Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 1.

Tom IV, część 1 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1966

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ

List biskupów polskich do Piusa XI z okazji Zjazdu Polskiego Episkopatu w Warszawie 5.7.1927

List Episkopatu Polski do Ojca św. Piusa XI

List Episkopatu do Ojca św. z okazji Konferencji Pierwszego Kongresu Krajowego Eucharystycznego w Poznaniu

List Episkopatu Polskiego do Ojca św. Piusa XI - 1932

List Episkopatu Polskiego do Ojca św. Piusa XI - 1934


II. LISTY DO CZŁONKÓW EPISKOPATU

List do ks. Biskupa Anatola Nowaka - 28.02.1923

Do ks. prałata Jerzego Kolka w sprawie przejęcia jurysdykcji nad Śląskiem Cieszyńskim - 17.11.1925

List z zaproszeniem Episkopatu Polskiego na ingres - 03.09.1926

List do Kardynała Cagiano de Azevedo

List do ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego, ordynariusza diecezji łódzkiej - 25.08.1927

Adres hołdowniczy dla kard. Van Roey, Prymasa Belgii - 30.08.1927

List do kard. Van Roey, Prymasa Belgii - 01.08.1927

List do kard. Piotra Gasparri - 27.11.1927

List do nuncjusza wiedeńskiego Sibilia - 27.11.1927

List do ks. arcbpa metropolity Ad. St. Sapiehy - 27.11.1927

List do ks. infułata Czesława Meysnera - 05.03.1928

List do ks. Biskupa Karola M. Radońskiego, sufragana poznańskiego - 06.03.1928

List do biskupów w sprawie wychodźców - 10.04.1928

List do ks. Arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego w sprawie duszpasterzy dla polskiej emigracji - 14.09.1928

List do ks. Biskupa Dymka W. w sprawie nominacji na wikariusza generalnego - 25.09.1929

List do Biskupa podlaskiego H. Przeździeckiego

List do Mons. Caccia Dominioni - 15.04.1930

List do ks. inf. Kasperlika w Katowicach - 03.08.1930

List do ks. Biskupa St. Woj. Okoniewskiego - 06.12.1930

List do ks. Biskupa St. Galla, Biskupa Wojsk Polskich - 17.06.1931

List do ks. kard. Faulhabera, arcybiskupa Monachium - 22.03.1932

List do Nuncjusza Apostolskiego C. Orsenigo - 11.06.1932

List do Biskupa Berlina Schreibera - 11.06.1932

List do ks. Biskupa Kazimierza Bukraby - 17.06.1933

List do Mons. Caccia-Dominioni w sprawie audiencji papieskiej - 28.02.1934

List do Nuncjusza Apostolskiego arcybiskupa Borgognini-Duca przy Kwirynale - 28.02.1934

List do ks. arcybiskupa A. J. Nowowiejskiego - 22.06.1934

List do kard. Adolfa Bertrama, arcybiskupa Wrocławia - 13.07.1935

List do ks. Biskupa Henryka Przeździeckiego w sprawie Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu - 30.03.1937

List do arcybiskupa J. Teodorowicza w związku z jego konferencjami wielkopostnymi „Kuszenie Chrystusa”

List do ks. arcybiskupa Józefa Teodorowicza - 21.11.1938

List do ks. arcybiskupa A. Szlagowskiego w sprawie objęcia metropolii warszawskiej - 26.03.1946

List do ks. arcybiskupa W. Dymka z zawiadomieniem o zmianie na stolicy arcybiskupiej w Poznaniu

List do ks. infułata Stanisława Figielskiego - 12.04.1946

List do ks. arcybiskupa A. Szlagowskiego - 05.06.1946

List do ks. infułata Aleksego Brasse - 06.06.1946

List do ks. biskupa Kazimierza Kowalskiego - 07.06.1946

List do ks. biskupa Zygmunta Choromańskiego - 01.07.1946

List do kardynała Bernarda Griffin’a, Prymasa Westminsteru i arcybiskupa Londynu - 19.07.1946

W sprawie nominacji dyrektora Krajowej Centrali „Caritas” ks. Karola Pękali na biskupa sufragana tarnowskiego - 30.12.1946

List do ks. arcybiskupa Włodzimierza Bronisława Jasińskiego z okazji jego zrzeczenia się rządów biskupich w Łodzi - 26.02.1947

List do ks. Edmunda Nowickiego, administratora apostolskiego w Gorzowie - 02.08.1947

Listy kard. A. Hlonda do biskupa Antoniego Laubitza, sufragana gnieźń.

- 01.09.1926

- 22.09.1926

- 02.09.1931

- 23.01.1936

- 02.07.1936

- 06.10.1936

- (1936)

- 01.12.1936

- 26.03.1937

- 30.03.1937

- 19.04.1937

- 05.05.1937

- 12.10.1937

- 30.11.1937

- 01.12.1937

- 06.03.1938

- 28.04.1938

- 19.06.1938

- 13.07.1938

- 11.05.1939

List do ks. biskupa Lucjana Bernackiego, sufragana gnieźnieńskiego

- 24.09.1946

- 28.01.1947

- 14.02.1947

- 10.03.1947

- 25.03.1947

- 27.03.1947

- 19.04.1947

- 10.05.1947

- 28.05.1947

- karta pocztowa

- 20.06.1947

- karta pocztowa - 23.09.1947

- 09.10.1947

- 30.09.1947

- 24.10.1947

- 08.11.1947

- 23.02.1948

- 10.03.1948

- 04.04.1948

- 19.04.1948

- 10.07.1948

- 30.07.1948

Listy do ks. biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego, ordynariusza płockiego

- 12.02.1946

- 12.04.1946

- 22.04.1946


III. LISTY DO DUCHOWNYCH

List do ks. prał. W. Puchera z podziękowaniem za depeszę z okazji nominacji na biskupa śląskiego - 22.11.1925

Telegram śląskiej młodzieży katolickiej do ks. A. Hlonda z okazji jego nominacji na biskupstwo katowickie

List do ks. Mateusza Jeża, dyrektora generalnego Straży Honorowej

List do ks. prałata Wł. Ostrowskiego, proboszcza w Charbinie

List do ks. Kazimierza Siedleckiego, proboszcza w Bliznowie

List do ks. Józefa Kłosa, redaktora „Przewodnika Katolickiego” z okazji nominacji na infułata - 02.12.1928

Do ks. Tadeusza Gałdyńskiego - 27.12.1928

Listy do ks. Józefa Winkowskiego - 25.01.1929

Na dziesięciolecie rekolekcyj zamkniętych dla sodalistów-maturzystów - 26.05.1931

List do ks. prał. E. Bajerowicza - 01.03.1929

List do ks. prałata T. Zakrzewskiego - 21.04.1930

List do ks. kanonika Olszaka, proboszcza w Cieszynie Śl. - 07.08.1930

List do ks. Mieczysława Meissnera w sprawie zajść w Słupi pod Środą - 03.09.1931

List do ks. infułata Jana Kapicy, proboszcza w Tychach - 03.08.1930

List do ks. prałata W. Puchera - 03.08.1930

List do ks. Bianchi w odpowiedzi na jego korospondencję (1932)

List do ks. prałata Nikodema Mędlewskiego

List do proboszcza bazyliki w Trieście z podziękowaniem za pocztówki

List do ks. prał. J. Prądzyńskiego i prof. Pawła Gantkowskiego - 18.09.1934

List do ks. Paulusa, rektora Misji Polskiej w Paryżu

List do ks. dr Stanisława Brossa - 15.04.1938

List ks. kard. Hlonda do ks. Kazimierza Faustmana, prezesa Związku Chórów Kościelnych - 28.04.1938

List do ks. kan. Zygmunta Przyjemskiego z podziękowaniem za książkę „Życie Najświętszej Maryi Panny Matki Boga Człowieka i Matki ludzi” - 13.05.1946

W sprawie statutu Zrzeszenia Księży Muzyków - 27.09.1946

List do ks. dr Władysława Padacza, duszpasterza akademików - 29.04.1948

Listy do ks. prof. Witolda Gronkowskiego, prof. seminarium Duchownego w Gnieźnie

- 14.11.1946

- [bez daty]

Pismo do archidiecezjalnego dyrektora Apostolstwa Modlitwy ks. dr Stanisława Mystkowskiego, prałata kapituły warszawskiej - 05.12.1947

Listy do ks. dr Bronisława Pągowskiego, kanonika kapituły łowickiej i dziekana

- 25.10.1946

- 24.05.1946

- 25.06.1947

- 26.12.1947

- 31.03.1948

- 10.05.1948

Listy do ks. Stanisława Dołęgi Kozierowskiego

- 28.10.1927

- 16.04.1928

- 08.09.1928

- 27.10.1928

- 28.09.1929

- 30.05.1930

- 23.07.1930

- [bez daty]

- 25.02.1931

- Nominacja na kanonika honorowego kapituły gnieźnieńskiej - 14.04.1931

- 04.12.1933

- 08.01.1934

- 23.06.1934

- 14.08.1934

- 18.12.1935

- 11.04.1938

- 10.11.1938

- 08.09.1945

- 16.10.1937

Pismo do ks.ks. dziekanów w sprawie statystyki - 30.03.1928

List do zjazdu polskiego Towarzystwa Teologicznego we Lwowie z okazji dorocznych obrad naukowych 11-12 IV 1928

List do Związku Księży Misjonarzy „Dobrego Pasterza”

Do komitetu Kursu Katechetycznego w Krakowie 9-12 IV 1929

List gratulacyjny z okazji Kursu Katechetycznego w Poznaniu - 20.09.1929

List do zarządu Związku Diecezjalnych Kół Prefektów - 10.10.1931

Pismo gratulacyjne na srebrny jubileusz Związku Kapłanów arch. gnieźń. i pozn. „Unitas” - 16.11.1932

List do zarządu Zasiłkowej Kasy Emerytalnej księży archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej

Do Związku Księży „Unitas” w sprawie wyborów - 10.01.1935

Pismo do ks.ks. dziekanów w sprawie nabożeństwa za duszę J. Piłsudskiego - 14.05.1936

Pismo do ks.ks. dziekanów w sprawie nabożeństwa za duszę J. Piłsudskiego w pierwszą rocznicę śmierci - 03.05.1936

Pismo do ksks. dziekanów w sprawie „Funduszu Obrony Narodowej” - 13.11.1936

List do księży obozu w Dachau - 10.06.1945

List gratulacyjny do księży diecezji warszawskiej z okazji 20-tej rocznicy ich święceń kapłańskich - 11.02.1948

List do prezydium Zrzeszenia Księży Muzyków - 30.03.1948


IV. LISTY DO ZAKONÓW MĘSKICH

Listy do ks. Ignacego Posadzego, przełożonego naczelnego Towarzystwa Chrystusowego

- 03.11.1932

- 17.12.1932

- 22.12.1932

- 09.03.1933

- 04.05.1933

- 10.08.1933

- 06.09.1933

- 07.10.1933

- 08.10.1933

- 08.02.1934

- 16.06.1934

- 21.11.1934

- 17.12.1935

- 19.07.1936

- 08.06.1938

- 26.07.1937

- 19.06.1938

- 06.07.1938

- 26.01.1939

- 26.07.1945

- 04.07.1946

- 25.07.1946

- 15.06.1948

- 23.04.1947

- 24.10.1947

- 26.12.1947

- 20.03.1948

- 15.05.1948

Koncept odpowiedzi dla ks. Kaczanowskiego - 08.06.1938

List do studentów Tow. Chrystusowego w Rzymie na ręce kl. J. Miękusa - 1938

Do członków Towarzystwa Chrystusowego - 03.1939

Do ks. dr Siernińskiego S.J. - Wiedeń - 15.01.1915

List do generała OO. Jezuitów Wł. Ledóchowskiego w sprawie tymczasowego pobytu alumnów Seminarium Śląskiego w domu OO. Jezuitów w Krakowie

List do generała OO. Jezuitów, Włodzimierza Ledóchowskiego (tłumaczenie)

List do prowincjała OO. Jezuitów w Krakowie - 21.08.1928

List do redaktora „Głosów Katolickich” w Krakowie - 13.07.1929

List do o. Józefa Tuszowskiego T.J. - 29.04.1932

List do o. J. Pachuckiego, superiora domu rekolekcyjnego OO. Jezuitów w Częstochowie - 26.01.1938

Listy do ks. prof. Franciszka Kwiatkowskiego T.J.

- 18.07.1938

- 02.07.1947

List do ks. Józefa Cyrka T.J.

[Do ks. F. Kwiatkowskiego] - 08.1947

List do dyrektorów Apostolstwa Modlitwy - 05.12.1947

[Do ks. F. Kwiatkowskiego] - 31.01.1948

List do ks. Jana Świerca, dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu - 19.11.1909

List do ks. Stanisława Pływaczka, dyrektora Zakładu Sal. w Oświęcimiu - 22.06.1914

List do ks. Stanisława Wojciecha Krygiera SDB, pierwszego kapelana ks. admin. apost. Śląska

List do generała Zgromadzenia Salezjańskiego

List z okazji uroczystości ku czci ks. Bosko po ogłoszeniu dekretu o heroiczności jego cnót w Turynie na Valdocco dnia 24.06.1927 (tłumaczenie)

List do ks. Teodora Kurpisza w sprawie obrazu Matki Bożej Różanostockiej - 01.12.1927

List do ks. P. Liszki, dyrektora Zakładu Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą - 14.06.1930

List do ks. Jana Symiora SDB, proboszcza parafii Kraków-Dębniki - 17.10.1932

Życzenia na srebrny jubileusz polskiej parafii Niep. Serca Maryi w Mahwah przesłane na ręce ks. R. Wieczorka

List na złoty jubileusz kapłaństwa ks. Piotra Ricaldone, generała Towarzystwa Salezjańskiego - maj 1943

List na złoty jubileusz kapłaństwa ks. Piotra Ricaldone, generała Towarzystwa Salezjańskiego (tłumaczenie)

List do ks. dr Józefa Nęcka, dyrektora Zakładu Sal. w Marszałkach - 30.05.1947

List do przełożonego generalnego Towarzystwa Salezjańskiego ks. Piotra Ricaldone'go z okazji XVI Kapituły Generalnej w Turynie 24 VIII - 11 IX 1947

List do członków Kapituły Generalnej Towarzystwa Salezjańskiego zebranych w Turynie od 24.VIII do 11.IX.1947 (tłumaczenie)

List do ks. Teodora Cichosa SDB, rektora polskiego kościoła w Londynie

- 29.08.1930

- 04.10.1930

- 28.03.1931

- 01.06.1931

- 15.07.1931

- 22.10.1931

- 03.11.1931

- 19.02.1932

- 22.12.1933

- 29.12.1934

- 26.04.1938

- 26.01.1938

- 13.07.1938

Listy do polskich kleryków Tow. Sal. w Bollengo

- 04.01.1941

- 24.04.1941

- 17.12.1941

Listy do Franciszka Darnowskiego SDB

- 27.01.1941

- 11.04.1941

- 20.12.1941

- 21.05.1943

- 26.05.1945

Listy do ks. Jana Ślósarczyka, inspektora Tow. Sal. w Polsce Prowincji św. Jacka

- 06.12.1947

- Z okazji złotego jubileuszu salezjanów w Polsce - 05.06.1948

- Odpowiedź na hołdowniczy adres z okazji zjazdu dyrektorów Zakładów Salezjańskich w Polsce - 12.06.1948

List do o. Aureliusza Borkowskiego OFM - (1929)

W sprawie nominacji naczelnego przełożonego Zgromadzenia Serca Jezusowego w Puszczykowie - 23.09.1929

List w związku z pierwszym Dniem Rekolekcyjnym w Polsce

List do ks. Czesława Małysiaka w sprawie Związku Popierania Powołań Kapłańskich dla Zgromadzenia Księży Salwatorianów - 13.06.1931

List do przełożonego OO. Dominikanów w Polsce Prowincji św. Jacka z okazji ogłoszenia św. Alberta Doktorem Kościoła Św. - 12.01.1932

Do przeora OO. Dominikanów w Berlinie - Moabit

Do o. Bernarda, karmelity. Klasztor OO. Karmelitów - Wiedeń - 21.12.1932

List do Ojca Efrema z Kcyni - 20.12.1933

List do o. Floriana Niedźwiadka kameduły - 16.11.1935

List do ks. Józefa Małysiaka, założyciela Zgromadzenia SS. Betanek w Kazimierzu Dolnym - 07.09.1945

W sprawie nominacji przełożonego naczelnego Zgromadzenia Braci Najśw. Serca Jezusowego - 01.12.1945

List pożegnalny do Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego - 25.04.1946

List do brata Wawrzyńca Podwapińskiego OFM - 19.03.1948


V. LISTY DO ZAKONÓW ŻEŃSKICH

List do ksieni Panien Norbertanek w Krakowie na Salwatorze w sprawie kanonizacji bł. Bronisławy - 14.06.1934

Do matki generalnej Zgromadzenia SS. Służebniczek w Pleszewie Agaty Liczbińskiej - 31.12.1945

Listy do ksieni sióstr klarysek w Starym Sączu

- 19.05.1932

- 04.06.1932

- 13.08.1932

- 06.12.1932

- 08.02.1933

- 23.02.1933

- 11.03.1934

- 15.03.1934

- 20.11.1935

- 11.04.1936

Listy do przełożonej S.S. Wizytek w Krakowie

- 10.11.1929

- 19.09.1930

- 02.01.1932

- 02.06.1933

- 24.11.1933

- 22.12.1933

- 29.12.1934

- 17.08.1934

- 03.12.1934

- 14.04.1938

- 09.06.1938

- 20.12.1939

- 18.01.1940

- 04.01.1946


VI. DEPESZE - TELEGRAMY

Depesza hołdownicza Synodu Plenarnego do Ojca św. Piusa XI - 25.08.1936

Depesza Ojca św. Piusa XI do Synodu Plenarnego - 26.08.1936

Telegram pożegnalny legata papieskiego kard. P. Marmaggiego z granicy polskiej w Zebrzydowicach do kard. A. Hlonda - 31.08.1936

Życzenia Ojca św. Piusa XI z okazji 10-lecia rządów na Stolicy Prymasowskiej - 01.10.1936

Telegram do Prymasa Polski od Kapituły Poznańskiej z dnia 3 lipca 1926

Odpowiedź telegraficzna ks. A. Hlonda, Prymasa Polski z okazji nominacji na arcybiskupa gnieźń. i pozn.

Depesza do Ojca św. Piusa XI z okazji prymasowskiego ingresu do Poznania 17.X.1926

Telegram hołdowniczy przesłany Ojcu św. Piusowi XI z okazji Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu - 25-29 VI 1937

Odpowiedź-depesza Ojca św. Piusa XI na telegram hołdowniczy wysłany z Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu - 25-29 VI 1937

Do Piusa XI z okazji Narodowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie 1935

Odpowiedź Ojca św. Piusa XI

Do katolików Jugosławii przed odjazdem

Do przedstawicieli rządu Jugosławii

Do Grzegorza Rozmana, biskupa Ljubljany

Telegramy hołdownicze do Ojca św. Piusa XI

Arcybiskupi polscy do Piusa XI

Z okazji przyjścia papieża Piusa XI do zdrowia

Życzenia dla Piusa XI z okazji 80-letniej rocznicy urodzin

Depesza hołdownicza z okazji VI. Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie lipiec 1939 do papieża Piusa XII

Odpowiedź papieża Piusa XII

Do regenta Pawła Królestwa Jugosławii z okazji VI Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Lublanie 1939

Do prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego

- Z okazji Międz. Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 1937

- Z powodu wybuchu II Wojny Światowej w przeddzień wyjazdu do Warszawy na Konferencję Episkopatu 3.9.1939

Depesza do Ignacego Paderewskiego

Życzenia gwiazdkowe i noworoczne Prymasa Polski do prezydenta R.P. Władysława Raczkiewicza

Wymiana depesz między Prymasem Polski a generałem Sikorskim

Odpowiedź generała Wł. Sikorskiego

Depesza do prezydenta Rzeczypospolitej i rządu

Do kard. Pietro Gasparri, Sekretarza Stanu Piusa XI

Do kard. P. Gasparri

Do kard. Al. Kakowskiego, arcybiskupa Warszawy

Do Fr. Marmaggi’ego, Nuncjusza Ap. w Polsce

Do arcbpa Prečana, ordynariusza Ołomuńca

Do A. J. Nowowiejskiego, biskupa Płocka

Do arcba Piovella w Cagliari

Do bpa Adamskiego z okazji jego ingresu do Katowic 1930

Do ks. bpa Antoniego Laubitza z okazji wciągnięcia na wieżę bazyliki dzwonu Wojciecha 1932

Do bpa K. Radońskiego z okazji zjazdu byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau - Kalisz 1948

Do dyrektora Zakładu Sal. w Wiedniu

Do prokuratora Zgromadzenia Salezjańskiego w Rzymie w związku z wyniesieniem do godności kardynalskiej

Depesze do ks. kanonika Fr. Jedwabskiego - Dachau

Do IV Zjazdu Teologicznego w Kielcach 20-22 IV 1927

Z okazji V Zjazdu Teologicznego w Łodzi 3-5 IV 1929

Z okazji otwarcia I. Międz. Kongresu Tomistycznego Filozofii w Pradze 6-9 X 1932 /na ręce ks. arcybiskupa Kaspera/

Z okazji polskiego Zjazdu Biblistów w Krakowie 31 III - 1 IV 1937

Do Związku Kobiet Pracujących obradujących w Poznaniu

Do Centralnego Komitetu Polaków we Francji

Telegram dla Association Juventus Missionarie z okazji Kongresu Delegatów

Depesza z 27.V.29 do Kongresu Eucharystycznego diecezji chełmińskiej

Do katolickich Związków Polek

Na IX Tydzień Społeczny „Odrodzenia” w Lublinie 1930

Na srebrny jubileusz Sióstr Miłosierdzia w Abranches, Brazylia 1930

Na złoty jubileusz „Przeglądu Powszechnego” 1933

Do Związku Robotników Rolnych i Leśnych w Poznaniu

Do uczestników Dni Katolickich, Bielany - Warszawa 1933

Z okazji Kongresu Salezjańskiego Młodzieży Misyjnej 1933

Do Instytutu Akcji Katolickiej w Poznaniu

Do stowarzyszeń Katolickich diecezji katowickiej 1936

Z okazji 400-lecia urodzin ks. Piotra Skargi 1936

Do Ogólnopolskiego Zjazdu Misyjnego w Poznaniu 1938

Depesza ambasadora Skrzyńskiego zawiadamiająca Prymasa Hlonda o mianowaniu go kardynałem

Odpowiedź kard. prymasa Hlonda

Depesza konsula Ptaszyckiego z Piły

Odpowiedź Kardynała Prymasa

Do Fritz Lahner Baumeister, Laxenburg

Do Rudolfa Rosińskiego, dyrektora banku w Krakowie

Do prof. Mariana Zdziechowskiego, Wilno

Do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Warszawa

Do ambasadora Skrzyńskiego z podziękowaniem za zaproszenie

Do ks. proboszcza Rosochowicza w Ociążu

Do Adolfa Dolfusza, kanclerza Austrii

Do Jana Hlonda w sprawie pogrzebu matki

Do ambasady polskiej w Anglii

Depesze kondolencyjne

- Do kapituły pińskiej z okazji zgonu bpa Z. Łozińskiego 1932

- Do kapituły Tow. Salezjańskiego z powodu zgonu ks. Filipa Rinaldi’ego, przełożonego generalnego 1932

- Do kapituły śląskiej z powodu zgonu bpa T. Bromboszcza 1937

- Do arcybiskupa Galla z powodu zgonu kard. Al. Kakowskiego 1939

- Do kapituły podlaskiej z powodu zgonu bpa H. Przeździeckiego 1939

- Do kapituły Domu Głównego SS. Urszulanek z powodu zgonu Matki Urszuli Ledóchowskiej w Rzymie 1939

- Do kapituły lubelskiej z powodu zgonu bpa W. Fulmana

- Do Sekretariatu Stanu z powodu zgonu F. Cortesi’ego 1947

- Do inspektoratu Tow. Salezjańskiego w Łodzi z powodu zgonu ks. Wojciecha Balawajdra 1947

- Do p. rektorowej Dąbrowskiej z powodu zgonu Stefana Dąbrowskiego w Poznaniu 1947


Corrigenda

Addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2796 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone