Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. II, cz. 2.

Tom II, część 2 - Przemówienia

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1966.


 

Nota bibliograficzna


PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE

I. PRZEMÓWIENIA Z OKRESU RZĄDÓW DIECEZJĄ ŚLĄSKĄ 1922-1926

Przemówienie wygłoszone na Zjeździe byłych Wychowanków Salezjańskich w Oświęcimiu dnia 17.3.1923

Przemówienie inauguracyjne na II Zjeździe Katolickim w Królewskiej Hucie dnia 8 września 1923 roku

Przemówienie na otwarcie III-go Śląskiego Zjazdu Katolickiego w Katowicach, 5 IX 1924

Przemówienie w sprawie prasy katolickiej na Śląsku na III. Śląskim Zjeździe Katolickim w Katowicach - 8 IX 1924

Przemówienie do młodzieży na III Zjeździe Katolickim w Katowicach dnia 8 IX 1924 roku

Przemówienie o masonerii na III Zjeździe Katolickim w Katowicach dnia 8 IX 1924

Przemówienie na sekcji szkolnej w czasie III-go Zjazdu Katolickiego w Katowicach, 9 IX 1924

Przemówienie na zakończenie III-go Śląskiego Zjazdu Katolickiego w Katowicach, 9 IX 1924

Przemówienie na zakończenie Akademii Papieskiej z okazji rocznicy koronacji Piusa XI w Katowicach, 22 II 1925

Przemówienie w przeddzień konsekracji biskupiej przed rezydencją biskupią w Katowicach, 2 I 1926

Przemówienie z okazji Kongresu Misyjnej Młodzieży w Oświęcimiu w dniach 15-18 kwietnia 1926

Z kazania wygłoszonego podczas Wszechpolskiego Kongresu Misyjnego Salezjańskiego w Katedrze Łódzkiej dnia 9 maja 1926


II. PRZEMÓWIENIA Z OKRESU RZĄDÓW NA PRYMASOWSKIEJ STOLICY 1926-1939

Przemówienie ingresowe w bazylice prymasowskiej w Gnieźnie wygłoszone dnia 10 października 1926

Przemówienie Prymasa A. Hlonda do przedstawicieli władz w dniu ingresu w Poznaniu, 17 X 1926

Przemówienie ingresowe w Katedrze Poznańskiej dnia 17 października 1926

Przemówienie ingresowe w Gnieźnie, 17 X 1926. Tłumaczenie na włoski język

Przemówienie wygłoszone w czasie obiadu do nowicjuszy Tow. Sal. w Czerwińsku, 25 XI 1926

Przemówienie na powitanie p. Prezydenta RP I. Mościckiego w archikatedrze poznańskiej w dniu 17 lutego 1927 roku. (streszczenie)

Powitalne przemówienie w katedrze poznańskiej Prezydenta RP Prof. Ignacego Mościckiego dnia 17.2.1927 roku

Z przemówienia w farze bydgoskiej, 5.3.1927

Z przemówienia w szkole oficerskiej w Bydgoszczy, 5.3.1927

Przemówienie przed katedrą poznańską z okazji Zlotu Młodych Polek w Poznaniu - czerwiec 1927

Przemówienie inauguracyjne na otwarcie VIII Zjazdu Katolickiego Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu dnia 25 czerwca 1927

Przemówienie wygłoszone z balkonu prymasowskiego pałacu w Gnieźnie 12 sierpnia 1927 po otrzymaniu kardynalskiej purpury w tymże roku

Przemówienie na rozpoczęcie kursu duszpasterskiego w Poznaniu 14 września 1927 roku

Przemówienie na posiedzeniu sprawozdawczym Komitetu Międzynarodowego Kongresu Misyjnego w Poznaniu, 9.11.1927

Z przemówienia na Zlocie Katolickiej Młodzieży Polskiej w Poznaniu w dniu 27 maja 1928 roku

Przemówienie inauguracyjne podczas otwarcia Kongresu Eucharystycznego we Lwowie - 15-18 VI 1928

Z przemówienia na poświęceniu kamienia węgielnego pod kościół św. Jana Vianney na Sołaczu - wrzesień 1928

Przemówienie wygłoszone na sesji Kapituły Inspektorialnej Towarzystwa Salezjańskiego w Warszawie 21.1.1929 w zakładzie im. ks. Siemca, ul. Lipowa 34. (streszczenie)

Z przemówienia wygłoszonego podczas uroczystości ku czci św. Wacława na akademii w Pradze, 4 VII 1929

Przemówienie do katolików czeskich w Pradze z okazji uroczystości jubileuszowych ku czci św. Wacława, króla czeskiego - 4 VII 1929. (streszczenie)

Wersja druga

Przemówienie wygłoszone do delegacji czeskiej młodzieży katolickiej „Orzeł” przybyłej z Lublina do Poznania na Polską Wystawę Krajową - Pałac Prymasowski w Poznaniu - sierpień 1929 r.

Przemówienie o masonerii na zakończenie Dnia Katolickiego w Poznaniu - 31 X 1929

Przemówienie na otwarcie Kongresu Muzyki Kościelnej w Poznaniu - 10-12 września 1929. (streszczenie)

Przemówienie konkluzyjne wygłoszone na Kongresie „Odrodzenia” w Warszawie, 19 XI 1929

Przemówienie na Kongresie Odrodzenia w Warszawie, 19 XI 1929. (po włosku)

Z przemówienia ku czci ks. Jana Bosko z okazji poświęcenia jego pomnika w Aleksandrowie Kujawskim - 29 V 1929

Z przemówienia na akademii ku czci ks. Bosko w Poznaniu - 1 VI 1929 z okazji beatyfikacji

Przemówienie wygłoszone na 24 Zjeździe Delegowanych Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu, 1 VI 1930

Z przemówienia inauguracyjnego na I. Krajowym Kongresie Eucharystycznym w Poznaniu - Rotunda 26 VI 1930

Przemówienie do delegacji Młodzieży Katolickiej z okazji życzeń jubileuszowych 25-lecia kapłaństwa - Poznań - Pałac Prymasowski - 19 październik 1930

Przemówienie na zakończenie VII Dnia Katolickiego w Poznaniu dnia 26.10.1930 roku

Przemówienie konkluzyjne na akademii ku czci Chrystusa Króla w Poznaniu, 26 X 1930. Wersja druga

Z przemówienia na akademii ku czci św. Stanisława Kostki z okazji patronalnego święta w 1930 roku w Poznaniu

Przemówienie podczas akademii papieskiej z okazji rocznicy koronacji papieża Piusa XI wygłoszone w auli Uniwersytetu Poznańskiego w dniu 8 lutego 1931

Z przemówienia na akademii jubileuszowej 40-lecia Encykliki „Rerum novarum” - Poznań 16 III 1931

Streszczenie przemówienia na otwarciu Zjazdu Teologicznego w Poznaniu 8 kwietnia 1931

Przemówienie na Zjeździe Kuźniczanek w Poznaniu 14 czerwca 1931 z okazji 100-letniej rocznicy urodzin generałowej Zamoyskiej i 50 lat istnienia jej dzieła

„O przyszłość polskiej młodzieży”. Konkluzyjne przemówienie na XI Zjeździe Katolickim w Zbąszyniu dnia 21 czerwca 1931 roku

Przemówienie na zakończenie „Dnia Rekolekcyjnego” w Trzebini dnia 30 sierpnia 1931 roku

Przemówienie na akademii papieskiej wygłoszone dnia 8 lutego 1932 roku z okazji 10-lecia koronacji Ojca św. Piusa XI w auli Uniw. Pozn.

Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach - 22 X 1932

Przemówienie wygłoszone w czasie odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu - 30 X 1932

Z przemowy na poświęcenie Pomnika Wdzięczności, Poznań - Święto Chrystusa Króla 30 X 1932

Słówko wieczorne wypowiedziane w Marszałkach do kleryków Salezjańskiego Studentatu Filozoficznego dnia 7 listopada 1932 roku w dziesiątą rocznicę pobytu poza Zgromadzeniem Salezjańskim

Przemówienie na zebraniu Sodalicji Pań zawodu kupieckiego z okazji 30-lecia jej istnienia  wygł. w Poznaniu 8 grudnia 1932 roku

Przemówienie wygłoszone na akademii ku czci Św. Rodziny w sali kina „Słońce” w Poznaniu dnia 8 stycznia 1933

Z przemówienia na stulecie istnienia Konferencyj św. Wincentego a Paulo z okazji Dnia Ubogich w Poznaniu - 3 XII 1932

Przemówienie na akademii ku czci Św. Rodziny - Poznań 7 I 1934

„Polonia e Francia in un discorso del Cardinale Augusto Hlond”. Przemówienie w kościele św. Maurycego w Lille z okazji pobytu we Francji - 18 VI 1934

„Polska i Francja” w przemówieniu kard. A. Hlonda. Przemówienie wygłoszone w kościele św. Maurycego w Lille z okazji pobytu we Francji - 18 czerwca 1934. (Tłumaczenie z włoskiego)

Przemówienie na otwarcie II Zjazdu Polaków z zagranicy w Warszawie dnia 6 sierpnia 1934 r.

Przemówienie na zakończenie Zjazdu Polaków Zagranicą, Pałac Prymasowski w Poznaniu - sierpień 1934 r.

Przemówienie podczas obrad sekcji polskiej w Sali Kolegium Matki Boskiej z Guadelupe w Buenos Aires z okazji Międz. Kongresu Euch. 11 X 1934

Przemówienie wygłoszone na akademii ku czci św. Rodziny w Poznaniu, 13 I 1935

Przemówienie do nowicjuszów Towarzystwa Chrystusowego w Potulicach w styczniu 1935

Przemówienie w redakcji „Przewodnika Katolickiego” z okazji jubileuszu 40-lecia jego istnienia, Poznań - 17 stycznia 1935

Przemówienie wygłoszone na akademii papieskiej w Poznaniu - luty 1935. (streszczenie)

Przemówienie wygłoszone na otwarcie I Studium Katolickiego o rodzinie w auli Uniwersytetu Poznańskiego - 2 IX 1935 r.

Przemówienie konkluzyjne na I Studium Katolickim o rodzinie - Poznań 6 IX 1935

Przemówienie na akademii ku czci Św. Rodziny, Aula Uniwersytetu w poznaniu dnia 6 stycznia 1936

Przemówienie na zakończenie uroczystości gnieźnieńskich w Gnieźnie - 26 IV 1936

Przemówienie na XIX Zjeździe Delegowanych KSMM w Poznaniu dnia 17 maja 1936 roku

Przemówienie na otwarcie XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy - 28 VI 1936

Przemówienie wygłoszone na zakończenie obrad drugiej sesji plenarnej XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy dnia 29 czerwca 1936 roku

Przemówienie na zakończenie Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy dnia 29 VI 1936

Przemówienie na zakończenie II. Studium Katolickiego w Wilnie dnia 1 IX 1936

Przemówienie na IV Kongresie Muzyki Kościelnej w Poznaniu, 20 X 1936

Przemówienie z okazji 10-lecia objęcia prymasowskiej stolicy - Poznań, Święto Chrystusa Króla 1936 r.

Przemówienie z okazji profesji zakonnej członków Towarzystwa Chrystusowego - Potulice 25 marca 1937

Przemówienie wygłoszone 17 kwietnia 1937 w Domu Głównym SS. Urszulanek w Pniewach podczas jubileuszowych uroczystości 50-lecia zakonnej profesji Matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Kongregacji SS. Urszulanek Najświętszego Serca Jezusa Konającego. (streszczenie)

Przemówienie na XX Zjeździe Delegowanych KSMM w dniu 22 maja 1937 roku w Poznaniu

Z przemówienia kankluzyjnego na Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu, 29 VI 1937

Przemówienie na Zjeździe Katolickiego Związku Mężów - Jasna Góra 18 IX 1937

Przemówienie wygłoszone w Złotej Kaplicy katedry poznańskiej na rozpoczęcie II Kongresu Związku Misyjnego Duchowieństwa w Poznaniu, 12 stycznia 1938

Wersja druga

Przemówienie na otwarcie Kongresu Związku Misyjnego Duchowieństwa w Poznaniu 12 I 1938 po Mszy św. w Złotej Kaplicy w katedrze pozn.

Przemówienie na Jasnej Górze do rolników wielkopolskich, 29 VIII 1938

Przemówienie w katedrze kieleckiej od tronu z okazji przybycia do Kielc dnia 14 maja 1939

Z przemówienia w kościele św. Krzyża w Kielcach dnia 14 maja 1939 roku

Przemówienie na zlocie jubileuszowym Młodych Polek z okazji 20-lecia istnienia Związku - Poznań 28 V 1939

Rekolekcje zamknięta Księdza Kardynała-Prymasa Dr. Augusta Hlonda, odbyte w Goli w czasie od 21 do 24 lutego 1932


III. PRZEMÓWIENIA Z OKRESU RZĄDÓW STOŁECZNĄ METROPOLIĄ 1946-1948

Przemówienie w Piekarach Śląskich 4 sierpnia 1945 z okazji przybycia po wojnie do Matki B. Piekarskiej. (streszczenie)

Streszczenie konferencji wygłoszonej dla Wyższych Przełożonych Zgromadzeń Żeńskich na Jasnej Górze, 24 stycznia 1946

Przemówienie z okazji obłóczyn członków Tow. Sal. w Czerwińsku - 30 X 1946

Z przemówienia do księży muzyków zebranych w Warszawie, 3 I 1947

Streszczenie dyskusji przeprowadzonej w związku z referatami wygłoszonymi na Ogólnopolskim Zjeździe Wyższych Przełożonych Zakonnych Zgromadzeń Żeńskich 7 V 1947 w Częstochowie pod przewodnictwem kard. Hlonda

Z przemówienia do alumnów z okazji poświęcenia Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlp., 26 X 1947

Przemówienie na Kongresie Kółek Różańcowych w Krasnobrodzie - 1-2 lipca 1948 r.

„Nowe czasy”. Myśli wypowiedziane w czasie audiencji udzielonej Przełożonemu Naczelnemu Towarzystwa Chrystusowego ks. Ignacemu Posadzemu w Warszawie 16 VIII 1948

Przemówienie z okazji poświęcenia statuy N. Maryi Panny we Wrocławiu dnia 22-23 września 1948 roku

Przemówienie na przeniesienie relikwii bł. Ładysława z Gielniowa w kościele akademickim św. Anny w Warszawie, 12 X 1948


IV. FRAGMENTY PRZEMÓWIEŃ

Z przemówienia do Młodych Polek w Panewniku, 1 IV 1926

Z przemówienia w Lublinie na V Tygodniu Społecznym w Lublinie – lipiec 1926

Z przemówienia na akademii ku czci Piusa XI - marzec 1930

Z przemówienia w odpowiedzi na jubileuszowe życzenia kleru - wrzesień 1930

Z przemówienia na koronacji obrazu Matki Bożej na Zdzieżu - lipiec 1931

Z przemówienia na akademii ku czci Św. Rodziny - 17 I 1932

Z przemówienia na statku „Saturnin” w drodze na Kongres Eucharystyczny do Dublina, maj 1932

Z przemowy obłóczynowej do chrystusowców w Potulicach 1932

Z przemówienia na Zjeździe Kółek Wielkopolskich Rolniczych w Poznaniu - restauracja ogrodu zoologicznego, 27 VI 1933

Z przemówienia na Zjeździe Katolickim w Pleszewie z okazji poświęcenia domu katolickiego, czerwiec 1934

Z przemówienia na poświęcenie Domu Młodych Polek w Bninie, 5 VII 1934

Z przemówienia do alumnów Sal. Instytutu Filozoficznego w Marszałkach, 29 VI 1935

Z przemówienia na jubileuszu kapłańskim ks. Biskupa A. Laubitza w Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 21 III 1933

Z przemówienia na Kongresie III Zakonu św. Franciszka, Jasna Góra lipiec 1939

Z przemówienia w Środzie z okazji XIX Zjazdu Katolickiego, 28 VI 1939

Z przemówienia na Jasnej Górze, 8 IX 1946

Z przemówienia na IV Katolickim Studium w Katowicach

Na zakończenie uroczystości świętowojciechowych w Gnieźnie

Z przemówienia do akademików w Warszawie z okazji zawieszenia krzyża na salach wykładowych, 22.6.1947

Z przemówienia do salezjanów zgromadzonych na rekolekcjach w Marszałkach - lipiec 1947

Z przemówienia do młodzieży w Szczecinie 1948

Do współpracownika „Dziennika Bydgoskiego”

Do kapłanów diecezji poznańskiej, 24 XII 1931

Życzenia złożone podczas homagium z okazji koronacji Piusa XII, 12 III 1939

Z okazji wizyty domu salezjańskiego w Poznaniu, 31 I 1946

Do ks. I. Posadzego przed odjazdem do Warszawy - kwiecień 1946

Okrzyk wzniesiony przy odjeździe z Sal. Instytutu Teol. w Krakowie


V. WYWIADY

„Echa pielgrzymki śląskiej do Rzymu”

Wywiad „Gazety Warszawskiej” z ks. Prymasem Polski. Warszawa - listopad 1926

Wywiad u Ks. Prymasa Hlonda (Od warszawskiego współpracownika „Polonii”). Warszawa, 2 XI 1926

Ks. Kardynał Prymas Hlond do przedstawiciela Dziennika Poznańskiego o pobycie p. Prezydenta prof. I. Mościckiego w Poznaniu

Wywiad „The Universe” z kardynałem prymasem Hlondem

Wywiad Remo Renato Pelitto z Kard. A. Hlondem

Remo Renato Pellitto. „Rozmowa z Prymasem Polski”. Tłumaczenie

„A colloquio col Cardinale”. Wywiad dziennikarzy mediolańskich z kard. A. Hlondem w czasie jego pobytu w Mediolanie 2 II 1928

„Na rozmowie z Kardynałem”. Wywiad dziennikarzy mediolańskich z kard. A. Hlondem w czasie jego pobytu w Mediolanie 2.2.1928. (Tłumaczenie)

Wywiad z kard. Hlondem do „Neues Wiener Journal” przez Rens Kraus (Berlin). „Der Höchste Kirchenfurst Osteuropas”

„Najwyższy Książę Kościoła Europy Wschodniej”. Wywiad Rene Kraus z kardynałem arcybiskupem Polski. (Berlin 4.3.1928)

Prymas Hlond o zagadnieniach religijnych w Polsce

Ks. Kardynał Hlond o Niemcach, Polsce i Europie

J. Em. ks. Prymas Hlond o swoim pobycie w Rzymie w 1932

Z wywiadu udzielonego niemieckiemu czasopismu „Die Zeit“ - „O charakterze polskim” - lipiec 1932 r.

Wywiad do KAP o pobycie w Rzymie - Rok Jubileuszowy - 25 maja 1933

Wywiad z kard. Hlondem o przyjaźni polsko-czeskiej

Ks. Prymas Hlond o uroczystościach rządowych włoskich ku czci św. Jana Bosko

„Deutschland und Polen“. Der Primas von Polen glaubt an die deutsch-polnische Verständigung. Warschau 6.4.1934

„Niemcy a Polska”. Prymas Polski wierzy w niemiecko-polskie porozumienie. (Tłumaczenie wywiadu)

Znamienne oświadczenie ks. Prymasa Hlonda

Ks. Prymas Hlond o polskiej polityce zagranicznej

„O duchowych zadaniach Polski i Francji”. Wywiad z kard. A. Hlondem w Paryżu 1934

Wywiad Prymasa A. Hlonda z współpracownikiem dziennika „Echo de Paris”, czerwiec 1934

Ks. Kard. o Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires. Rzym - listopad 1934

Oświadczenie Ks. Prymasa wobec przedstawicieli prasy w związku z jego udziałem w Kongresie Eucharystycznym w Lublanie - czerwiec 1935

Słowa Legata Papieskiego kard. A. Hlonda skierowane do jednego z czasopism katolickich jugosłowiańskich z okazji Kongresu Eucharystycznego odbytego w Lublanie w dniach 28-30 VI 1935

Słowa J. Em. ks. Kardynała Prymasa Hlonda skierowane do redaktora Agnecji „Wschód” z okazji uroczystości jubileuszowych ks. Arcybiskupa J. Teodorowicza i koronacji Matki Boskiej w Stanisławowie w maju 1937

Wywiad z redakcją budapeszteńskiego „Pester Lloyd”

Oświadczenie Ks. Prymasa Hlonda na temat polskiej polityki zagranicznej dla wiedeńskiej gazety „Reichspost” w lutym 1938

Cenne wskazania prymasowskie w sprawie nadchodzących wyborów do parlamentu. Rozmowa redaktora naczelnego „Małego Dziennika” z J. Em. Ks. Kard. Prym. Hlondem

Wywiad do dzienniku „Paris Soir” udzielony w przejeździe do Polski w Paryżu 24 sierpnia 1939 roku

Primate of Poland, Cardinal Hlond, on the expulsion of the polish population

Prymas Polski Kardynał August Hlond o wysiedleniu polskiej ludności. (Wywiad do gazety „Nation Belge”. Tłumaczenie z angielskiego)

Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Hlond o tragedii żydowskiej

Uwagi wobec dziennikarzy amerykańskich w Warszawie w sprawie zajść żydowskich w Kielcach - 11 VII 1946

Z uwag ks. kard. A. Hlonda na Zjeździe Księży Dyrektorów zakładów salezjańskich w Polsce - Kraków w maju 1947 r.


Corrigenda et addenda

Spis rzecz

Drukuj cofnij odsłon: 4170 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone