Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. II, cz. 1.

Tom II, część 1 - Przemówienia

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1966.


 

 

Nota bibliograficzna

PRZEMÓWIENIA RADIOWE

I. PRZEMÓWIENIA WIGILIJNE

Przemówienie wigilijne - Pałac prymasowski w Poznaniu, 23 grudnia 1933

Przemówienie wigilijne. Pałac prymasowski w Poznaniu, 24 XII 1934

Przemówienie wigilijne - Pałac prymasowski w Poznaniu, 24 XII 1935

Przemówienie wigilijne. Pałac prymasowski w Poznaniu, 24 XII 1936

Przemówienie wigilijne. Pałac prymasowski w Poznaniu, 24 XII 1937

Przemówienie wigilijne. Pałac prymasowski w Poznaniu. 24 XII 1938

Przemówienie wigilijne. Radio watykańskie - 24 XII 1939

Przemówienie wigilijne - Rzym, Radio watykańskie, 24 XII 1946


II. PRZEMÓWIENIA NA TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA I TYDZIEŃ BEZROBOTNYCH

Przemówienie radiowe z okazji „Tygodnia pomocy dla bezrobotnych” - Poznań, 13 lutego 1936

Przemówienie na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia w Poznaniu wygłoszone przez radio dnia 3 X 1936

Przemówienie na uroczystym posiedzeniu Komitetu Pomocy Bezrobotnym wygłoszona na sali posiedzeń Rady Miejskiej w ratuszu poznańskim 4 listopada 1936 roku do radia

Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia - Poznań, 9 X 1937

„Gwiazdka dzieciom - pomoc zimowa bezrobotnym”. Przemówienie wygłoszone przez radio 18 XII 1937

Przemówienie radiowe na rozpoczęcie „Akcji Pomocy Zimowej dla bezrobotnych”, Poznań, 3 grudnia 1938 roku

Przemówienie radiowe na rozpoczęcie „Tygodnia Miłosierdzia” - Poznań, 10 X 1938


III. PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

„Wspomnienie o śp. Kardynale Kakowskim”. Przemówienie radiowa wygłoszone 3 I 1939

Przemówienie wygłoszone ku czci papieża Piusa XI w czasie żałobnej akademii radiowej dnia 11 II 1939

Przemówienie radiowe z Watykanu w przeddzień koronacji Piusa XII

Przemówienie z watykańskiej stacji radiowej w przeddzień koronacji Jego Świątobliwości Papieża Piusa XII. Redakcja druga

Przemówienie do niewolnej Polski wygłoszone przez radio watykańskie. Rzym, 28 IX 1939

„Polskie Zaduszki”. Przemówienie wygłoszone przez radio watykańskie 4.XI.1939

Przemówienie do Polaków w USA i amerykańskich katolików w Paryżu dnia 18 kwietnia 1945 przez radio

Przemówienie wygłoszone do narodu amerykańskiego przez radio w Paryżu dnia 18 kwietnia 1945. (tłumaczenie angielskie)


PRZEMÓWIENIA OFICJALNE

I. PRZEMÓWIENIA URZĘDOWE

Przemówienie na zamku warszawskim z okazji otrzymania biretu kardynalskiego z rąk prof. I. Mościckiego, Prezydenta RP - 29 VI.1927

Przemówienie na powitanie Legata Papieskiego Ks. Kard. Franciszka Marmaggiego w dniu otwarcia I Synodu Plenarnego na Jasnej Górze. 24 VIII 1936. (tłumaczenie z łaciny)

Przemówienie wygłoszone 10 listopada 1936 roku na placu zamkowym w Warszawie z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej gen. Edwardowi Rydz-Śmigłemu

Przemówienie na uroczystej akademii jubileuszowej w auli uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie ku czci ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa w dniu 29 maja 1937 r.


II. PRZEMÓWIENIA KONGRESOWE

Przemówienie na otwarcie Międzynarodowego Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu 28 września 1927. tekst francuski

Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Misyjnym w Poznaniu wygłoszone na auli Uniwersytetu Poznańskiego dnia 28 IX 1927. (tłumaczenie z francuskiego)

Przemówienie konkluzyjne na Kongresie Mariańskim w Krakowie z okazji 1500-lecia Soboru Efeskiego 12 kwietnia 1931

Przemówienie wygłoszone w języku niemieckim na uroczystościach wiedeńskich 12 IX 1933

(Tłumaczenie)

Przemówienie na uroczystej akademii z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej w sali Filharmonii we Wiedniu 13 września 1933 r.

Przemówienie na uroczystej akademii z okazji 250-lecia odsieczy wiedeńskiej w Wiedniu 13 IX 1933. (Przekład niemiecki)

Przemówienie inauguracyjne na otwarcie Międzynarodowego Kongresu Tomistycznego w Poznaniu 28 sierpnia 1934

Przemówienie inauguracyjne z okazji otwarcia Międzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu 28 VIII 1934. Redakcja druga

Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires w Argentynie wygłoszone w parku Palermo dnia 11 X 1934. (po hiszpańsku)

(tłumaczenie z hiszpańskiego)

Przemówienie wygłoszone w kościele św. Józefa w Rio de Janeiro dnia 22 X 1934 z okazji pobytu w Brazylii w drodze powrotnej do Polski

Przemówienie radiowe z okazji Zjazdu Katolickiego w Pradze - 27 VI 1935

Przemówienie wygłoszone na Kongresie katolików belgijskich w Malines dnia 12 września 1936. tekst po francusku

(Tłumaczenie)

Przemówienie do pielgrzymki Katolickiego Związku Kobiet na Jasnej Górze dnia 29 września 1936 r. transmitowane przez wszystkie rozgłośnie radiowe w Polsce

Przemówienie inauguracyjna na I. Międzynarodowym Kongresie Antyalkoholowym w Warszawie 11-14 IX. 1937

Przemówienie na inauguracji I. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie 26 V 1938

Przemówienie na akademii w czasie Zlotu Katolickiej Młodzieży Męskiej w Częstochowie. Jasna Góra 25 IX 1938


III. PRZEMÓWIENIA LEGATA PAPIESKIEGO

„Govor papezevega legata Kardinala Dra Avgusta Hlonda”. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone w języku słoweńskim na Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Lublanie dnia 29 czerwca 1935 roku

Mowa inauguracyjna przy otwarciu Kongresu Eucharystycznego w Lublanie 29 VI 1935. (tłumaczenie z języka słoweńskiego)

Z przemówienia na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. 30 VI 1935. Tekst słoweński

Przemówienie na zakończenie jugosłowiańskiego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie. 30 VI 1935. (tłumaczenie z języka słoweńskiego)

Przemówienie wygłoszone podczas obiadu z okazji Kongresu Eucharystycznego w pałacu biskupim w Lublanie 30 VI 1935. tekst po słoweńsku

Mowa Legata Papieskiego J. Em. ks. Augusta kardynała Hlonda, Prymasa Polski wygłoszona na wielkim zebraniu inauguracyjnym Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w auli Uniwersytetu Poznańskiego dnia 25 czerwca 1937 r.

Discours prononcè a la reunion du Congres du Christ-Roi a Poznań - 25 VI 1937

Przemówienie na zakończenie Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 29 VI 1937

Mowa Ks. Kardynała Legata A. Hlonda na końcowej międzynarodowej manifestacji Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu dnia 29 czerwca 1937 roku

Mowa inauguracyjna Kard. A. Hlonda Legata Papieskiego na uroczystym posiedzeniu VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie, stolicy Słowenii 28 lipca 1939. Tekst oryginalny

Tekst słoweński

Mowa J. Em. Legata Papieskiego Kardynała Hlonda na uroczystym posiedzeniu VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie, dnia 28 VII 1939. Tekst polski

Homilia o Królestwie Chrystusowym wygłoszona w czasie Mszy św. pontyfikalnej z okazji VI Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie - 30 lipca 1939. Tekst oryginalny

Tekst słoweński

Homilia wygłoszona przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski jako Legata Papieskiego w czasie Mszy św. pontyfikalnej na Kongresie Chrystusa Króla w Lublanie dnia 30 lipca 1939 roku. Tekst polski


PRZEMÓWIENIA PROGRAMOWE

I. PRZEMÓWIENIA PRZEDWOJENNE 1922-1939

„Ksiądz Bosko a misje”. Referat wygłoszony na salezjańskim Kongresie Misyjnym odbytym w Łodzi dnia 9 maja 1926 roku

„Kryzys duszy polskiej”. Przemówienie na VII. Zjeździe Katolickim w Poznaniu - Aula Uniwersytetu Poznańskiego - 6 listopada 1926

Myśli noworoczne Prymasa Polski

Przemówienie wygłoszone na Ogólnopolskim Zjeździe Katolickim Związku Polek w Poznaniu 5 września 1929

„O położeniu i zadaniach Kościoła w Polsce”. Przemówienie wygłoszone na X. Zjeździe Katolickim w Poznaniu dnia 8 września 1934 roku

Z przemówienia na obradach Rady Naczelnej Zjednoczenia Młodzieży Polskiej w Poznaniu dnia 3 lipca 1934

„O wszechstronnego Polaka”. Przemówienie wygłoszone na Zjeździe Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej i Katolickiego Związku Młodzieży Żeńskiej w Poznaniu dnia 11 grudnia 1935 roku

Przemówienie na Zjeździe Asystentów Kościelnych Akcji Katolickiej Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w Wielkiej Sali św. Marcina w Poznaniu dnia 17 marca 1936 r. (w streszczeniu)

Przemówienie na otwarcie II. Zjazdu Księży Asystentów Akcji Katolickiej Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w dniu 2 marca 1937 w Poznaniu w sali Domu Katolickiego przy kościele św. Marcina w Poznaniu


II. PRZEMÓWIENIA POWOJENNE 1945-1948

„O jutro Polski”. Główne myśli z kazania wygłoszonego po powrocie z wygnania w poznańskiej farze 22 lipca 1945 r.

„Kościół katolicki w Polsce wobec zagadnień chwili”. Przemówienie wygłoszone na akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu na miejscu zburzonego pomnika Wdzięczności dnia 28 X 1945

La Pologne au tournant des siecles. Disceurs de S. Em. le card. Hlond, Primat de Pologne (28 octobre 1945). (Przemówienie wygłoszone z okazji uroczystości Chrystusa Króla w Poznaniu 28 X 1945 w tłum. francuskim)

„O Kościele Chrystusowym”. Homilia wygłoszona w farze poznańskiej do Młodzieży Akademickiej, 18 XI 1945

„Wymowa wydarzeń”. Homilia wygłoszona dnia 25 listopada 1945 (ostatnia niedziela roku kościelnego) z okazji otwarcia Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie

„Zagadnienie rodziny chrześcijańskiej”. Przemówienie na akademii ku czci św. Rodziny wygłoszone na auli Uniwersytetu Poznańskiego, 13 I 1946

Przemówienie w czasie ingresu do prokatedry warszawskiej wygłoszone dnia 30 maja 1946

„Zadania kobiety katolickiej w Polsce dzisiejszej”. Przemówienie wygłoszone w kościele M.B. Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku w dniu 23 czerwca 1946 roku


Corrigenda

Addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 4350 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone