Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 12.

Tom III, część 12 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd 1983

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PISMA RÓŻNE Z OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO 1925-1939

Słowo wstępne do tygodnika „Der Sonntagsbote!” /”Gość Niedzielny”/

Der Sonntagsbote

List ks. Kardynała Augusta Hlonda Prymasa Polski do Polonii Charbińskiej

W sprawie duszpasterstwa polonijnego w Argentynie

Życzenia dla związku Polaków w Niemczech

Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Poznaniu 28 VIII 1934. Redakcja pierwsza

Przemówienie na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Poznaniu 28 VIII 1934. Tekst łaciński

Przemówienie inauguracyjne na Międzynarodowym Kongresie Tomistycznym w Poznaniu 28 VIII 1934. Maszynopis

Przemówienie inauguracyjne na Międz. Kongresie Tomistycznym w Poznaniu 28 VIII 1934. Przekład włoski

Przemówienie na zakończenie Międz. Kongresu Tomistycznego w Poznaniu 30 VIII 1934. Streszczenie

Fragment wywiadu kard. A. Hlonda do „L’Echo de Varsovie” na temat Kongresu Filozofii Tomistycznej - Paris 8.9.1934

Przemówienie reprezentacyjne J.Em. Kardynała Hlonda, Prymasa Polski na XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie

Kard. A. Hlond do Alfreda Fuchsa, Redaktora „Lidove Listy” z okazji Katolickiego Zjazdu w Pradze w czerwcu 1935

Kwestionariusz w sprawie stanu ruchu bezbożniczego i /jego/ przeciw obrony

Regulamin Zarządu Seminarium Duchownego w Gnieźnie i Poznaniu

Fragmenty przemówienia kard. A. Hlonda na II Zjeździe Ks.Ks. Asystentów Akcji Kat. Archid. Gnieźn. i Pozn. - Poznań 2 III 1937

Opinie kard. A. Hlonda w sprawie nominatów na biskupstwo śląskie

Lista osób zaproszonych na raut z okazji Zjazdu Katolickiego w Poznaniu 29 VI 1937

Spis osób zaproszonych na śniadanie w Seminarjum Duchownym dnia 29 czerwca b.r. g. 12.30

Pierwsza redakcja maszynopisu listu pasterskiego biskupów polskich „O etyce chrześcijańskiej w życiu państwowym”

Projekt listu pasterskiego Episkopatu Polski „O etyce chrześcijańskiej w życiu państwowym”. Redakcja druga poprawiona

Wstęp do periodyku „Teologia praktyczna”

Wywiad kard. A. Hlonda w sprawie wyborów w 1938 r.

Ustanowienie „Instytutu Wyższej Kultury Religijnej” w Poznaniu

Tekst ostateczny dekretu ustanowienia „Instytutu Wyższej Kultury Religijnej” w Poznaniu

Odezwa w sprawie założenia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu 20 X 1938

/W sprawie ustanowienia Instytutu Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu/

Instytut Wyższej Kultury Religijnej w Poznaniu

Regulamin Instytutu Wyższej Kultury Religijnej

Erekcja Katolickiego Instytutu Wychowawczego w Poznaniu

Telegram Ojca św. do Kardynała Prymasa w związku z rozwiązaniem kwestii rzymskiej

W sprawie testamentu Walerii Drygas na rzecz Seminarium Zagranicznego

W sprawie opieki nad emigrantami polskimi

Regulamin zasadniczy Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu

Wskazówki dla Rektora Misji Polskiej w Paryżu w sprawach politycznych i organizacyjnych

Uwagi o stosunku do Księży Biskupów francuskich

Stosunek do przemysłowców

W sprawie kaplicy polskiej w Loreto

Redakcja druga

Odezwa w sprawie opieki nad rodakami na obczyźnie 1935

Kard. A. Hlond w sprawie Pomnika Wdzięczności

Z przemówienia Prymasa polski kard. Augusta Hlonda na Jasnej Górze w dn. 8.9.1946 r.

Złota księga parafii św. Rocha w Poznaniu

Księga Franciszka Kosińskiego. Środa Poznańska

Z przemówienia kard. A. Hlonda

Księga pamiątkowa miasta Ostrzeszowa

dedykacja na książce A. Auffray, Św. Jan Bosko, Warszawa 1934

Dedykacja na książce ks. Demurger, Ideał prawdziwego chrześcijanina

Na książce „The persecution of the catholic church in German - occupied Poland”, London, Buenos Aires 1941

Instrukcja w sprawie stosunku Akcji Katolickiej w Polsce do stowarzyszeń i dzieł pomocniczych

Regulamin władz Akcji Katolickiej w Polsce

Tekst statutu Akcji Katolickiej przyjęty przez Komisję we Lwowie 11.7.1930

Projekt statutu konstytucyjnego Akcji Katolickiej. Redakcja pierwsza


II. PISMA RÓŻNE Z OKRESU WOJNY 1939-1945

Artykuł Kazimierza Szwarcenberg-Czernego w sprawie uwolnienia Kardynała Augusta Hlonda

Artykuł K. Szwarcenberg-Czernego poprawiony przez Kardynała A. Hlonda

Ostateczny tekst artykułu K. Szwarcenberg-Czernego o uwolnieniu kard. A. Hlonda

Myśli luźne kard. A. Hlonda z lat 1940-1948

- Wspomnienia z Lourdes

- Myśli o stosunku Kościoła do socjalizmu

- Audjencja u nowego Papieża

- Władze Legata Papieskiego w Polsce

- [Różne notatki]

Fragment artykułu „Problem religijny jutrzejszego świata”

List ks. Prymasa Polski Augusta Kardynała Hlonda /do pewnego kapłana w Ameryce/

Przekład pisma Ojca św. Piusa XII do kard. Augusta Hlonda dokonany przez ks. Prymasa z dnia 25 stycznia 1941 roku

Przekład pisma Ojca św. Piusa XII do kard. A. Hlonda. Błogosławieństwo papieskie dla Polski

Przemówienie kard. Augusta Hlonda w Hautecombe 8 maja 1943

Polski przekład drugiego raportu kard. A Hlonda o położeniu Kościoła katolickiego w polskich diecezjach przyłączonych do Rzeszy i wręczonego w kwietniu 1940 roku papieżowi Piusowi XII

Polecenia kard. A. Hlonda dla polskich uchodźców


III. PISMA RÓŻNE Z LAT POWOJENNYCH 1945-1948

Złączenie prymasowskiej stolicy gnieźnieńskiej z metropolią warszawską

Dekret w sprawie rad parafialnych

Z notatek kard. A. Hlonda o Matce Bożej

Na obrazku z sercem Jezusowym dla ks. Wacława Eborowicza

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie jurysdykcji wojskowej kapelanów

Notatka na odwrocie fotografii obrazu M.B. Częstochowskiej

Notatka na odwrocie fotografii Rościnna

Fragment memoriału w sprawie Ziem Zachodnich i Północnych pisanego przez kard. A. Hlonda do Stolicy Świętej 24 X 1946


IV. ZAPISKI KALENDARZOWE KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA Z 1953 I 1957 ROKU

Kalendarz terminowy za rok 1953

Mała agenda 1957


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2254 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone