Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 10.

Tom IV, część 10 - Korespondencja wojenna, Rzym 1939 - Lourdes 1943

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KS. ANTONIEGO BARANIAKA, SEKRETARZA KARD. A. HLONDA Z MONS. ALFREDEM PACINI 5 VIII 1940 - 13 IX 1942

Mons. Alfredo Pacini do ks. Antoniego Baraniaka, Sekretarza osobistego kard. A. Hlonda, Prymasa Polski - 05.08.1940

Ks. Antoni Baraniak do Mons. Alfreda Pacini - 20.08.1940

Mons. Alfredo Pacini do ks. Antoniego Baraniaka

- 13.02.1941
- 08.03.1941

Ks. Antoni Baraniak do Mons. A. Pacini - 25.03.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 28.03.1941

Ks. Antoni Baraniak do Mons. A. Pacini - 30.05.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 21.05.1941
- 11.06.1941
- 29.08.1941
- 05.09.1941
- 12.09.1941

Mons. A. Pacini do kard. A. Hlonda

- 26.09.1941
- 09.10.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 09.11.1941

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 12.11.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 19.11.1941

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 01.12.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 09.12.1941

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 19.12.1941

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 07.02.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 09.02.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 20.02.1942
- 18.03.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 23.03.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 28.03.1942
- 14.04.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini

- [brak daty]
- 20.04.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka - 24.04.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 28.04.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 30.04.1942
- 30.05.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 07.06.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 23.06.1942
- 01.07.1942

Ks. Antoni Baraniak do Mons. A. Pacini - 04.07.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 08.07.1942
- 20.07.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 24.07.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 03.08.1942
- 11.08.1942

Ks. Antoni Baraniak do Mons. A. Pacini - 17.08.1942

Mons. A. Pacini do ks. A. Baraniaka

- 24.08.1942
- 10.09.1942

Ks. A. Baraniak do Mons. A. Pacini - 13.09.1942


II. KORESPONDENCJA KS. ANTONIEGO BARANIAKA, SEKRETARZA KARD. A. HLONDA Z CZŁONKAMI ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO 1939-1942

Ks. Jan Antal do ks. A. Baraniaka - 29.02.1940

Ks. Antoni Baraniak do ks. Wojciecha Balawajdra, Inspektora Tow. Sal. Prow. św. Stanisława Kostki - 02.03.1940

Ks. Wojciech Balawajder do ks. A. Baraniaka

- 17.04.1940
- 16.12.1940

Koad. Franciszek Darnowski do ks. A. Baraniaka - 05.12.1941

Ks. A. Baraniak do Fr. Darnowskiego

- 22.12.1941
- 21.05.1943
- 28.05.1945

Ks. Leon Czerwiński do ks. A. Baraniaka - 04.04.1940

Ks. Wilhelm Dworowy do ks. A. Baraniaka

- 02.04.1941
- 28.11.1941

Ks. Wincenty Fęcki do ks. A. Baraniaka

- 02.04.1941
- 18.12.1941

Ks. Feliks Maria Ganasiński do ks. A. Baraniaka

- 21.12.1940
- 10.03.1942
- 20.04.1942

Klemens Hlond do ks. A. Baraniaka

- 21.02.1940
- 15.04.1940
- [brak daty]
- 27.05.1940

Ks. Alojzy Malewski do ks. A. Baraniaka - 15.08.1941

Ks. Jan Pietrzak do ks. A. Baraniaka - 01.03.1940

Ks. Antoni Baraniak do ks. Andrzeja Siejcy SDB

- /w sprawie przesyłki pieniężnej ks. J. Pietrzaka do Częstochowy/ - 07.01.1940
- 29.01.1940

Ks. Andrzej Siejca SDB do ks. A. Baraniaka

- 20.01.1940
- 28.02.1940

Ks. Jan Pietrzak do ks. A. Baraniaka

- 05.04.1940
- 30.04.1940
- 01.06.1940
- 06.01.1941

Ks. Stanisław Pływaczyk do ks. A. Baraniaka

- 05.01.1940
- 22.02.1940
- [brak początku listu]
- 22.04.1940

Ks. Stanisław Rokita do ks. A. Baraniaka - 28.05.1940

Ks. Emanuel Słodczyk do ks. A. Baraniaka

- 21.12.1939
- 14.02.1940

Ks. A. Baraniak do ks. Em. Słodczyka

- 10.02.1940
- 14.02.1940

Ks. Emanuel Słodczyk do ks. A. Baraniaka

- 21.02.1940
- 15.03.1941
- 28.03.1940
- 30.04.1940

Ks. dr Artur Słomka SDB do ks. A. Baraniaka - 06.01.1941

Ks. A. Baraniak do ks. dyr. Luigi Colombo SDB - 22.01.1941

Ks. Artur Słomka SDB do ks. A. Baraniaka

- 29.01.1941
- 03.04.1941

Siostra Leokadia Baraniak do ks. A. Baraniaka - 10.03.1941

Ks. A. Słomka SDB do ks. A. Baraniaka - 05.07.1941

L. Baraniak do ks. A. Baraniaka - 02.10.1941

Ks. A. Słomka SDB do ks. A. Baraniaka

- 15.11.1941
- 25.11.1941
- 30.12.1941
- 28.01.1942
- 10.03.1942

Ks. A. Baraniak do ks. A. Słomki - 23.03.1942

Ks. Artur Słomka SDB do ks. A. Baraniaka - 12.04.1942

Ks. Artur Słomka do ks. A. Baraniaka i ks. B. Filipiaka - 13.04.1942

Ks. A. Słomka do ks. A. Baraniaka - 13.04.1942

Ks. Artur Słomka do ks. A. Baraniaka i ks. B. Filipiaka - 08.05.1942

Ks. Piotr Tirone, katecheta Gen. Tow. Sal. Do ks. A. Baraniaka - 17.07.1941

Ks. A. Baraniak do ks. Piotra Tirone - 14.10.1941

Ks. Piotr Tirone do Ks.Ks. B. Filipiaka i A. Baraniaka - 17.12.1941

Ks. Piotr Tirone do ks. A. Baraniaka - 28.10.1941

Ks. Józef Walencikowski do ks. A. Baraniaka

- 07.02.1940
- [brak daty]
- 04.04.1940

Ks. abp Antoni Baraniak do księży salezjanów w Czerwińsku - 08.07.1971


III. KORESPONDENCJA KS. ANTONIEGO BARANIAKA, SEKRETARZA KARD. A. HLONDA, PRYMASA POLSKI Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 13 I 1940 - 21 X 1940

Ks. Stanisław Michalak do ks. A. Baraniaka

- 27.05.1940
- 10.06.1940

Ks. Alojzy Piórkowski do ks. A. Baraniaka

- 06.11.1939
- 12.01.1940
- 30.04.1940
- w sprawie ks. Korcza - [brak daty]
- 21.05.1940

Zaświadczenie wystawione przez kard. A. Hlonda dla ks. Al. Piórkowskiego

- 1/ Dla Arbpa J. G. Murray S.T.D. - 03.06.1940
- 2/ Dla władz państwowych w USA - 03.06.1940

Ks. Alojzy Piórkowski do ks. A. Baraniaka - 21.10.1940

Ks. Antoni Baraniak do ks. Alojzego Piórkowskiego - 29.12.1940

Ks. Ignacy Posadzy, Gen Tow. Chr. Do ks. A. Baraniaka - 19.03.1940

Ks. Staniszewski Władysław do ks. A. Baraniaka

- 07.02.1940
- 05.03.1940
- 21.03.1940

Odezwa ks. Władysława Staniszewskiego, Rektora Pol. Misji Kat. w Londynie do Rodaków z okazji 3 maja i poświęcenia obrazu M.B. Częstochowskiej - 03.04.1940

Ks. Wł. Staniszewski do ks. A. Baraniaka

- 14.04.1940
- 29.04.1940
- 23.05.1940
- Telegram - 23.04.1940

W sprawie przesyłki obrazu M.B. Częstochowskiej do kościoła polskiego w Londynie

Telegram ks. A. Baraniaka do ks. Wł. Staniszewskiego - 30.04.1940

Telegram kard. A. Hlonda do ks. Fr. Foreckiego - [brak daty]

Potwierdzenie honorarium za namalowanie obrazu M.B. Częstochowskiej do kościoła polskiego w Londynie przez Marię Mańkowską

Ks. Stefan Zwolski do ks. A. Baraniaka

- 24.03.1940
- 09.05.1940


KORESPONDENCJA WOJENNA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI, LOURDES 1940-1943
I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ I SEKRETARIATEM STANU 1940-1942

Błogosławieństwo papieskie dla Polski. Pismo Apostolskie Ojca św. Piusa XII do Kardynała Prymasa Hlonda - z okazji nowego roku 1942

Abp Valerio Valeri, Nuncjusz Ap. w Vichy do kard. A. Hlonda - 13.09.1941

Aneks I: List Ojca św. Piusa XII do abpa Adama Sapiehy

Aneks II: List Ojca św. Piusa XII do Władysława Raczkiewicza, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Aneks III: Radiotrasmissione polacca da 1 10.VI.1941

Bernardino Nogara do kard. A. Hlonda - 05.02.1940


II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM ZAGRANICZNYM 14 II - 8 IV 1941

Kard. A. Hlond do bpa Luigi de Courrèges d’Ustou, surf. Tuluzy - [brak daty]

Kard. A. Hlond do bpa Luigi Courréges d’Ustou, surf. Tuluzy. Przekład francuski - 08.04.1941

Kard. A. Hlond do kard. Hermenegilda Pellegrinetti - 07.04.1941

Kard. A. Hlond do abpa Tuluzy, Juliusza Salièges - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. abpa Tuluzy, Juliusza Salièges. [Przekład francuski] - 08.04.1941

Kard. A. Hlond do Mons. De Solages, Rektora Instytutu Kat. w Tuluzie - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Mons. De Solages, Rektora Inst. Kat. w Tuluzie. [Przekład francuski] - 08.04.1941


III. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 1941-1942

S. Fleming do kard. A. Hlonda - 13.03.1942

Ks. Stanisław Kierpiec, Ser/canin/ do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kl. Stanisława Kierpieca, Sercanina - 18.04.1941

Ks. Józef Myrda do kard. A. Hlonda - 10.04.1941

Na tejże kartce u góry odpowiedź odręczna kard. A. Hlonda - 18.04.1941

O. Norbert OSB do kard. A. Hlonda - 21.05.1941

N.N. do ks. Antoniego Baraniaka - 23.09.1942

Ks. Herybert Henryk Paruzel OMI do kard. A. Hlonda - 09.04.1941

Kard. A. Hlond do ks. Heryberta H. Paruzela - 18.04.1941

Ks. kan. Wojciech Rogaczewski do kard. A. Hlonda - 16.03.1941

Ks. Kazimierz Sołowiej do kard. A. Hlonda - 10.04.1941

Ks. Aleksy Wietrzykowski do kard. A. Hlonda - 09.04.1941

Kard. A. Hlond do ks. Aleksego Wietrzykowskiego - 18.04.1941

O. Wacław Zajączkowski S.J. do kard. A. Hlonda - 19.12.1940

Kard. A. Hlond do o. Wacława Zajączkowskiego T.J. - 07.04.1941

Siostry Dobrego Pasterza z Vancouver do kard. A. Hlonda - 10.11.1941

Alumn Zygmunt Woźniak /Larocha/ do kard. A. Hlonda - 03.04.1942


IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z WŁADZAMI POLSKIMI NA EMIGRACJI 1941-1943

Kazimierz Papée do kard. A. Hlonda - 30.12.1941

Amb. Kazimierz Papée do kard. A. Hlonda - 08.09.1942

- Załącznik 1: „Aide-memoire” w sprawie prześladowania Kościoła Kat. w Polsce
- Załącznik 2: Demrche ambasadora K. Papée

Franciszek Bahyrycz do Marii Winowskiej - 24.03.1941

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Baraniaka - [brak daty]

Władysław Borkowski do kard. A. Hlonda - 04.04.1942

Kard. A. Hlond do Władysława Borkowskiego - 07.04.1942

Feliks Chiczewski do kard. A. Hlonda - 01.03.1941

Kard. A. Hlond do Feliksa Chiczewskiego, Prezesa P.C.K. - 19.03.1941

Józef Jakubowski do kard. A. Hlonda - 06.03.1942

Stanisław Jurkiewicz do kard. A. Hlonda - 01.04.1942

Kard. A. Hlond do Stanisława Jurkiewicza - 17.04.1942

Z. Macherski do kard. A. Hlonda - 24.04.1942

Władysław Rosiński do ks. Bolesława Filipiaka - 28.03.1942

Zdzisław Woydat, Delegat P.C.K. do kard. A. Hlonda - 11.04.1941

Kard. A. Hlond do Zdzisława Woydata, Delegata P.C.K. - 19.04.1941

Zdzisław Woydat do kard. A. Hlonda

- 03.12.1941
- 22.12.1941
- 04.04.1942

Zygmunt L. Zaleski do kard. A. Hlonda

- 22.07.1942
- 20.01.1943

Kard. A. Hlond do Zygmunta Zaleskiego - [brak daty]

Prezes Związku Polaków we Francji do kard. A. Hlonda - 17.03.1942

Kard. A. Hlond do Prezesa Związku Polaków we Francji - 18.04.1942

Prezes Związku Polaków we Francji do kard. A. Hlonda - 05.06.1942

Załącznik do listu Prezesa Związku Polaków we Francji z dn. 5 VI 1942 w sprawie aresztowania J. Jankowskiego: Pismo Jerzego Jankowskiego do Charles Billiocoque, Ministra Pełn. - 27.05.1942


V. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI I ORGANIZACJAMI, LOURDES 1941-1942

Baron Stanisław de Gymnich do kard. A. Hlonda - 28.03.1941

Kard. A. Hlond do Barona Stanisława de Gymnich - 04.04.1941

Mauricette Jacquier do kard. A. Hlonda - 22.04.1942

Kard. A. Hlond do Mauricette Jacquier - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Mauricette Jacquier. Przekład francuski - 18.05.1942

Słowo Prymasa Polski do żołnierzy polskich znajdujących się w szpitalu w Hauteville - 18.05.1942

Mauricette Jacquier do kard. A. Hlonda - 27.05.1942

Piotr Kopocz do kard. A. Hlonda - 10.04.1941

Kard. A. Hlond do P. Kopocza - 18.04.1941

Paul Lenz do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Paula Lenz’a - 20.04.1942

Gabrielle Méla do kard. A. Hlonda - 27.05.1942

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka do G. Méla] - 14.06.1942

N.N. do kard. A. Hlonda - 01.09.1942

Witołd Nowosad do kard. A. Hlonda - 12.04.1941

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list W. Nowosada] - 18.04.1941

Dorota z Radziwiłłów Oppersdorff do kard. A. Hlonda

- 20.03.1941
- 31.03.1941
- 10.07.1942

Ks. Antoni Baraniak do Madame L. Piquemal i Mademoiselle L. Fromageau, Consulat Americain, Marseille, France - 05.02.1942

Kazimierz Szadkowski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Marii Winowskiej - 08.04.1941

Polacy studenci w Tuluzie do kard. A. Hlonda - 31.12.1942

Kard. A. Hlond do studentów polskich w Tuluzie - 21.02.1942

Polscy żołnierze do kard. A. Hlonda - 11.03.1942

Członkowie Koła Wiedzy Religijnej w Vernet les Bains do kard. A. Hlonda - 31.03.1942

Zarząd koła śpiewaczego „Echo des Pyrenées” w Ax-les-Thermes do kard. A. Hlonda - 20.05.1942

Redakcja „Wiarus polski” do ks. Bolesława Filipiaka - 01.12.1941

Kard. A. Hlond do Komisji dla Pomocy Polskiej w Ameryce - 15.03.1941

Kard. A. Hlond do Komisji Pomocy Polsce w Nowym Jorku. Przekład angielski - 15.03.1941

Juan de Bourbon do kard. A. Hlonda. Telegram - 20.03.1941

Faure do kard. A. Hlonda. Telegram - [brak daty]

Victoria Eugenia do kard. A. Hlonda. Telegram - 19.03.1941

Markus Heitner do kard. A. Hlonda - 14.02.1941

Ks. Antoni Baraniak do Markusa Heitner’a - 18.03.1941


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2780 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone