Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 4.

Tom III, część 4 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PISMA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU SALEZJAŃSKIEGO 1902-1916

Nauki rekolekcyjne wygłoszone przez ks. Augusta Hlonda do nowicjuszów Towarzystwa Salezjańskiego w Radnej, 31 I - 8 II 1908

Wspomnienie pośmiertne nad grobem dwóch zasłużonych kapłanów

O. Emanuel Manassero, dyr. Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimie. Historya Zakładu Wychowawczego w Miejscu Piastowym. Kilka uwag nad artykułem P. Stefana Konrada Pruszyńskiego

Przyczynek do żywota ś.p. ks. Augusta Czartoryskiego, salezjanina

Ksiądz Bosko - patriarchą opiekunów katolickich rzesz młodzieńczych. Przekład z niemieckiego


II. PISMA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU RZĄDÓW DIECEZJAMI 1926-1948

Podziękowanie A. Hlonda, biskupa śląskiego za życzenia złożone mu z okazji jego konsekracji biskupiej w 3 stycznia 1926r. w Katowicach

Podziękowanie kard. A. Hlonda za życzenia

Monsignor Ratti w Polsce

Błogosławieństwo dla Sodalicji Mariańskich Akademików z okazji I-szego Ogólnopolskiego Kongresu Sodalicyj Mariańskich Akademików w Krakowie w kwietniu 1931r.

Memoriale riguardante l’Università Cattolica di Lublino in relazione colla legge del 15 marzo 1933 sulle scuole Academiche

Tekst modlitwy do św. Wojciecha ułożony przez kard. A. Hlonda

Walka duchów /Artykuł wstępny do kat. tygodnika „Kultura”/

Przemówienie J.Em. ks. Kardynała A. Hlonda podczas pielgrzymki Kat. Związku Mężów w Częstochowie w dniu 18 września 1937 r. /w streszczeniu/

Statut Krucjaty Eucharystycznej Dzieci w Polsce przyjęty przez Ich Ekscelencje Księży Biskupów na Konferencji Episkopatu dnia 15 grudnia 1937 r.

Fragment konceptu homilii wygłoszonej do Akademików w Farze Poznańskiej 18 listopada 1945 /rękopis/

Przemówienie wygłoszone w kościele w Szczecinku 29 X 1947 podczas objazdu Ziem Odzyskanych

Oświadczenie Komisji Głównej Episkopatu w sprawie projektu stworzenia katolickiej partii politycznej

Luźne myśli kard. A. Hlonda

Notatki w związku z Instytutem Misyjnym w Lublinie

Notatki dotyczące masonerii /na luźnych kartkach/

Drobne pisma na luźnych kartkach

Katalog biskupów konsekratorów kard. A. Hlonda /od kard. A. Kakowskiego do bpa J. Goldmana/

Dedykacja na fotografii dla ks. Jana Symiora

Pozdrowienie dla Kolonii Polskiej w Argentynie od J.E. ks. Kardynała Augusta Hlonda

Własnoręczny autograf J.E. ks. Kardynała Hlonda dla Banku Polska Kasa Opieki w Buenos Aires

Księga pamiątkowa OO. Paulinów na Jasnej Górze

Księga pamiątkowa parafii rzym-kat. na Żoliborzu w Warszawie

Audiencja u Piusa XI - Watykan 16 XII 1927

Audiencja u Piusa XI - Watykan 6 XI 1928

Audiencja u Ojca św. Piusa XI - Watykan 18 XII 1928

Audiencja u Ojca św. Piusa XI - Watykan 31.5.29

Audiencja u Ojca św. Piusa XI - Watykan 30.3.32

Audiencja u Ojca św. Piusa XI - Watykan /bez daty/

Szkic konferencji a kard. P. Gasparrim - 18 XI 1928

Szkice audiencji u abp. Fr. Marmaggi’ego, Nuncj. Ap. w Polsce

Szkic konferencji księży biskupów w Poznaniu - 5.2.1929

Szkic konferencji /bez daty/

Szkic konferencji z bpem A. Laubitzem - 1929

Szkic konferencji z bpem A. Laubitzem /bez daty/

Szkic konferencji

Medal wybity na pamiątkę Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu 1930

Medal wybity na pamiątkę wyniesienia katedry gnieźnieńskiej do godności bazyliki mniejszej

Medal pamiątkowy wybity ku czci o. Efrema z Kcyni

Medal pamiątkowy ku czci kard. Aleksandra Kakowskiego z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa wręczony 20 V 1936 w Domu Katolickim w Warszawie przez kard. A. Hlonda jako jubileuszowy dar Episkopatu Polski


III. PISMA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU WOJENNEGO 1939-1945

Feliks Chrzanowski. Ks. Prymas Hlond o walce bolszewików z religią i polskością na okupowanych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej /Specjalny wywiad dla „Narodowca”/

„L’Eglise polonaise a étè ravagè mais elle revivra” - declare au „Figaro” S.Em. le cardinal Hlond archeveque de Poznan, primat de Pologne, qui vient d’etre liberè par les Americains

Artykuł kard. A. Hlonda p.t.: „Gdy przyszła pełnia czasu”

Artykuł Stefana Łubieńskiego na temat ankiety „Służby” - My chcemy Polski katolickiej - przeglądnięty i poprawiony przez kard. A. Hlonda w Lourdes 1942

Artykuł kard. A. Hlonda pt.: „Problem religijny jutrzejszego świata” - Lourdes 15 marca 1942

Słowo Prymasa Polski do żołnierzy polskich znajdujących się w szpitalu gruźliczym w Hauteville - 1942

Odezwa kard. A. Hlonda do polskiej młodzieży uchodźczej napisana na prośbę gen. J. Hallera

Sprawozdanie kard. A. Hlonda z duszpasterskiej opieki nad Polakami we Francji

Assistenza religiosa dei Polacchi nella Francia non occupata /Tekst właściwy/

Tekst memoriału kard. A. Hlonda „O położeniu Kościoła Katolickiego w Polsce po trzech latach okupacji hitlerowskiej 1939-1942”

Memoriał kard. A. Hlonda „O położeniu Kościoła Katolickiego w Polsce po trzechletniej okupacji hitlerowskiej” 1939-1942. Tekst maszynowy

Memoriał kard. A. Hlonda [po francusku]

Aneks I: Dekret o oddzieleniu Kościoła od Państwa na terenie t.zw. „Warthagau” z 14.3.1940

Aneks II: Pismo duchownych protestanckich z poznania do A. Greisera w sprawie dekretu o oddzieleniu Państwa od Kościoła z 14.3.40

Aneks III: Dekret gauleitera Wartholand'u Artura Greisera w sprawie organizacji kościołów na ziemiach przyłączonych do Reichu - z 13 września 1941

Tekst modlitwy ułożonej przez kard. A. Hlonda do Matki Bożej, Królowej Polski - w Lourdes 19 XI 1940

Odezwa wigilijna kard. A. Hlonda - Lourdes 1940

Polecenie wydane przez kard. A. Hlonda w sprawie dymisoriów dla alumnów Z. Woźniaka i Wł. Sadowskiego

Projekt napisu na obrazku z okazji Komunii Wielkanocnej w czasie rekolekcyj dla Polaków w Lourdes 9 IV 1941

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie polskiego powstańca i jego grobu w Tarbes

Zaświadczenie kard. A. Hlonda dla Tadeusza Megowskiego-Domarda

Zaświadczenie wystawione przez kard. A. Hlonda dla władz kościelnych ks. Aleksemu Wietrzykowskiemu

Poświadczenie kard. A. Hlonda dla Marii Zakliki

Poświadczenie kard. A. Hlonda o przynależności kościelnej i narodowej wystawione Polakom w j. francuskim

Polecenie Pio Lucidi władzom alianckim w jego powrotnej drodze do Włoch. Tekst angielski

Polecenie Pio Lucidi władzom alianckim w jego powrotnej drodze do Włoch. Tekst francuski

Polecenie Pio Lucidi władzom alianckim w jego powrotnej drodze do Włoch. Tekst niemiecki

Polecenie Pio Lucidi niemieckim proboszczom i przełożonym zakonnym na terenie Bawarii i Tyrolu w celu ułatwienia mu powrotu do Rzymu

Polecenie Zakładu Salezjańskiego w Ensdorf władzom okupacyjnym amerykańskim przez kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2432 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone