Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 12.

Tom IV, część 12 - Korespondencja 1926-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KS. BPA ANTONIEGO LAUBITZA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1923-1938 W SPRAWIE BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ W GNIEŹNIE

Ks. Antoni Laubitz do kard. Edmunda Dalbora - 16.03.1922

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda

- 02.04.1929
- 15.08.1929

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Laubitza - 26.08.1929

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 27.11.1930
- 03.09.1931

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 05.09.1931

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 10.11.1931

Kard. A. Hlond do ks. Leona Kaji w Sadkach - 10.01.1932

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 15.04.1932
- 14.11.1932
- 21.12.1932
- 02.01.1933
- 21.06.1933

Bp A. Laubitz do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego - 01.04.1934

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 20.04.1934
- 17.04.1934
- 24.04.1934
- 06.05.1934
- Załącznik: Artykuł bpa Antoniego Laubitza o początkach Kościoła Gnieźnieńskiego
- 02.07.1934

Wojew. Roger Baczyński do kard. Hlonda - 11.07.1934

Woj. poznański Roger Baczyński do bpa A. Laubitza - 11.07.1934

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 06.08.1934
- 05.12.1934

Skarga J. Eksc. ks. Laubitza przed Najwyższym Trybunałem

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 08.11.1934
- 22.12.1934
- 07.01.1936
- 20.04.1936

Tekst modlitwy do św. Wojciecha, ułożony przez siostrę zakonną, doręczony kard. A. Hlondowi do ewentualnych poprawek i uzupełnień

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 22.04.1936

Modlitwa do św. Wojciecha, ułożona przez kard. A. Hlonda

Program uroczystości świętowojciechowych w dniu 26 kwietnia 1936 roku

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 21.01.1937

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 01.08.1937

Program uroczystości w odpust św. Wojciecha w Gnieźnie w dniu 1 maja 1938 r.


II. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI URZĘDOWYMI I PRYWATNYMI W SPRAWIE BAZYLIKI ARCHIKATEDRALNEJ W GNIEŹNIE 1925-1939

Kard. A. Hlond do Piusa XI - 28.06.1931

Dekret Piusa XI podnoszący katedrę gnieźnieńską do godności bazyliki mniejszej - 01.07.1931

Szef Kancelarii Prezydenta RP do kard. Hlonda - 10.09.1929

Kard. A. Hlond do kapelana prezydenta RP ks. T. Bojanka - 11.11.1929

Kard. A. Hlond do Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP w warszawie - 11.11.1929

Kard. A. Hlond do Ministerstwa WR i OP - 06.12.1930

Kard. A. Hlond do R. Raczyńskiego, Wojew. Pozn. - 11.08.1934

[Kard. A. Hlond do bp. A. Laubitza] - 12.08.1934

Ks. Aleksy Brasse do kard. A. Hlonda - 01.08.1934

Kard. A. Hlond do Michała Pollaka, Kuratora Okr. Szk. - 22.08.1934

M. Pollak do kard. A. Hlonda - 02.11.1934

Ks. kan. Stanisław Tłoczyński do kard. A. Hlonda - 10.11.1934

Kurja Generalna OO. Kapucynów do kard. A. Hlonda - 01.09.1934

Kard. A. Hlond do przeora OO. Kamedułów w Krakowie (Bielany) - 07.04.1936

O. Odon, przeor OO. Kamedułów do kard. A. Hlonda - 13.04.1936

Kancelarja Prymasa Polski do o. Odona, przeora OO. Kamedułów - 17.04.1936

Kard. A. Hlond do kard. Fr. Marmaggi, Pronuncjusza - 07.04.1936

Kard. Franciszek Marmaggi do kard. A. Hlonda

- Telegram - 11.04.1936
- Telegram - 23.04.1936

Ks. Maksymilian Koncewicz do Kancelarii Prymasa Polski

Załącznik: Dekret kard. Edmunda Dalbora w sprawie kanonikatu ks. Maksymiliana Koncewicza - 01.12.1925

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 17.07.1939

Ks. Edward van Blericq do kard. A. Hlonda - 22.07.1939

Odręczna odpowiedź kard. A. Hlonda na liście Wik. Gen. Edwarda van Blericq’a z 22 VII 1939


III. KORESPONDENCJA W SPRAWIE OBRABOWANIA SKARBCA W BAZYLICE ARCHIKATEDRALNEJ W GNIEŹNIE W 1923 R.

Prośba Jana Gozdowskiego do kard. A. Hlonda - 24.02.1929

Jan Gozdowski do kard. A. Hlonda - 12.10.1931

Ks. Piotr Krzywdziński SDB do kard. A. Hlonda - 08.03.1933

Ks. Feliks Bodzianowski do Dyrekcji Zakładu Psychiatrycznego w Owińskach - 16.06.1933

Ks. Feliks Bodzianowski do księży okolicznych parafii - 15.06.1933

Ks. Feliks Bodzianowski do księży sąsiednich parafii - 15.06.1933

Odpowiedzi księży na list ks. F. Bodzianowskiego

- 1) Ks. Stanisław Wężyk - 21.06.1933
- 2) Ks. Piotr Adamek - 17.06.1933
- 3) Albin Woźniak - 17.06.1933

Ks. F. Bodzianowski do ks. Maksymiliana Kocewicza - 16.06.1933

Ks. Maksymilian Koncewicz do ks. F. Bodzianowskiego - 18.06.1933

Ks. Piotr Krzywdziński do kard. A. Hlonda - 09.07.1933


KORESPONDENCJA W SPRAWIE SEMINARIUM DUCHOWNEGO W GNIEŹNIE 1 X 1933 - 6 VII 1939

O Stanisław Sopuch SJ do kard. A. Hlonda - 30.09.1935

Kard. A. Hlond do o. Stanisława Sopucha SJ - 03.10.1935

O. Stanisław Sopuch do kard. A. Hlonda - 11.10.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list o. S. Sopucha] - 14.10.1935

Kard. A. Hlond do ks. M. Kozala - 14.10.1935

Kard. A. Hlond do ks. A. Wronki - 22.10.1935

Ks. St. Sopuch TJ do kard. A. Hlonda - 22.10.1935

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list o. S. Sopucha] - 23.10.1935

Kard. A. Hlond do ks. M. Kozala - 23.10.1935

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda - 29.10.1935

O. St. Sopuch TJ do kard. A. Hlonda - 30.10.1935

Ks. Szczepan Machnicki TJ do kard. A. Hlonda - 29.10.1935

Kard. A. Hlond do Kasy Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 23.10.1935

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda

- 27.10.1935
- 10.12.1935

Kard. A. Hlond do ks. M. Kozala - 12.12.1935

Ks. M. Kozal do ks. Dyrektora Wł. Staniszewskiego? - 17.12.1935

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda - 02.10.1936

Kard. A. Hlond do o. Justyna Nazima OFCONV - 07.10.1936

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda

- 23.12.1937
- 03.12.1937

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list ks. M. Kozala] - 07.12.1937

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda - 22.06.1938

Ks. M. Zborowski do ks. M. Kozala - 24.06.1938

Zaświadczenie Kancelarii Prymasa polski dla ks. W. Eborowicza - 19.10.1938

Ks. M. Kozal do Kancelraii Prymasa Polski - 31.10.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list ks. M. Kozala] - 01.11.1937

Kard. A. Hlond do Kancelraii Prymasowskiej w Poznaniu - 07.12.1938

Dekret nominacyjny - 01.11.1938

Załącznik: Z regulaminu seminaryjnego dla księży Prefektów

Kard. A. Hlond do ks. Mirosława Kryzaka

- 01.10.1938
- 07.12.1938

Kard. A. Hlond do ks. M. Kozala - 30.11.1938

Ks. M. Kozal do kard. A. Hlonda - 12.04.1939

- Załącznik: W sprawie zgłoszenia Arcybiskupiego Seminarium Duchownego
- Program inauguracji roku szkolnego 1938/39 w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie - 10.10.1938

Kard. A. Hlond do ks. A. Banaszaka - 06.07.1939

Kard. A. Hlond do kard. Giuseppe Pizzardo - 06.07.1939

Koło Misyjne Alumnów Sem. Duch. w Gnieźnie do Kancelarji Prymasa polski w Poznaniu - 14.06.1939

- Aneks 1: Sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności Koła Misyjnego Alumnów Arcybiskupiego Seminarjum Duchownego w Gnieźnie za czas 1.II.1929 - 1.V.1939
- Aneks 2: Sprawozdanie z działalności Koła Misyjnego Alumnów Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Gnieźnie za czas 29.V.1938 - 31.V.1939


KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM W SPRAWIE KOMISJI MIESZANEJ KONSERWATORSKIEJ DLA OCHRONY ZABYTKÓW ZGODNIE Z POSTANOWIENIEM KONKORDATU Z 1925 R. - 22 XII 1925 - 12 III 1934

Ls. Ludwik Borkowski do kard. A. Hlonda - 22.12.1925

Min. St. Grabowski do kard. A. Hlonda - 25.01.1926

Bp H. Przeździecki do bpa Stanisława Łukomskiego - 22.04.1926

Projekt listów do członków Komisji Mieszanej Konserwatorskiej - 31.10.1926

Uwagi ks. Tadeusza Zakrzewskiego odnośnie do statutu (regulaminu) dla Komisji Mieszanej Konserwatorskiej - 22.11.1926

Ks. T. Zakrzewski do kard. A. Hlonda - 08.10.1928

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 05.01.1932
- 06.02.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda na list bpa A. Laubitza] - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. A. Laubitza, surf. gnieźnieńskiego - 01.06.1932

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 04.07.1932

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 08.08.1932

Pismo do Ministerstwa WR i OP w sprawie Komisji Mieszanej Konserwatorskiej - 17.08.1932

J. Jędrzewjewicz do kard. A. Hlonda - 03.10.1932

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 29.10.1932

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie i Poznaniu - 09.03.1932

Kard. A. Hlond do Woj. R. Raczyńskiego - 12.03.1934


KORESPONDENCJA Z KARD. A. HLONDEM W SPRAWIE KAPITUŁY KOLEGIACKIEJ W KRUSZWICY 1928-1939

Ks. Stefan Schoenborn do kard. A. Hlonda - 10.10.1928

Kard. A. Hlond do Ojca św. Piusa XI - 15.12.1928

Brewe apostolskie Piusa XI w sprawie erekcji Kapituły Kruszwickiej - 07.08.1929

Św. Kongregacja Soboru w sprawie Kapituły Kruszwickiej - 15.01.1929

X. Stefan Schoenborn do kard. A. Hlonda - 22.04.1929

Ks. Fr. Lewandowski do Kurii Arcybiskupiej w Gnieźnie - 16.08.1929

Kard. A. Hlond do Kasy Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 02.05.1929

Kard. A. Hlond do kard. Donata Sbarretti - 04.05.1929

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 16.05.1929

Kancelarja Prymasa Polski do Kurii Arcyb. w Gnieźnie - 19.09.1930

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 24.10.1930

Bp A. Laubitz do Kancelarii Prymasa polski w Poznaniu - 17.09.1930

Kard. A. Hlond do Kurji Arcybiskupiej w Gnieźnie - 06.11.1930

Kard. A. Hlond do Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy - 06.11.1930

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda

- 24.06.1931
- 23.07.1931

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 25.07.1931

Kard. A. Hlond do prepozyta Kolegiaty Kruszwickiej - 25.07.1931

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 01.08.1931

Kard. A. Hlond do ks. Karola Schwartza, prob. w Sławsku Wielkim - 16.12.1931

Do ks. Piotra Fibaka - 16.12.1931

Do ks. prob. St. Bodawskiego w Miłosławiu - 16.12.1931

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 04.06.1932

Dekret w sprawie wprowadzenia kanoników do Kapituły Kruszwickiej - 04.06.1932

Aneks: Ritus, que novi Canonici Insignis Capituli Collegiati Kruszwicensis physicam Canonicatus et beneficii possessionem expiunt ad normam Can. 1444 - 01.06.1932

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 04.06.1932

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda

- 22.10.1932
- 24.06.1933

Ks. H. Zborowski do ks. St. Schoenborna - 26.06.1932

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 22.10.1932

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 20.12.1932

Projekt listu do ks. St. Schoenborna w sprawie redukcji odpustów - 20.12.1932

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 20.12.1932

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda

- 09.03.1933
- 13.09.1933

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 20.07.1933

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 11.08.1933

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 24.08.1933

Kard. A. Hlond do ks. I. Niedźwiedzińskiego - 26.08.1933

Ks. Ignacy Niedźwiedziński do kard. A. Hlonda - 26.09.1933

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 28.11.1933

Kard. A. Hlond do kanoników Kolegiaty Kruszwickiej - 07.01.1934

Ks. Jan Opieliński do kard. A. Hlonda - 09.02.1934

Ks. Piotr Fibak do kard. A. Hlonda - 09.02.1934

Ks. I. Niedźwiedziński do kard. A. Hlonda - 12.02.1934

Ks. Karol Schwartz do kard. A. Hlonda - 11.02.1934

Kard. A. Hlond do ks. Bolesława Jaśkowskiego - 12.02.1934

Dyspensa dla ks. J. Opielińskiego, proboszcza w Kcyni - 30.04.1934

Ks. Zborowski w sprawie redukcji mszy fundacyjnych do kan. St. Schoenborna - 08.05.1934

Ks. St. Schoenborn do Kancelarii Prymasa polski - 08.06.1934

Kard. A. Hlond do św. Kongregacji Soboru - 06.1934

Ks. Karol Schwartz do kard. A. Hlonda - 15.08.1934

Kard. A. Hlond do ks. Karola Schwartza - 08.1934

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 29.08.1934

Kard. Caietano Bisleti do kard. A. Hlonda - 04.09.1934

Ks. St. Schoenborn do ks. H. Zborowskiego - 06.12.1934

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda

- 23.05.1935
- 26.09.1935

Kard. A. Hlond do ks. St. Schoenborna - 10.10.1935

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 21.10.1935

Dekret kard. A. Hlonda dot. Art. 41 statutu Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy - 08.10.1935

Kard. A. Hlond do Kurji Abpiej w Gnieźnie - 10.10.1935

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 12.10.1935

Kard. A. Hlond do Kolegiackiej Kapituły w Kruszwicy - 14.10.1935

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 21.10.1935

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Kubskiego - 23.10.1935

Ks. St. Schoenborn do kard. A. Hlonda - 17.01.1939

Kard. A. Hlond do Kolegiackiej Kapituły w Kruszwicy - 09.02.1939

Aneksy dotyczące Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy

- Aneks I: Projekt Statutu Kapituły Kolegiackiej w Kruszwicy - 02.10.1928
- Aneks 2: Tekst Statutu Kapituły Kolegiackiej Kruszwickiej - zatwierdzony przez kard. A. Hlonda 11.02.1930


KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE BENEFICIUM ARCYBISKUPIEGO W KROBI 1930-1937

Ks. Ludwik Jarosz do kard. A. Hlonda - 07.04.1930

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Hundta - 28.12.1931

Bezrobotni krobscy do kard. A. Hlonda - 17.01.1932

Ks. A. Baraniak do ks. Kaz. Hundta - 30.10.1935

Walenty Krohnschmidt do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 18.02.1937

Kard. A. Hlond do ks. Kaz. Hundta - 25.02.1937

Walenty Krohnschmidt do kard. A. Hlonda - 02.04.1937

Kard. A. Hlond do ks. Kaz. Hundta - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu - 24.04.1937

Kuria Arcybiskupia w Poznaniu do kard. A. Hlonda - 21.05.1937

Pisma w sprawie sprzedaży ziemi beneficjalnej w Krobi


KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM W SPRAWIE PODATKÓW I SKŁADEK NA RZECZ KOŚCIOŁA KAT. - 1938-1930

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda

- 10.09.1928
- 04.11.1928

Bp A. Szelążek do Hr A. Potockiego - 30.10.1928

Kard. A. Hlond do bpa A. Szelążka

- 08.11.1928
- 22.10.1928

Kard. A. Hlond do bpów St. Okoniewskiego i Lisieckiego - 29.10.1928

Bp A. Szelążek do kard. A. Hlonda - 16.11.1928

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 24.03.1928

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda - 10.08.1929

Ks. Narcyz Putz do kard. A. Hlonda - 11.09.1929

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Stychla - 10.09.1929

Kard. A. Hlond do ks. Leona Rankowskiego - 16.09.1929

Ks. Leon Rankowski do kard. A. Hlonda - 24.09.1929

Aneksy do korespondencji dot. podatków kościelnych

- Aneks 1: Projekt ustawy o podatku na rzecz Kościoła katolickiego /w byłej dzielnicy pruskiej/
- Aneks II: Zarządzenie w przedmiocie Dozorów Kościelnych i Reprezentacyj Parafjalnych - 22.09.1929
- Aneks III: Wojewoda poznański w sprawie ustawy o składkach na rzecz kościoła katolickiego


KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM - W RÓŻNYCH SPRAWACH - 1929-1947

Ks. Stanisław Bross do kard. A. Hlonda - 13.04.1937

Pismo ks. Pawła Steinmetza do Kongregacji Soboru - 06.08.1938

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Brossa - 24.04.1937

Ks. Franciszek Marlewski do kard. A. Hlonda - 13.07.1937

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Gryczki - 01.12.1938

Pisma ks. A. Gryczki w sprawie wystawy misyjnej w Poznaniu 1940

- Zarys wystawy działu misyjnego na Wystawie Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu - 1940 r.
- Prowizoryczny budżet działu misyjnego na Wystawie Ligi Morskiej i Kolonialnej w Poznaniu 1940 r.
- Myśl przewodnia działu misyjnego Wystawy Ligi Morskiej i Kolonialnej to opieka polskich misjonarzy nad tubylcami

Kard. A. Hlond do Kongregacji dla Spraw Zakonnych - 03.11.1947

Kard. A. Hlond do Kongregacji Obrządków - 16.06.1948

Dekret św. Kongregacji Obrządków w sprawie mszy św. wotywnej do św. Wojciecha - 04.08.1948


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2768 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone