Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 6.

Tom III, część 6 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


LISTY PASTERSKIE I ODEZWY. PRZEDRUKI NA PODSTAWIE TEKSTÓW RĘKOPIŚMIENNYCH KARD. A. HLONDA I KOPII MASZYNOPISÓW POPRAWIONYCH PRZEZ NIEGO. 1929-1938

„Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego” - 1

„Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego”. Warszawa 15 XII 1937 r. - 2

„Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego”. Warszawa 15 XII 1937 r. - 3

„Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego”. Warszawa 15 XII 1937 r. - 4

„Orędzie Episkopatu Polski do duchowieństwa i wiernych w sprawie Uchwał Pierwszego Polskiego Synodu Plenarnego”. Warszawa 15 XII 1937 r. - redakcja 5

Odezwa kard. A. Hlonda w sprawie przesilenia gospodarczego - 1

Odezwa kard. A. Hlonda w sprawie przesilenia gospodarczego - 2

Przekład niemiecki odezwy kard. A. Hlonda w sprawie przesilenia gospodarczego

„O chrześcijańskie zasady życia państwowego”. List pasterski kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

„O życiu parafialnym”. Wielkopostny list pasterski kard. A. Hlonda - Poznań, 1 III 1933

Przedruk listu pasterskiego „O życiu parafialnym” wydanego dnia 1 marca 1933 roku przez kard. A. Hlonda

List pasterski kard. A. Hlonda o Kościelnych sprawach majątkowych - 1

List pasterski kard. A. Hlonda o Kościelnych sprawach majątkowych - 2

Odezwa kard. Augusta Hlonda w sprawie uroczystości papieskiej

Zarządzenie w sprawie projektu ustawy o małżeństwie uchwalonego przez Polską Komisję Kodyfikacyjną


PISMA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI Z OKRESU JEGO DZIAŁALNOŚCI SALEZJAŃSKIEJ W PRZEMYŚLU I WIEDNIU. 1907-1910

Fragmenty kazań i konferencyj ks. Augusta Hlonda, Dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu wygłoszonych do młodzieży w latach 1907-1908 r.

- Nauka o Sakramencie Pokuty

- Nauka o pokucie

- Nauka o przyjaźni

- O środkach do celu

- O Mszy świętej

- Liturgia Mszy św.

Ks. August Hlond, Dyrektor Zakładu Salezjańskiego we Wiedniu do Dobrodziejów i Pomocników w sprawie Zakładu i jego budowy

Ks. August Hlond do Dobrodziejów i Pomocników w sprawie Zakładu Sal. i jego budowy we Wiedniu. Przekład

Partytura pieśni ułożonej przez ks. Augusta Hlonda „Marji chwałę śpiewać będziem” do słów Kazimierza Lubeckiego


PISMA RÓŻNE I LUŹNE ZAPISKI KARD. A. HLONDA. 1934-1945

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone 12 IX 1936 r. w Malines z okazji Katolickiego Zjazdu /Belgia/ - 1

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone 12 IX 1936 r. w Malines z okazji Zjazdu Katolickiego /Belgia/ - 2

Episkopat Polski w sprawie reformy prawa małżeńskiego

Uzupełnienie do listu kard. Augusta Hlonda „Na 950-lecie męczeńskiej śmierci św. Wojciecha” z dnia 10 marca 1947 r., drukowanego w: Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, R. 2:1947, s. 111-120

Luźne zapiski kard. A. Hlonda, poczynione na różnych pismach i listach


PISMA URZĘDOWE KARD. A. HLONDA. 1931-1945

Kard. A. Hlond do Kongregacji Obrzędów w sprawie Patronalnego Święta Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej

Kard. A. Hlond do Kongregacji św. Penitencjarii w sprawie odpustu zupełnego z okazji Święta Patrona Młodzieży

Dekret kard. A. Hlonda w sprawie Rady Wyższej Stowarzyszeń Pań Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo

Akt kanonicznej erekcji Konferencyj św. Wincentego a Paulo

Delegacja kard. A. Hlonda dla ks. Kazimierza Kowalskiego w sprawie powitania katolików hiszpańskich w Gdyni z udzieleniem im należnej opieki duchowej

Dekret w sprawie sanacji ślubów członków Towarzystwa Chrystusowego

Nadanie odpustu członkom Towarzystwa Chrystusowego za odmawianie modlitwy za wychodźców

Prośba ks. Ignacego Posadzego, Przełożonego Naczelnego Tow. Chryst. w sprawie redukcji intencji mszalnych ciążących na Towarzystwie


USTAWY TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODŹCÓW. POTULICE 1934

Część pierwsza

- Rozdział I. Cel Towarzystwa

- Rozdział II. Zasadniczy kształt i duch Towarzystwa

- Rozdział III. Przyjęcie do Towarzystwa

- Rozdział IV. Ślub ubóstwa

- Rozdział V. Ślub czystości

- Rozdział VI. Ślub posłuszeństwa

- Rozdział VII. Życie modlitwy

- Rozdział VIII. Studja i święcenia

- Rozdział IX. Ustawy Towarzystwa

Część druga

- Rozdział I. Zarząd Towarzystwa

- Rozdział II. Kapituła Generalna

- Rozdział III. Przełożony Naczelny i Rada Naczelna

- Rozdział IV. Przełożony Okręgowy

- Rozdział V. O Domach i Przełożonych Domowych

- Rozdział VI. Postanowienia przejściowe

Obrzęd Profesji

Maszynopis pierwszej części Ustaw Towarzystwa Chrystusowego przepisany przez ks. Czesława Wojciechowskiego, Kapelana ks. Kardynała Augusta Hlonda w Krynicy w październiku 1933 r. i przysłany ks. Ignacemu Posadzemu, Przełożonemu Naczelnemu tegoż Towarzystwa, składającemu w tymże roku wraz z pierwszymi członkami profesję zakonną na ręce ks. Kardynała A. Hlonda

Ks. Czesław Wojciechowski do ks. I. Posadzego w sprawie wysyłki pierwszego egzemplarza maszynopisu Ustaw Towarzystwa Chrystusowego

Telegram Kardynała A. Hlonda w sprawie zmiany nazwy Zgromadzenia Chrystusowego

Uwaga kard. A. Hlonda w sprawie formuły ślubów członków Towarzystwa Chrystusowego

Uwaga kard. A. Hlonda w sprawie formularza profesji dla członków Tow. Chrystusowego

Tekst maszynopisu Ustaw Towarzystwa Chrystusowego. Przepisał z rękopisu kard. A. Hlonda ks. Czesław Wojciechowski, Kapelan Kardynała Prymasa, Krynica w październiku 1933 r.

- Rozdział I. Cel Towarzystwa

- Rozdział II. Zasadniczy kształt i duch Towarzystwa

- Rozdział IV. Ślub ubóstwa

- Rozdział V. Ślub czystości

- Rozdział VI. Ślub posłuszeństwa

- Rozdział VII. Życie modlitwy

Formuła profesji ułożona przez kard. A. Hlonda dla członków Towarzystwa Chrystusowego d/W.


TŁUMACZENIA ARTYKUŁÓW WSTĘPNYCH Z WŁOSKIEGO DRUKOWANYCH W „WIADOMOŚCIACH SALEZJAŃSKICH”, MIESIĘCZNIKU WYDAWANYM W TURYNIE DLA POMOCNIKÓW I POMOCNIC DZIEŁ KS. JANA BOSKO Z ROKU 1905

O chrześcijańskim duchu w rodzinie

Maryja Wspomożenie Wiernych

Najsłodsze Serce Pana Jezusa

Kształcenie charakteru

Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny

Nauka wiary i religii jest do wykształcenia duszy i uszlachetnienia serca koniecznie potrzebna


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2383 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone