Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 7.

Tom III, część 7 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1976

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PISMA URZĘDOWE I PRYWATNE AUGUSTA HLONDA Z OKRESU SALEZJAŃSKIEGO 1904-1908

Pismo ks. Emanuela Manassero, dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu do Sejmu Galicyjskiego w sprawie subwencji na 1904 r.

Subwencja Wysokiego Sejmu Galicyjskiego

Pismo ks. Emanuela Manassero, dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu do Marszałka Krajowego Stanisława Marcina Badeniego w sprawie subwencji na rzecz Zakładu Oświęcimskiego na r. 1905

Pismo Wydziału Krajowego do dyrektora Zakładu Sal. w Oświęcimiu w sprawie subwencji na rok 1905

Protokół w sprawie wstrzymania dalszej budowy kościoła podominikańskiego w Oświęcimiu z dnia 30 maja 1904 roku

Pismo ks. Emanuela Manassero, dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu przeciw orzeczeniu starostwa w Białej z dnia 24 VII 1905 w sprawie grzywny nałożonej na niego za wybicie drzwi we wschodniej stronie kościoła w Oświęcimiu

Pismo konsystorza lwowskiego do ks. Jana Trzopińskiego w sprawie stacji duszpasterskiej w Daszewie

Kontrakt darowizny zawarty między ks. Janem Trzopińskim, proboszczem Kochawiny a generałem Towarzystwa Sal. ks. M. Rua, spisany przez ks. Augusta Hlonda w Oświęcimiu 11 VIII 1908


II. ARTYKUŁY KS. AUGUSTA HLONDA Z OKRESU SALEZJAŃSKIEGO 1908-1910

Krecia robota

Ważne oświadczenie

W walce z oszczerstwami

Dobra rada dla wszystkich

Das Werden der Salesianum bis 1910

Początki i rozwój „Salesianum” do roku 1910. Przekład


III. ODEZWY KS. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE „SALESIANUM” WE WIEDNIU I AUSTRIACKIEJ MŁODZIEŻY 1914-1922

Don Bosco Werke

An die Verehrten Salesianischen Mitarbeiter und Freunde der „Don Bosco” Werke

Erziehungsanstalt der Salesianer Don Bosco, Wien III, Hagenmüllergasse 43

Sehr dringend

Betrifft die Mariahilf-Sedalitat

An die verehrten salesianischen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Erziehungsanstalt der Salesianer von Don Bosco III, Hagenmüllergasse 43

Euer Hochwohlgeboren

Don Bosco Jugenrettungawere, Wien, III, Bezirk, Hagenmüllergasse 43

Betrifft Jugendrettung

Komm zu uns

Erziehungsanstalt der Salesianer Don Bosco, Wien III, Hagenmüllergasse 43

Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco Anstalten, Wien, Hagenmüllergasse 43

Euer Hochwohlgeboren

Ein dringender Notruf

Tätigkeitsbericht der Jugendheimes „Don Bosco” für das Heim Jahr 1918-1919

Hochverehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen [1]

Hochverehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen [2]

Sehr verehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

An unsere verdient vollen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Bayern

Mitteilungen aus den deutschen Don Bosco Austalten

Liebe Christkind

Odezwa ks. inspektora Tow. Sal. w Austrii ks. A. Hlonda w sprawie przyjścia z pomocą ubogiej młodzieży

Odezwa ks. Inspektora Augusta Hlonda w sprawie pomocy na rzecz biednej i opuszczonej młodzieży we Wiedniu

Pismo ks. Inspektora A. Hlonda w sprawie kapituły inspektorialnej w związku z elekcją nowego generała Tow. Sal.


IV. ARTYKUŁY I ODEZWY KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1927-1948

Katolicism je hlavni silou mrevni i hospodarske obnovy Evropy po svetove valce

Słowo Kardynała Augusta Hlonda do redakcji „Wiener Kirchenblatt” z okazji beatyfikacji ks. Jana Bosko w 1929 roku

Odezwa kard. Augusta Hlonda w sprawie „Dnia Opieki”

Odezwa Bożonarodzeniowa do rodaków w Hiszpanii w 1941 roku

Kardinal Hlond über die Botschaft von la Salette

Zeznanie kard. A. Hlonda w sprawie o. Rafała Kalinowskiego

Zeznanie kard. Augusta Hlonda w sprawie sługi Bożego Augusta Czartoryskiego, salezjanina

Inteligencja i młodzież akademicka

Lista arcybiskupów gnieźnieńskich i Prymasów Polski

Orędzie Kardynała Prymasa do ludności katolickiej Ziem Odzyskanych


V. WPISY KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA DO KSIĄG PAMIĄTKOWYCH 1925-1948

Wpis do księgi pamiątkowej „Dom Opieki św. Józefa” w Przemyślu

Wpis do księgi pamiątkowej ks.ks. filipinów na Świętej Górze w Gostyniu

Wpis do księgi pamiątkowej Karola Zielenia, burmistrza miasta Miastko /woj. koszalińskie/

Wpis do księgi pamiątkowej zakładu M.B. Dobrej Rady w Wilnie

Wpis do księgi pamiątkowej Zakładu Sal. w Sokołowie Podl.

Wpis do kroniki harcerskiej im. Świętego Jana Bosko

Wpis do księgi pamiątkowej „Salesianum” we Wiedniu

Dedykacje na książkach, ofiarowanych przez kard. A. Hlonda

Dedykacja na fotografii ks. Augusta Hlonda, Admin. Ap. Śląska Pol. dla ks. Fryderyka Jerney

Dedykacja na fotografii kard. A. Hlonda dla ojca Bernarda carm. bos. we Wiedniu

Dedykacja na fotografii kard. A. Hlonda dla ks. Infułata Bolesława Filipiaka, dziekana Roty Rzymskiej

Dedykacja na fotografii kard. A. Hlonda ofiarowanej ks. Aleksemu Wietrzykowskiemu w Lourdes

Dedykacja na portrecie kard. A. Hlonda /pastel o. Efrema/ dla ks. dr Edwarda van Blericqa

Życzenia noworoczne kard. A. Hlonda z Rzymu 1928 roku


VI. PISMA URZĘDOWE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1926-1946

Pismo ks. abpa A. Hlonda do Kapituły Katedralnej w Katowicach

Pismo ks. abpa A. Hlonda do Kapituły Katowickiej w sprawie odsprzedaży przedmiotów spisanych w załączonym inwentarzu

Pismo kard. A. Hlonda do Kapituły Katowickiej w sprawie przekazania obrazów na rzecz stolicy biskupiej w Katowicach

Pismo abpa A. Hlonda w sprawie pastorału biskupiego

Urzędowa adnotacja kard. A. Hlonda poczyniona w księdze instalacji kanoników i prałatów Kapituły Katedralnej w Poznaniu

Urzędowe potwierdzenie autentyczności dekretu kard. Aleksandra Kakowskiego w sprawie bazyliki NSJ w Warszawie

Dekret Kardynała Augusta Hlonda w sprawie erekcji Seminarium Zagranicznego dla polskich wychodźców

Tekst zaproszenia przez kard. A. Hlonda na raut do pałacu prymasowskiego w Poznaniu z okazji pobytu Kardynała Serediego, Księcia Prymasa Węgier w dniu 3 IX 1933

Kard. A. Hlond do Ojca św. Piusa XI w sprawie rozciągnięcia officium ku czci św. Bernadetty Soubirous na cały Kościół

Prośba kard. A. Hlonda w imieniu Episkopatu Polski do Piusa XI w sprawie umieszczenia w brewiarzu wzmianki o Janie III Sobieskim z okazji 250-tej rocznicy Odsieczy Wiedeńskiej

Zaświadczenie wydane Alojzemu Juszkiewiczowi przez Kardynała Augusta Hlonda


VII. NOTATKI I LUŹNE ZAPISKI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1937-1947

Skład komisji synodalnej dokonany przez kard. A. Hlonda

Notatka odnośnie do Synodu Diecezjalnego w Poznaniu 1938

Notatki kard. A. Hlonda w związku z projektowanym Kongresem Prawa Kanonicznego w Poznaniu

Notatki poczynione na marginesie rezolucji i kondolencji w związku z zamordowaniem ks. Stanisława Streicha w Luboniu pod Poznaniem 27 II 1938

Luźne zapiski w sprawie Konferencji Episkopatu 26-27 IX 1938

Luźne notatki w sprawie Kolegium Polskiego w Rzymie

Luźne zapiski w sprawie Konferencji Komisji Prawnej 31.8.39

Notatka odnośnie do Konferencji Komisji Prawnej Episkopatu 31 VIII 1939

Notatki kard. A. Hlonda o urzędzie biskupim

Notatka dotycząca duchowieństwa katolickiego

Notatka o zadaniach katolika

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie diecezyj pod okupacją sowiecką

Pamiątki rodzinne po ś.p. ks. Biskupie Stanisławie Wojciechu Okoniewskim

Luźne zapiski kard. A. Hlonda w związku z pobytem w Polsce Kardynała Bernarda Griffina w czerwcu 1947


VIII. LUŹNE MYŚLI I WYPOWIEDZI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1922-1948

Luźne myśli Kardynała Augusta Hlonda

- I. Kościół

- II. Katolicyzm

- III. Papiestwo

- IV. Polityka

- V. Ruchy radykalne i masoneria

- VI. Luźne notatki z 1948 r.

- VII. Inne zapiski

- VIII. Zdania z Pisma Świętego

 

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2471 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone