Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 2.

Tom III, część 2 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1967

 

Nota bibliograficzna

 

I. PISMA Z OKRESU DZIAŁALNOŚCI W ZGROMADZENIU SALEZJAŃSKIM

Koncept odpowiedzi na zarzuty „Kuriera Lwowskiego” w sprawie ataku ks. B. Markiewicza przeciwko zgromadzeniu salezjańskiemu skierowanej do Marszałka Sejmu Galicyj

Przejściowy Statut Katolickiego Związku Uczniów Rękodzielniczych w Przemyślu

Kroniki Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu pisane w brulionach przez ks. A. Hlonda, Dyrektora domu

- Kronika Domu Przemyskiego od 12.11.1907

- Kronika Domu Przemyskiego od 17.7.1908 do 30.11.1908

- Kronika Domu Przemyskiego od 1.12.1908 do 31.3.1909

Ksiądz Bosko a Polacy

Dla młodzieży rękodzielniczej

Salezjanie w Przemyślu

Fragment rękopisu odezwy do byłych wychowanków salezjańskich drukowanej w „Wiadomościach Salezjańskich” w 1910 r

Fragment rękopisu odezwy do byłych wychowanków salezjańskich, drukowanej w „Wiadomościach Salezj.” 1910        

Don Bosco, Der Patriarch Katholischer Jugendpflege


II. ARTYKUŁY, PRZEMÓWIENIA I INNE PISMA 1927-1948

Monsignor Ratti in Polonia

Słowo prymasowskie do Jednodniówki „Trzeźwość”

Słowo prymasowskiego do katolickiego tygodnika śląskiego „Sonntagsbote” na dziesięciolecie jego założenia 1925-1935       

Przemówienie ks. A. Hlonda, administratora apostolskiego na obłóczynach S. Marii-Elżbiety Zaleskiej i S. Marii-Marty Baszówny w kościele SS. Wizytek w Krakowie 4 kwietnia 1925

Streszczenie przemówienia wygłoszonego na konferencji rekolekcyjnej w Poznaniu 3 marca 1930

Przemówienie na uroczystej akademii jubileuszu 50-cia profesji zakonnej M. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach 15.4.1937

Streszczenie przemówienia wygłoszone na Zjazdach Związkowych KZKM i KZMŻ w Poznaniu w sali św. Marcina 1 maja 1937 roku

Przemówienie do robotników katolickich 14 V 1938 w sali Domu Katolickiego w Poznaniu par. św. Marcina z okazji XXXIV Zjazdu Delegatów Katolickiego Związku Robotników Polskich

Sprawozdanie ze Zjazdu wszystkich zakonów w Polsce zwołanego przez Jego Eminencję Ks. Kardynała Prymasa Augusta Hlonda w Krakowie dn. 24 stycznia 1947

W sprawie pomocy dla Seminarium Duchownego 1945

Oświadczenie Ks. Prymasa A. Hlonda złożone min. Meysztowiczowi imieniem Episkopatu z okazji Zjazdu Metropolitów Kościoła kat. w Polsce w Warszawie 30 XI - 1 XII 1926

Autoryzowany życiorys kard. A. Hlonda Prymasa Polski

W sprawie przywilejów nadzwyczajnych dla diecezji znajdujących się pod okupacją sowiecką

Episkopat w sprawie Stronnictwa Pracy

Testament Ks. Kardynała Augusta Hlonda


III. DEDYKACJE I WPISY DO KSIĄG PAMIĄTKOWYCH

Księga pamiątkowa w Panewniku

Dedykacja Księgi Psalmów przez Leopolda Staffa

Dedykacja na fotografii dla koadiutora Tow. Sal. Alojzego Czaderny

Życzenia dla Polonii w Buenos Aires 1934

Życzenia jubileuszowe z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego

Dedykacja na obrazku P. Stachiewicza dla ks. M. Jankowskiego SDB

Dedykacja na książce dla ks. Antoniego Hlonda „Prüner-Seitz”, Pastoraltheologie /II Band/ Paderborn V.F. Schonigh 1928

Dedykacja na książce „Żywot Świętego Franciszka Salezego” Kraków 1934

Dedykacja na książce: kard. A. Hlond, Z Prymasowskiej Stolicy - Listy pasterskie 1936

Dedykacja na książce „A. Auffray, Św. Jan Bosko, Poznań 1934”

Dedykacja na obrazku: „Mater Misericordia”

Dedykacja na obrazku pamiątkowym ks. W. Noconia

Dedykacja na fotografii-portrecie dla P.P. Rasków

Dedykacja na portrecie Biskupa Śląskiego dla Nowicjatu Tow. Sal. w Czerwińsku nad Wisłą

Monasterium Mogilense 1914-1945 /Księga pamiątkowa/

Portret K. Dąbrowskiej

Fotografia kard. A. Hlonda w apartamentach watykańskich

Księga pamiątkowa 11 Drużyny Harcerzy im. Cz. Mączyńskiego w Przemyślu

Wpisy w księdze pamiątkowej Bazyliki w Piekarach Śląskich

Wpis w księgę pamiątkową M. Kalisza z okazji I Kongresu Eucharystycznego w Kaliszu 27-29 VI 1931

Dedykacje odręczne na portretach kard. Hlonda

Dedykacje na egzemplarzach książek

Inskrypcja ułożona przez kard. A. Hlonda na grobie ks. Edwarda van Blericq


IV. USTAWY TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODŹCÓW

Dekret zatwierdzający Towarzystwo Chrystusowe

Dokument erekcji Towarzystwa Chrystusowego

[List w sprawie dekretu zatwierdzenia Towarzystwa]

Dekret [zmieniający nazwę Towarzystwa]

Dekret [zatwierdzenia Ustaw Towarzystwa]

Ustawy Zgromadzenia Chrystusowców dla Wychodźców

Obrzęd profesji

List ks. Cz. Wojciechowskiego, kapelana ks. Kardynała Prymasa A. Hlonda do ks. I. Posadzego w sprawie Ustaw Towarzystwa Chrystusowego

Telegram kard. Prymasa Hlonda w sprawie zmiany nazwy Zgromadzenia Chrystusowego

Nota bibliograficzna


V. MEMORIAŁY KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE 1939-1941

Situacion religiosa de las archidiocesis de Gniezno y de Poznań /w jęz. hiszpańskim/

O położeniu Kościoła Katolickiego w archidiecezjach gnieźnieńskiej i poznańskiej pod niemiecką okupacją /Tłumaczenie memoriału z pewnymi skrótami/

Second report of Cardinal Hlond, Primate of Poland to pope Pius XII

Final observations of Cardinal Hlond, Primate of Poland, concluding his reports to Pope Pius XII

Obserwacje końcowe /przekład/


VI. LUŹNE MYŚLI KARDYNAŁA HLONDA

Myśli ks. Kardynała Hlonda o Polsce i jej posłannictwie

Na siedmiolecie pontyfikatu Piusa XII

Myśli ks. Kardynała Hlonda o Kościele i Papieżu

Myśli ks. Kardynała Hlonda o cywilizacji chrześcijańskiej

Myśli ks. Kardynała Hlonda o rodzinie

Własne myśli ks. Kardynała Hlonda na temat pontyfikatu „Pastor et Nauta”

Myśli wypisane z historii Kościoła w języku francuskim, w czasie pobytu ks. Kardynała we Francji


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2392 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone