Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 7.

Tom IV, część 7 - Korespondencja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1970

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów zawartych w Acta Hlondiana, tom IV, część 7: Korespondencja

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z SEKRETARIATEM STANU I KONGREGACJAMI RZYMSKIMI - 28 IV 1937 - 10 V 1939

Kard. A. Hlond do Mons. Alberto Arborio Mella di Sant Elia - z zawiadomieniem o swym przyjeździe do Rzymu oraz w sprawie audiencji u Ojca św. Piusa XI - 28.04.1937

Kard. A. Hlond do Mons. Borgognini-Duca Nuncj. Ap. Przy Kwirynale - z podziękowaniem za bilety wolnej jazdy - 12.05.1937

Kard. A. Hlond do Mons. Bruno Giuseppe z zawiadomieniem o przesłaniu na adres Kongregacji Soboru 25 egzemplarzy Uchwał Polskiego Synodu Plenarnego - 21.02.1938

Kard. A. Hlond do Mons. Borgognini Duca, Nuncj. Ap. Przy Kwirynale - z zawiadomieniem o swym przyjeździe do Rzymu - 13.05.1938

Kard. A. Hlond do kard. Granito Pignatelli di Belmonte, Dziekana Kolegium Kardynalskiego z życzeniami B. Narodzenia - 17.12.1938

Kard. A. Hlond do kard. Eugeniusza Pacelli, Sekretarza Stanu - 20.12.1938

Kard. A. Hlond do Mons. Salvatore Capoferi, Ceremoniarza Papieskiego z życzeniami świątecznymi - 20.12.1938

Kard. A. Hlond do card. Luigi Maglione, Sekretarza Stanu w sprawie książki Stanisława Sławskiego pt. „La Polonia e gli interessi della Prussia Orientale”, ofiarowanej Piusowi XII - 27.06.1939

Kard. A. Hlond do Mons. Alfreda Pacini, Radcy Nuncjatury Ap. - 10.05.1939

Kard. A. Hlond do Mons. Filipa Cortesi w sprawie swego przyjazdu do Warszawy - 10.05.1939


II. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z EPISKOPATEM POLSKI 9 XII 1925 - 11 V 1939

Biskup August Hlond do bpa Stanisława Łukomskiego w sprawie duszpasterstwa polskiego w Szwecji - 09.12.1925

Kard. A. Hlond do bpa Teodora Kubiny w sprawie przyjazdu do Częstochowy i na Jasną Górę - 22.08.1938

Kard. A. Hlond do bpa Karola M. Radońskiego w sprawie konsekratorów bpa Goldmana i Tomaszewskiego, biskupów włocławskich - 24.08.1938

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Łukomskiego z zaproszeniem na konsekrację bpa T. Zakrzewskiego - 07.09.1938

Kard. A. Hlond do bpa Antoniego Laubitza z zaproszeniem na konsekrację bpa T. Zakrzewskiego - 09.09.1938

Kard. A. Hlond do kard. Aleksandra Kakowskiego z życzeniami bożonarodzeniowymi i noworocznymi - 20.12.1938

Kard. A. Hlond do biskupów polskich z życzeniami Bożego Narodzenia i Nowego Roku - 12.1938

Kard. A. Hlond do biskupów polskich z podziękowaniem za życzenia świąteczne - 30.12.1938

Abp Adam St. Sapieha do kard. A. Hlonda - 08.01.1939

Bp Antoni Laubitz do kard. A. Hlonda - 30.01.1939

Ks. Biskup Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - 02.02.1939

Kard. A. Hlond do abpa Stanisława Galla - 10.05.1939

Kard. A. Hlond do bpa Juliusza Bieńka, surf. Katowickiego - 11.05.1939

Kuria Arcybiskupia w Poznaniu do kard. A. Hlonda w sprawie nabożeństw niemieckich w parafii Stoki - 22.02.1927

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu w sprawie nabożeństw w parafii Stoki w języku niemieckim - 29.11.1927

Kard. A. Hlond do Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu w sprawie własności kościoła OO. Franciszkanów, duchownej obsługi katolików niemieckich przy tym kościele i przeprowadzenia waloryzacji hipotek dot. tegoż kościoła - 24.01.1938


III. KORESPONDENCJA Z EPISKOPATEM ZAGRANICZNYM 25 XI 1926 - 1946

Bp Emanuel Chaptal sufragan paryski do kard. A. Hlonda w sprawach duszpasterstwa polskiego we Francji - 25.11.1926

Kard. A. Hlond do Emanuela Chaptal, bpa surf. Paryskiego w odpowiedzi na jego list z 25 XI 1926 - 28.12.1926

Bp Jan Eryk Müller, Wikariusz Ap. Szwecji do kard. A. Hlonda w sprawie duszpasterza dla Polaków w Szwecji - 23.03.1927

Kard. A. Hlond do bpa Jana Ew. Eryka Müllera, Wik. Ap. Szwecji - 05.04.1927

Kard. A. Hlond do bpa Jana Ew. Eryka Müllera, Wikariusza Ap. Szwecji w sprawie duszpasterstwa Polaków i przyjazdu na uroczystości jubileuszowe św. Anagara - 27.04.1928

Kard. A. Hlond do bpa Jana Ew. Eryka Müllera, Wik. Ap. Szwecji w sprawie artykułu do szwedzkiego czasopisma „Dagblad” - 16.07.1929

W sprawie duszpasterza dla Polaków w Szwecji - 29.12.1934

Do bpa J. E. Müllera w sprawie przyjazdu na uroczystości jubileuszowe św. Anagara 17-19.VIII.1929 - 03.08.1929

Kard. A. Hlond do Wilhelma Berninga, ordynariusza Osnabrück i opiekuna emigracji niemieckiej w sprawie o. Kempfa - na liście biskupa Berninga z Osnabrück z 11.11.1933

Kard. Ludwik Józef Maurin do kard. A. Hlonda z zaproszeniem do Lionu podczas pobytu we francji w 1934 - 10.05.1934

Kard. A. Hlond do abpa Spryngowicza Antoniego w Rydze - 27.09.1935

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Czapskiego w sprawie listu w jęz. Francuskim do bpa Pasquet w Séez - 10.07.1936

Telegram do tego Biskupa w Séez, Mons. Pasquet Octave - 20.08.1939

Kard. A. Hlond do Mons. Octave Pasquet, bpa Séez w sprawie przyjazdu do Bagnoles dla celów kuracyjnych - 09.07.1936

Kard. A. Hlond do kard. Karola Kašpar’a abpa Pragi z życzeniami świątecznymi B. Narodzenia - 14.12.1938

Kard. A. Hlond do kard. Justyna Śeredi, Prymasa Węgier - 14.12.1938

Kard. A. Hlond do kard. Józefa Ernesta Van Roey, abpa Mechlina i Prymasa Belgii z życzeniami bożonarodz. - 15.12.1938

Kard. A. Hlond do kardynałów z życzeniami bożonarodzeniowymi - 25.12.1938

Kard. A. Hlond do kard. Alfreda Baudrillart z okazji 80-lecia życia - 28.01.1939

Kard. A. Hlond do Mons. Jean Collet, abpa Cambrai z okazji srebrnego jubileuszu arcybiskupiej godności - 28.01.1939

Abp Jean Chollet, ord. Cambrai do kard. A. Hlonda w sprawie trudności dot. polskich duszpasterzy w jego diecezji - 21.03.1939

Ks. Franciszek Cegiełka do Kancelarii Prymasa Polski w sprawie listu ks. Abpa J. Chollet, abpa Cambrai - 30.03.1939

Kard. A. Hlond do Jean Chollet, abpa Cambrai w odpowiedzi na jego list z 21.3.1939 - 04.04.1939

Kard. A. Hlond do bpa Jana Marcela Rodié, ord. Agen w odpowiedzi na jego list z 14 II 1939 /Agen/ w sprawie opuszczenia seminarium duchownego w Ajaccio przez polskich seminarzystów, w tym al. Władysława Szymańskiego - 03.04.1939

Kard. A. Hlond do kard. Rodriguez Villeneuve, abpa Quebec’u z podziękowaniem za pamięć i życzliwość względem Polski z okazji jego pobytu w polskim kraju w czerwcu 1939 - 03.07.1939

Kard. A. Hlond do Lucjana Lebrun, bpa Autun /fragment listu/


IV. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z KS. DR ANTONIM BARANIAKIEM, SEKRETARZEM OSOBISTYM PRYMASA POLSKI 30 V - 22 VIII 1938 R.

Ks. Antoni Baraniak do kard. A. Hlonda

- 12.07.1937
- 30.05.1938
- 04.06.1938
- 13.06.1938
- 15.06.1938
- 15.06.1938 /wieczór/
- 24.06.1938
- 22.08.1938


V. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 28 III 1927 - 4 VII 1939

Ks. Prymas A. Hlond do ks. Józefa Kryski CM - 28.03.1927

Ks. Stefan Abt do ks. Prymasa A. Hlonda - 22.05.1927

Kard. A. Hlond do ks. Wilhelma Szymbora CM w sprawie związków zawodowych polskich robotników we Francji - 02.06.1927

Kard. A. Hlond do ks. Ludwika Kurpisza w sprawie pism Gebauera do św. Kongregacji Obrzędów - 30.01.1929

Kard. A. Hlond do o. Florentiusa Wenz’a, prowincjała OO. Franciszkanów w Würzburgu w sprawie o. Breitingera duszpasterza dla Niemców katolików w Poznaniu - 29.05.1934

Kard. A. Hlond do ks. Witolda Paulusa w sprawie przyjazdu do Francji na jubileusz 50-lecia kat. Młodzieży francuskiej i 100-lecia polskiej Misji Kat. we Francji - 17.03.1936

Kard. A. Hlond do ks. Witolda Paulusa w sprawie wyjazdu do Bagnoles-de-l’Orne - 10.07.1936

Ks. Rektor Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda w sprawie odznaczenia ks. kan. Delohen - 19.02.1937

Kard. A. Hlond do ks. kan. Delohen z życzeniami jubileuszowymi z okazji 30-lecia pracy duszp. - 28.02.1937

Kard. A. Hlond do ks. Armanda Bled’a z zawiadomieniem o swym przyjeździe do Bagnoles de l’Orne - 15.06.1937

Ks. Tadeusz Zakrzewski, Rektor Pol. Instytutu Pap. W Rzymie do kard. A. Hlonda - w różnych sprawach - 05.05.1938

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Cegiełki, Rektora P.M.K. - 03.11.1938

Kard. A. Hlond do o. Filipa Soccorsi S.J. w sprawie audycji watykańskich w języku polskim - 25.11.1938

Ks. Franciszek Cegiełka do kard. A. Hlonda - 31.12.1938

Na odwrocie listu odpowiedź kard. A. Hlonda /pismo ks. Zborowskiego/ - 30.04.1939

Kard. A. Hlond z podziękowaniem za ofiarę na Mszę św.

- Do o. Cyryla Mitery OFM - 24.04.1939
- Do Petroneli Rosińskiej - 24.04.1939

Kard. A. Hlond do ks. kan. St. Czapskiego

Kard. A. Hlond do ks. Władysława Kulczyckiego z podziękowaniem za prezent imieninowy - 11.05.1939

Kard. A. Hlond do Ernesto Perinotto, proboszcza Ran di Grosseto proszącego o błogosławieństwo z okazji poświęcenia pomnika ku czci ks. Jana Bosko w tejże parafii 18 VI 1939 r. - 12.06.1939

Ks. Bled, proboszcz Bagnoles do kard. A. Hlonda z zawiadomieniem o możliwości korzystania z uzdrowiska i plebanii na czas pobytu kard. A. Hlonda w Bagnoles - 29.05.1939

Kard. A. Hlond do ks. Armanda Bled’a proboszcza Bagnoles z podziękowaniem za zaproszenie i udzielenie gościnności - 09.06.1939

Kard. A. Hlond do proboszcza Bagnoles, ks. A. Bled w sprawie zmiany terminu przyjazdu na kurację - 04.07.1939


VI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE ZGROMADZENIEM SALEZJAŃSKIM 25 XII 1921 - 16 XI 1938

Ks. Inspektor August Hlond do Franciszka Burgera wychowanka salezjańskiego z życzeniami - 25.12.1921

Kard. A. Hlond do ks. Augustyna Bianchi SDB w sprawie zarezerwowania przedziału w pociągu Brenner-Rzym - 27.04.1937

Kard. A. Hlond do Sig. Don L. Colombo, dyrektora Zakładu Sal. W Rzymie w sprawie listu do ks. Bianchi - 13.05.1938

Kard. A. Hlond do ks. Augustyna Bianchi SDB w sprawie zmiany trasy Postumia-Rzym i wymiany biletu - 13.05.1938

Ks. Piotr Ricaldone, Przeł. Gen. Towarzystwa Salezjańskiego do kard. A. Hlonda - 10.10.1938


VII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA ZE ZGROMADZENIAMI ŻEŃSKIMI 15 X 1929 - 5 V 1947

Kard. A. Hlond do Przełożonej Generalnej SS. Służebniczek w Pleszewie - z podziękowaniem za ofiarną pracę w Szwecji - 15.10.1929

Kard. A. Hlond do Przełożonej Generalnej Córek M. Wsp. Matki Vaschetti w sprawie przyjazdu do Turynu i Rzymu na uroczystości beatyfikacyjne Matki D. Mazzarello - 16.11.1938

M. Urszula Ledóchowska USJK do kard. A. Hlonda - [brak daty]

M. Zenona od Zbawiciela Niepokalanka i M. Pia Leśniewska do kard. A. Hlonda z podziękowaniem za udział w Zjeździe - 25.08.1946

S. Agata Liczbańska, Przeł. SS. Służebniczek do kard. A. Hlonda - 05.05.1947


VIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z RODZINĄ 3 VI 1913 - 22 I 1939

Ks. August Hlond do swych Rodziców Jana i Marii Hlondów - 03.06.1913

Kard. A. Hlond do Matki Marii Hlondowej

- Karta pocztowa - 19.12.1928
- Karta pocztowa - 18.08.1929
- Karta pocztowa - 08.05.1930

Ks. Antoni Hlond do swego brata kard. A. Hlonda z wiadomościami o stanie swego zdrowia - 08.07.1936

Jan Hlond do kard. A. Hlonda

- 18.08.1936
- 27.07.1937
- 22.01.1939

Ks. Wilhelm Nocoń do kard. A. Hlonda - 04.12.1938


IX. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z WŁADZAMI PAŃSTWOWYMI 25 XI 1926 - 30 XI 1938

Wojewoda warszawski Sołtan do ks. Prymasa A. Hlonda - telegram hołdowniczy z okazji pobytu ks. Prymasa A. Hlonda w Czerwińsku nad Wisłą 25 XI 1926

Kard. A. Hlond do Dyrekcji Urzędu Emigracyjnego w Warszawie w sprawie prowadzenia ksiąg metrykalnych i ich przesyłania do kraju - 29.03.1927

Ks. Prymas A. Hlond do Alfreda Chłapowskiego, Ambasadora RP w Paryżu z podziękowaniem za przesłany poufny memoriał - 30.03.1927

Kard. A. Hlond do K. Rozwadowskiego posła polskiego w Szwecji w sprawie przyjazdu swego do Szwecji na jubileusz św. Anagara - 03.08.1929

Kard. A. Hlond do Rogera Raczyńskiego wojewody poznańskiego w sprawie o. Kempfa, franciszkanina nar. niemieckiej - 15.04.1933

Tadeusz Romer Poseł RP w Portugalii do kard. A. Hlonda - 25.12.1935

Kard. A. Hlond do Tadeusza Romera, Posła RP w Portugalii - 02.01.1936

Kard. A. Hlond do Józefa Becka, Ministra Spraw Zagranicznych z zawiadomieniem o wyjeździe do Bagnoles-de-l’Orne - 10.07.1936

Kard. A. Hlond do starosty w Kępnie. Podziękowania za życzenia z okazji I-szego Synodu Plenarnego w Częstochowie 1936

Podziękowania za przyszłanie Listu pasterskiego „O katolickie zasady moralne” - 29.II.1936

Kard. A. Hlond do Józefa Lipskiego, Ambasadora RP w Berlinie w sprawie przyjazdu do Berlina do Polskiej Ambasady - 01.05.1937

Kard. A. Hlond do Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP - 20.03.1937

Kard. A. Hlond do Wojciecha Świętosławskiego, Min. WR i OP. - w sprawie pozwolenia na noszenie zagranicznych odznaczeń - 20.03.1937

Kard. A. Hlond do Stefana Wiktora Pasławskiego woj. stanisł. Z podziękowaniem za gościnę - 08.06.1937

Kard. A. Hlond do Radcy Ambasady Janikowskiego - 25.05.1938

Kard. August Hlond do Ottona Grossera, Dyrektora Kolei Państwowych we Lwowie z podziękowaniem - 08.06.1938

Kard. A. Hlond do I. Mościckiego, Prezydenta RP w sprawie emerytury honorowej Feliksa Nowowiejskiego - 26.10.1938

Kancelaria Cywilna Prezydenta RP do kard. A. Hlonda w sprawie przyznania emerytury honorowej F. Nowowiejskiemu - 02.11.1938

Kard. A. Hlond do Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP z podziękowaniem za udzielenie emerytury hon. F. Nowowiejskiemu - 16.11.1938

Kard. A. Hlond do Antoniego Peretiatkowicza, Rektora UP - 15.10.1938

Kard. A. Hlond do Józefa Lipskiego, Ambasadora RP w Berlinie w sprawie artykułu „Der SA-Mann”, atakującego kard. Prymasa - 03.11.1938

Józef Lipski do kard. A. Hlonda w sprawie napaści na Prymasa Polski przez „Der SA-Mann” - 09.11.1938

Kard. August Hlond do amasadora Józefa Lipskiego z podziękowaniem za interwencję w sprawie napaści przez czasopismo „SA-Mann” na kard. A. Hlonda - 16.11.1938

Kard. A. Hlond do Mariana Kościałkowskiego w sprawie przemówienia 3 XII 1938 przez radio na temat: „Pomoc zimowa bezrobotnym - gwiazdka dzieciom” - 30.11.1938


X. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z PRZEDSTAWICIELAMI OBCYCH PAŃSTW 3 VIII 1929 - 15 XII 1938

Kard. A. Hlond do Posła Królestwa Szwecji w Warszawie z wiadomością o swym przyjeździe do Sztokholmu na uroczystości jubileuszowe św. Anagara - 03.08.1929

Kard. A. Hlond do Rafaela Travaglini z podziękowaniem za podarek - 29.11.1938

Kard. A. Hlond do Króla Belgii Leopolda III z życzeniami noworocznymi - 15.12.1938


XI. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI 18 VII 1927 - 15 IV 1942

Kard. A. Hlonda do Jean Paul Palewskiego, adwokata z podziękowaniem za pomoc prwaną Polskiej Misji Kat. w Paryżu - 18.07.1927

Stanisław Sczaniecki do kard. A. Hlonda w sprawie artykułu o składkach kościelnych - 09.07.1932

Lucy Pawłowska do kard. A. Hlonda w związku z jego wizytą we Francji w czerwcu 1934 r. - 31.05.1934

Kard. A. Hlond do Lucy Pawłowskiej w odpowiedzi na list z zaproszeniem do Autun i Paray-le-Monial z okazji wizyty kard. A. Hlonda we Francji w 1934 - 18.06.1934

Feliks Nowowiejski do kard. A. Hlonda w sprawie opinii o Mszy K. Wiłkomirskiego i renty honorowej - 11.10.1938

Kard. Hlond A. do Feliksa Nowowiejskiego z doniesieniem o przyznaniu emerytury honorowej przez Prezydenta RP. Ignacego Mościckiego - 15.11.1938

Stanisław Tuszewski do kard. A. Hlonda - 01.08.1936

Kard. A. Hlond do Bolesława Buyko, artysty-malarza - 11.07.1938

Dr Pesnel do kard. A. Hlonda o pobycie o. Efrema w Bagnoles i innych sprawach - 13.07.1938

Kard. A. Hlond do Dr Pesnel’a a Bagnoles z podziękowaniem za opiekę nad o. Efremem - 07.1938

Paul Lenz do kard. A. Hlonda w sprawie materialnej pomocy spowodowanej emigracją z Niemiec - 16.09.1938

Gustaw Armfelt do kard. A. Hlonda w sprawie kwoty 10 koron szwedzkich na cele charytatywne - 07.12.1938

Kard. A. Hlond do Barona Gustawa Armfelta z podziękowaniem za ofiarę 10 koron szwedzkich na bezrobotnych - 13.12.1938

Kard. A. Hlond do Dr P. Kopocza

- 19.12.1940
- 18.04.1941
- 15.04.1942


XII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z PROF. UP STEFANEM DĄBROWSKIM 24 XI 1926 - 7 VI 1936

Wykaz korespondencji kard. A. Hlonda z prof. Stefanem Dąbrowskim zawartej w innych tomach „Acta Hlondiania”

Prof. Stefan Dąbrowski do Prymasa Polski A. Hlonda

- 24.11.1926
- 20.06.1927
- 29.12.1928
- 02.11.1929
- 22.11.1929
- 30.12.1929
- 20.03.1930
- 17.04.1930
- 24.06.1930
- 03.05.1931
- 30.12.1931
- poniedziałek - [brak daty]
- sobota - [brak daty]
- 22.04.1932

Józef Liwo do prof. Stefana Dąbrowskiego w sprawie ks. Feliksa Pawłowskiego, proboszcza par. w Kańczudze - 16.04.1932

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 03.08.1932
- 08.08.1932
- 18.08.1932
- 02.10.1932
- 13.10.1932
- 05.12.1932
- 10.12.1932
- 15.12.1932
- 09.12.1932
- 02.01.1933
- 07.04.1933
- [brak daty]
- 07.07.1933
- 05.08.1933
- 18.08.1933
- 19.11.1933

Kard. A. Hlond do prof. Stefana Dąbrowskiego w sprawie artykułów na temat zasad etyki chrześcijańskiej w dziedzinie życia państwowego w związku z nową Konstytucją - 23.11.1933

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 22.12.1933
- 23.12.1933
- 04.01.1934
- 13.02.1934
- 03.03.1934
- 07.05.1934
- 23.06.1934
- 05.07.1934
- [brak daty]
- 08.07.1934
- 15.08.1934
- 08.09.1934
- 21.02.1935
- 04.03.1935
- 08.03.1935
- 18.03.1935
- 22.03.1935
- 28.03.1935
- 03.04.1935
- 06.04.1935
- 20.04.1935
- 17.06.1935
- 20.06.1935
- 08.07.1935
- 15.07.1935

Prof. Stefan Dąbrowski do ks. Antoniego Baraniaka, sekretarza kard. A. Hlonda

- 19.08.1935
- 25.08.1935
- 26.08.1935

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda - 03.10.1935

Andrzej Słomka do Wojciecha Trąmpczyńskiego - w sprawie uwolnienia red. Edwarda Zajączka z Berezy Kart. - 26.09.1935

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 29.10.1935
- 13.11.1935
- 20.11.1935
- 19.12.1935
- 12.01.1936
- 20.01.1936
- 25.09.1936
- 04.03.1936
- 14.03.1936
- 26.03.1936
- 07.04.1936


XIII. KORESPONDENCJA KARD. A. HLONDA Z ORGANIZACJAMI KATOLICKIMI I ŚWIECKIMI 19 XI 1926 - 10 VIII 1936

Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej we Wrześni z adresem hołdowniczym do ks. Prymasa A. Hlonda - 17.11.1926

Kard. A. Hlond do Polskich Osadników Rolnych Kresów Zachodnich z podziękowaniem za adres hołdowniczy - 28.01.1927

Kard. A. Hlond do ks. proboszcza Laskowskiego w Konarzewie z podziękowaniem za adres hołdowniczy - 29.03.1927

Kard. A. Hlond do ks. prob. Trawińskiego w Złakowie k/Łowicza z podziękowaniem za adres hołdowniczy Stow. Kat. Młodzieży Żeńskiej - 10.02.1927

Kard. A. Hlond do Stanisława Bełzy z podziękowaniem za adres z okazji rocznicy plebiscytu na Śląsku - 23.03.1927

Ks. Wład. Kudłacik do kard. A. Hlonda z prośbą o przyjęcie protektoratu nad Zjazdem Komitetu Polaków Wschodniej Francji - 01.08.1927

Odpowiedź kard. A. Hlonda na powyższy list - 12.08.1927

Redakcja szwedzkiego dziennika „Stockholms dagblad” do kard. A. Hlonda z prośbą o wypowiedź na temat pokoju - 03.07.1929

Kard. A. Hlond do ks. Stefana Durzyńskiego w sprawie wygotowania pisma dla Kongresu Młodzieży Kat. we Francji na ręce ks. Januszczaka - 10.08.1936

Treść błogosławieństwa wygotowanego przez ks. St. Durzyńskiego - 15.08.1936


XIV. UWAGI KARD. A. HLONDA POCZYNIONE NA MARGINESIE LISTÓW

1. Na odwrocie listu Van Hulle z 2.9.32

2. Na bilecie Giuseppe Nogara, abpa Udine

3. Na liście Jana Artura Chollet, abpa Cambrai

4. Na liście Lucy Pawłowskiej z 31.5.34 Creuzat

5. Projekt telegramu do bpa A. Laubitza z okazji wciągnięcia dzwonu Wojciecha na wieżę bazyliki gnieźnieńskiej

6. Na liście bpa A. Laubitza z 21.VII.1934

7. Na piśmie Ministra Spraw Wewnętrznych, Warszawa 15.4.35: w sprawie zbiórek publicznych na cele kościelne

8. Na liście ks. A. Szymańskiego, Rektora KUL w sprawie wykładów dla duchowieństwa z 19.IV.1937

9. Na telegramie bpa Henryka Irgensa, adm. ap. Norwegii - z podziękowaniem za wiadomość o zgonie ks. Świetlika


XV. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA KARD. A. HLONDA 1 VIII 1929 - 24 II 1937

Ks. Nikodem Medlewski do poselstwa polskiego w Berlinie i w Sztokholmie w związku z wyjazdem kard. A. Hlonda na uroczystości jubileuszowe ku czci św. Anagara do Szwecji - 01.08.1929

Ks. Johann Kappel, sekretarz bpa Szombathely J. Mikes do ks. Antoniego Baraniaka, sekretarza kard. A. Hlonda z zapytaniem o zdrowie kard. A. Hlonda, Prymasa Polski - 17.04.1935

Ks. Antoni Baraniak do J. Kappel, Sekretarza bpa Mikes J. z wiadomościami o chorobie kard. A. Hlonda - 24.04.1935

Ks. Henryk Zborowski do ks. Witolda Paulusa w sprawach dotyczących Polskiej Misji Katolickiej we Francji - 19.12.1936

Kancelaria Prymasa Polski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie przyznania odznaczenia ks. kan. Delohen - 23.02.1937


XVI. DEPESZE KARD. A. HLONDA

Telegramy kard. Augusta Hlonda

- 1. Do ks. bpa Antoniego Laubitza z okazji Zjazdu Katolickiego w Nakle /czerwiec 1938/
- 2. Do Księcia Witolda Czartoryskiego z okazji złotych godów małżeńskich /sierpień 1939/
- 3. Do dr Jana Hlonda z zawiadomieniem o swej niebytności w Poznaniu
- 4. Do Mons. Octave Pasquet, bpa Seez z zawiadomieniem o niemożności złożenia wizyty z powodu wyjazdu do Polski
- 5. Do Mons. Jerzego Franciszka Marii Grente, bpa le Mans
- 6. Do Pałacu Prymasowskiego w Poznaniu z zawiadomieniem o przyjeździe
- 7. Do kanonika ks. dr Emila Schranka z zawiadomieniem o przyjeździe
- 8. Do Ojca Efrema Klawittera, kapucyna z życzeniami
- 9. Do ks. Piotra Ricaldone, Przeł. Generalnego Zgromadzenia Salezjańskiego z życzeniami
- 10. Telegram do kard. Emanuela Suhard’a, abpa Reims


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2518 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone