Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 13.

Tom IV, część 13 - Korespondencja 1919-1948

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1974

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE POLSKIEGO AUDYTORA ROTY RZYMSKIEJ KS. PRAŁ. JÓZEFA FLORCZAKA 10 VII 1920-15 XII 1938

Bp Adolf Szelążek do kard. Edmunda Dalbora - 10.07.1920

Odpowiedź kard. Dalbora na marginesie pisma

Kard. A. Hlond do kard. P. Gasparri - 30.08.1926

Kard. P. Gasparri do kard. A. Hlonda - 09.09.1926

Kard. A. Hlond do kard. G. de Lai - 29.10.1926

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 15.01.1929

Bp Augustyn Łosiński do kard. A. Hlonda - 16.01.1929

Prośba ks. Florczaka J. do Ojca św. Piusa XI - 13.06.1929

Aneksy do listu ks. J. Florczaka

- Pro memoria
- Allegato l: Quesiti proposti ai Revmi Professori delle Università Pontificie della Gregoriana e dell’Angelico e ripostę date dai medesini
- Allegato 3: O. Pietro Vidal SJ do ks. J. Florczaka

Mons. Avvocato Giuseppe Trezzi do kard. A. Hlonda - 23.06.1929

Kard. A. Hlond do kard. P. Gasparriego - 26.06,1929

Kard. P. Gasparri do kard. A. Hlonda - 30.06.1929

Kard. A. Hlond do Biskupów Ordynariuszów - 13.08.1929

Mons. G. Trezzi do kard. A. Hlonda

- 03.07.1929
- 04.07.1929

Ks. J. Florczak do kard. A. Hlonda - 04.07.1929

Mons. G. Trezzi do kard. A. Hlonda - 31.07.1929

Bp H. Przeździecki do kard. A. Hlonda - 04.09.1929

Bp A. J. Nowowiejski do kard. A. Hlonda - 28.07.1929

Kard. A. Hlond do bpa A. J. Nowowiejskiego - 14.09.1929

Kard. A. Hlond do kard. P. Gasparri - 14.09.1929

Kard. A. Hlond do ks. J. Florczaka - 21.09.1929

Kard. Pietro Gasparri do kard. A. Hlonda - 01.10.1929

Abp Bolesław Twardowski do kard. A. Hlonda - 01.10.1929

Kard. A. Hlond do abpa B. Twardowskiego - 08.10.1929

Ks. Mikołaj Biernacki do kard. A. Hlonda - 04.10.1929

Kard. A. Hlond do Ministra Augusta Zaleskiego - 09.10.1929

Ks. J. Florczak do kard. A. Hlonda - 12.10.1929

Kard. P. Gasparri do kard. A. Hlonda - 04.02.1930

Kard. A. Hlond do Augusta Zaleskiego - 11.11.1929

August Zaleski do kard. A. Hlonda - 20.11.1929

Min. Sławomir Czerwiński do kard. A. Hlonda - 03.12.1929

Ks. Józef Florczak do kard. A. Hlonda - 20.12.1929

Kard. A. Hlond do bpa K. Radońskiego - 26.01.1930

Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 05.02.1930

Kapituła Włocławska do bpa K. Radońskiego - 04.02.1930

Kard. Pietro Gasparri do kard. A. Hlonda - 08.02.1930

Ks. J. Florczak do kard. A. Hlonda - 10.02.1930

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Fr. Marmaggi - 17.02.1930

Kard. A. Hlond do ks. J. Florczaka

- 17.02.1930
- [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 17.02.1930

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 12.03.1930

Pismo do Ojca św. Piusa XI w sprawie ks. J. Florczaka - [brak daty]

Ks. Bronisław Żongołłowicz do kard. A. Hlonda - 03.02.1932

Kard. A. Hlond do ks. Br. Żongołłowicza - 05.03.1932

Kard. A. Hlond do Ministerstwa WR i OP - [brak daty]

Kard. A. Hlond do F. Składkowskiego - 29.04.1938

Kard. A. Hlond do ks. J. Florczaka - 30.06.1938

Felicjan Sławoj Składkowski do kard. A. Hlonda - 15.12.1938


II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE POLSKIEGO AUDYTORA ROTY RZYMSKIEJ KS. PRAŁATA STANISŁAWA JANASIKA - 21 VIII 1929 - 10 V 1939

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Fr. Marmaggi

- 21.08.1929
- 12.09.1929

Nuncjusz Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 20.12.1929

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 02.01.1930

Nuncj Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 23.01.1930

Kard. E. Pacelli do ks. Stanisława Janasika - 25.02.1930

Breve Piusa XI mianujące ks. St. Janasika audytorem św. Roty - 04.04.1930

Abp Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 05.03.1930

Kard. A. Hlond do biskupów ordynariuszy polskich - 01.03.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 16.04.1930

Nuncjusz Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - Telegram - 20.04.1930

Ambasada polska przy Watykanie do ks. St. Janasika - 28.04.1930

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 01.05.1930

Kard. E. Pacelli do kard. A. Hlonda - 06.05.1930

Kard. A. Hlond do ks. St. Janasika - 31.05.1930

Ks. St. Janasik do Ministra WR i OP - 02.06.1930

Ministerstwo WR i OP do Ambasady polskiej przy Watykanie - 19.07.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 04.04.1930

Kard. A. Hlond do ks. prał. Tadeusza Zakrzewskiego - 17.06.1930

Bulla nominacyjna Piusa XI dla ks. kan. Bronisława Grajherta - 04.06.1930

Kard. A. Hlond do ks. Stan. Janasika - 03.07.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 16.07.1930

Kard. A. Hlond do kard. E. Pacelli - 23.07.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 08.08.1930

Ks. St. Janasik do Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej - 08.08.1930

Aneks do poprzedniego listu do Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej - 08.08.1930

Kard. A. Hlond do bpa A. Laubitza - 13.08.1930

Kard. A. Hlond do ks. St. Janasika - 13.08.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 27.08.1930

Ks. Ludwik Borkowski do kard. A. Hlonda - 02.09.1930

Kard. A. Hlond do ks. St. Janasika - 16.09.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 20.09.1939
- 05.10.1930

Kard. A. Hlond do Ojca św. Piusa XI - 28.10.1930

Ks. St. Janasik do kard. A. Hlonda - 04.11.1930

Kard. Raffaele Scapinelli do kard. A. Hlonda - 24.11.1930

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - [brak daty]

- Załącznik 1
- [Zestawienie wydatków ks. S. Janasika]

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 06.12.1930
- 17.12.1930
- 02.01.1931
- 21.01.1931

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 30.01.1931

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 18.02.1931
- 02.04.1931
- 27.05.1931

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 05.06.1931

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 10.06.1931
- 07.10.1931
- 17.11.1931
- 22.12.1931
- 03.10.1932
- 03.11.1932
- 19.11.1932
- 22.12.1932
- 11.04.1933
- 19.07.1933

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 01.08.1932

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 22.11.1933

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 23.11.1933

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 21.12.

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 09.03.1934

Ks. Stanisław Janasik do Episkopatu Polskiego - 16.04.1934

Kard. A. Hlond do Biskupów Ordynariuszów Polskich - 09.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 09.07.1934

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 14.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. Zygmunta Kaczyńskiego - 19.07.1934

Kard. A. Hlond do ks. St. Janasika - 19.07.1934

Ks. Juliusz Bartkowski do kard. A. Hlonda - 20.08.1934

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda

- 19.04.1935
- 24.12.1935
- 05.05.1936

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika

- 07.07.1936
- 01.12.1938
- 27.12.1938

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 10.05.1939


KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE WIZYTACJI SEMINARIÓW DUCHOWNYCH W POLSCE - 22 XII 1936 - 14 VII 1937

Kard. Kajetan Bisleti do kard. A. Hlonda - 22.12.1936

Kard. A. Hlond do kard. Kajetana Bisleti - 30.12.1936

Kard. A. Hlond do Mons. E. Ruffini

- 07.06.1937
- Załącznik: Osservazioni sulle relazioni Generali dei Padri Anselmo di Sant’Andrea Corsini O.C.D. e Beniamino Rywiński O.F.M. circa le condizioni dei Seminari polacchi e le riforme da apportarsi ai medasimi
- 07.07.1937


V. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z LIGĄ NARODÓW W GENEWIE - 27 I 1927 - 26 VIII 1929

Ks. Stefan Abt do kard. A. Hlonda - 27.01.1927

Kard. August Hlond do ks. Stefana Abta - 10.02.1927

Ks. Walenty Dymek do kard. A. Hlonda - 04.06.1927

Projekt

Helena Sołtanówna do ks. Nikodema Mędlewskiego, kapelana kardynała Augusta Hlonda - 20.07.1929

Załącznik do listu Heleny Sołtanówny do ks. N. Mędlewskiego. Jadwiga Romerówna do o. Jacka Woronieckiego - 29.06.1929

Jadwiga Romerówna do Heleny Sołtanówny - Telegram - 18.07.1929

Ks. Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda - 30.07.1929

Zaświadczenie w sprawie wyjazdu ks. K. Rolewskiego do Genewy - 24.08.1929

ks. Zygmunt Kaczyński do kard. A. Hlonda - 01.08.1929


VI. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE PAŁACU PRYMASOWSKIEGO W WARSZAWIE 28 X 1922 - 2 I 1932

Aleksander Kraushar do kard. Edmunda Dalbora - 28.10.1922

K. Konarski, Dyrektor Archiwum do kard. Edm. Dalbora - 21.01.1923

Kard. Edmund Dalbor do Prezydenta RP Stanisława Wojciechowskiego - 25.02.1923

Szef Kancelarji Cywilnej Prezydenta RP Łepkowski do Kurji Arcybiskupiej w Poznaniu - 22.02.1923

Kard. Edmund Dalbor do Kancelarji Cywilnej Prezydenta RP

Kard. E. Dalbor do Nuncjusza L. Lauri

- 16.03.1923
- 19.03.1923

Starosta Krajowy Begale do kard. E. Dalbora

- 17.07.1923
- 21.08.1923

Ks. H. Zborowski do Biura Episkopatu i Starosty Krajowego

- 21.07.1923 [1]
- 21.07.1923 [2]

Bp R. Jałbrzykowski do kard. E. Dalbora - 21.01.1924

Ks. H. Zborowski do bpa Jałbrzykowskiego R.

- 18.10.1924 [1]
- 18.10.1924 [2]

Abp A. Hlond do Józefa Piłsudkiego - 03.01.1927

Kard. A. Hlond do Al. Prystora, Premiera Rządu RP - 02.01.1932

Bp A. Laubitz do kard. A. Hlonda

- 26.01.1931
- Aneks 1: pałac Prymasowski w Warszawie - 06.01.1931
- Aneks 2: Sprawa cesji warszawskiego pałacu prymasów przez arcyb. Raczyńskiego rządowi W. Księstwa Warszawskiego. Uzupełnienia - 21.01.1931
- Uwagi na tle pracy Krauskara „Dzieje pałacu prymasowskiego” /Przegląd Historyczny, Warszawa 1909/
- Aneks 3: Wypis z protokołu Sekretariatu Stanu w Pałacu Naszym w Pilnie dnia 19 miesiąca czerwca roku 1812
- Aneks 4: Cesja pałacu prymasowskiego dla Króla IMCI - 24.03.1809
- Aneks 5: Consensus Capituli Metropolitani Gnesnensis super cessione palatii primatialis Varsavias
- Aneks 6: Wyjątek z pisma arcyb. Raczyńskiego do nuncjusza papieskiego w Wiedniu Antoniego Gabriela Severoli - 28.09.1811
- Ankes 7: Wyjątek z pisma nuncjusza papieskiego do arcybiskupa Raczyńskiego /w odpowiedzi na pismo z 28 września 1811/ - 03.11.1811
- Aneks 8: Nuncjusz papieski potwierdza cesję pałacu prymasowskiego - 06.11.1812
- Aneks 9: Do Najwyższej Rady Księstwa Warszawskiego względem pałacu prymasowskiego i należności za lat pięć - 22.11.1814
- Aneks 10: Odpowiedź Rady Najwyższej na podanie z dnia 22 listopada względem pobierania rocznie 300 czerwonych złotych należności z pałacu prymasowskiego w Warszawie - 19.12.1814
- Aneks 11: Rada Najwyższa zaleca Dyrekcji Ministerji Przychodów i Skarbu wypłacenie pensji z pałacu prymasowskiego - 19.12.1814
- Aneks 12: Pałac prymasowski. Podanie o wyznaczenie dóbr w kompetencji za pałac wyznaczonej - 24.05.1815


VII. KORESPONDENCJA KARDYNAŁA A. HLONDA W SPRAWIE SKŁADEK KOŚCIELNYCH I DANINY PARAFIALNEJ - 21 XII 1929 - 15 IV 1939

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 21.12.1929

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 25.12.1929

Kard. A. Hlond do abpa Fr. Marmaggi - 14.01.1930

Bp Adolf Szelążek do kard. A. Hlonda - 17.01.1930

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 14.04.1930

Jan Żółtowski do kard. A. Hlonda - 20.03.1930

Uwagi bpa W. Dymka - 28.03.1939

Odpowiedź bpa A. Laubitza do kard. A. Hlonda - 02.04.1930

Nuncjusz Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 16.04.1930

Kard. A. Hlond do abpa A. Sapiehy - 23.04.1930

Abp A. Sapieha do kard. A. Hlonda - 28.04.1930

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Fr. Marmaggi - 21.04.1930

Kard. A. Hlond do bpa Przeździeckiego - 20.12.1933

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 22.12.1933

Bp A. Lauhitz do kard. A. Hlonda - 04.04.1935

Bp W. Dymek do kard. A. Hlonda - 12.04.1935

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - 10.05.1935

Bp W. Dymek do kard. A. Hlonda - 02.10.1935

Minister WR i OP do kard. A. Hlonda - 27.02.1936


ANEKSY DO KORESPONDENCJI W SPRAWIE USTAWY O PODATKACH KOŚCIELNYCH I DANINY PARAFIALNEJ

Aneks I: Propositum legis de collectis in commodum Ecclesiae Catholicae

Aneks II: Memorjał w sprawie projektu rozporządzenia wykonawczego ustawy o składkach koscielnych

Aneks III: Rozporządzenie w sprawie daniny parafialnej

Aneks IV: Zarządzenie o daninach parafialialnych

Aneks V: Dodatkowe uwagi do rozporządzenia o daninie parafialnej

Aneks VI: Kurja Arcybiskupia

Aneks VII: Ad Card. Hlond

Aneks VIII: Regulamin wyborczy dla rozszerzonych Rad Parafjalnych


VIII. KORESPONDENCJA KARD. AUGUSTA HLONDA W SPRAWIE PARCELACJI ZIEM KOŚCIELNYCH 31 I 1931 - 15 IV 1939

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 31.01.1931

Nuncjusz Ap. Fr. Marmaggi do kard. A. Hlonda - 20.05.1937

Kard. A. Hlond do Biskupów Ordynariuszów - 15.04.1939


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2523 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone