Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 15.

Tom IV, część 15 - Korespondencja 1927-1963

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973


 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA WOJENNA KARD. A. HLONDA 1939-1945

Kard. Jan Verdier do kard. A. Hlonda - 29.03.1940

Kard. Achilles Lienart do kard. A. Hlonda

- 27.12.1939
- 11.03.1949

Kard. A. Hlond do Kardynałów Dionizego Dougherty i Wilhelma O’Connel - 21.02.1940

Telegram członków Zgromadzenia Salezjańskiego do kard. A. Hlonda - 16.04.1945

W sprawie wyjazdu do karju samochodem do władz alianckich - 10.06.1945

Kard. A. Hlond do Nicole Petresco Comnene, Ambasadora Rumunii z podziękowaniem za życzenia Bożonarodzeniowe (AH V-2, s. 178)

Kard. A. Hlond do Fr. Charlesesroux, Ambasadora Francji - 02.11.1939

Kard. A. Hlond do C. J. O’Donavan, chargé d’affaires ambasady irlandzkiej - 20.09.1939

Włodzimierz d’Ormesson do kard. A. Hlonda - 07.06.1940

Kard. Alfred Baudrillart do kard. A. Hlonda - 10.03.1940

Kard. A. Hlond do Ministra Niko dr Sorgo Mirosevic - 09.03.1940

Kard. A. Hlond do przedstawiciela Urzędu Paszportów W. Brytanii - 18.03.1940

J. Saint-Léger do kard. A. Hlonda - 02.10.1939

Kard. A. Hlond do J. Daint-Leger - 27.10.1939

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione - 05.10.1939

List Wł. Raczkiewicza Prezydenta RP do kard. A. Hlonda - 01.10.1939

Władysław Sikorski do kard. A. Hlonda - 01.10.1939

Kard. A. Hlond do Władysława Sikorskiego - 12.10.1939

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione

- 15.01.1940
- 22.01.1940
- Aneks: Le scuole in Polonia sotto l’occupazione germanica
- 31.01.1940
- 20.02.1940
- 19.02.1940

Ks. Roman Mazur do kard. A. Hlonda - 06.05.1940

Kard. L. Maglione do kard. A. Hlonda

- 18.05.1940
- 20.05.1940
- 26.05.1940

Wykaz przywilejów udzielonych przez Stolicę Świętą 22 maja 1940 wszystkim ordynariuszom i kapłanom ob. łac. i wschodnich znajdujących się pod okupacją

Mons. Valerio Valeri do kard. A. Hlonda - 14.07.1940

Mons. J. B. Montini do kard. A. Hlonda - 02.09.1940

Mons. Alfred Pacini do kard. A. Hlonda

- 02.09.1940
- 23.07.1940

Kard. L. Maglione do kard. A. Hlonda

- 09.08.1940
- 07.08.1940

Aneksy: Hier wird unsere Polizei geschult

Sen księdza Bosko z 1873 roku doręczony Ojcu św. Piusowi XII

Gen. Kazimierz Sosnkowski do kard. A. Hlonda - 01.11.1939

Kard. A. Hlond do gen. K. Sosnkowskiego - 15.12.1939

Kard. A. Hlond do kard. L. Maglione - 07.10.1939

Stanisław Stroiński do kard. A. Hlonda - 13.10.1940

Kard. A. Hlond do O. Paulinów na Jasnej Górze - 07.06.1948

Min. Stanisław Stroiński do placówek RP zagranicą - 01.1940

Kard. A. Hlond do ks. Adama Cieślara SDB - 10.02.1940

List Ojca św. Piusa XII do Episkopatu Polski w dziesiątą rocznicę wybuchu wojny - 1.IX.1949

List księży polskich z Dachau do Ojca św. Piusa XII


II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ W SPRAWIE NOMINACYJ BISKUPÓW I INNYCH 1945-1949

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 28.10.1945

Mons. G. B. Montini do kard. A. Hlonda - 30.10.1945

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 06.12.1945

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 24.01.1946

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 20.12.1946

Mons. J. B. Montini do kard. A. Hlonda

- 13.01.1947
- 18.12.1947
- 19.02.1948

Kard. G. Pizzardo do kard. A. Hlonda - 23.02.1948

Nuncjusz Ap. G. A. Roncalli do kard. A. Hlonda - 10.02.1948

Nuncjatura Apostolska we Francji do kard. A. Hlonda - 09.03.1948

Zaświadczenie wydane przez Sekretariat Prymasa Polski w Warszawie

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 08.03.1948

Kard. J. Pizzardo do kard. A. Hlonda - 30.04.1948

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 11.06.1948

Mons. Silvio Sericano do kard. A. Hlonda - 11.08.1948

Ks. Mons. G. B. Montini do kard. A. Hlonda - 22.09.1948


III. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM POLSKI W SPRAWIE NOMINACYJ BISKUPÓW 1947-1949

Mons. D. Tardini do kard. A. Hlonda - 31.03.1947

Zawiadomienie Stolicy Apostolskiej o publikacji nominacji bpa Zdzisława Golińskiego - Telegram - 08.05.1947

Odpowiedź Mons. Tardini na telegram kard. A. Hlonda - Telegram - 13.05.1947

Kard. A. Hlond do bpa Stefana Wyszyńskiego - 08.05.1947

Telegram (w sprawie konsensu kanonicznego bpa Z. Golińskiego) - 07.05.1947

Kard. A. Hlond do bpa Zdzisława Golińskiego - 08.05.1947

Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda - 23.10.1947

Kard. A. Hlond do bpa J. Stepy - 19.11.1947

Notka ks. A. Baraniaka w sprawie listu Sekretariatu Stanu z 29 IX 1948

Bp Jan Stepa do kard. A. Hlonda - 11.12.1947

Kard. A. Hlond do Mons. G. B. Montini - 14.12.1947

Kard. Rafael Rossi do kard. A. Hlonda - 19.01.1948

Abp Romuald Jałbrzykowski do kard. A. Hlonda - Telegram - 07.03.1948

Kard. A. Hlond do abpa R. Jałbrzykowskiego - 07.02.1948

Kard. A. Hlond do bpa Władysława Suszyńskiego - 07.02.1948

Kard. Rafael Karol Rossi do kard. A. Hlonda - 19.01.1948

Bp. I. Świrski do kard. A. Hlonda - Telegram - 07.02.1948

Bp Stanisław Łukomski do kard. A. Hlonda - Telegram - 09.01.1947

Bp nominat Paweł Czesław Rydzewski do kard. A. Hlonda - 08.01.1947

Kard. R. C. Rossi do kard. A. Hlonda - 20.01.1948

Bp Kazimierz Kowalski do kard. A. Hlonda - Telegram - 06.08.1948

Kard. Hlond do Św. Kongregacji Konsystorialnej w Rzymie - 10.02.1948

Kard. A. Hlond do bpa K. Kowalskiego - 06.02.1948

Kard. A. Hlond do bpa ks. Bernarda czaplińskiego - 06.02.1948

Kard. A. Hlond do abpa W. Dymka - 09.10.1948

Kard. A. Hlond do bpa Fr. Bardy - [brak daty]

W sprawie ks. K. Kwaśnego, Rektora Polskiej Misji Kat. w Polsce - 19.11.1948

Prymas St. Wyszyński do ks. Wład. Staniszewskiego - 24.04.1949

Abp Stefan Wyszyński do abpa W. Dymka - 24.04.1949

Abp Walenty Dymek do abpa St. Wyszyńskiego, Prymasa Polski - 29.04.1949


IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE ZGROMADZENIEM SALEZJANÓW 1905-1948
A) KORESPONDENCJA Z CZŁONKAMI ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO 1905-1948

Ks. August Hlond do ks. Em. Manassero - 08.11.1905

Ks. August Hlond do ks. Jana Świerca - 17.12.1905

Ks. Emanuel Manassero do ks. Augusta Hlonda

- [brak daty]
- 06.09.1907
- 14.09.1907
- 07.10.1907
- 03.12.1907

Ks. August Hlond do ks. Emanuela Manassero - [brak daty]

Ks. Em. Manassero do ks. A. Hlonda

- 17.03.1908
- 08.06.1908
- 21.06.1908

Ks. August Hlond do ks. Em. Manassero - 28.07.1908

Ks. Em. Manassero do ks. A. Hlonda

- 31.08.1908
- 17.10.1908
- 05.01.1909
- 25.01.1909
- 08.04.1909
- 11.05.1909

Ks. August Hlond do ks. Em. Manassero - [brak daty]

Ks. Walenty Kozak SDB do ks. Augusta Hlonda - 01.07.1915

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Hlonda - 28.01.1930

Jan Hlond do ks. Antoniego Hlonda - [brak darty]

Kard. A. Hlond do Związku Pomocników Salezjańskich w Krakowie Dębniki - 23.02.1932

Ks. Adam Cieślar SDB do kard. A. Hlonda - Uroczystość Chrystusa Króla 1938


B) KORESPONDENCJA KS. A. BARANIAKA W IMIENIU KARD. A. HLONDA 1935-1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Kazimierza Masłowskiego - 02.04.1935

Hr Roman Zaleski do kard. A. Hlonda - 20.03.1936

Ks. Antoni Baraniak do hr Romana Zaleskiego - 01.04.1936

Ks. Antoni Baraniak do ks. Tomasza Kopy SDB

- 01.04.1936
- 17.04.1936

Ks. Tomasz Kopa SDB do hr Romana Zaleskiego - 20.04.1936

Ks. Antoni Baraniak do ks. Adama Cieślara - 21.03.1938

Ks. Antoni Baraniak do do ks. Piotra Ricaldone - 26.12.1948


C) KORESPONDENCJA CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SAL. DOT. KARD. A. HLONDA 1930-1963

Ks. Jan Świerc SDB do ks. Antoniego Hlonda - 13.09.1930

Z listów ks. Teodora Kurpisza SDB do ks. Tomasza Kopy SDB

- 17.10.1933
- 21.10.1933
- 27.10.1933
- 20.12.1933
- 23.10.1933

Ks. Teodor Kurpisz do ks. Antoniego Symiora SDB

- 19.08.1931
- 27.08.1931

Korespondencja w sprawia popiersia gipsowego Kard. A. Hlonda

- 14.02.1936
- Jan Nawrocki do ks. Tomasza Kopy, Prowincjała Tow. Sal. w Krakowie - 02.04.1936

Ks. Tomasz Kopa SDB do Jana Nawrockiego

- 24.06.1936
- 21.08.1936

Ks. Adam Cieślar SDB do ks. Stanisława Rokity SDB - 31.03.1938

S. Laura Meozzi CMW do ks. Jana Ślósarczyka SDB - 04.02.1948

Ks. Józef Matuszek do ks. Stanisława W. Krygiera SDB - 18.12.1948

Ks. Alojzy Siemienik do Inspektoratu Tow. Sal. w Krakowie - 05.03.1958

Ks. Augustyn Dziedziel do ks. Alojzego Siemienika - 10.03.1958

Ks. Józef Nęcek SDB do ks. prof. M. Żywczyńskiego - 09.03.1962

Ks. Józef Zdanowski do ks. Józefa Nęcka SDB

- 04.03.1963
- 15.03.1963
- Załącznik: Ks. Kardynał dr August Hlond, Prymas Polski, 7.VII.1881-22.X.1848

Ks. A. Dziędziel do ks. Józefa Zdanowskiego - 01.05.1963


V. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA W SPRAWIE KORONACJI M.B. ŚWIĘTOGÓRSKIEJ W GOSTYNIU 1928 ORAZ Z KS.KS. FILIPINAMI 1927-1945

Ks. Franciszek Lewandwoski do ks. Witka, Prepozyta Ks.Ks. Filipinów w Gostyniu Wlkp - 30.10.1927

Kard. A. Hlond do ks. Witka, Superiora Ks. Filipinów - 21.04.1928

Ks. Giovanni Trione SDB do kard. A. Hlonda - 13.03.1928

Bp Marian Ryx do ks. Wł. Służaka - 01.06.1928

Bp Stanisław Łukomski do ks. Wł. Służaka - 15.06.1928

Bp KonstantyDominik do ks. Wł. Służałka - 21.06.1928

Ks. Aleksander Żychliński do ks. Wł. Służałka - 25.06.1928

Ignacy Stein do ks. Wł. Służałka - 26.06.1928

Stanisław Mycielski do ks. Wł. Służałka - 18.11.1928

Telegramy z okazji koronacji M.B. Świętogórskiej 24 VI 1928

- 1. Telegram Ministra WR i OP Dobruckiego
- 2. Telegram Władysławów Andrzeja Mycielskich
- 3. Telegram Jerzego Mycielskiego
- 4. Telegram sekretarza ministra Niezabitowskiego, Życkiego
- 5. Telegram Stanisławowstwa Potworowskich
- 6. Aleksander Nanke do Szambelana Potworowskiego w Goli

Inne pisma związane z Kongregacją św. Filipa Nereusza w Gostyniu

- Kard. A. Hlond do ks. Wł. Służałka w sprawie ks. Bajorskiego
- List kard. A. Hlonda oraz dekret Kongregacji dla spraw zakonnych dla ks. J. Bajorskiego
- Ks. Władysław Służałek do kard. A. Hlonda - 08.05.1929
- Bp Karol Radoński do kard. A. Hlonda - 05.12.1930
- Ks. Wł. Służałek do kard. A. Hlonda - 15.03.1931
- Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Szczerbińskiego - 23.12.1945


VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM I INNYMI 1927-1934

P. Gallea Giuseppe do kard. A. Hlonda - 23.12.1927

Abp Józef Teodorowicz do kard. A. Hlonda - 23.09.1931

Aneks do listu - 02.06.1931

Bp Henryk Przeździecki do kard. A. Hlonda - 23.07.1935

Gratulacje Episkopatu Polski dla bpa Mariana Ryxa

Gratulacje ks. Kardynała Hlonda dla biskupa-sufragana Bromboszcza - 17.04.1934

Ks. Prałat Jan Trzopiński do kard. A. Hlonda - 08.04.1929


VII. KORESPONDENCJA W SPRAWIE WYSTĄPIEŃ MŁODZIEŻY AKADEMICKICH 1929-1939

Abp Józef Teodorowicz do woj. lwowskiego Gołuchowskiego - [brak daty]

Woj. lwowski Gołuchowski do abpa J. Teodorowicza - 17.06.1929

Abp J. Teodorowicz do woj. lwow. Gołuchowskiego - [brak daty]

Czytelnia Akademicka we Lwowie do kard. A. Hlonda - 06.07.1937

Aneks do listu Czytelni Akademickiej we Lwowie z d. 29 VI 1937: Oświadczenie

Lwowoskie Środowisko Akademickie do abpa B. Twardowskiego - [brak daty]

Memoriał młodzieży akademickiej ze Lwowa do kard. A. Hlonda - 07.07.1939

W. Komarnicki do abpa R. Jałbrzykowskiego - [brak daty]


VIII. KORESPONDENCJA PRYWATNA Z KARD. A. HLONDEM 1928-1948

Kazimierz Bartel do kard. A. Hlonda - 05.01.1929

Leon Prawdzic Szczawiński do kard. A. Hlonda - 14.04.1930

Mieczysław Skrudlik do kard. A. Hlonda - 01.02.1928

Kard. A. Hlond do Marii Hrabiny Zamoyskiej

- 03.02.1932
- [brak daty]

Stanisław Koziołkiewicz do kard. A. Hlonda - 05.1934

Karol Stojanowski do kard. A. Hlonda

- 26.09.1935
- 07.02.1936

Kard. A. Hlond do prof. dr K. Stojanowskiego - 12.02.1936

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 31.01.1938
- 10.03.1938
- 24.03.1938
- 30.03.1938
- 13.04.1938

Prof. Maciej Loret do kard. A. Hlonda - 19.06.1939

Kard. A. Hlond do rodziny s. Laetitii, Niepokalanki - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Jana i Antoniego Wosiów - 08.02.1948


IX. KORESPONDENCJA KS. A. BARANIAKA Z KURIĄ RZYMSKĄ I EPISKOPATEM POLSKI 1948-1949

Kard. A. St. Sapieha do ks. A. Baraniaka - 03.11.1948

Ks. A. Baraniak do kard. St. Sapiehy - 03.12.1948

Kard. A. Sapieha do ks. A. Baraniaka - 29.12.1948

Mons. D. Tardini do ks. A. Baraniaka

- 17.11.1948
- 19.11.1948

Mons. Luigi Poggi do ks. A. Baraniaka - 04.11.1948

Ks. A. Baraniak do Mons. Luigi Poggi - 29.11.1948

Ks. A. baraniak do Mons. D. Tardini

- 07.12.1948
- 12.12.1948

Mons. D. Tardini do ks. A. Baraniaka - 13.12.1948

Ks. A. Baraniak do Mons. D. tardini - 19.01.1949

Mons. Domenico Tardini do ks. A. Baraniaka - 11.02.1949


X. KORESPONDENCJA KS. A. BARANIAKA W RÓŻNYCH SPRAWACH 1948-1949

Ks. bp Lucjan Bernacki do ks. A. Baraniaka - 01.12.1948

Bp Lucjan Bernacki do bpa Zygmunta Choromańskiego - 30.11.1948

Ks. A. Baraniak do bpa Lucjana Bernackiego - 05.12.1948

Ks. A. Baraniak do Mons. Luigi Poggi - 16.01.1949

Mons. D. Tardini do ks. abpa St. Wyszyńskiego

- 16.11.1948
- 26.12.1948


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2760 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone