Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 5.

Tom III, część 5 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


MEMORIAŁY KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI O SYTUACJI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE - RZYM - GRUDZIEŃ 1939 - KWIECIEŃ 1940 - WRAZ Z ANEKSAMI

Relazione sulle condizioni politico-religiose dei territori polacchi sotto i occupazione tedesco-russa /Settambre - Dicembre 1939/

Aneksy dotyczące memoriału Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski pt. „Relazione sulle condizioni politico-religiose dei territori polacchi sotto l’occupazione tedesco-russa” /Settambre - Dicembre 1939/

Situazione religiosa delle diocesi di Culma, Katowice, Płock e Włocławek incorporate al Reich

Fragment maszynopisu memoriału kard. A. Hlonda z odręcznymi dopiskami. Redakcja pierwsza

Redakcja druga

Kopia maszynopisu memoriału kard. Augusta Hlonda przepisanego z rękopisu i poprawionego po raz drugi przez autora. Skreślenia w tekście ujęte w nawiasie, poprawki podkreślone linią ciągłą

Situazione religiosa delle diocesi di Culma, Katowice, Łódź, Płock e Włocławek incorporate al Reich. Memoriał kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski dotyczący sytuacji religijnej w Polsce w diecezjach pelplińskiej, katowickiej, łódzkiej, płockiej oraz włocławskiej, wcielonych do Trzeciej Rzeszy. Wręczony 17 kwietnia 1940 roku Ojcu św. Piusowi XII we Watykanie. Redakcja pierwsza

Aneksy dotyczące memoriału kard. A. Hlonda o położeniu religijnym w diecezjach wcielonych do Trzeciej Rzeszy

Sytuacja religijna w diecezji chełmińskiej

Dokumenty

Il secondo memoriale del Primate di Polonia sulla situazione della Chiesa Cattolica in Polonia

Situazione religiosa delle archidiocesi di Gniezno e di Poznań. Memoriał kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski o położeniu religijnym archidiecezyj gnieźnieńskiej i poznańskiej w dniu 20 grudnia 1939 roku, wręczony Ojcu Świętemu Piusowi XII w grudniu tegoż roku. Wydrukowany czcionkami Poliglotty Watykańskiej i przetłumaczony na język hiszpański, francuski i angielski. Przedruk na podstawie fotokopii memoriału w języku włoskim, w którym był pisany w Rzymie 1939 roku

Notatki kard. A. Hlonda poczynione na temat sytuacji Kościoła w Polsce w związku z relacjami przesyłanymi na ten temat z kraju do R Przekład francuski sprawozdania o położeniu

Kościoła Katolickiego w Polsce w oparciu o Memoriały kardynała Augusta Hlondazymu na ręce Prymasa Polski


ODEZWY - DEKRETY - ROZPORZĄDZENIA I INNE PISMA 1929-1939. PRZEDRUKI Z RĘKOPISÓW KARD. A. HLONDA

Dekret wprowadzający w życie Nowy Rytuał

Instrukcja w sprawie nowego Rytuału Polskiego, wydana przez kardynała A. Hlonda, Prymasa Polski

Instrukcja w sprawia nowego Rytuału Polskiego, wydana przez kardynała A. Hlonda, Prymasa Polski. Tekst właściwy

Orędzie J.Em. Ks. Kardynała Prymasa w sprawie oktawy modlitwy i pokuty, zarządzonej przez Ojca św. Piusa XI Encykliką „Pobudzeni miłością Chrystusową”

Rozporządzenie dotyczące obowiązków i praw Księży Wikarjuszów w parafjach

W sprawie odczytania Encykliki „O różańcu”, ogłoszonej przez Ojca św. Piusa XI w 1937 r.

Zarządzenie J.Em. Ks. Kardynała Prymasa /w sprawie/ z okazji XXXIV Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie

Odezwa w sprawie Triduum ku czci św. Andrzeja Boboli w Poznaniu

[Pismo do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu]

Zarządzenie w sprawie sprawozdań odnośnie do kościelnych zakładów i instytucji opiekuńczych

Rozporządzenie w sprawie zobowiązań finansowych duchowieństwa

Zawiadomienie o zgonie Papieża Piusa XI

Zawiadomienie o wyborze nowego Papieża Piusa XII

Zawiadomienie o nominacji Rektora Arcybiskupiego Seminarium w Gnieźnie Ks. Michała Kozala na biskupa sufragana włocławskiego

Odezwa kolędowa kard. A. Hlonda na rok 1941


STRESZCZENIA PRZEMÓWIEŃ KARD. A. HLONDA 1931-1948

Przemówienie Kard. A. Hlonda na otwarcie Zjazdu Prezesów i Dyrektorów Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Poznaniu 11 VI 1931 /Streszczenie/

Enuncjacja Kard. A. Hlonda na temat polskiej prasy katolickiej wypowiedziana w Paryżu w Redakcji „La Croix” - 4 VI 1934

Streszczenie przemówienia Kard. A. Hlonda wygłoszonego na uroczystej Akademii z okazji otwarcia Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie w auli tegoż Seminarium w dniu 26 X 1947 r.


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2452 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone