chrystusowego. Tryptyk znajduje się w domu nowicjackim chrystusowców
w Mórkowie koło Leszna Wlkp.

Słudzy Boży

Słudzy Boży


 

"«Kandydat na ołtarze od momentu rozpoczęcia sprawy beatyfikacyjnej lub kanonizacyjnej jest nazywany sługą Bożym».

Kongregacja w paragrafie tym pragnie zwrócić uwagę, iż w ścisłym sensie sługą Bożym mozna nazywać tylko osobę, której proces beatyfikacyjny już się rozpoczął. Paragraf ten próbuje eliminować popularną praktykę nazywania sługą Bożym kandydata na ołtarze, mimo że prawnie nie może być tak nazwany. Zatem uściśla nieprecyzyjne przepisy DPM (Konstytucji Apostolskiej Divinus perfectionis Magister - przyp. wł.), które utożsamiają sługę Bożego z kandydatem na ołtarze, czyli wiernym, który zmarł w opinii świętości, choc jego proces nie został jeszcze wszczęty. Teksty prawne w zasadzie nie znają wyrażenia kandydat na ołtarze i dlatego używają wyrażenia sługa Boży w szerokim rozumieniu tego słowa".

H. Misztal, Sanctorum Mater. Instrukcja Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych
o prowadzeniu dochodzenia diecezjalnego lub eparchialnego
w sprawach kanonizacyjnych. Komentarz, Lublin 2008, s. 28.


Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej w swojej nie tak długiej historii, doczekało się dwóch sług Bożych.

Są nimi:
sługa Boży kard. August Hlond - Założyciel Zgromadzenia, Prymas Polski;
sługa Boży ks. Ignacy Posadzy - Współzałożyciel Zgromadzenia, Założyciel Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Obydwa procesy są prowadzone już na etapie rzymskim.

Drukuj cofnij odsłon: 30652 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone