Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. III, cz. 9.

Tom III, część 9 - Pisma różne

Red. S. Kosiński, Ląd 1977

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. WYKAZ WYDATKÓW OSOBISTYCH KARD. A. HLONDA 1926-1939

Rachunki osobiste Kardynała Augusta Hlonda

Rachunki kard. A. Hlonda na podstawie odcinków książeczki czekowej Banku Związku Spółek Zarobkowych Sp. Akc. w Poznaniu

Inne rachunki kard. A. Hlonda 1930-1939


II. NOTATKI I ZAPISKI KARD. A. HLONDA I JEGO SEKRETARZY 1926-1942

Notatki kard. A. Hlonda z lat 1926-1930

Zapiski kard. A. Hlonda z miesięcy stycznia i lutego 1939

Zapiski kard. A. Hlonda poczynione w kalendarzu kieszonkowym za rok 1945

Notatnik kard. A. Hlonda za rok 1945-1948

Zapiski i luźne notatki ks. Antoniego Baraniaka

Dziennik ks. Bolesława Filipiaka, kapelana kard. A. Hlonda prowadzony w Lourdes od 1 kwietnia 1940 do 27 października 1941

Zapiski ks. Bolesława Filipiaka, kapelana kard. A. Hlonda związane z osobistymi wydatkami w Lourdes 1940 roku


III. KRONIKI ZWIĄZANE Z KARD. A. HLONDEM 1927-1945

/Pismo ks. Nikodema Mędlewskiego/ Po kapelusz kardynalski do Rzymu

Notatki kard. A. Hlonda w związku z Kongresem Eucharystycznym w Buenos Aires 1934

Kronika pobytu kard. A. Hlonda na Kongresie Eucharystycznym w Buenos Aires w 1934 prowadzona przez ks. S. Iglińskiego

Notatka kard. A. Hlonda dot. wyjazdu z Poznania do Warszawy we wrześniu 1939 r.

Notatka ks. Antoniego Baraniaka w związku z wyjazdem kard. A. Hlonda w 1939 r.

Kronika wydarzeń z września 1939 spisana przez kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Maszynopis autografu z wniesieniem poprawek odręcznych przez kard. A. Hlonda - redakcja II, karta s. 11

Z dziennika 1939 r.

Uzupełnienie do „Dziennika” kard. A. Hlonda z 1939 roku

Przekład francuski „Z Dziennika w 1939 r.” kard. A. Hlonda. Quelques pages de mon Journal en 1939

Paszport dyplomatyczny kard. A. Hlonda z 1939 roku

Odmowa. Spotkanie między Prymasem Polski Kardynałem Hlondem a pułkownikiem SS. /Standartenführer/ B. w Paryżu dnia 6 lutego 1944 r.


IV. INNE PISMA KARD. A. HLONDA ZWIĄZANE Z JEGO POBYTEM W RZYMIE 1939-1945

Potwierdzenie sum wpłacanych kard. A. Hlondowi w 1940 przez Rząd Emigracyjny

Ofiary uchodźców wojennych złożone na ręce kard. A. Hlonda

Wydatki kard. A. Hlonda na ofiary wojny 1939/1940

Lista zapomóg wysłanych przez kard. A. Hlonda polskim biskupom

Wykaz wydatków kard. Hlonda w Rzymie za czas 20 V - 19 XII 1940

Ks. A. Baraniak do ks. Romana Mazura

Notatka kard. A. Hlonda w sprawie długu ks. Ricaldone

Questioni varie


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2069 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone