Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 8.

Tom IV, część 8 - Korespondencja wojenna, Lourdes 1941-1942

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA ZE STOLICĄ APOSTOLSKĄ
1. KORESPONDENCJA Z OJCEM ŚW. PIUSEM XII 11 II -24 IV 1942

Kard. A. Hlond do Piusa XII z okazji 4-tej rocznicy pontyfikatu - telegram - 11.03.1942

Odpowiedź Piusa XII

Kard. A. Hlond do Piusa XII z okazji 25-lecia sakry biskupiej Ojca św. - 25.04.1942

List apostolski Ojca świętego do J.Em. Kardynała Prymasa z podziękowaniem, błogosławieństwem i życzeniami dla Polski

Tekst listu Papieża Piusa XII do kard. A. Hlonda tłumaczony na język polski przez ks. A. Baraniaka i odręcznei przepisany przez ks. Kardynała Prymasa


2. KORESPONDENCJA Z SEKRETARIATEM STANU 6 III 1941 - 23 VI 1942

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 06.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Luigi Maglione

- 19.03.1941
- 25.04.1941
- 26.02.1942

Aneks do listu kard. A. Hlonda skierowanego do kard. L. Maglione z dnia 26 II 1942 w sprawie Ziemi Świętej - 08.09.1941

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda

- 07.06.1941
- 02.04.1942
- 16.04.1942

Kard. A. Hlond do kard. Luigi Maglione - 24.04.1942

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda - 02.05.1942

Kard. A. Hlond do kard. Maglione - 19.06.1942

Kard. Luigi Maglione do kard. A. Hlonda

- 22.05.1942
- Telegram I - 23.08.1941
- Telegram II - 22.06.1942

Kard. A. Hlond do kard. Luigi Maglione - Telegram

Tekst telegramu pisany przez ks. A. Baraniaka - 20.06.1942


3. KORESPONDENCJA Z NUNCJATURĄ APOSTOLSKĄ PRZY RZĄDZIE POLSKIM WE FRANCJI 18 III 1941 - 1 X 1942

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda

- 27.02.1941
- 14.02.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini’ego w odpowiedzi na list z 14 II 1941 - 18.03.1941

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda

- 28.03.1941
- 07.06.1941

Nuncjusz Ap. Filipo Cortesi do kard. A. Hlonda - 01.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini

- 26.02.1942
- 16.03.1942

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda

- 18.03.1942
- 28.03.1941
- 01.04.1942

Kard. August Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 02.04.1942

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 15.04.1942

Mons. Alfredo Pacini do M. Władysława Borkowskiego, Delegata Okręgowego G.A.P. - 20.04.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 25.04.1942

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 04.05.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - [brak daty]

Mons. Alfredo Pacini do kard. A. Hlonda - 12.05.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 22.05.1942

Kard. A. Hlond do Nuncjusza Ap. Filipa Cortesi - 12.05.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 13.07.1942

Mons. Alfredo Pacini do ks. Antoniego Baraniaka - 01.11.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alfredo Pacini - 06.10.1942

Opinia kard. A. Hlonda o alumnie Józefie Wawrzyniaku. Aneks do listu kard. A. Hlonda do Mons. A. Pacini z 6 X 1942 - 07.10.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Filipo Cortesi, Nuncjusza Ap. - 03.04.1941


4. KORESPONDENCJA Z NUNCJUSZEM APOSTOLSKIM VALERIO VALERI PRZY RZĄDZIE FRANCUSKIM W VICHY 22-1-1941 - 25-IV-42

Nuncjusz Ap. Valerio Valeri do kard. A. Hlonda

- 22.01.1941
- 24.02.1942

Kard. A. Hlond do Nuncj. Ap. Valerio Valeri

- 26.02.1942
- 16.03.1942
- 02.04.1942

Nuncjusz Ap. Valerio Valeri do kard. A. Hlonda - 06.04.1942

Kard. A. Hlond do Nuncj. A. Valerio Valeri

- 25.04.1942
- 19.06.1942

Nuncjusz Ap. Valerio Valeri do kard. A. Hlonda - Telegram - 14.03.1943


5. KORESPONDENCJA Z INNMI NUNCJUSZAMI 1941-1942

Kard. A. Hlond do Mons. Filipo Bernardini, Nuncj. Ap. W Szwajcarii - 26.03.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Carlo Chiarlo, Nuncjusza Ap. - 27.03.1941

Mons. Carlo Chiarlo do kard. A. Hlonda - 04.02.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Pietro Ciraci, Nuncjusza Ap. w Lizbonie - 15.03.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Ettore Felici, Nuncj. Ap. w Belgradzie - 18.03.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Wilhelma Godfrey’a, Delegata Ap. w Londynie - 16.03.1941

Kard. A. Hlond do Mons. Angelo Roncalli, Delegata Ap. w Atenach - 19.03.1941


II. KORESPONDENCJA Z HIERARCHIĄ KOŚCIELNĄ KRAJOWĄ I ZAGRANICZNĄ 1941-1942
1. KORESPONDENCJA Z BISKUPAMI POLSKIMI 1941-1942

Bp Polowy Józef Gawlina do kard. A. Hlonda - Telegram

Kard. A. Hlond do bpa Józefa Gawliny

- Telegram - 25.06.1941
- 15.03.1941

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego

- 02.04.1941
- 03.03.1942
- Telegram - 14.03.1942

Bp Stanisław Wojciech Okoniewski do kard. A. Hlonda - 22.03.1942

Kard. A. Hlond do bpa Stanisława W. Okoniewskiego

- 27.03.1942
- 29.04.1942

Bp Stanisław Wojciech Okoniewski do kard. A. Hlonda - 01.05.1942

Bp Edward Hr O’Rourke do kard. A. Hlonda

- 17.12.1941
- 30.12.1941

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda O’Rourke - 04.04.1942

Bp Edward O’Rourke do kard. A. Hlonda - 21.04.1942

Kard. A. Hlond do bpa Edwarda O’Rourke - 06.06.1942

Bp Karol M. Radoński do kard. A. Hlonda - 01.02.1941

Kard. A. Hlond do bpa Karola Radońskiego - 26.02.1941


2. KORESPONDENCJA Z KARDYNAŁAMI I BISKUPAMI ZAGRANICZNYMI

Kard. A. Hlond do kard. Gennaro Granito Pignatelli di Belmonte, Dziekana Kolegium Kardynalskiego - 24.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Gonqalvez Cerejeira, Patriarchy Lizbony - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Gonqalvez Cerejeira, Patriarchy Lizbony. Przekład francuski - 16.03.1941

Abp Leopold Eijo y Garay, abp Madrytu do kard. A. Hlonda - 01.03.1942

Kard. Piotr Maria Gerlier do kard. A. Hlonda - 12.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Piotra Marii Gerlier z podz. za list z 12 III 1942 - [brak daty]

Kard. A. Hlond do kard. Marii Piotra Gerlier, abpa Lionu. Przekład francuski - 18.03.1941

Kard. Piotr Maria Gerlier do kard. A. Hlonda - 03.03.1942

Kard. A. Hlond do kard. Piotra Marii Gerlier - 24.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Marii Piotra Gerlier w sprawie dr Agenora Frendla z Katowic. Przekład francuski - 22.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Piotra Marii Gerlier w sprawie Marii Winowskiej - 20.03.1942

Przekład francuski

Kard. Artur Hinsley do kard. A. Hlonda - 07.04.1941

Kard. Artur Hinsley, abp Westminsteru do kard. A. Hlonda. Przekład polski - 07.04.1941

Kard. A. Hlond do kard. Artura Hinsley’a w odpowiedzi na list z 7 IV 1941 - 02.07.1941

Kard. A. Hlond do kard. Mac Rory, Prymasa Irlandii - 19.03.1941

Kard. A. Hlond do kard. Franciszka Marmaggi’ego - 04.03.1942

Abp Jean Joseph Maussaron, abp Albi do kard. A. Hlonda - 17.12.1941

Kard. A. Hlond do kard. Hermenegilda Pellegrinetti

- 04.03.1942
- 09.04.1942

Kard. Hermenegild Pellegrinetti do kard. A. Hlonda - 01.05.1942

Kard. Pedro Segura y Saenz, abp Sewilli do kard. A. Hlonda - 08.04.1942

Kard. A. Hlond do kard. Pedro Segura y Saenz, abpa Sewili - 17.04.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Alojzego Stepinač, abpa Zagrzebia - 21.03.1941

Abp Samuel Stritch do kard. A. Hlonda - 25.04.1942

Kard. A. Hlond do Mons. Samuela Stritch’a, abpa Chicago - 06.10.1942

Kard. Franciszek Vidal y Barraquer, abp Taragony do kard. A. Hlonda - 25.10.1942


3. KORESPONDENCJA Z WYŻSZYMI PRZEŁOŻONYMI ZAKONNYMI

O. Hilary Balmés, Asystent Gen. O.M.I. do kard. A. Hlonda - 05.01.1942

Kard. A. Hlond do Hilarego Balmés, Asystenta Generalnego O.M.I. - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Hil. Balmés, Asystenta Gen. O.M.I. Przekład francuski

Kard. A. Hlond do Teodora Labouré, Generała O.M.I. - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Teodora Labouré, Generała O.M.I. Przekład francuski - 01.04.1941

Kard. A. Hlond do o. Jagłowicza, Generała OO. Zmartwychwstańców - Telegram - 31.03.1942

O. Włodzimierz Ledóchowski TJ do kard. A. Hlonda - 29.06.1941

Kard. A. Hlond do o. Włodzimierza Ledóchowskiego TJ - 04.03.1942

Ks. Ignacy Posadzy, Przełożony Generalny Towarzystwa Chrystusowego do kard. A. Hlonda - 12.12.1941

Ks. Piotr Ricaldone, Generał Towarzystwa Salezjańskiego do kard. A. Hlonda

- 07.03.1942
- 13.04.1942
- 10.07.1942

Ks. Piotr Tirone, Katecheta Generalny Tow. Sal. Do kard. A. Hlonda

- 23.02.1942
- 05.03.1942
- 30.05.1942

Kard. A. Hlond do o. Wojciecha Turowskiego SAC - 27.03.1942

Ks. Wojciech Turowski SAC do kard. A. Hlonda - 03.04.1942

Kard. A. Hlond do o. Wojciecha Turowskiego SAC

- 12.04.1942
- 07.07.1942


III. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI DUCHOWNYMI
1. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIŃSTWEM POLSKIM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM 1941-1942

Ks. Alfred Bednorz do kard. A. Hlonda - 03.04.1942

Ks. Lucjan Bernacki do kard. A. Hlonda - Telegram - 19.06.1941

Odpowiedź telegraficzna kard. A. Hlonda - 20.06.1941

Ks. prof. Lucjan Bernacki do kard. A. Hlonda

- 27.02.1942
- 02.04.1942
- 01.05.1942

Ks. Tadeusz Borzych do kard. A. Hlonda - 01.03.1941

Ks. dr Karol Brzezina O.M.I. do kard. A. Hlonda

- 15.03.1941
- 23.06.1941

Kard. A. Hlond do ks. dr Karola Brzeziny O.M.I. - 26.04.1941

Czesław Czartoryski Tow. Chrystusowego do kard. A. Hlonda

- 29.03.1941
- 19.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Czesława Czartoryskiego T.Chr - 28.02.1942

Ks. Czesław Czartoryski TChr. Do kard. A. Hlonda - 06.03.1942

Ks. Czesław Czartoryski TChr do ks. Antoniego Baraniaka - 06.03.1942

Wincenty Walczak i Władysław Szynakiewicz, bracia Tow. Chr. Do kard. A. Hlonda - 05.1942

Kard. A. Hlond do Wincentego Walczaka i Władysława Szynakiewicza, braci Towarzystwa Chrystusowego - 20.06.1942

Ks. H. O. Korybut-Daszkiewicz do kard. A. Hlonda - 03.03.1942

Kard. A. Hlond do Ojca Efrema z Kcyni

- 28.02.1942
- 27.03.1942

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ojca Efrema z Kcyni - 15.04.1942

O. Efrem z Kcyni do kard. A. Hlonda - 01.05.1942

Kard. A. Hlond do Ojca Efrema z Kcyni - 07.06.1942

O. Justyn Figas OMC do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Justyna Figasa OMC

- 26.03.1942
- 07.07.1942

Ks. Franciszek Forecki do ksks. A. Baraniaka i B. Filipiaka - 07.04.1942

Ks. Franciszek Forecki do kard. A. Hlonda - 02.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 08.04.1942

Ks. Fr. Forecki do kard. A. Hlonda - 03.05.1942

Kard. A. Hlond do ks. Franciszka Foreckiego - 20.05.1942

Ks. Franciszek Forecki do ks. Antoniego Baraniaka

- 05.05.1942
- 28.05.1942

Adam M. Anioł Gąsiorek S.S.J. do kard. A. Hlonda

- 01.05.1942
- 19.09.1942

Kard. A. Hlond do ks. Adama Gąsiorka S.C.J. - [brak daty]

Ks. Adam Gąsiorek S.C.J. do kard. A. Hlonda - 30.09.1942

Polecenie do konsulatu szwajcarskiego, wystawione przez kard. A. Hlonda dla księży Adama Gąsiorka i St. Kierpca S.C.J. - 05.10.1942

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 24.06.1941

Ks. Jan Skowronek do kard. A. Hlonda - 22.06.1941

Ks. Hieronim Goździewicz do kard. A. Hlonda - 28.01.1942

Ks. Jan Skowronek do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Ks. Eugeniusz Hlibowicki do kard. A. Hlonda - 24.02.1941

Kard. A. Hlond do ks. Eugeniusza Hlibowickiego - 12.03.1941

Ks. Eugeniusz Hlibowicki do kard. A. Hlonda

- 14.03.1941
- [brak daty]

[Odpowiedź kard. A. Hlonda ks. E. Hlibowickiemu] - 13.04.1942

Ks. Eugeniusz Hlibowicki do ks. Antoniego Baraniaka - 17.04.1942

Ks. Alfons Hojeński do kard. A. Hlonda - 17.02.1941

Ks. Augustyn Jakubisiak do ks. Antoniego Baraniaka - 31.01.1942

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 27.03.1942

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Janasika - 11.04.1942

Ks. Stanisław Janasik do kard. A. Hlonda - 27.04.1942

Ks. Wiktor Krusze do ks. Antoniego Baraniaka - 16.06.1941

Ks. Czesław Krzyszkowski do ks. Antoniego Baraniaka - 24.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. Cz. Krzyszkowskiego - 28.04.1942

Ks. Czesław Krzyszkowski do kard. A. Hlonda - 01.05.1942

Ks. Cz. Krzyszkowski do ks. Antoniego Baraniaka - 30.05.1942

Ks. Karol Kubsz do ks. Antoniego Baraniaka - 25.05.1942

Ks. Edward Luberski do kard. A. Hlonda - 28.01.1941

Kard. A. Hlond do ks. Edwarda Luberskiego - 04.04.1941

Polecenie wystawione przez kard. A. Hlonda dla ks. Edwarda Luberskiego - 04.04.1941

Ks. Stanisław Rzepko Łaski do kard. A. Hlonda

- 23.01.1941
- 13.02.1941

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Rzepko Łaskiego - 14.03.1941

O. Piotr Wilk Witosławski do kard. A. Hlonda - 24.01.1941

Kard. A. Hlond do o. Piotra Wilka-Witosławskiego

- 12.02.1941
- Telegram w j. francuskim
- 14.03.1942

Ks. Piotr Wilk Witosławski do kard. A. Hlonda - 21.03.1941

Ks. Nikodem Mędlewski do kard. A. Hlonda - 16.12.1940

Kard. A. Hlond do ks. Nikodema Mędlewskiego - 16.03.1941

Kard. A. Hlond do ks. Pawła Miczki - 22.03.1941

Ks. Paweł Miczko do kard. A. Hlonda - 28.06.1941

Załącznik do listu ks. P. Miczki w sprawie Franciszka Bahyrycza - 22.06.1941

Ks. Hubert Misiuda do kard. A. Hlonda - 03.04.1941

Ks. Wł. Mroczek M.I.C. do kard. A. Hlonda - 28.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. mj W. Święcickiego - 26.03.1941

Kard. A. Hlond do ks. Roberta Wieczorka SDB - 24.03.1941


IV. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI PRYWATNMI Z OKRESU WOJNY 1941-1942

Jacques de Roches do kard. A. Hlonda - 13.07.1941

Kard. A. Hlond do Jacques de Roches. Tekst polski - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Jacques de Roches. Przekład francuski - 22.10.1941

N.N. do kard. A. Hlonda - 13.06.1943


V. KORESPONDENCJA DOTYCZĄCA RÓŻNYCH SPRAW 1935-1964
1. LISTY KARD. A. HLONDA
2. LIST KS. WŁ. FARONA DO KS. I. SADOWSKIEGO SDB

Kard. A. Hlond do abpa Antoniego Spryngowicza w Rydze - 27.09.1935

Kard. A. Hlond do ks. Stanisława Tworkowskiego w sprawie „Kółka Różańcowego M.” /Młodzież/ - 13.03.1948

Ks. Władysław Faron do ks. Izydora Sadowskiego SDB

- List I - 06.04.1964
- List II - 04-05.04.1964


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 3284 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone