Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 8.

Tom III, część 8 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PRZEMÓWIENIA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA LUB ICH FRAGMENTY Z LAT 1929-1939 ODTWORZONE NA PODSTAWIE RĘKOPISÓW

Fragment przemówienia kard. A. Hlonda na ogólnopolskim zjeździe katolickich związków Polek w Poznaniu, 5 IX 1929

Szkic przemówienia konkluzyjnego wygłoszonego na Kongresie „Odrodzenia” w Warszawie 19 XI 1929

Zapiski kard. A. Hlonda rozwinięte w przemówieniu wygłoszonym do młodzieży akademickiej na Kongresie Odrodzenia w Warszawie 19 XI 1929

Przemówienie wygłoszone do młodzieży akademickiej na Kongresie Odrodzenia w Warszawie, 19 XI 1929

Luźne zapiski w związku z przemówieniem na Kongresie Odrodzenia w Warszawie 19 XI 1929

Fragment z rękopisu przemówienia wygłoszonego na X Zjeździe Katolickim w Poznaniu 8 IX 1929

Luźne myśli dotyczące przemówienia wygłoszonego na Zjeździe Katolickim w Poznaniu 8 IX 1929

Inna redakcja przemówienia do młodzieży w Warszawie 8 IX 1929 według KAP

Szkic przemówienia powitalnego na otwarcie I. Polskiego Synodu Plenarnego na Jasnej Górze 25 VIII 1936

Przemówienie na powitanie Legata Papieskiego Kardynała Francesco Marmaggi’ego w dniu otwarcia I Polskiego Synodu Plenarnego na Jasnej Górze 24 VIII 1939 /tłumaczenie z łaciny/

Przemówienie kard. A. Hlonda na zakończenie Synodu Plenarnego, Jasna Góra 26 VIII 1936

Przemówienie J.Emin. ks. Kardynała Prymasa na II Zjeździe XX. Asystentów Akcji Katolickiej archid. gnieźnieńskiej i poznańskiej, 2 i 3 marca 1937 w Poznaniu

Rękopis przemówienia kard. A. Hlonda wygłoszonego na Międz. Manifestacji Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 29 VI 1937

Maszynopis przemówienia kard. A. Hlonda z okazji odsłonięcia pomnika kard. Edmunda Dalbora w Bazylice Gnieźnieńskiej 1 maja 1938 r.

Streszczenie przemówienia J.Emin. Księdza Kardynała Prymasa na zjeździe XX. Asystentów w Poznaniu dn. 22 marca 1938 r.

Streszczenie przemówienia J.Emin. ks. Kardynała Prymasa na Zjeździe XX. Asystentów w Poznaniu w dniu 22 marca 1938 r. Redakcja druga

Szkic referatu o Akcji Katolickiej wygłoszonego przez kard. Augusta Hlonda w 1938 roku

Szkic referatu o Akcji Katolickiej wygłoszonego przez kard. Augusta Hlonda w 1938 roku. Tekst właściwy

Fragment przemówienia kard. A. Hlonda wygłoszonego na Międz. Kongresie Eucharystycznym w Budapeszcie 26 maja 1938 roku

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone w Nowej Wsi z okazji poświęcenia nowopowstałych osad w Wielkopolsce, 25 października 1938

Przemówienie radiowe na rozpoczęcie Tygodnia Miłosierdzia, Poznań 10 X 1938

Rękopis przemówienia kard. A. Hlonda na akademię żałobną ku czci papieża Piusa XI wygłoszonego w Poznaniu 11 II 1939

Pierwsza redakcja wspomnienia kard. A. Hlonda o Piusie XI na podstawie rękopisu

Przemówienie radiowe kard. A. Hlonda w przeddzień koronacji Piusa XII - Watykan 11 III 1939

Redakcja pierwsza przemówienia ku czci Piusa XII na podstawie rękopisu

Toast wygłoszony przez kard. A. Hlonda, Legata papieskiego w czasie przyjęcia 30 lipca 1939 w Lublanie z okazji Międzynarodowego Kongresu Chrystusa Króla 28-30 VII 1939

Przekład włoski


II. PRZEMÓWIENIA POWOJENNE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z LAT 1945-1948 ODTWORZONE NA PODSTAWIE MASZYNOPISÓW

Streszczenie przemówienia J.Em ks. Prymasa na zebraniu Unii Apostolskiej w dn. 22.XII.47

Przemówienie J.Em. Księdza Kardynała dr. Augustyna Hlonda na zakończenie ogólnoakademickich rekolekcyj akademików w kościele św. Anny w Warszawie w dniu 7 marca 1948 r.

Przemówienie J.Em. Kardynała dr. Augusta Hlonda, Prymasa Polski na akademii w Wszechświatowym dniu Sodalicyjnym w Warszawie 30 maja 1948 r.


III. TEKSTY DRUKOWANYCH PRZEMÓWIEŃ KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA 1925-1948

Przemówienie Administratora Apostolskiego ks. Augusta Hlonda na uroczystej akademii ku czci św. Franciszka Salezego w dniu 1 lutego 1925

Przemówienie kard. A. Hlonda wygłoszone w Wiedniu w zakładzie salezjańskim 12 XII 1928

Powitanie II Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie 6 sierpnia 1934

Przemówienie ks. kard. A. Hlonda na uroczystej akademii-poranku z okazji zjazdu powstańców wielkopolskich w auli Uniwersytetu Poznańskiego dnia 18 kwietnia 1937

Przemówienie Kardynała Augusta Hlonda dla seminarzystów Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie 25 X 1947 roku

Fragmenty przemówień kard. A. Hlonda wygłoszone w Augustowie, Suwałkach i Rajgrodzie 10 maja 1948


IV. PRZEKŁADY PRZEMÓWIEŃ KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z 1945 ROKU

Discours de Son Eminence le Cardinal Primat a une académie en l’honneur du Christ-Roi sur la place de la Libertè a Poznań le 28.X.1945

Homelie sur l’Eglise du Christ adresses aux etudiants par S.E. le Cardinal Primat Hlond a l’Eglise parochiale de Poznań le 17 novembre 1945


V. LISTY PASTERSKIE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA LUB ICH FRAGMENTY Z LAT 1932-1948 ODTWORZONE NA PODSTAWIE RĘKOPISÓW PRYMASA

Fragment szkicu listu pasterskiego kard. A. Hlonda „O zadaniach katolicyzmu wobec walki z Bogiem” - Popielec 1932

Fragment listu Episkopatu „O chrześcijańskie zasady życia państwowego” z 1932 roku /pióra kard. A. Hlonda/

Rękopis części listu pasterskiego kard. A. Hlonda „O chrześcijańskie zasady życia państwowego” - Gniezno 23 IV 1932

Rękopis listu pasterskiego kard. Augusta Hlonda „O katolickie zasady moralne” - Poznań 22 lutego 1936

List pasterski Episkopatu Polskiego

List pasterski Episkopatu - Wrocław 23 września 1948


VI. PISMA RÓŻNE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU PRZEDWOJENNEGO 1929-1939

Rękopis statutu zakonu Służby Bożej ułożony przez kard. Augusta Hlonda w październiku 1929 r.

Kard. August Hlond o księdzu Janie Bosko

Słowo wstępne kard. A. Hlonda do czasopisma „Teologia praktyczna”

Zarządzenia Episkopatu na wypadek wojny powzięte przez Komisję Prawną Episkopatu w Warszawie 31 sierpnia 1939 r.


VII. PISMA RÓŻNE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU WOJENNEGO 1939-1940

Pamiętnik Hlonda opisujący jego wędrówkę od 1 września 1939 do 1940 r.

Stanisław Kosiński SDB, Dwa raporty Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski w sprawie prześladowania Kościoła katolickiego w Polsce w latach 1939-1940

Stan religijny w archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej

Drugie sprawozdanie Kardynała Hlonda Prymasa Polski do papieża Piusa XII. Sytuacja religijna w polskich diecezjach: Chełmno, Katowice, Łódź, Włocławek i innych włączonych do Rzeszy

- Diecezja Chełmno

- Diecezja katowicka

- Diecezja łódzka

- Diecezja włocławska

- Część archidiecezji krakowskiej włączona do Rzeszy

- Część diecezji częstochowskiej włączona do Rzeszy

- Część diecezji łomżyńskiej włączona do Rzeszy

- Część diecezji warszawskiej włączona do Rzeszy

- Dodatek do sprawozdania z 6 stycznia 1940 r. o sytuacji religijnej w archidiecezjach: gnieźnieńskiej i poznańskiej

- Końcowe uwagi

- Dokumenty

 

VIII. PISMA RÓŻNE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z OKRESU POWOJENNEGO 1945-1948

I Polacchi „liberati” in Germania

Kard. A. Hlonda do Stolicy Apostolskiej w sprawie diecezji i ich zarządu, znajdujących się za Linią Curzona

Wykaz uprawnień i dyspens przygotowanych przez kard. A. Hlonda na rzecz diecezji polskich dla rzymskich kongregacji 28 VI 1945

Zarządzenie w sprawie uroczystości Najśw. Rodziny

Rękopis artykułu kard. A. Hlonda na siedmiolecie pontyfikatu Piusa XII

Rękopis pisma kard. A. Hlonda do Ligi Katolickiej w Chicago i do Zjazdu Delegatów Ligi w Buffalo

Kard. A. Hlond do Ligi Katolickiej i Zjazdu Delegatów w Buffalo

Wskazania

Luźne notatki kard. A. Hlonda w sprawie duszpasterstwa wojskowego w Polsce

Notatki kard. A. Hlonda poczynione piórem

Notatki kard. A. Hlonda poczynione długopisem

Notatki kard. A. Hlonda poczynione ołówkiem

Koncept pisma kard. A. Hlonda do ministra gen. M. Roli Żymierskiego

Rękopis komunikatu do księży kapelanów Wojska Polskiego

Komunikat urzędowy Episkopatu Polskiego do wszystkich wielebnych Księży Kapelanów Wojskowych

Statut duszpasterstwa wojskowego


IX. LUŹNE ZAPISKI I NOTATKI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA Z LAT 1926-1948

Pamiątka z okazji rekolekcji odbytych w Salesianum, Wien 15-19 IV 1916

Pamiątka z okazji rekolekcji odbytych w Salesianum, Wien 22-26 III 1918

Odręczna notatka Administratora Apostolskiego ks. A. Hlonda na fotografii z 18 VI 1923 w czasie zwiedzania kopalni „Wyzwolenie” w Królewskiej Hucie

Wpis do księgi pamiątkowej SS. Urszulanek szarych Warszawa-Powiśle

Wpis do księgi pamiątkowej N.N.

Dedykacja na portrecie kard. A. Hlonda wg miniatury Kazimiery Dąbrowskiej dla ks. Administratora Apost. Karola Milika

Luźne notatki kard. A. Hlonda

Notatka w związku z Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 1937

Notatka w związku z Kongresem Chrystusa Króla w Lublanie 1939

Notatki odnośnie do spraw Seminarium Duchownego

Notatka na temat położenia Kościoła kat. w Galicji w 1945

Adresy różnych osób, z którymi korespondował kard. A. Hlond

Notatka kard. A. Hlonda na klepsydrze zawiadamiającej o zgonie Rene Mars w Rumigny 19 VII 1944

Luźne notatki kard. A. Hlonda

Przemówienia prymasowskie


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2721 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone