Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 3.

Tom IV, część 3 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1968

 

Nota bibliograficzna

I. LISTY DO STOLICY APOSTOLSKIEJ

List do Ojca św. Piusa XI w sprawie Rady Społecznej przy Prymasie Polski - 13.03.1933

List do Ojca św. Piusa XI w sprawie odznaczenia prezesa Akcji Katolickiej hr. A. Bnińskiego - 11.12.1937

Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 07.09.1939

36. Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 30.10.1939

122. Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 19.04.1940

328. Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 08.12.1941

520. Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 11.06.1943

601. Le Primat de Pologne, Cardinal Hlond au Pape Pie XII - 27.06.1945


II. LISTY DO SEKRETARIATU STANU

List do kard. E. Pacelli’ego, Sekretarza Stanu - 30.08.1932

Do kard. E. Pacelli’ego, Sekretarza Stanu w sprawie studium „Katolicka Myśl Społeczna” - 05.02.1938

17. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond a Mgr Tardini - 10.1939

74. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 21.12.1939

89. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 07.01.1940

90. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 08.01.1940

98. Le Primat de Pologne cardinal Hlond au cardinal Maglione - 16.01.1940

135. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 06.05.1940

264. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 19.03.1941

287. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 02.08.1941

336. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 06.12.1941

337. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 07.12.1941

361. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Luigi Maglione - 06.03.1942

Le Cardinal au Cardinal Maglione - 13.06.1942

407. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 31.08.1942

414. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 19.09.1942

430. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 21.10.1942

465. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 16.01.1943

513. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 04.06.1943

517. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 09.06.1943

539. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 11.06.1943

534. Le Primat de Pologne Cardinal Hlond au Cardinal Maglione - 25.08.1943


III. LISTY DO NUNCJUSZÓW APOSTOLSKICH

Do Mons. Carlo Coli - [bez daty]

Do Nuncjusza Ap. Fr. Marmaggi’ego - 01.09.1930

Do Nuncjusza Ap. Fr. Marmaggi - 18.01.1931

314. Le Primat de Pologne Hlond au Nonce a Vichy Valeri - 06.10.1941

565. Annexe: le Card. Hlond au Nonce a Wichy Valeri - 06.03.1944


IV. LISTY DO KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

Do księży Biskupów Ordynariuszów w sprawie A.K. - [bez daty]

Do Księży Arcybiskupów Sapiehy i Szeptyckiego - 24.10.1929

Do Księży Biskupów Ordynariuszów - 02.12.1930

Do Księży Biskupów Ordynariuszów - 15.04.1929

Do Księży Biskupów w sprawie Akcji Katolickiej na marginesie listu ks. inf. St. Adamskiego z 20.9.1929 r.

List do Biskupów Ordynariuszów - 09.02.1931

Do Biskupów Ordynariuszów - 05.04.1937

Do kard. Al. Kakowskiego - 08.01.1930

Do kardynała Aleksandra Kakowskiego - 14.04.1930

Do kardynała Aleksandra Kakowskiego - 03.03.1934

List do kard. Adama Stefana Sapiehy, arcybiskupa metropolity krakowskiego - 16.07.1930

Do ks. abpa Adama Stefana Sapiehy - 22.07.1931

[Do ks. abpa Adama Stefana Sapiehy] - 11.07.1934

Do ks. arcbpa metropolity A. St. Sapiehy - 19.01.1934

Do ks. arcbpa Stefana Adama Sapiehy - 03.03.1934

[Do ks. abpa A. S. Sapiehy] - 03.02.1938

Do ks. infułata St. Adamskiego - 18.09.1929

Do ks. inf. St. Adamskiego - 16.07.1929

Do ks. biskupa Stanisława Adamskiego - 21.12.1931

List do ks. bpa A. Laubitza w sprawie studiów ks. Bolesława Filipiaka - 02.07.1930

Do ks. arcbpa A. J. Nowowiejskiego - 11.12.1930

Do ks. bpa H. Przeździeckiego - 19.02.1931

List do ks. arcybiskupa J. Teodorowicza - 29.01.1929

Do ks. arcbpa Józefa Teodorowicza w odpowiedzi na jego list z dnia 4.IX.1929. Lwów

Do biskupa Włodzimierza B. Jasińskiego - 20.04.1937

Do ks. bpa Walentego Dymka - 31.12.1937

Do ks. bpa Karola Radońskiego - 20.10.1938

Do ks. arbpa metropolity Bol. Twardowskiego - 24.06.1939

List do ks. biskupa W.P. J. Gawliny - 14.02.1940

W sprawie przesyłki rubrycel

Listy do ks. bpa Lucjana Bernackiego

- 23.10.1940
- 14.11.1940
- 23.12.1940
- 01.04.1941
- 09.05.1941
- 15.12.1941
- 02.02.1942
- 21.02.1942
- 07.04.1942
- 09.10.1942
- 22.05.1942
- 08.03.1947


V. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO

Do ks. T. Gałdyńskiego, Sekretarza Generalnego Katolickich Towarzystw Trzeźwości - 27.12.1928

Do ks. Stanisława Brossa

- 09.12.1930
- 08.11.1933
- W sprawie nowminacji na dyrektora N.I.A.K. - 08.11.1933
- W sprawie nominacji na członka Rady Społecznej przy P.P.

Do ks.ks. profesorów Wóycickiego, Piwowarczyka i Mytkowicza w sprawie posiedzenia Rady Społecznej przy Prymasie Polski

Do ks. Antoniego Szymańskiego, rektora KULu

- 08.11.1933
- 30.11.1933

Do ks. dra Edwarda Kozłowskiego - 08.11.1933

Do ks. Walerjana Adamskiego w sprawie Związków Młodzieży - 20.09.1927

Do ks. Kazimierza Rolewskiego - 11.01.1936

Do Autora „Anioł ziemski z Rostkowa” ks. Józefa Strojnowskiego, Płock 1936 - 04.11.1936

List w sprawie zwołania Konferencji Dziekanów - 31.05.1939

Listy do ks. Władysława Sadowskiego

- 18.02.1942
- 05.12.1942
- 01.03.1943

Do ks. inf. Bolesława Filipiaka - 31.03.1946

Dekret nominacyjny dla ks. Bol. Filipiaka, audytora Roty Rzymskiej - 15.10.1947


VI. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA ZAKONNEGO
LISTY DO CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SALEZJAŃSKIEGO

Listy do ks. Jana Świerca

- 23.11.1905
- [bez daty]
- 07.12.1905
- 13.12.1905
- 08.01.1907
- 12.05.1907
- 27.05.1907
- 20.11.1907
- Karta pocztowa z znaczkiem pocztowym drukowanym i pieczęcią - 23.02.1909
- 29.10.1909
- 24.01.1910
- 20.09.1932
- 31.08.1907
- 03.01.1906
- 04.03.1906
- 06.05.1906
- 13.05.1906
- 10.11.1907
- 06.12.1906
- 27.11.1907
- 29.10.1908
- Pocztówka - 14.12.1909
- Kartka pocztowa - 08.12.1924

List do dyrektora szkoły organistowskiej w Przemyślu z okazji jubileuszu 10-lecia jej istnienia - 19.11.1926

Listy do ks. Emanuela Manassero, inspektora Tow. Salezjańskiego

- 29.07.1907
- 02.08.1907
- 13.08.1907
- 14.10.1907

Do ks. Józefa Heintzla SDB - Karta pocztowa - [bez daty]

Do ks. Antoniego Hlonda - Karta pocztowa - 02.12.1909

List do ks. Antoniego Hlonda - 27.07.1937

[Do ks. A. Hlonda] - 10.09.1947

List do ks.Franciszka Symiora - 12.04.1908

Listy do ks. Antoniego Symiora SDB

- 20.08.1926
- 27.11.1927
- 04.02.1930
- 12.09.1930
- 19.09.1930

List do ks. Teodora Kurpisza - 20.02.1923

Listy do ks. Wojciecha Balawajdra SDB

- 04.04.1929
- 23.11.1929
- 11.12.1929
- 05.07.1930
- 24.06.1930
- 19.08.1931

Do ks. dr Ludwika Gostylli SDB - 20.02.1930

Listy do ks. Adama Cieślara SDB

- 21.06.1947
- 17.10.1947

List do polskich kleryków zgromadzenia salezjańskiego A. Lichoty, J. Grychtolika i S. Bochenka w Bilbao /Hiszpania/ - 22.10.1941


LISTY DO CZŁONKÓW ZGROMADZENIA SERCA JEZUSA /KS.KS. SERCANÓW/

Do księży Gąsiorka i Kierpieca Zgrom. Serca Jez.

- 30.06.1940
- 26.07.1940
- 31.12.1940
- 18.04.1941
- 13.10.1941
- 15.02.1942
- 18.02.1942
- 20.05.1942
- 26.06.1942
- 07.09.1942
- 05.10.1942


LISTY DO CZŁONKÓW INNYCH ZGROMADZEŃ

Listy do Generałów OO. Paulinów

- Do o. Motylewskiego - 23.12.1935
- Do o. P. Markiewicza - 04.10.1931
- Do o. Przeździeckiego - 24.12.1932
- [Do o. Przeździeckiego] - [bez daty]
- [Do o. Przeździeckiego] - 27.12.1931

List do ks. Stanisława Ruta T.Chr. Estonia - Kiviöli - 18.05.1940

List z podziękowaniem dla ks. Ruta, prob. gryfickiego za przesłane życzenia imieninowe - /maj 1948/

List z podziękowaniem za przesłane życzenia imieninowe dla księży Tow. Chrystusowego D.W. w Stargardzie - /maj 1948/

Listy do ks. Alfonsa Schletza C.M.

- 10.09.1947
- 19.07.1946
- 09.04.1948


VII. LISTY DO SIÓSTR ZAKONNYCH
LISTY DO SIÓSTR URSZULANEK OD S.J.K.

Do Matki Urszuli Ledóchowskiej, założycielki Zgromadzenia SS. Urszulanek S.J.K.

- 12.08.1927
- 28.03.1927
- 26.06.1929
- 21.07.1929
- 18.07.1929
- Karta pocztowa - [bez daty]
- 27.08.1929

Do przełożonej SS. Urszulanek w Lubocześnicy

- 18.02.1932
- 15.09.1934
- 27.09.1935

Listy do M. Urszuli Ledóchowskiej - 27.03.1937

Odpowiedź ks. kard. Augusta Hlonda na list s. Łosiówny Urszuli S.J.K. - 10.05.1943

Do M. Leśniewskiej, Przełożonej Głównej SS. Urszulanek S.J.K. - 29.12.1945

Do S. I. Prądzyńskiej, Przełożonej Domu Macierzystego SS. Urszulanek od Serca J.K. - 04.01.1946

Do Przełożonej Głównej SS. Urszulanek w Pniewach - [bez daty]

Do Matki Marii Rodziewicz, Przeł. Gen. SS. Urszulanek w Pniewach - 02.08.1947

Do Matki M. Rodziewicz, Pniewy - 17.10.1947

Do SS. Urszulanek, Pniewy - 26.12.1947

Do s. M. Rodziewicz, Przełożonej Gen. SS. Urszulanek - 26.02.1948

Do M. Rodziewicz, Przeł. Głównej SS. Urszulanek - 12.08.1948


LISTY DO SS. ZGROMADZENIA N.P.N.M.P

Listy do sióstr Zgromadzenia Niepokalanego Poczęcia

- 26.08.1938
- 24.06.1939
- 03.11.1945
- 21.06.1946


VIII. LISTY DO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Do Bronisława Pierackiego, Ministra Spraw Wewnętrznych - 11.03.1934

25. Notes du cardinal Maglione - 10.10.1939

Prymas Polski do Wodza Naczelnego - 07.09.1940

[Odpowiedź gen. Sikorskiego - 26.09.1940]


IX. LISTY DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW OBCYCH

List do konsula Dufort - 24.02.1927

List do hr Klebesberga - 31.10.1930

List do hr. Klebesberga - 30.01.1931

List do Ministra Spraw Zagranicznych Brazylii - 07.03.1935

Koncept listu do posła Nadzwyczajnego Brazylii Fr. de Barros Pimentec - 07.03.1935


X. LISTY DO OSÓB ŚWIECKICH

Listy do Teofila Kostnika

- 23.01.1908
- 09.03.1908
- 14.03.1908
- 21.03.1908
- 12.04.1908
- 19.05.1908
- 29.05.1908
- 28.06.1908
- 03.07.1908
- 18.07.1908
- 29.07.1908
- 30.07.1908
- 03.08.1908
- 06.08.1908
- 06.08.1908
- 11.08.1908
- 12.08.1908
- 19.08.1908
- 01.09.1908
- 23.10.1908
- 01.09.1908
- 23.10.1908
- 27.10.1908
- 03.12.1908
- 11.12.1908
- 13.12.1908
- 18.12.1908
- 20.12.1908
- 14.01.1909
- 21.01.1909
- 06.02.1909
- 20.02.1909
- 03.04.1909
- 29.04.1909
- 27.06.1909

Listy do Jana Ruszka

- 20.02.1909
- 27.02.1909

List do Józefa Wilczka - 30.07.1908

List do Izabeli Riquet - 30.01.1927

List do Józefa Marii Drehmanns - 27.11.1927

List gratulacyjny do Zofii Trzcińskiej-Kamińskiej - 14.09.1933

Do hr Adolfa Bnińskiego w sprawie prezesury A.K. - 25.07.1930

[Do hr. A. Bnińskiego] - 15.09.1930

Do hr Adolfa Bnińskiego - [bez daty]

[Do hr. A. Bnińskiego] - 08.11.1933

List w odpowiedzi hr Czetwertyńskiemu

List do Rektora U.P. z podziękowaniem za medal pamiątkowy ku czci prof. Bronisława Dembińskiego - 23.02.1933

Do profesorów dr Caro i L. Górskiego - 08.11.1933

Do hr Leona Żółtowskiego z podziękowaniem - 26.04.1938

[List hr. L. Żółtowskiego do kard. Hlonda] - 23.04.1938


XI. LISTY DO INSTYTUCYJ KOŚCIELNYCH

Do Katolickiej Młodzieży Śląskiej

- 1. Na zlot w Królewskiej Hucie
- 2. Na zlot w Piekarach 20.8.1933

Do redakcji „Kanisiuswerk und Maiernheim” - 24.02.1933

Do uczestników I Zjazdu Delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet - Panewniki /1935/

Do Katolickiego Związku Kobiet w Poznaniu

- 31.08.1936
- 22.06.1939

Listy do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce

- 10.12.1930
- 31.10.1931
- 13.11.1933
- 22.06.1934
- 16.12.1934
- 13.08.1935
- 08.01.1936
- 08.01.1936
- 11.01.1936
- 11.01.1936
- 22.02.1936
- Różne. Do Instrukcji w sprawie Stowarzyszeń pomocniczych

W sprawie Studium Katolickiego - 31.12.1937

Do Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej - 03.01.1938

Do Redakcji czasopisma „Kutura” w sprawie cenzury artykułów o zagadnieniach społecznych - 31.12.1938


XII. LISTY DO INSTYTUCYJ ŚWIECKICH

List gratulacyjny do Walnego Zjazdu Delegatów Towarzystwa Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych - 29.03.1928

Odpowiedź kard. A. Hlonda w sprawie ankiety dla encyklopedii angielskiej „Who’s who” - 01.02.1934

Błogosławieństwo Prymasa Polski dla Polskiej macierzy Szkolnej - 02.12.1935

Do Rady Naczelnej Organizacyj Ziemiańskich w Warszawie - 22.01.1938


XIII. FRAGMENTY LISTÓW

Z lista do ks. arbpa Adama St. Sapiehy - 23.02.1933

Odpowiedź - 25.02.1933

Z lista do kard. Al. Kakowskiego - 08.02.1935

Odpowiedź - 15.02.1935

Z listów do polskich wychodźców

Z listu do Don Laure, opata Hautecombe - 25.04.1944


XIV. LISTY PISANE W IMIENIU LUB Z POLECENIA KARD. A. HLONDA

List ks. Mędlewskiego do kard. Gasparriego - 24.02.1929

List ks. A. Baraniaka do redaktora „Osservatore Romano” - 17.12.1933

Do ks. arcpa Ju. Nowowiejskiego i Jasińskiego - 03.04.1940

Do ks. bpa Cz. Sokołowskiego - 01.05.1940

Do ks. bpa W. Zimniaka - 20.05.1940

Do bpów Lorka i Kaczmarka - 21.05.1940


XV. TELEGRAMY

1. Do Zakładu Salezjańskiego w Rzymie

2. Do kanonika H. Zborowskiego

3. Do opactwa Hautecombe z okazji 1400-lecia śmierci św. Benedykta

4. Z okazji święta św. Marii Magdaleny do tegoż opactwa

5. Telegram kondolencyjny do salezjanów w Krakowie z powodu zgonu ks. A. Symiora, inspektora T.S.

6. Telegram kondolencyjny z powodu zgonu M. U. Ledóchowskiej

Telegram do ks. Stanisława Brossa, Dyrektora Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej przedstawicielstwa na Kongresie Komitetu Wykonawczego

Telegram do ks. prof. L. Bernackiego - Hiszpania

Telegram na ręce ks. bpa L. Bernackiego z okazji konferencji księży dziakanów w Gnieźnie - marzec 1947


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2259 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone