Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 2.

Tom IV, część 2 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1967

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ I SEKRETARIATU STANU

List wychowanków Zakładu Salezjańskiego we Wiedniu do Ojca św. Benedykta XV

List wychowanków Zakładu Salezjańskiego w Wiedniu do Ojca św. Piusa XI - 01.03.1922

List do Ojca św. Piusa XII

List do papieża Piusa XII w związku z niszczeniem polskiej kultury - 27.12.1939

List do kard. L. Maglione

- 05.10.1939

- 12.11.1939

- 27.12.1939

- 15.01.1940

- 17.01.1940

- 26.02.1940

- 25.03.1940


II. LISTY WSPÓLNE EPISKOPATU

List Episkopatu Polski do kardynała D. Merciera, arcybiskupa Malines (Mechelin), Prymasa Belgii z okazji 50-lecia kapłaństwa 1877-1924

Adres biskupów polskich skierowany do Nuncjusza Apostolskiego arcbp. Wawrzyńca Lauri z okazji oddania pałacu Nuncjaturze Apostolskiej w Polsce w dniu 5 grudnia 1924

List Episkopatu Polskiego do biskupów meksykańskich - 16.03.1927

List Episkopatu Polskiego do uczestników Kongresu Unionistycznego w Welehradzie 20-24 VIII 1927

Episkopat Polski do Zjazdu Unionistycznego w Welehradzie

List do ks. biskupa Antoniego Maleckiego - 06.04.1934

List biskupów polskich do arcybiskupa Buenos Aires z okazji mającego się odbyć Kongresu Eucharystycznego w 1934

List biskupów polskich wysłany od Synodu Plenarnego do biskupów hiszpańskich (tłumaczenie z łaciny)

List Episkopatu Polskiego do posłów katolickich w sprawie uchwał państwowych dotyczących wychowania młodzieży - 16.02.1932


III. LISTY DO KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

List do kard. A. Baudrillart’a - 01.03.1940

List do kard. patriarchy Lizbony G. Cereira

List do kard. patriarchy Lizbony G. Cerejeira - 21.05.1940

List do kard. Gerlier - Lyon - 17.12.1939

Do kard. P. M. Gerlier

Do kard. P. M. Gerlier - 11.09.1940

Do kard. Gerlier - 12.05.1943

Do kardynała A. Hinsley’a - 11.10.1939

List do kard. Artura Hinsley’a - 14.03.1940

List do kardynałów z okazji świąt Bożego Narodzenia - 17.12.1939

List do kard. Lienart’a - 17.12.1939

List do kard. Van Roey, arcbpa Mechlina - 21.10.1939

List do kard. Emanuela Suharda, arcbpa Reims - 30.10.1939

Do kard. Em. Suhard’a - Reims - 17.12.1939

List do kard. Jana Verdier - 15.10.1939

List do kard. Jana Verdier, arcybiskupa Paryża

List do kard. Villeneuve, Prymasa Kanady

Pismo arcybiskupa Hlonda z zawiadomieniem o objęciu przez prokuratora rządów diecezji - 20.09.1926

List do ks. biskupa Antoniego Laubitza - 31.05.1928

List do ks. J. Gawliny, biskupa polowego WP - 11.11.1939

List do arcbpa Romualda Jałbrzykowskiego

List do arcbpa R. Jałbrzykowskiego

List do biskupa Stan. W. Okoniewskiego

List do bpa St. W. Okoniewskiego

Do bpa Pays, ordynariusza Carcassonne - 29.03.1943

Do bpa Pays, ordynariusza Carcassonne - 19.04.1943

Do bpa Choquet’a, ordynariusza w Lourdes - 07.04.1943

Do biskupa Choquet - Lourdes - 20.04.1943

Do biskupa Choquet, bpa Lourdes - 12.05.1943

Do biskupa Marsylii, Delioy - 13.04.1943

Do arcybiskupa Saliege - 13.04.1943


IV. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO I ZAKONNEGO

Odpowiedź na życzenia Związku „Unitas” z okazji objęcia tronu prymasowskiego - 28.06.1926

Listy do ks. prałata Stanisława Janasika, rektora Seminarium Duchownego w Poznaniu

- 04.09.1926

- 21.09.1926

- 22.09.1926

- 26.09.1926

- 13.12.1926

- 13.09.1928

- 24.09.1928

- 24.09.1928

List do redaktora Apostolstwa Chorych do ks. Michała Rękasa

Do diakonów polskich w Agen - 25.03.1943

Do ks. Jerzego Dudka O.M.I. z okazji święceń kapłańskich - 10.04.1943

Do ks. Sadowskiego - 13.04.1943

Do ks. kanonika Rogaczewskiego - Ljon - 13.04.1943

Do ks. Aleksego Wietrzykowskiego - 14.04.1943

Do ks. superiora w Tarbes - 19.04.1943

Do kl. Rajmunda Laroche w Tarbes - 19.04.1943

Do księdza F. Radcy - 28.04.1943

Do ks. J. Łuczaka - 10.05.1943

Do ks. A. Baraniaka - 05.07.1944

Do ks. kanonika Jedwabskiego, Dachau - 15.06.1945

Do ks. Piotra Tirone, prowincjała ks.ks. Salezjanów - 15.101912

Do Ojca Efrema z Kcyni - 23.12.1935

List do Ojca Efrema z Kcyni - 26.12.1938

Do o. Efrema z Kcyni - 16.04.1943

Do o. opata, opactwa Monserrat - 16.04.1943

Do o. opata E. Duprier, Hautecombe - 05.05.1945

Do ks. Andrzeja Świdy, I Kursa Maturalne - 05.06.1945

List do ks. Ignacego Posadzego, generała Towarzystwa Chrystusowego na marginesie listu ks. Jana Zieji - 13.03.1947


V. LISTY DO ZAKONNIC

List do kierownictwa kursu dla sióstr nauczycielek z zagranicy przybyłych do Warszawy

List do polskich sióstr nauczycielek przybyłych z zagranicy do kraju - 18.10.1938

Do s. Urszuli Łosiówny, urszulanki S.J.K. - 28.04.1943

Do Matki Brygidy Rodziewicz - 04.05.1943

Listy do Zgromadzenia Sióstr Wizytek w Krakowie

- 01.04.1925

- 22.07.1927

- 01.08.1928

- 04.04.1929

- 11.01.1936

- 19.02.1937

- 30.03.1937

- 03.07.1946

- 31.03.1938

- 09.12.1947


VI. LISTY DO RODZINY

List do Marii Hlondowej, matki kard. A. Hlonda

- 20.06.1927

- (po włosku) - 20.06.1927

- (po niemiecku)

- (po angielsku)

- (po słoweńsku) - 20.06.1927

List do ks. Antoniego Hlonda w sprawie pożyczki - 27-02.1927

List do ks. Antoniego Hlonda - 24.02.1927

Do ks. Antoniego Hlonda z okazji objęcia bazyliki Serca Jezusowego w Warszawie - 26.09.1931

Do ks. Antoniego Hlonda na marginesie utworu muz. W. Maliszewskiego - 12.09.1934

List Witolda Maliszewskiego do ks. kard. A. Hlonda - 16.03.1934

List do ks. Antoniego Hlonda

- 22.08.1935

- 19.07.1936

- 26.01.1939

- 07.10.1945

- 18.04.1913

- Karta pocztowa - 01.05.1920

- Karta pocztowa - 19.05.1931

- Karta pocztowa - 01.08.1935

- Karta pocztowa - 13.11.1934

- Karta pocztowa - 21.11.1934

- Karta pocztowa - 03.06.1936

- Karta pocztowa - 18.06.1938

- Karta pocztowa - 27.02.1939

Do ks. Ignacego Hlonda

- Karta pocztowa - 03.09.1922

- Karta pocztowa z wizerunkiem św. Cyryla i Metodego - 01.08.1922

- Karta pocztowa /fotografia administratora ap. wśród polskich kleryków salezjanów w Rzymie/ - 23.12.1923

- Karta pocztowa w sprawie ks. Gielniewskiego - 09.08.1947

- List do ks. Ignacego Hlonda o sprawach śląskich - 27.09.1922

- 22.01.1923

- Z okazji Świąt Wielkanocnych - 31.03.1923

- 09.04.1925

- 06.06.1927

- W sprawie nominacji kardynalskiej - 15.06.1927

- 05.03.1928

List do dr Jana Hlonda

- 28.11.1927

- 03.08.1930

- 13.09.1930

- 08.04.1931


VII. LISTY DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Listy do Marszałka J. Piłsudskiego

List do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego z okazji nominacji kardynalskiej - 07.06.1927

W sprawie audiencji u prezydenta Rzplitej I. Mościckiego

W sprawie audiencji u ministra Spraw Zagranicznych J. Becka - 15.11.1932

W sprawie pozwolenia noszenia zagranicznych odznaczeń - 05.03.1935

List do ministra O.P.W.R. Janusza Jędrzejewicza w sprawie pozwolenia na przyjęcie i noszenie zagranicznych orderów - 05.03.1935

List do ministra Spraw Zagranicznych J. Becka - 12.06.1939

Koncept odpowiedzi na list posła polskiego w Wiedniu - 20.12.1927

List do wojewody lwowskiego Nakoniecznikoffa - 12.11.1930

Do wiceministra Wysockiego w Warszawie - 24.03.1930

List do ministra Wysockiego w Berlinie - 11.06.1932

List do ambasadora Alfreda Wysockiego - 29.08.1935

List do prezydenta RP Wł. Raczkiewicza - 03.10.1939

List do prezydenta RP Wł. Raczkiewicza - 07.01.1940

List do generała Wł. Sikorskiego - 12.10.1939

Do gen. Sikorskiego w sprawie pomocy dla uchodźców - 06.11.1939

List do gen. Sikorskiego z podziękowaniem za pensję - 07.02.1940

Do generała Wł. Sikorskiego w odpowiedzi na list z 12.III.1940 - 26.03.1940

List do gen. Wł. Sikorskiego - 14.03.1940

List do generała Wł. Sikorskiego - 07.09

List do Józefa Hallera - 21.10.1939

List do gen. Kazimierza Sosnkowskiego

Do ministra Zaleskiego w sprawie przyjazdu przedstawiciela Stolicy Ap. w Angers i przyjazdu do Rzymu generała Sosnkowskiego - 15.11.1939

Do ministra M. Seydy - 30.11.1939

Do ministra Seydy o przysłanie „Czarnej księgi” w 20 egzemplarzach - 14.03.1940

List do ambasadora K. Papée - 18.01.1940

List do ambasadora K. Papée - 23.07.1940

Do ambasadora Papée - 22.04.1943

Do dowódcy II. Korpusu generała Zygmunta Szyszko-Bohusza


VIII. LISTY DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW OBCYCH

List do ministra pełnomocnego Italii Com. Maioni - 28.11.1927

List do konsula Travaglini w Jerozolimie - 27.12.1927

Do Eug. R. Toni, consula włoskiego w Katowicach - 27.12.1927

Listy do ministra Oświecenia Publ. i Wyznań Rel. hr Klebelsberga

List do Filipa Pennavaria podsekretarza Stanu

List do Filipa Pennavaria podsekretarza Stanu - 24.03.1932

List do O. F. Tencajoli - 27.04.1934

Do przedstawiciela ambasady irlandzkiej

List do ministra Jugosławii - 09.03.1940


IX. LISTY DO OSÓB PRYWATNYCH

List do dyrektora gimnazjum w Mysłowicach

List do dyrektora Nowatorskiego w Krynicy - 02.04.1927

Do Jerzego Giertycha, harcmistrza Harcerstwa Polskiego - 08.10.1929

List do P. Karczewskiego, burmistrza m. Mysłowic - 13.09.1930

Do burmistrza m. Mysłowic Karczewskiego - 05.06.1932

Podziękowanie za list hołdowniczy rady m. Mysłowic

List gratulacyjny do Marcelego Jaworskiego z racji 50-lecia jego pracy zawodowej

List do J. Ignacego Paderewskiego - 22.06.1931

List do Ignacego Paderewskiego - 08.07.1931

List do p. Szambelanowej Turno w Poznaniu - 16.12.1931

List do Rudolfa Rosińskiego

- 26.02.1932

- 07.08.1932

- 17.03.1934

List do hr Kazimierza Kwileckiego - 13.04.1933

List do Alfreda hr Ponińskiego - 12.07.1933

List do Henryka Skirmunta - 07.07.1933

List do PP. Skirmuntów w Mołdowie - 22.08.1933

List do p. Skirmunta w Mołdowie na Polesiu

List do Marii Kępińskiej w sprawie broszury „Świadome macierzyństwo” - 01.02.1934

List do Feliksa Nowowiejskiego - 08.01.1934

List do Feliksa Nowowiejskiego, szambelana papieskiego - 28.04.1938

List do pani Moniki Gardner w Londynie, autorki licznych prac z dziedziny polskiej literatury - 14.09.1934

Przekład

List do senatora dr Jeszkego z podziękowaniem za wizytę senatorów i posłów zachodnich województw

List gratulacyjny do dyrektora Drukarni i Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, Franciszka Ksawerego Ziółkowskiego z okazji 25-lecia kierowania tymi instytucjami - 23.04.1936

List do mecenasa Kazimierza Dziembowskiego - 11.02.1938

List do Adolfa hr Bnińskiego, prezesa naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce - 06.03.1938

List do prof. Macieja Loreta w Rzymie - 26.06.1939

List do Stanisława Miłaszewskiego, prezesa zarządu Zjednoczenia Pisarzy Katolickich

List do prof. Stanisława Ostoi-Chrostowskiego

Do pana Jakubowskiego - Grenoble - 15.04.1943

Do Witolda Nowosada - 12.04.1943

Do pana Stefana Hulanickiego - 30.04.1943

Do inżyniera N.N. z podziękowaniem za życzenia - 12.05.1943

Do Władysława Borkowskiego - 13.05.1943

Do Ignacego Trzcińskiego - 13.05.1943

List do p. Świetlika, prezesa Rady Polonii Amerykańskiej - 1947

List do Tadeusza Kordysza, autora „Zakon miłości” - 06.10.1948

Odręczne odpowiedzi poczynione na korespondencji

- Do wicepremiera Kazimierza Bartla - 21.10.1926

- Do starostwa powiatu rawickiego - 17.02.1928

- Do konsula polskiego w Monachium - 17.02.1928

- Na liście poselstwa w Wiedniu - 26.06.1929

- Na liście konsulatu gen. w Mediolanie - 26.06.1929

- Na liście austriacko-polskiej Izby Handlowej 25.6.29

- Na telegramie konsula Lechowskiego - Szczecin - 22.08.1929

- Na liście ministra Spraw Zagranicznych z 16.12.29

- Na liście prokuratury z Leszna 16.12.29

- W odpowiedzi na list kardynała Laurenti z 2.1.31

- Na liście zawiadamiającym kard. Hlonda o wyborze nowego zarządu przy kościele tyt. „Santa Maria della Pace” 10.3.32

- Na liście o. Efrema z Asyżu 21.IV.33

- Do gubernatora Miasta Watykańskiego

- Na liście ministra komunikacji Warszawa 3.1.34

- Na liście do profesora Otto-Forst Battaglia z 1 III 34

- Na liście ks. Bolesława Filipiaka z 1.8.35

- Na plakacie dotyczącym koronacji obrazu M.B. della Pace

- Na księgach urzędowych Zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Pleszewie - 13.08.1938

- Na liście „Association polone-française” - 16.02.1927

- Odpowiedź na list konsula Ładosia w Monachium z podziękowaniem za przysłane fotografie 14.2.28

- Na liście do Mysłowic w sprawie honorowego obywatelstwa

- Na iście konsulatu włoskiego zawiadamiającym o jubileuszowym obchodzie ku czci Ariosta

- Na liście ambasadora Brazylii w sprawie przesłania orderów nadanych Prymasowi w Brazylii 18.1.1935

- Na liście przysłanem od „Verband der Katholischen Lehr und Erziehunsanstalten”

- Na liście opata benedyktyńskiego Vykonala


X. LISTY DO INSTYTUCYJ I ORGANIZACYJ KOSCIELNCH I KATOLICKICH

List na Walny Zjazd byłych wychowanków salezjańskich w Oświęcimiu - 20 VIII 1922

List do szkoły organistowskiej w Przemyślu na 10-lecie jej istnienia - 1926

List do komitetu VIII Zjazdu Katolickiego Pierwszego Kongresu Eucharystycznego w Inowrocławiu - 15.06.1927

List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej w sprawie świętości katolickiego małżeństwa - 29.04.1932

List do Archidiecezjalnego Instytutu A.K. w sprawie odpustów - 18.03.1933

List do „Ligi Katolickiej” w sprawie jej likwidacji - 28.07.1934

List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - 30.08.1937

List do Archidiecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej - 29.07.1938

Do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce o zadaniach A.K. w Polsce za pontyfikatu Piusa XII

Do prezesa Katolickich Towarzystw Mężów, inżyniera Jana Wójcika - 1929

Do mężów katolickich z okazji 30-lecia kapłaństwa - 1935

List do Katolickiego Stowarzyszenia Mężów - 15.01.1935

Do zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Mężów z okazji organizacyjnego święta 21 czerwca 1936

Do Związku Kobiet Katolickich - 18.07.1927

List na zjazd Katolickich Kobiet Pracujących w Kicinie - 25.09.1932

List do Katolickiego Związku Polek

List do Młodych Polek w Szamotułach - 02.07.1931

List do delegacji Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej - 01.06.1933

List do ks. Dzierzkiewicza, opiekuna Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży - 02.09.1933

List do Katolickiej Młodzieży diec. płockiej z okazji Diecezjalnego Kongresu Euch. w Płocku - 20.06.1934

List do zarządu Kat. Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej - 29.05.1936

List do Związku Młodzieży Męskiej i Żeńskiej - 14.07.1936

List do uczestników zjazdu przedstawicieli Sodalicyj Uczniowskich Wielkopolski i Pomorza - 08.07.1927

List do zarządu Sodalicji Mariańskiej w Chyrowie - 14.02.1930

List do zarządu Związku Sodalicyj Mariańskich Szkół Średnich - 13.11.1936

List gratulacyjny z powodu kursu przeszkolenia sodalicyjnego - 08.11.1938

List w sprawie honorowego członkostwa Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej - 16.11.1926

Listy do delegatów zjazdów przeciwalkoholowych w Poznaniu 1.4.28 i 6.5.28

List do Związku Katolickich Abstynentów - 01.10.1928

List do Związku Katolickiego Abstynentów - 24.02.1935

List do prezydium VII Międzynarodowego Kongresu Studentów Katolickich - „Pax Romana”

List do Stowarzyszenia Pań Miłosierdzia

Do Związku byłych wychowanek S.S. Urszulanek

Do prezydium Wszechpolskiego Zjazdu Rzemiosła w Poznaniu

Do prezydium Centralnego Komitetu Akademickich Ślubowań - 30.03.1937

Do komitetu organizacyjnego koronacji Matki Boskiej w Stanisławowie z podziękowaniem za wyrazy hołdu i głębokiej wdzięczności „za uświetnienie uroczystości jubileuszowych i koronacyjnych swą osobą” przesłane przez tenże komitet - 06.07.1937

List do Komitetu Głównego Pielgrzymki Nauczycieli na Jasną Górę - 03.07.1937

List do redakcji „Wiadomości parafialne parafii Modrze” - 07.01.1930

Do redakcji „Przewodnika Katolickiego” z podziękowaniem za pomoc dla Seminarium Zagranicznego - 27.01.1931

List do redakcji „Allgemeine Rundschau” - 10.11.1932

List do Towarzystwa Naukowego KUL - 1948


XI. LISTY DO INSTYTUCYJ I ORGANIZACYJ ŚWIECKICH

Do Komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża na ręce Prezesa Komitetu P.C.K. Oddział m. Poznań prof. dr Pawła Gantkowskiego - 10.1926

Do Bractwa Kurkowego Oddział Poznań - 03.09.1926

Do Bractwa Kurkowego Oddział Leszno - 17.08.1932

Do prezesa p. Zimnego z okazji srebrnego jubileuszu Zjednoczenia Zawodowego Polskiego w Poznaniu

Odpowiedź na hołdowniczy telegram Związku Młodzieży Wszechpolskiej z okazji jej kongresu we Lwowie 1928 - 28.12.1928

Błogosławieństwo dla Związku Polskich Towarzystw Szkolnych w Niemczech z siedzibą w Berlinie - 08.10.1929

List do zarządu Związku Polek w Chicago - 23.02.1931

List do rady Miejskiej miasta Mysłowic - 06.06.1932

Do Sokolic Wielkopolskich w Poznaniu - 08.11.1930

Do Sokolic Wielkopolskich w Inowrocławiu - 06.10.1935

List do Związku Towarzystwa Gimnastycznego „Sokołów” - 04.11.1932

W odpowiedzi na życzenia Sokołów Poznańskich - 10.05.1933

Do nauczycielstwa archidiecezyj gnieźnieńskiej i poznańskiej - 01.01.1932

List do organizacji czeskiej „Napoleonska spolecnost” w Praze jako odpowiedź na zaproszenie Prymasa Hlonda, jako członka Komitetu Honorowego tej organizacji

List do delegatów Związku Robotników Rolnych i Leśnych - 08.06.1933

Na 50-lecie Sokoła Poznańskiego

Na 10-lecie istnienia „Młodego Hufca” - 25.10.1936

Na jubileusz dziesięciolecia Związku Polskich Towarzystw Kobiecych we Francji 1926-1936 - 07.06.1936

List z okazji utworzenia Związku Polaków we Francji

List do Towarzystwa Popierania Budowy Szkoły - 14.06.1939

Do Towarzystwa Obrony Zwierząt - 27.09.1946

Odpowiedź kard. A. Hlonda do redakcji „Słowa Powszechnego” wyd. przez Spółkę Wydawniczą „PAX” - 12.03.1947

Do Komitetu Głównego „Dnia lasu” - 20.03.1947


Corrigenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2792 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone