Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 3.

Tom III, część 3 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1970

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów zawartych w Acta Hlondiana tom III, część 3: Pisma różne

Wykaz przejrzanych źródeł

Wykaz przejrzanych źródeł


PRZEMÓWIENIA I WYWIADY

I. PRZEMÓWIENIA KARD. A. HLONDA 1927-1948

Przemówienie wygłoszone u stóp Katedry Poznańskiej do Młodych Polek z okazji Zjazdu-Zlotu w Poznaniu 5 VI 1927

Z przemówienia kard. A. Hlonda w Warszawie na Zjeździe Polaków z Zagranicy w gmachu sejmowym - sierpień 1929

Przemówienie wygłoszone na rozpoczęcie kursu Akcji Katolickiej w Poznaniu 19 II - 21 III 1930 /streszczenie/

Przemówienie ks. Kard. A. Hlonda z okazji odsłonięcia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu 30 X 1932

Z przemówienia kard. A. Hlonda wygłoszonego w Bazylice Montmartre w Paryżu 3 czerwca 1934 do polskich emigrantów z okazji wizyty we Francji /streszczenie/

Z przemówień w Ars i w Loire podczas spotkań kard. A. Hlonda z emigracją polską we Francji 4-5 VI 1934

Przemówienie wygłoszone w kościele św. Maurycego w Lille 10 czerwca 1934 do polskich emigrantów z okazji we Francji

Przemówienie wygłoszone w Bazylice Gnieźnieńskiej dnia 1 maja 1938 z okazji odsłonięcia pomnika Kardynała Edmunda Dalbora, arcybiskupa metropolity gnieźnieńskiego i poznańskiego, Prymasa Polski

Przemówienie wygłoszone w Nowej Wsi 25 X 1938 z okazji poświęcenia nowopowstałych osad we Wielkopolsce

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone w Jazłowcu 9 lipca 1939 z okazji koronacji Matki Bożej Jazłowieckiej

Przemówienie J.Em. ks. Prymasa Założyciela w Seminarium Zagranicznym Towarzystwa Chrystusowego z okazji dorocznych rekolekcji kapłańskich tego Towarzystwa w dniu 24 sierpnia 1945 r.

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone w kaplicy SS. Niepokalanek w Szymanowie pod Warszawą 15 listopada 1945 r.

Szkic konferencji wygłoszonej na Jasnej Górze w Częstochowie do Wyższych Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Męskich dnia 5 grudnia 1945

Przemówienie wygłoszone na zakończenie rekolekcyj akademickich w kościele św. Anny w Warszawie 16 marca 1947

Z przemówienia 3 V 1927 w Auli UP

Z przemówienia na koronacji MB Gostyńskiej - czerwiec 1928

Z przemówienia przy objęciu kościoła S. Maria della Pace - Rzym, grudzień 1927

Z przemówienia na Zjeździe Moderatorów i Delegatów Sodalicji Mariańskiej Szkół Średnich w Gostyniu 5 VII 1932

Z przemówienia na pogrzebie Matki - Mysłowice, grudzień 1933

Z przemówienia na Zjeździe Kat. Mężów w Poznaniu 14 III 1936

Z przemowy obłóczynowej Chrystusowców - Potulice 8 XII 1932

Z przemowy konsekracyjnej na konsekracji bpa I. Świrskiego 30 VI 1946 w Białymstoku


II. PRZEMÓWIENIA KARD. A. HLONDA W OBCYCH JĘZYKACH 1934-1943

Z przemówienia kard. A. Hlonda wygłoszonego do polskiej emigracji we Francji w Paryżu 3 VI 1934 na nabożeństwie w Bazylice Serca Jezusowego w Montmartre. Tekst francuski /fragment/

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone w kościele św. Maurycego w Lille 10 czerwca 1934 do polskich emigrantów w obecności Bpa Lille, kard. A. Lienart’a i innych osobistości duchownych i świeckich

Przemówienie inauguracyjny wygłoszone na otwarcie I. Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie 29 VI 1935. Przekład niemiecki

Przemówienie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w Lublanie dnia 30 czerwca 1935 r /Tekst słoweński/

Podziękowanie za przyjęcie w Lublanie 28 VI 1935 [Tekst słoweński]

Przemówienie wygłoszone w czasie obiadu wydanego na cześć kard. A. Hlonda, Legata Papieskiego w pałacu biskupim w Lublanie 30 czerwca 1934 [Tekst słoweński]

Przemówienie wygłoszone na Akademii Jubileuszowej w Paryżu w związku ze 100-leciem Polskiej Misji Katolickiej we Francji dnia 7 czerwca 1936 r [tekst francuski]

Przemówienie wygłoszone na XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, 26 V 1938. Tekst węgierski

Przemówienie wygłoszone na XXXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, 26 V 1938. Tekst węgierski /redakcja druga/

Przemówienie wygłoszone na XXIV Międzynarodowym Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie, 26 V 1938. Przekład francuski

Przemówienie na zakończenie Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie, 30 lipca 1939. /W języku słoweńskim/

Przemówienie wygłoszone przez Radio Watykańskie do 28 IX 1939 do Narodu Polskiego po najeździe hitlerowskim na Polskę. Przekład francuski

Przemówienie wygłoszone przez Radio Watykańskie 28 września 1939 do Narodu polskiego po najeździe hitlerowskim na Polskę. Przekład włoski

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone z okazji imienin 8 maja 1943 w opactwie Hautecombe


III. WYWIADY I DEKLARACJE KARD. A. HLONDA 1932-1937

Polen, Deutschland und Europa. Ein Gespräch mit Seiner Eminenz dem hocgwürdigsten Kardinal Primas von Polen August Hlond - von besonderer Seite

Wywiad Otto Forst Battaglia z kard. A. Hlondem dla tygodnika francuskiego „Sept”, 24 marzec 1934

Kardynał Hlond o pokoju. Podajemy poniżej rozmowę J.E. kardynała Hlonda z p. Forst de Battaglia, współpracownikiem francuskiego tygodnika „Sept” - w trakcie, której omówiono najaktualniejsze pociągnięcia polskiej dyplomacji

Prof. o. Forst de Battaglia. Pour une politique internationale de paix e de comprehension

Le primat de Pologne á Paris

Une déclaration du Cardinal Hlond. /Oświadczenie dla agencji Hawasa/

Le primat de Pologne confirme à l’Echo de Paris l’amitié franco-polonaise

Erklärungen des polnischen Kardinal-Primas

Déclarations de S.Em. le Cardinal Hlond Primat de Pologne /Oświadczenie złożone w gmachu „Dobrej Prasy” - Redakcja „La Croix” w Paryżu 4 VI 1934/

Ks. Kard. Hlond o społecznych ideałach katolickich

Ks. Kard. Hlond o reformie społecznej

Il Congresso Internazionale de Cristo Re a Poznan. Intervista con S. E. il Cardinale Hlond

Odpis wyjęty z gazety francuskiej „Le Jour”


PISMA RÓŻNE

I. PISMA OKOLICZNOŚCIOWE I ARTYKUŁY KARD. A. HLONDA 1907-1948

Błogosławieństwo dla polskich Towarzystw Katolickich we Francji

Ks. Prymas wita i błogosławi Polaków we Francji

Un saludo del Cardenal Primado de Polonia

Kardynał Hlond pozdrawia Argentynę za pośrednictwem dziennika „La Nacion” w drodze w Buenos Aires 1934

Do dr Alfreda Fuchsa, Redaktora „Lidowe Listy” z okazji Katolickiego Zjazdu w Pradze, czerwień 1935

Błogosławieństwo dla Kongresu Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży Męskiej i Żeńskiej we Francji

Pismo z pozdrowieniem i życzeniami dla duchowieństwa polskiego we Francji z okazji jego zjazdu na rekolekcje w Clamart, 25 XI 1938

Wskazania dla grupy pisarzy polskich w Stanach Zjednoczonych - Lourdes 1941

Do Komitetu Pierwszego Polskiego Zjazdu Homiletycznego w Detroit, 22-23 kwietnia 1941 /Stany Zjednoczone Am. P./ - Pismo skierowana na ręce ks. prał. Pitasa

„Odnowienie świata w Chrystusie”. Myśli dla Polaków w Argentynie - Lourdes 1942

Na diamentowy jubileusz Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Ameryce /U.S.A./ - 24 sierpnia 1948

Do Trzeciego Zjazdu Krajowego „Ligi Katolickiej” we Filadelfii, 15 września 1948

Do Sejmu Rady Polonii Amerykańskiej w Buffalo -20 września 1948

Kiedyż?

Artykuł do szwedzkiej „Stockholms Dagblad” z okazji 10-lecia podpisania traktatu wersalskiego

Artykuł do szwedzkiego dziennika „Dagblad” w odpowiedzi na prośbę Redakcji z 27.6.1929. Przekład francuski

Artykuł o idei świętego Wojciecha jako podstawie przyjaźni czesko-polskiej

Artykuł o idei świętego Wojciecha jako podstawie przyjaźni czesko-polskiej /pisany dla Redakcji „Lidove Listy”/. Przekład czeski dokonany przez Redakcję

Tajemnica Zmartwychwstania /Wielkanoc 1948/

Wypowiedź przypisywana Kard. A. Hlondowi

Fragment pisma w związku z występem Chóru Archikatedralnego Poznańskiego w Frankfurcie nad Menem w 1936 r

Z artykułu o katolicyzmie w Polsce. „Lidove Listy” z 17 IV 1927

Z przedmowy do broszury o Janie III Sobieskim

Z wywiadu do prasy o prześladowaniu Kościoła w Polsce przez hitleryzm w czasie okupacji 1939-1945

W sprawie popierania budowy szkół powszechnych


II. ODEZWY KARD. A. HLONDA 1931-1947

Odezwa do duchowieństwa Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w sprawie książki Wacława Kostek-Biernackiego, wojewody poleskiego pt. „Diabeł zwycięzca”, wyd. 1932 /Odezwa nie drukowana/

Odezwa do Księży Polskich w Stanach Zjednoczonych

Słowa Kard. A. Hlonda skierowane do Polaków w Anglii z okazji święta 3 maja i przesłania obraza Matki Boskiej Częstochowskiej do polskiego kościoła w Londynie 1940

Odezwa do młodzieży polskiej na wygnaniu /Lourdes 1942/

Odezwa kard. A. Hlonda do księży polskich we Francji

Do Rodaków na brazylijskiej ziemi. List - Odezwa - 1 grudnia 1947


III. PRZEDMOWY I PISMA GRATULACYJNE DO REDAKCYJ 1932-1948

Słowo wstępne do benedyktyńskiego dzieła „Betende Kirche”

Gesellschaftliche Umbildung!

Słowo wstępne do książki pamiątkowej ku czci Ignacego Paderewskiego

Słowo wstępne do Księgi Pamiątkowej Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie, 29-30 VI 1935

Słowo wstępne do książki do nabożeństwa „Pójdźmy za Nim” wydanej dla Polaków rozproszonych po świecie staraniem Wandy Ładziny w Nicei 1942

Wspomnienie o ks. Aleksandrze Syskim

Słowo wstępne do drugiego wydania „Wielkiego Tercjarza” Michaliny Janoszanki /13 lutego 1947/

Do Redakcji miesięcznika „Vom Frohen Leben” z okazji 20-lecia jego istnienia

Słowo prymasowskie do katolickiego tygodnika śląskiego „Sonntagsbote” /Gość niedzielny/ z okazji 10-lecia jego istnienia, 1925-1935. /Przekład z niemieckiego/

Do Redakcji „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” na 25-lecie jego istnienia

Odbudowa Stolicy Państwa. /Myśli opublikowane przez Warszawski Tygodnik Ilustrowany „Stolica” - nr 12 -30 marca - 5 kwietnia 1947/

Życzenia Prymasa Polski na 25-lecie miesięcznika „Ave Maria”


IV. PISMA RÓŻNE
/Wpisy do ksiąg pamiątkowych, dedykacje, modlitwy/

Księga pamiątkowa Zakładu Salezjańskiego w Monachium

Wpis w księgę pamiątkową SS. Niepokalanek, Szymanów pod Warszawą

Dedykacja do albumu ks. Zygfryda Reitera SDB

Dedykacja w księdze pamiątkowej parafii Pleszew z okazji Zjazdu Katolickiego i poświęcenia domu parafialnego

Dedykacja na książce J. A. Gałuszki dla J. Dąbrowskiej, Poznań, „Figliki dla małej publiki”, Nasza Księgarnia 1936, Warszawa

Dedykacja dla dziennika „El Hogar” pod własną fotografią przesłaną do Redakcji Dziennika z okazji Międz. Kongresu Eucharystycznego w Argentynie

Dedykacja dla dziennika „El Pueblo” Buenos Aires

Dedykacja w księdze pamiątkowej domu redakcji „El Pueblo” w Buenos Aires

Dedykacja dla dziennika „El Dia - la Plata”, 17.10.1934

Dedykacja na fotografii dla Seminarium Wschodniego w Dubnie

Dedykacja na książce „Św. Jan Bosko” Auffray A.

Dedykacja na portrecie miniaturze K. Dąbrowskiej dla Bernarda Chrzanowskiego

Dedykacja na portrecie w stroju kardynalskim /miniatura K. Dąbrowskiej dla Pauli Helmanowej, siostry kard. A. Hlonda/

Dedykacja na portrecie w stroju kardynalskim /wg fotografii/ dla Sodalicji Mariańskiej uczniów Gimnazjum Sal. w Sokołowie Podlaskim

Tekst zachęty do modlitwy za pierwszego Biskupa Śląska konsekrowanego 3 I 1926

Podziękowanie z okazji zgonu Matki kard. Hlonda

Modlitwa J.Em. Ks. Kardynała Hlonda, Prymasa polski, o kanonizację Królowej Jadwigi

Taż sama modlitwa po francusku

Modlitwa o wyniesienie na ołtarze S. Faustyny ułożona przez kard. A. Hlonda /Tekst francuski/

Na obrazku św. Wojciecha błogosławieństwo kard. A. Hlonda


PISMA URZĘDOWE

I. MEMORIAŁY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ I DO RZĄDU POLSKIEGO /1920-1934/

Projekt petycji Biskupów Polskich do Stolicy Świętej w sprawie Unii

Memoriał Episkopatu Polski w sprawie Unijnej w Polsce

W sprawie ziemi pounickiej

Memoriale circa le relazioni tra gli istituti ecclesiastici di protezione e le autoritá dello Stato

Notorelle sull’articolo XXIV, 5-9 del concordato /Uwagi na temat artykułu XXIV, 5-9 konkordatu/

Do Prezesa Rady Ministrów w sprawie szkolnej - przekład włoski dla Nuncjatury Apostolskiej w Polsce

Memoriał Episkopatu do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie katolickiego nauczania i wychowania młodzieży polskiej

Memoriały Episkopatu w sprawie szkolnictwa katolickiego:

- Częstochowa, 5 września 1934

- Częstochowa, 5 września 1934 /aneks 5/

- Warszawa, 1 marca 1935

- Warszawa, 1 marca 1935

- [bez daty]

W sprawie stosunków majątkowych kościelnych

Fragment konceptu memoriału Episkopatu do Rządu RP


II. ROZPORZĄDZENIA DLA ARCHIDIECEZYJ GNIEŹNIEŃSKIEJ I POZNAŃSKIEJ 1929-1939

Zarządzenie w sprawie testamentu księży

Zarządzenie w sprawie obchodu 11 listopada

Zarządzenie w sprawie wyborów do Rad Gminnych i T.P.

Rozporządzenie wykonawcze w sprawie jubileuszu extra ordinem

Zarządzenie w sprawie intencyj mszalnych

Zarządzenie w sprawie umyślnych podpaleń

Zarządzenie w sprawie „Oratio Imperata”

Zarządzenie w sprawie akcji na rzecz bezrobotnych

Zarządzenie w sprawie poręczania cudzych należytości

Zarządzenie w sprawie t.zw. „Dnia Matki”

Zarządzenie w sprawie nabożeństw z okazji uroczystości narodowych

W sprawie nabożeństw Eucharystycznych z okazji Jubileuszu Odkupienia

Zarządzenie w sprawie modlitwy liturgicznej za prezydenta

W sprawie zbiórek publicznych na cele Kościelne

W sprawie warunków odpustu Jubileuszowego

W sprawie obchodów Roku Jubileuszowego 1934

W sprawia wyborów duchowieństwa do Rad Gminnych

W sprawie udziału księży w bankach i instytucjach finansowych

W sprawie zarządu majątkiem Kościelnym

Rozporządzenie w sprawie daniny parafialnej

W sprawie zaległych opłat seminaryjnych

W sprawie żałobnego nabożeństwa za duszę J. Piłsudskiego

Zarządzenie w sprawie propagandy trzeźwości

W sprawie nabożeństwa za duszę J. Piłsudskiego

Zarządzenie w sprawie udziału w kanonizacji bł. Andrzeja Boboli

Rozporządzenie w sprawie święta narodowego 11 listopada

Zarządzenie w sprawie odśpiewywania responsoriów przez lud

W sprawie wywożenia polskich obywateli zagranicę

Rozporządzenie w sprawie parcelacji ziemi Kościelnej

La Polonia Cattolica sotto l'occupazione germanica e sovietica /sprawozdanie/


III. STATUTY, INSTRUKCJE I PROPOZYCJE ODNOŚNIE DO AKCJI KATOLICKIEJ, RADY SPOŁECZNEJ PRZY PRYMASIE POLSKI I INSTYTUTU MISYJNEGO W LUBLINIE 1929-1938

Statut Akcji Katolickiej

Statut Konstytucyjny Akcji Katolickiej w Polsce

Instrukcja w sprawie stosunku Akcji Katolickiej w Polsce do stowarzyszeń i dzieł pomocniczych

Instrukcja w sprawie przynależności do Akcji Katolickiej

W sprawie święta Chrystusa Króla

Statut dla Rady Społecznej przy Prymasie Polski /w języku włoskim/

Protokół posiedzenia Komisji Biskupiej dla Instytutu Misyjnego w Lublinie dnia 4 stycznia 1932 roku

Propozycje dotyczące Instytutu Misyjnego w Lublinie

Propozycje dotyczące umowy między Stolicą Apostolską a Rzeczypospolitą Polską w sprawie ziem Kościelnych pounickich w myśl art. XXIV Konkordatu


IV. KOMUNIKATY KANCELARII PRYMASA POLSKI I EPISKOPATU ORAZ INNE PISMA

Komunikat o Radzie Społecznej przy Prymasie Polski do Osservatore Romano /z poprawkami dokonanymi przez kard. Hlonda/

Projekt komunikatu o Radzie Społecznej przy Prymasie Polski dla „Osservatore Romano”

Kancelaria Prymasa Polski do KAPowej w sprawie katolickiego duszpasterstwa niemieckiego w Polsce

Wyjaśnienie Rady Społecznej przy Prymasie Polski

Komunikaty Kancelarii Prymasowskiej o zdrowiu Kard. A. Hlonda

Komunikat Kancelarii Prymasowskiej w sprawie przyjazdu Nuncjusza Ap. Filipa Cortesi do Poznania 8-9 XI 1938

Komunikat z Plenarnego Zjazdu Episkopatu Polskiego na Jasnej Górze w Częstochowie

W sprawie daru dla Nuncjusza W. Lauri

W sprawie przyjęcia chłopców z Francji do Małego Seminarium Duchownego w diecezjach polskich

W sprawie zatwierdzenia litanii o Męce Pańskiej

W sprawie „Śpiewnika liturgicznego”

W sprawie wystawy gotyckiej plastyki w Poznaniu

Tekst pisma do księży dziekanów w sprawie Mszy św. za duszę marszałka J. Piłsudskiego

Karta z zaproszeniem kard. A. Hlonda do pałacu Prymasa Polski w Poznaniu z okazji konsekracji biskupiej ks. bpa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, 22 IX 1938

W sprawie Kolegium Polskiego w Rzymie


V. DEKRETY KARD. A. HLONDA 1929-1938

Dekret w związku z nowym rytuałem w Polsce

W sprawie Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia

Dekret w sprawie powoływania asystentów kościelnych Akcji Katolickiej

Dekret w sprawie wystawienia Najśw. Sakramentu


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2525 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone