Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 11.

Tom IV, część 11 - Korespondencja 1927-1939

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

Nota bibliograficzna


I. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 1927-1939
A. KORESPONDENCJA W SPRAWIE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 1927-1939

Rada biskupia dla spraw KULu do kard. A. Hlonda - 11.10.1927

Bp Marian Fulman do kard. A. Hlonda - 03.03.1928

Ks. Władysław Hozakowski do kard. A. Hlonda - 09.03.1928

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 12.03.1928

Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej KUL do kard. A. Hlonda - 15.03.1928

Kard. A. Hlond do prof. Jana Porzezińskiego - 04.04.1928

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 19.03.1928

Ks. Władysław Korniłowicz do kard. A. Hlonda - 22.04.1928

Kard. A. Hlond do ks. Wł. Korniłowicza - 27.04.1928

Kard. Al. Kakowski do kard. A. Hlonda - 04.05.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list kard. A. Kakowskiego] - 07.05.1928

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 03.06.1928

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 22.06.1928

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 20.08.1928

Kard. A. Hlond do o. Teofila Szczureckiego OP - 20.08.1928

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda

- 15.10.1928
- 13.11.1928

Bp Marian Ryx do kard. A. Hlonda - 09.12.1928

Kard. A. Hlond do kard. G. Bisleti - 18.06.1928

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 17.12.1928

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 28.12.1928

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 02.01.1929

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 03.01.1929

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 16.02.1929

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 18.02.1929

Ks. Józef Kruszyński do kard. A. Hlonda - 22.05.1929

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 24.05.1929

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 02.09.1929

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 13.09.1929

Kard. A. Hlond do kard. Gattano Bisleti - 13.09.1929

Kard. G. Bisleti do kard. A. Hlonda - 18.09.1929

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 23.10.1929

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda

- 30.11.1929
- 22.11.1930

Aneks: Projekt listu Rektora KUL ks. J. Kruszyńskiego do Piusa XI

Kard. A. Kakowski do ks. kard. A. Hlonda - 26.11.1930

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 16.12.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Kruszyńskiego - 25.12.1930

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 31.12.1930

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 31.07.1931

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 17.08.1931

Kard. A. Hlond do ks. J. Kruszyńskiego - 21.12.1931

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 22.02.1932

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 24.02.1932

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Fr. Marmaggi - 01.03.1932

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda

- 29.05.1932
- 06.06.1932

Telegram kard. A. Hlonda - 08.06.1932

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 18.01.1933

Ks. J. Kruszyński do kard. A. Hlonda - 04.04.1933

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 26.05.1933

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 22.06.1933

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 13.07.1933

Kard. A. Hlond do do Mons. Ernesta Ruffini w sprawie memoriału dot. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - 12.07.1933

Memoriał kard. A. Hlonda w sprawie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego złożony w św. Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów w lipcu 1933 r. - 12.07.1933

Ks. Antoni Szymański do kard. A. Hlonda

- 21.11.1933
- 25.01.1934

Kard. A. Hlond do ks. A. Szymańskiego - 10.02.1934

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 19.05.1934

Ks. Aleksander Kaźniuk do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 30.05.1934

Kard. A. Hlond do ks. Rektora konwiktu dla księży w Lublinie - 14.09.1934

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 29.05.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list kard. A. Kakowskiego] - 14.06.1934

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda - 28.08.1934

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 17.10.1934

Aneks: Protokół posiedzenia Rady Biskupów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w gmachu Biskupów Lubelskich w Lublinie dnia 15 października 1934 r.

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 30.10.1934

Bp St. Adamski do kard. A. Kakowskiego - 30.10.1934

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda

- 22.05.1935
- 21.05.1935
- 31.10.1935
- 06.04.1936
- 09.04.1936
- Aneks: List Rektora KUL do Ministra WR i OP - 06.04.1936

Kard. G. Bisleti do kard. A. Hlonda - 02.06.1936

Ks. Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda

- 24.06.1936
- Aneks: List bpa A. szelążka do bpa M. Fulmana - 24.06.1936

Kard. A. Hlond do bpa A. Szelążka - 04.07.1936

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 31.08.1937

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 02.09.1937

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 03.09.1937

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda - 04.12.1937

Kard. A. Hlond do ks. A. Szymańskiego - 06.12.1937

Aneks do listu ks. A. Szymańskiego z 4 XII 1937 - 15.11.1937

Kard. A. Hlond do Ministra WR i OP W. Świętosławskiego - 06.12.1937

Prof. W. Świętosławski do kard. A. Hlonda - 16.12.1937

Ks. A. Szymański do ks. kard. A. Hlonda - 07.02.1938

Kard. A. Hlond do Premiera Felicjana Sławoj Składkowskiego - 11.02.1938

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda - 07.12.1937

Koncept odpowiedzi kard. Hlonda (redakcja ks. St. Durzyńskiego) - 10.12.1937

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 18.06.1938

Aneks: List Św. Kongregacji dla Seminariów i Uniwersytetów do bpa M. Fulmana w sprawie Kat. Uniwersytetu Lubelskiego - 09.05.1938

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 19.07.1938

Kard. A. Hlond do bpa M. Fulmana - 20.08.1938

Kard. A. Kakowski do kard. A. Hlonda - 30.07.1938

Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda - 03.08.1938

Kard. A. Hlond do kard. A. Kakowskiego - 11.08.1938

[Protokół Rady Biskupów] - 17.08.1938

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda - 10.09.1938

Ks. Antoni Słomkowski do kard. A. Hlonda - 05.11.1938

Ks. A. Szymański do kard. A. Hlonda

- 17.11.1938
- 05.05.1939

Komitet Organizacyjny Budowy Szpitala Publicznego do kard. Augusta Hlonda - 01.07.1939

Kard. A. Hlond do Komitetu Organizacyjnego Budowy Szpitala Publicznego-Kliniki w Lublinie - 18.07.1939


B. ANEKSY DOTYCZĄCE KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Aneks I: Memoriał Uniwersytetu Kat. w Lublinie w sprawie jego położenia materialnego - 1928 r.

Aneks II: Memorjał na Konferencję Najd. Ks.Ks. Biskupów, przedstawiający stan ogólny i położenie finansowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odczytany i przyjęty co do swej treści przez Senat K.U.L. na posiedzeniu w dn. 29 stycznia 1932 r.

- Wydział teologiczny
- Wydział prawa kanonicznego
- Wydział nauk humanistycznych
- Wydział prawa i nauk społeczno-ekonomicznych

Aneks III. Sprawozdanie o stanie finansowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

- 1. Sprawozdanie rachunkowe za lata 1929/30 i 1930/31
- 2. Wysokość i przyczyny deficytu
- 3. Koszta budowy konwiktu dla xx. studentów
- 4. Wysokość obecnego obdłużenia i stan majątku uniwersyteckiego
- 5. Budżet na r. 1931/32 i obecne położenie finansowe wraz z uwagami co do płac w Uniwersytecie
- 6. Plan naprawy

Wydatki i dochody za okres 1929/30

Aneks IV: Sprawozdanie ze stanu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego przedstawione na Konferencję Rady Biskupiej w dniu 17.VIII.1938

- I. Pełne prawa akademickie
- II. Wydziały
- III. Biblioteki
- IV. Działalność naukowa, popularyzacyjna i wydawnicza
- V. Wychowanie
- VI. Gmachy i tereny
- VII. Finanse

Wykaz dotacji poszczególnych diecezji na K.U.L.

Aneks V: Pisma propagandowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (Do listu ks. A. Szymańskiego z 6 IV 1936)

- Uniwersyteckie wykłady dla duchowieństwa
- Towarzystwo Wiedzy Chrześcijańskiej


II. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU FILOZOFII TOMISTYCZNEJ, KTÓRY SIĘ ODBYŁ W POZNANIU W DNIACH OD 28-30 VIII 1934 R.

Ks. Kazimierz J. Kowalski do kard. A. Hlonda - 25.09.1933

Prośba księdza Kazimierza Kowalskiego w sprawie Międzynarodowego Kongresu filozofji tomistycznej w Poznaniu - 18.11.1933

Polecenie kard. A. Hlonda dla ks. St. Czapskiego

Koncepty listów do o. M. Gillet i prof. J. Maritain

Kard. A. Hlond do o. Gemelli, Rektora Uniw. Kat. w Mediolanie - 21.11.1933

O. Augustyn Gemelli OFM do kard. A. Hlonda - 20.11.1933

O. Włodzimierz Ledóchowski do kard. A. Hlonda - 09.12.1933

Michał Pollak, kurator szkolny do kard. A. Hlonda - 09.07.1934

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 13.07.1934

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 17.08.1934

Bp Włodzimierz Jasiński do kard. A. Hlonda - 14.07.1934

Bp Paweł Kubicki do kard. A. Hlonda - 12.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. K. Kowalskiego - 14.07.1934

Depesza o. Wł. Ledóchowskiego SJ - 13.07.1934

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 14.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Korniłowicza - 23.07.1934

[Polecenie kard. A. Hlonda]

O. Wł. Ledóchowski do kard. A. Hlonda - 18.07.1934

Bp St. Łukomski do kard. A. Hlonda - 23.07.1934

Bp Bernard Dembek do kard. A. Hlonda - 24.07.1934

Ks. Józef Pastuszka do kard. A. Hlonda - 30.07.1934

Ks. Wł. Korniłowicz do kard. A. Hlonda - 03.08.1934

O. Jacek Boskovič OP do kard. A. Hlonda - 27.07.1934

Bp Stanisław Gall do kard. A. Hlonda - 25.08.1934

Ks. Kazimierz Kowalski do kard. A. Hlonda - 10.08.1934

Kancelaria Prymasa Polski do Księżnej Zd. Czartoryskiej - 11.08.1934

Ks. Kaz. Kowalski do kard. A. Hlonda - 18.08.1934

Kard. A. Hlond do o. J. Boskovič OP - 23.07.1934

Franciszek Potocki do kard. A. Hlonda - 16.08.1934

Bp R. Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - 20.08.1934

Bp K. Michalkiewicz do kard. A. Hlonda - 05.08.1934

Abp Antoni J. Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 17.08.1934

Bp Czesław Sokołowski do kard. A. Hlonda - 20.08.1934

Bp Wojciech Tomaka do kard. A. Hlonda - 13.08.1934


III. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE NAGRODY IM. PROF. TADEUSZA CHRZĄSZCZA 1935-1937

Kard. A. Hlond do bpa Adolfa Szelążka - 14.10.1935

Bp Adolf Szelążek do prof. Tadeusza Chrząszcza - 19.10.1935

Bp A. szelążek do kard. A. Hlonda - 30.10.1935

- Aneks 1: List bpa A. Szelążka do prof. T. Chrząszcza - 29.10.1935
- Aneks 2: „Nagroda imienia Profesora Tadeusza Chrząszcza”. /Zarys statutu/

Prof. Tadeusz Chrząszcz do bpa A. Szelążka - [brak daty]

Projekt Fundacji im. prof. Tadeusza Chrząszcza opracowany przez prof. T. Chrząszcza i poprawiony przez kard. A. Hlonda - 07.11.1935

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda - 23.12.1935

Bp Szelążek do prof. T. Chrząszcza - 22.12.1935

Bp Łucki do kard. A. Hlonda - 11.01.1936

Bp A. Szelążek do prof. T. Chrząszcza - 11.01.1936

Kard. A. Hlond do bpa A. Szelążka - 01.02.1936

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda - 08.02.1936

Prof. T. Chrząszcz do bpa A. Szelążka - 01.03.1936

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda

- 13.03.1936 [1]
- 13.03.1936 [2]

Kard. A. Hlond do bpa A. Szelążka - 21.03.1936

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 07.04.1936

Kard. A. Hlond do bpa Szelążka A. - 14.04.1936

Kurja Biskupia Łucka do kard. A. Hlonda - 10.11.1937

Kancelarja Prymasa Polski do Kurji Biskupiej w Łucku - 16.11.1937

Aneksy:

- Statuty nagrody im. prof. Tadeusza Chrząszcza
- II. Projekt statutu, poprawiony przez Kardynała Augusta Hlonda
- III. Projekt statutu nagrody im. prof. Tadeusza Chrząszcza. Tekst właściwy (po wprowadzeniu poprawek przez kard. A. Hlonda)


III. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE SPADKU PO EMANUELU WICIE MAŁYŃSKIM PRZEKAZANEGO SIOSTROM URSZULANKOM OD S.K.J. 1937-1939

Kard. A. Hlond do hr Władysława Brzozowskiego - 09.09.1937

Władysław Brzozowski do kard. A. Hlonda - 12.09.1937

Franciszek hr Zamoyski do kard. A. Hlonda - 15.10.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list hr F. Zamoyskiego] - 21.10.1937

Franciszek Zamoyski do Emanuela Wita Małyńskiego - 15.10.1937

Prośba kard. A. Hlonda do sądu okręgowego w Równem - 23.05.1938

Prośba kard. A. Hlonda do sądu okr. w Równem w sprawie nominacji H. Skirmunta na egzekutora testamentu M. Em. Małyńskiego - 23.05.1938

Hr K. Tarnowski do kard. A. Hlonda - 27.07.1938

Kard. A. Hlond do hr Kazimierza Tarnowskiego - 29.07.1938

Matka Urszula Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 11.08.1938

Komornik Sądu Grodzkiego w Bereznem do kard. A. Hlonda - 11.08.1938

Kard. A. Hlond do Artura Allanda - 17.08.1938

Artur Alland do kard. A. Hlonda - 26.08.1938

Kard. A. Hlond do Stanisława Łączyńskiego - 13.08.1938

Aniela z Tarnowskich Żurowska do kard. A. Hlonda - 17.08.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list A. Żurowskiej] - 20.08.1938

Kard. A. Hlond do Min. Eugeniusza Kwiatkowskiego - 23.07.1938

E. Kwiatkowski do kard. A. Hlonda - 26.08.1938

Sąd okręgowy w Równem do kard. A. Hlonda - 20.08.1938

Adwokat M. Bakłanowski do sądu okręgowego w Równem - 17.08.1938

Kazimierz Tarnowski do M. U. Ledóchowskiej - 24.08.1938

M. U. Ledóchowska do kard. A. Hlonda

- 02.09.1938
- 21.11.1938

A. Tallen-Wilczewski do M. U. Ledóchowskiej - 12.11.1938

Kard. A. Hlond do M. U. Ledóchowskiej - [brak daty]

Kard. A. Hlond do M. Bakłanowskiego - 25.08.1938

Oświadczenie kard. A. Hlonda dla M. Bakłanowskiego - 22.08.1938

Wyrażenie zgody przez bpa A. Szelążka na objęcie majątków po Em. Małyńskim przez SS. Urszulanki S.J.K. - 31.08.1938

Akt erekcji domu SS. Urszulanek w Bereznem - 31.08.1938

Projekt pisma do Ministra rolnictwa i reform rolnych Juliana Poniatowskiego w sprawie dóbr berezneńskich (Tekst ułożony przez hr Wł. Brzozowskiego i poprawiony przez kard. A. Hlonda) - 29.11.1938

Czystopis pisma Wł. Brzozowskiego do M. Poniatowskiego (Po uwzględnieniu skreśleń i poprawek dokonanych przez kard. A. Hlonda) - 29.11.1938

Pismo kard. A. Hlonda do Wł. Brzozowskiego (Tekst właściwy) - 29.11.1938

Wł. hr Brzozowski do kard. A. Hlonda - 30.11.1938

Hr Władysław Brzozowski do kard. A. Hlonda w związku z listem do M. U. Ledóchowskiej - 30.11.1938

M. U. Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 03.12.1938

Dyrekcja Nacz. Lasów Państwowych do kard. A. Hlonda - 22.12.1938

Jerzy Dubiński do kard. A. Hlonda - 17.01.1939

Kancelarja Prymasa Polski do J. Dubińskiego

M. J. Poniatowski do kard. A. Hlonda - 16.03.1939

M. U. Ledóchowska do kard. A. Hlonda - 21.01.1939

Oświadczenie kard. A. Hlonda jako wykonawcy testamentu M. Em. W. Małyńskiego (Projekt) - 08.05.1939

Pisma kard. A. Hlonda polecające sprawy berezneńskie w związku z wnioskiem M. U. Ledóchowskiej kierowanymi do urzędów państwowych

M. U. Ledóchowska do M. J. Poniatowskiego - 03.05.1939

M. U. Ledóchowska do Dyrekcji Wil. Banku Ziemskiego - 03.05.1939

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda - 20.06.1939

Kard. A. Hlond do bpa A. Szelążka - 24.06.1939

Józef Kurmanowicz do kard. A. Hlonda - 14.07.1939

Min. J. Poniatowski do kard. A. Hlonda - 19.07.1939

Z listu do ks. Infułata Wacława Jezuska z dn. 5 lipca 1971. „Z przeżyć przedwojennych”...


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2572 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone