Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 5.

Tom IV, część 5 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1969

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY DO OJCA ŚW. PIUSA XI

Do Ojca św. Piusa XI

- 10.06.1927
- 05.02.1932


II. LISTY DO SEKRETARIATU STANU I RZYMSKICH KONGREGACYJ

Do kardynała Gasparri

- 10.06.1927
- 27.12.1927

Do kard. E. Pacelli’ego

- z okazji nominacji kardynalskiej - 04.01.1930
- 15.12.1930
- 06.02.1931
- w sprawie ustawy małżeńskiej - 03.05.1931

Do kardynała Bisleti - 04.08.1928

Do kard. P. Fumasoni-Biondi - 30.12.1934

Do kard.Granito di Belmonte, dziekana Kolegium Kardynalskiego

- 17.07.1930
- 20.11.1933
- 16.12.1934

Do kard. Raffaelo Rossi - 17.07.1930

Do Mons. Rossino - 15.11.1928

Do Mons. Ruffini - 01.07.1938

Do kard. Karola Salotti - 29.10.1938

Do kard. Serafini - 17.07.1930

Do Beniamina Mardone, Sekretarza Kongregacji Ceremonii - 17.09.1927

Do Mons. Pendola - 11.01.1935


III. LISTY DO NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

20.08.1928

15.01.1929

25.05.1929

12.09.1929

26.12.1929

29.01.1930

11.02.1930

18.02.1930

22.02.1930

26.05.1930

30.05.1930

06.07.1930

08.08.1930

18.11.1930

06.01.1931

Francesco Marmaggi, Nuncjusz Ap. do kard. Hlonda - 15.04.1930

25.07.1930

07.11.1931

20.11.1931

04.12.1931

05.12.1931

19.12.1931

12.02.1932

19.02.1932

06.04.1932

14.06.1932

12.09.1932

25.11.1932

13.01.1933

24.02.1933

06.09.1933

23.10.1933

12.11.1934

Aneks

17.11.1934

14.01.1935

18.02.1935

16.02.1935

18.02.1935

19.06.1935

28.08.1935

22.10.1935

09.04.1936

04.05.1936

Do Mons. F. Cortesi, Nuncjusza Ap.

- 19.12.1937
- 20.05.1937
- 27.08.1937
- 03.02.1938
- 15.04.1938
- 23.04.1938
- 28.04.1938
- Aneks: Programma della Conferenza dell’Episcopato convocata a Varsavia per il 10 Maggio 1938
- 13.07.1938
- 03.11.1938
- 06.12.1938
- 20.12.1938
- 09.01.1939
- 07.04.1939
- 14.04.1939
- 16.04.1939
- 24.04.1939
- 10.06.1939
- 17.07.1939

Do Mons. Carolo Chiarlo

- 28.11.1927
- 09.10.1929

Do Mons. Alfredo Pacini

- 09.12.1936
- 24.03.1937
- 26.07.1939


IV. LISTY DO EPISKOPATU POLSKIEGO

Do biskupów polskich z życzeniami bożonarodzeniowymi

Życzenia Bożonarodzeniowe do biskupów polskich

Do biskupów polskich z życzeniami świątecznymi 1934

Do biskupów polskich

Do biskupów ordynariuszów - 08.04.1937

Do biskupów polskich - 25.07.1938

Do biskupów ordynariuszów - 22.04.1939

Do bpa Władysława Bandurskiego - 20.10.1926

Do bpa Bociana, surf. lwowskiego ob. gr. - 20.10.1926

Do metropolity A. Szeptyckiego - 20.10.1926

Do bpa Kazimierza Bukraby - 30.06.1933

Do bpa Buczysa - 17.07.1930

Do bpa Buczysa za Zgrom. KsKs. Marianów - 31.12.1931

Do bpa Mikołaja Czarneckiego

Do bpa Bernarda Dembka, surf. łomżyńskiego - 24.09.1930

Do bpa lubelskiego M. Fulmana

- 21.12.1931
- 28.12.1931
- 06.06.1932
- 19.12.1932
- 13.01.1933
- 22.11.1933
- 31.12.1934

Do bpa S. Galla

- 14.01.1927
- 31.01.1927
- 11.02.1927

Telegramy związane z powyższą sprawą

Do ks. bpa Józefa Gawliny - 14.11.1935

Do ks. bpa Wł. Jasińskiego

- 01.04.1937
- 04.02.1938
- Do kard. Al. Kakowskiego
- 08.01.1927
- 25.03.1929

Do kard. Al. Kakowskiego z podziękowaniem za listy Ojca św. Piusa XI

- 13.05.1932
- 11.05.1934

Do ks. bpa Jakuba Klundera, surf. chełmińskiego - 20.10.1926

Do bpa Augustyna Łosińskiego z podziękowaniem za życzenia - 22.12.1933

Do bpa Zygmunta Łozińskiego - [bez daty]

Do bpa Stanisława Łukomskiego - 13.09.1930

Do bpa Anatola Nowaka

- 14.01.1929
- 14.01.1927

Do ks. abpa A. J. Nowowiejskiego - 09.01.1932

Do biskupa St. Okoniewskiego

- 14.03.1928
- 22.02.1936

Do abpa Edwarda Roppa

- 03.10.1927
- 09.01.1932
- 02.09.1931

Do Sekretariatu Misyjnego w Poznaniu - 08.09.1931

[Do abpa E. Roppa] - 21.12.1931

Do abpa Roppa i bpa Fulmana - 19.04.1932

[Bp M. Fulman do kard. A. Hlonda] - 15.04.1932

Do biskupa Karola Radońskiego - 12.05.1932

Do bpa Czesława Sokołowskiego - 20.12.1932

Do metropolity A. Sapiehy

- 11.03.1936
- 18.10.1936

Do bpa Wincentego Tymienieckiego - 24.04.1930


V. LISTY DO EPISKOPATU ZAGRANICĄ

Do biskupów salezjańskich z życzeniami świątecznymi i noworocznymi - 15.12.1930

Życzenia dla biskupów salezjańskich - 20.12.1933

Do Salvatora Baccarini, abpa Terracina - 06.07.1930

Do abpa Carlo Salotti - 06.07.1930

Do bpa Capuy, Salvatore Banarini - 30.12.1934

Do bpa Alfreda Baudrillart - 09.07.1927

Do kard. Bourne, Prymasa Anglii - 07.07.1927

Do abpa Dublina, Edwarda Józefa Byrne - 01.01.1935

Do kard. Cerejeira, Patriarchy Lizbony - 05.01.1930

Do bpa Emmanuela Chaptal, sufr. bpa Paryża - 20.06.1927

Do bpa Cambrai, Jean Chollet - 07.07.1927

Do kard. Alojzego Lavitrano - 04.01.1930

Do kard. Sebastiano Leme, arcybiskupa Rio de Janeiro - 18.07.1930

Do kard. Lienart A. abpa Lille - 18.07.1930

Do kard. O’Connell, abpa Bostonu - 12.1934

Do Nuncjusza Ap. Mons. Pellegrinetti - 24.12.1931

Do bpa Christiana Schreibera, bpa Berlina - 29.10.1929

Do kard. Schulte, abpa Kolonii - 11.12.1934

Do kard. Alfonso Schuster - 30.10.1929

Do kard. Jean Verdier, abpa Paryża - 05.01.1930

Do kard. Rodriguez Villeneuve, abpa Quebec w związku z jego nominacją kardynalską - 23.03.1933

Do abpa Zygmunta Waitz’a, Prymasa Austrii - 31.12.1934


VI. LISTY DO DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO

Do ks. Stanisława Bednarkiewicza, proboszcza w Kościanie - 01.12.1938

Do ks. Aleksego Brasse - 24.02.1931

Do ks. Teofila Bromboszcza z podziękowaniem za życzenia - 22.08.1929

[Ks. T. Bromboszcz do kard. A. Hlonda] - 15.08.1929

Do ks. Józefa Brzoziewskiego - 25.12.1930

Do ks. Szczepana Bubacza z podziękowaniem za dar i życzenia - 27.12.1934

Do ks. kan. Chodniewicza, Rektora Instytutu Mis. W Lublinie

- 19.XII.1932
- 13.01.1933
- 18.09.1934
- 12.01.1935
- 29.12.1934

Do Rektora Seminarium Wschodniego w DubnieDo ks. Walentego Gadowskiego - 13.09.1930

Do ks. W. Gieburowskiego - 12.05.1932

Do ks. Stanisława Janasika z podziękowaniem za życzenia

Do Regensa Seminarium Duchownego w Gnieźnie z podziękowaniem za życzenia z okazji nominacji kardynalskiej - 07.06.1927

Kard. A. Hlond do ks. Jana Korzonkiewicza w odpowiedzi na list z 26.4.1929 - 29.04.1929

Do ks. Władysława Kudłacika, Rektora Polskiej Misji Katolickiej w Belgii i Holandii - 12.1933

Do ks. Prob. Kowalskiego w Trzemesznie z podziękowaniem za adres hołdowniczy z okazji rocznicy ingresu kard. A. Hlonda do Gniezna - 28.10.1927

Do ks. Michała Kozala, Rektora Seminarium w Gnieźnie w odpowiedzi na życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne - 31.12.1934

Do ks. Prob. Andrzeja Krzesińskiego - 12.06.1935

Do ks. Kadija, obrz. Gr.-kat. - 09.09.1935

Do ks. Fr. Marlewskiego w sprawie memoriału dotyczącego reorganizacji szkolnictwa - - 02.12.1935

Do ks. Kazimierza Rolewskiego, dziekana ostrowskiego - 16.08.1927

Do ks. W. Grabowskiego - 02.06.1933

Do ks. prał. Szczygłowskiego - 29.11.1927

Do ks. Świetlickiego w związku z mszałem polskim - 27.03.1928

Do ks. prof. Józefa Umińskiego - 21.10.1926

Kard. A. Hlond do ks. Michała Wyszyńskiego - 08.09.1938


VII. LISTY DO ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH MĘSKICH

Do ks. Jana Antal SDB - 25.12.1930

Do ks. W. Balawajdra - 27.03.1929

Do ks. Solarza SDB - 07.04.1929

Do ks. A. Candela SDB z podziękowaniem za życzenia - 30.12.1934

Do ks. Aleksandra Kotuły SDB z okazji 25-lecia kapłaństwa - 04.04.1929

Do ks. Teodora Kurpisza SDB - 29.10.1930

Do ks. Giuseppe Renato Simeoni - 03.08.1930

Do ks. Vespignani SDB - [bez daty]

Do ks. Konstantyna Zajkowskiego - 28.02.1928

Do ks. Filipa Rinaldi, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Salezjańskiego - 03.02.1928

Do ks. Ciska, Prowincjała OO. Jezuitów

Do o. Wł. Ledóchowskiego - 17.08.1932

Bo o. Stanisława Siemieńskiego S.J. - 15.11.1926

Do Przełożonego OO. Pasjonistów w Przasnyszu P. Bartolomeo della Natività di MMSS. /Rapetti/ - 31.12.1931

Do ks. Michała Jagłowicza C.R.

Do ks. Szymbora, Dyrektora Misji Polskiej w Paryżu - 24.10.1926

Do Opata Benedyktynów, o. Kerchova


VIII. LISTY DO ZGROMADZEŃ ZAKONNYCH ŻEŃSKICH

Do s. Marii Immaculaty, Przełożonej SS. Urszulanek w Charbinie - 13.01.1930

Do Panny Ksieni PP. Benedyktynek w Staniątkach - 27.07.1931

Do siostry Klary Sulisławy Goy O.S.B. - [brak daty]

Do s. Marii Amaty Spencer, Przełożonej SS. Wizytek w Warszawie - 22.12.1931

Do s. Marii Amaty Spencer, Przełożonej SS. Wizytek w Warszawie z podziękowaniem za życzenia - 13.12.1934

Do Przełożonej SS. Karmelitanek w Lisieux - 18.12.1933

Do Przełożonej SS. Pasterek s. D. Ziemiałkowskiej w Poznaniu

Do Matki Laurety Lubowidzkiej Zgrom. N. R. z N. - 27.12.1933

Do siostry Innocenty, Elżbietanki - 23.12.1933

Do M. Marii Rafaeli Pohoreckiej, Franciszkanki z podziękowaniem za życzenia - 01.01.1935

Do nowicjuszek Córek Maryi Wspomożycielki - 24.04.1941

Do Matki Teresy Kalkstein, Przeł. Gen. Sióstr Zmartwychwstanek

- 06.01.1941
- 25.01.1948
- Telegram do Matki Teresy Kalkstein - 30.03.1948
- 10.04.1948


IX. LISTY DO PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Kard. A. Hlond do Prezydenta RP I. Mościckiego

- telegram - 09.05.1933
- 31.01.1934
- 30.12.1934

Do Premiera Rządu Polskiego Al. Prystora

[Do Premiera RP] - 16.02.1932

Do ministra W.R. i O.P. - 06.07.1934

Do Ministerstwa W.R. i O.P. - 05.03.1932

Do Ministra W.R. i O.P. Sł. Czerwińskiego z podziękowaniem za życzenia

Do ks. Bronisława Żongołłowicza, Wiceministra OP i WR

Podziękowania za życzenia

- Do ministra przemysłu i handlu
- Do wojewodów poznańskiego i białostockiego
- Do wojewody łódzkiego Jaszczołta
- Do ministra przemysłu i handlu z podziękowaniem za życzenia
- Do Karola Kirsta, Wojewody białostockiego
- Do Wojewody poznańskiego hr Bnińskiego
- Do Wojewody pomorskiego na liście tegoż wojewody z 13.4.1927
- Do Stanisława Wachowiaka na liście St. Wachowiaka z 13.12.29
- Do Dowódcy 55 Pułku Piechoty w Poznaniu na liście Dowódcy 55 pułku piechoty z 12.4.1927
- Do ks. Wł. Żongołłowicza, Wiceministra O.P. i W.R.
- Do Cyryla Ratajskiego z podziękowaniem za życzenia imieninowe
- Do tymczasowego Prezydenta Miasta Poznania z podziękowaniem za życzenia
- Do Romana Pollaka, Kuratora Okręgu Poznańskiego z podziękowaniem za życzenia
- Do hr Przeździeckiego, Wiceszefa Protokołu Dyplomatycznego w sprawie hr Antoniego Szapary
- Do Władysława Raczkiewicza, Prezesa Światowego Związku Polaków z Zagranicy
- Do starosty gnieźnieńskiego z podziękowaniem za życzenia
- Do hr Romana Bnińskiego, Przewodniczącego Z. O. Wlkp. Na liście Przewodniczącego Oddziału Harcerstwa Wlkp z życzeniami wielkanocnymi z dnia 25.3.1932
- Do P. Mayzla, Burmistrza M. Oświęcim - 22.10.1926
- Do Romana Mayzla, Burmistrza M. Oświęcimia


X. LISTY DO PRZEDSTAWICIELI PAŃSTWA OBCYCH

Do króla Belgów, Leopolda III z okazji zgonu Alberta I, króla belgijskiego - 22.02.1934

Do Ministra Rządu Czechosłowacji Šramka - 05.04.1932

Do Msgr dr Jana Šramka, Ministra Rządu Czechosłowacji z podziękowaniem za życzenia

Do konsula Travaglini - 19.02.1927


XI. LISTY DO OSÓB PRYWATNYCH

Do Barona Gustawa Armfelta

Do Tekli Chłapowskiej z podziękowaniem za dar gwiazdkowy i życzenia

Do Ludwika Cichowicza z podziękowaniem za życzenia

Do Ing. Colombo Coen na zewnętrznej stronie listu Ing. Colombo Coen; Padova, 30.12.1932

Do Generała St. Bułak Bałachowicz - 12.01.1932

Gen. Kazimierz Dzierżanowski do kard. A. Hlonda - 29.12.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda do gen. K. Dzierżanowskiego] - 05.01.1935

Do dr Jana Hlonda - 04.01.1930

Do hr Bogdana Hutten-Czapskiego - 07.07.1931

Do Bogdana i Józefa Hutten-Czapskich na liście Bogdana i Józefa Hutten-Czapskich

Do prof. Ignacego Czumy - 30.11.1931

Do Cecylii Dorschoł - Lwów - 26.01.1929

Do Alfreda Faltera

Do Michała Asanka Jappoł

Kard. A. Hlond do Feliksa Nowowiejskiego

Do Księżnej Ogińskiej z podziękowaniem za życzenia

Do hr Anieli Potulickiej - 31.12.1931

Do Adama Styki - 01.12.1932

Do hr Romana Zaleskiego w sprawie Fundacji im. Abrahamowiczów we Lwowie - 01.09.1930


XII. LISTY DO INSTYTUCYJ KOŚCIELNYCH

Do Kapituły Gnieźnieńskiej Metropolitalnej - 07.06.1927

Do Rektora Uniwersytetu w Lille z okazji 50-lecia jego istnienia - 04.02.1927

Do Rektora Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - 11.03.1933

Do katolickiego Związku na Uniwersytecie w Salzburgu. Na liście tegoż związku z dnia 6.3.1932

Do Zarządu Ligi Katolickiej parafii Ostrów na ręce ks. Prob. Zamysłowskiego na odwrocie listu hołdowniczego Ligi Katolickiej w Ostrowie z 30/10.1929

Do „Wiener Sangerknaben”

Do Redaktora „Illustrazione Vaticana” Carlo Weirich z podziękowaniem za życzenia

Do „Pobożnego Stowarzyszenia Milicji Niepokalanej” w Niepokalanowie - 08.12.1937


XIII. TELEGRAMY

Telegram do Piusa XI z okazji ingresu abpa A. Hlonda 306

Do ks. Miczka Fr. - Warszowice - 20.08.1926

[19 różnych krótkich telegramów]

Do kard. Pronuncjusza Lauriego - 12.02.1927

Do Nuncjusza Fr. Marmaggiego - 14.03.1928

Do bpa Franciszka Lisowskiego z okazji ingresu - 24.05.1933

Do bpa Karola Niemiry z okazji nominacji biskupiej - 10.06.1933

Do bpa Rhode w Grenbay z okazji jubileuszu - 27.07.1933

Do abpa Jeglica - Lublana - 29.07.1933

Do bpa Eugeniusza Baziaka - 27.09.1933

Do Kancelerza Rządu Austrii - 31.07.1934

Do bpa Stanisława Łukomskiego - 12.11.[brak roku]

Do kardynała Chicago, Mundeleina - 19.11.1934

Do Rektora Skierawskiego, Wiedeń - 19.11.1934

Do bpa Stanisława Adamskiego - 19.11.1934

Do bpa Walentego Dymka - 19.11.1934

Do kardynała Al. Kakowskiego. Na blankiecie depeszy z 28.3.1928

Do bpa Kazimierza Bukraby - 31.08.1932

Depesza do Uniwersytetu Gregoriańskiego z okazji poświęcenia nowego budynku - 04.11.1930

Do dr M. Fekete - 29.10.1935


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2357 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone