Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. IV, cz. 9.

Tom IV, część 9 - Korespondencja wojenna, Lourdes 1941-1943

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIEŃSTWEM DIECEZJALNYM I ZAKONNYM
1. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIEŃSTWEM POLSKIM 1941-1942

Ks. Józef Młodochowski do kard. A. Hlonda - 16.06.1941

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Młodochowskiego - 11.07.1941

Ks. Józef Młodochowski do kard. A. Hlonda - 04.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Młodochowskiego - 09.04.1942

Ks. Józef Młodochowski do ks. Antoniego Baraniaka - 21.04.1942

Ks. Józef Młodochowski do kard. A. Hlonda - 28.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. Józefa Młodochowskiego - 19.05.1942

Ks. H. H. Paruzel OMI do kard. A. Hlonda - 08.03.1941

Ks. Kazimierz Paulus do kard. A. Hlonda - 27.06.1941

Kard. A. Hlond do ks. W. Rogaczewskiego - 05.04.1941

Ks. W. Rogaczewski do kard. A. Hlonda

- 26.06.1941
- 07.01.1942

Ks. W. Rogaczewski do ks. Antoniego Baraniaka

- 12.02.1942
- 01.05.1942

List zbiorowy wychowanków Braci Szkolnych w St. Maurice Isere do kard. A. Hlonda - 06.01.1942

Kard. A. Hlond do polskich wychowanków u Braci Szkolnych w St. Maurice l’Exil - Isère - 23.02.1942

Br. Alfons od Braci Szkolnych /Słaboś Słaboszewski/ do kard. A. Hlonda z podziękowaniem za list z 23 II 1942 - 30.04.1942

Kard. A. Hlond do br. Michała Słaboś-Słaboszewskiego - 18.05.1942

Władysław Sadowski do kard. A. Hlonda - 03.04.1942

Kard. Hlond do Władysława Sadowskiego - 06.06.1942

Ks. Henryk Sarnowski i ks. Antoni Sokół SDB do kard. A. Hlonda - 24.03.1941

Ks. Antoni Sawicki do kard. A. Hlonda - 16.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Antoniego Sawickiego - 20.02.1942

Ks. Antoni Sawicki do kard. A. Hlonda - 12.09.1942

Ks. Antoni Sawicki do ks. Antoniego Baraniaka - 02.10.1942

Ks. Artur Słomka SDB do kard. A. Hlonda

- 26.05.1941
- 03.02.1942
- 16.02.1942
- 10.03.1942

Kard. A. Hlond do ks. Artura Słomki SDB - 07.04.1942

Ks. Artur Słomka SDB do kard. A. Hlonda

- 13.04.1942
- 19.04.1942
- 23.04.1942
- 07.06.1942
- 30.06.1942
- 01.08.1942

Kard. A. Hlond do ks. Artura Słomki SDB - 01.10.1942

Aneksy do korespondencji ks. Artura Słomki SDB

- Aneks 1: Prośba o pozwolenie na przewóz przez Włochy środków żywnościowych z Wenezueli - 10.02.1942
- Aneks 2: Rachunki dla kard. A. Hlonda regulowane przez ks. Artura Słomkę SDB
- Aneks III: Ks. Wojciech Balawajder do ks. Artura Słomki SDB - 13.05.1942
- Aneks IV: Ks. Luigi Benvenuti do ks. Artura Słomki SDB - 27.04.1942

Odcinek pocztowy przekazu pieniężnego na sumę 920 lir przesłanych ks. L. Benvenuti w Trieście przez ks. A. Słomkę

Ks. Jan Domino SDB do ks. Artura Słomki SDB - 18.01.1942

Ks. Stanisław Rokita SDB do ks. Artura Słomki SDB - 25.01.1942

Janina Hlondowa do ks. Artura Słomki

- 27.02.1942
- 25.05.1942

Ks. Władysław Staniszewski do kard. A. Hlonda - 16.12.1940

Ks. Jan Stączek do kard. A. Hlonda - 23.05.1942

Kard. A. Hlond do ks. Jana Stączka, kierownika pol. duszpasterstwa na Węgrzech - 19.06.1942

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Antoniego Baraniaka

- 17.02.1941
- 17.02.1941 [2]
- 12.04.1942
- 15.04.1942
- 18.04.1942

Ks. Antoni Baraniak do ks. Czesława Wędziocha - [brak daty]

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Antoniego Baraniaka - 13.06.1941

[Odpowiedź ks. A. Baraniaka na list ks. Cz. Wędziocha] - 10.07.1941

Ks. Czesław Wędzioch do ks. Antoniego Baraniaka

- karta pocztowa - 19.06.1941
- karta pocztowa - 03.08.1941

Alumn Zygmunt Woźniak /Laroche/ do kard. A. Hlonda - [brak daty]

O. Maria Emmanuel Zajdenstein, Cysters Reform. do kard. A. Hlonda - 25.09.1942

Kard. A. Hlond do o. Marii Emanuela Zajdenstein, Cystersa Reform. - 09.10.1942


2. KORESPONDENCJA Z DUCHOWIEŃSTWEM ZAGRANICZNYM 1941-1942

O. J. de Bivort de La Saudée S.J. do kard. A. Hlonda - 15.01.1942

Kard. A. Hlond do o. J. Bivort de La Saudée SJ - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. J. Bivort de La Saudée SJ. Przekład francuski - 20.02.1942

O. J. de Bivort de La Saudée SJ do kard. A. Hlonda - 03.03.1942

O. Denis Buzy S.C.J. do kard. A. Hlonda

- 18.03.1941
- 29.12.1941

Kard. A. Hlond do o. Denis Buzy S.C.J - [brak daty]

Kard. A. Hlond do o. Denis Buzy S.C.J. Przekład francuski - 21.02.1942

O. Denis Buzy S.C.J. do kard. A. Hlonda - 28.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Luigi Colombo SDB - 11.05.1942

Ks. Luigi Colombo SDB do kard. A. Hlonda - 29.05.1942

Ks. dr Michel Heitz do kard. A. Hlonda - 20.06.1941

Kard. A. Hlond do ks. Michała Heitz’a - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Michała Heitz’a. [Przekład francusk] - 01.07.1941

Ks. Paweł Miczko do kard. A. Hlonda - 18.06.1941

Kard. A. Hlond do ks. prob. Edwarda Mapel - [brak daty]

Kard. A. Hlond do ks. Edwarda Mapel, prob. Bois-Radon. Przekład francuski - 01.07.1941

Ks. Robert Mader do kard. A. Hlonda z zawiadomieniem o śmierci ks. dr Friedricha Mack’a - 17.01.1942

Kard. A. Hlond do ks. Roberta Madera - 18.02.1942

Ks. Robert Mader do kard. A. Hlonda - 24.02.1942

Kard. A. Hlond do ks. Roberta Madera - 05.03.1942

Ks. Robert Mader do kard. A. Hlonda - 09.03.1942

Kard. A. Hlond do ks. Roberta Madera - 20.04.1942

Piecost /?/ do kard. A. Hlonda w sprawie chłopca na kolanie - 26.06.1941

Ks. Thellier de Ponnscheville do kard. A. Hlonda - 25.04.1942

Kard. A. Hlond do ks. Thellier de Poncheville - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Ch. Thellier de Poncheville. Przekład francuski - 21.05.1942

Ks. Prof. E. Vismara SDB do kard. A. Hlonda - 27.06.1942

Kard. A. Hlond do ks. prof. Eusebiusza Vismara SDB - 07.10.1942


3. KORESPONDENCJA Z ZAKONAMI ŻEŃSKIMI 1941-1945

Przełożona SS. Karmelitanek w Lourdes do kard. A. Hlonda

- [brak daty]
- 26.10.1941

Kard. A. Hlond do Matki Przełożonej SS. Karmelitanek w Lourdes - [brak daty]

Kard. A. Hlond do Matki Przełożonej SS. Karmelitanek w Lourdes. Przekład francuski - 21.02.1942

M. Laureta Lubowidzka, Przeł. Gen. SS. Nazaretanek do kard. A. Hlonda - 29.03.1942

Kard. A. Hlond do M. Laurety Lubowidzkiej, Przeł. Gen. SS. Nazaretanek - 14.04.1942

Przełożona SS. Służebniczek Maryi do kard. A. Hlonda - 21.07.1942

Kard. A. Hlond do Przełożonej SS. Służebniczek Maryi - 07.10.1942

S. Teresa Kalkstein, Przeł. Gen. SS. Zmartwychwstanek do kard. A. Hlonda - 19.03.1942

Kard. A. Hlond do Przeł. Gen. SS. Zmartwychwstanek, M. Teresy Kalkstein - 14.04.1942

Matka Wikaria Generalna Towarszystwa Serca Jezusowego do kard. A. Hlonda - 06.05.1945


II. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI ŚWIECKIMI
1. KORESPONDENCJA Z WŁADZAMI POLSKIMI NA EMIGRACJI 1940-1942

Władysław Raczkiewicz, Prezydent RP do kard. A. Hlonda - 19.12.1940

Kard. A. Hlond do Władysława Raczkiewicza, Prezydenta RP - 16.03.1941

Władysław Raczkiewicz, Prezydent RP do kard. A. Hlonda. Telegram - 04.04.1942

Stanisław Zabiełło do kard. A. Hlonda - 22.07.1942

Gen. Józef Haller do kard. A. Hlonda. Telegram - [brak daty]

Odpowiedź kard. A. Hlonda na blankiecie tegoż telegramu /na odwrocie/ - 04.04.1942

Gen. Józef Haller do kard. A. Hlonda - 06.05.1942

Kard. Hlond do gen. Józefa Hallera - 07.07.1942

Odezwa kard. A. Hlonda do polskiej młodzieży uchodźczej - 05.07.1942

Kard. A. Hlond do Aleksandra Ładosia, posła RP w Bernie

- 26.03.1941
- 06.10.1942

Amb. RP przy St. Ap. Kazimierz Papée do kard. A. Hlonda - 20.02.1941

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papée, Amb. RP przy St. Ap.

- 26.03.1941
- 04.03.1942

Kazimierz Papée, Amb. RP przy Stol. Ap. do kard. A. Hlonda

- 03.04.1942
- 16.04.1942

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papée, Amb. RP przy St. Ap. - 24.04.1942

Kazimierz Papée, Amb. RP przy Stol. Ap. do kard. A. Hlonda - 16.05.1942

Notatka z rozmowy księdza W. Meysztowicza z księdzem G. B. Montinim w dniu 16 maja 1942

Kard. A. Hlond do Kazimierza Papée, Amb. RP przy Stolicy Ap. - 19.06.1942

Edward Raczyński, Amb. RP przy Rządzie Anglii do kard. A. Hlonda - 10.03.1941

Kard. A. Hlond do Amb. RP w W. Brytanii, Edwarda Raczyńskiego. Telegramy

- Telegram I - 25.06.1941
- Telegram II - 04.04.1942

Gen. Władysław Sikorski do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Kard. A. Hlond do gen. Władysława Sikorskiego. Telegram - 26.02.1941

Gen. Władysław Sikorski do Wacława Bittnera - 14.02.1941

Kard. A. Hlond do Generała Władysława Sikorskiego - 16.03.1941

Kard. A. Hlond do Min. Mariana Szumiakowskiego - 26.06.1941

Min. Marian Szumiakowski do kard. A. Hlonda - 28.03.1942

Kard. A. Hlond do Min. Mariana Szumiakowskiego - 04.04.1942


2. KORESPONDENCJA Z WŁADZAMI NIE POLSKIMI 1941-1942

Kard. A. Hlond do Ministra Spraw Zagranicznych we Francji /Vichy/

- 20.03.1941
- [brak daty]

René Gentil, Prefekt Okręgu Pireneje do kard. A. Hlonda - 18.02.1942

Kard. A. Hlond do Prefekta Okręgu Pireneje /Tarbes/ - [brak daty]

Przekład francuski - 21.02.1942

Amerykański Konsulat do ks. Antoniego Baraniaka - 21.04.1942

Ks. Antoni Baraniak do Konsulatu Amerykańskiego w Marsylii - 16.04.1942


3. KORESPONDENCJA Z OSOBAMI PRYWATNYMI 1941-1942

Maria z Zamojskich Bisring do kard. A. Hlonda

- 17.02.1942
- Wielki Czwartek 1942

W. Dernałowicz do kard. A. Hlonda - 01.04.1942

Maria Dobrzyńska do kard. A. Hlonda - 18.09.1942

Danuta Drużbacka do kard. A. Hlonda

- 16.11.1940
- 24.02.1941
- 13.03.1941

Kard. A. Hlond do A. Drużbackiej - 21.03.1941

A. M. Drużbacka do kard. A. Hlonda - 10.05.1941

A. Drużbacka do ks. Antoniego Baraniaka - 07.12.1941

Dodatek do korespondencji dr A. Drużbackiej do kard. A. Hlonda

Agenor Frendl do kard. A. Hlonda - 12.03.1941

Kard. A. Hlond do Agenora Frendla - 22.03.1941

Dr Agenor Frendl do kard. A. Hlonda

- 03.04.1941
- 21.12.1941

Kard. A. Hlond do dr Agenora Frendla - 21.02.1942

Z. Gordziałkowska do kard. A. Hlonda. Telegram - 05.04.1942

Kard. A. Hlond do Z. Gordziałkowskiej - 07.04.1942

Z. Gordziałkowska do kard. A. Hlonda - 10.06.1942

Kard. A. Hlond do Z. Gordziałkowskiej - 18.06.1942

Irena Halbanówna do kard. A. Hlonda - 16.03.1943

Kard. A. Hlond do Jakubowskiego, Dyrektora T.O.P. - 11.11.1942

Stefania Jędrzejowska do kard. A. Hlonda - 20.06.1941

Joanna Górka do kard. A. Hlonda - 30.04.1942

W. Grzybowski do kard. A. Hlonda - 29.12.1941

Franciszek Kaczmarek do kard. A. Hlonda z życzeniami wielkanocnymi - 01.04.1942

Maria Leonja Kłos Wesołowska do kard. A. Hlonda

- 02.03.1942
- 26.03.1942
- 14.04.1942
- 21.05.1942
- 27.05.1942
- 12.06.1942

Marja Henka-Kuleszyna do kard. A. Hlonda - 12.03.1943

Dr Piotr Kopocz do kard. A. Hlonda - 22.02.1942

Kard. A. Hlond do dr Piotra Kopocza - 15.04.1942

Dr Piotr Kopocz do kard. A. Hlonda - 28.04.1942

C. M. Mańkowski do kard. A. Hlonda. Pocztówka - 25.12.1940

Z Unrugów Aleksandra Kosińska do kard. A. Hlonda - 16.06.1942

Kard. A. Hlond do Aleksandry z Unrugów Kosińskiej - 24.06.1942

Hr Marta Krasińska do kard. A. Hlonda - 18.04.1942

Kard. A. Hlond do hr Marty Krasińskiej - 05.06.1942

Aleksander Krzeczunowicz do kard. A. Hlonda - 18.03.1941

Kard. A. Hlond do Aleksandra Krzeczunowicza - 17.04.1942

N.N. do kard. A. Hlonda - 18.03.1941

Wanda Ładzina do kard. A. Hlonda

- 20.06.1941
- 24.04.1942

Tomasz Łubieński do kard. A. Hlonda - 15.03.1941

Genowefa Sośnicka do kard. A. Hlonda - 30.03.1942

Kard. A. Hlond do Genowefy Sośnickiej - 18.04.1942

Władysława Markiewicz do kard. A. Hlonda - 05.05.1942

Adam Meysner do kard. A. Hlonda - 01.04.1942

Maria Meysnerowa do kard. A. Hlonda

- /na ręce ks. A. Baraniaka/ - 13.03.1942
- 01.04.1942
- 07.04.1942

Kard. A. Hlond do Marii Meysnerowej - 08.04.1942

Witołd Nowosad do kard. A. Hlonda - 02.04.1942

Kard. A. Hlond do Witołda Nowosada - 07.04.1942

John Olejniczak do kard. A. Hlonda. Telegram - 24.03.1942

Jerzy Peszke do ks. Antoniego Baraniaka

- 14.01.1941
- 20.02.1941
- 06.03.1941

Ks. Antoni Baraniak do Hrabiego Hutten Czapskiego - 20.03.1941

Ks. Antoni Baraniak do Jerzego Peszke - 20.03.1941

Jerzy Peszke do ks. Antoniego Baraniaka

- 02.03.1941
- 27.03.1941
- 17.05.1941
- 17.06.1941

Odpowiedź Poczty Francuskiej w sprawie reklamacji ks. Antoniego Baraniaka w związku z listem do Jerzego Peszke wysłanym 17 II 1941 do Camp Ste Marta, Marseille - 27.07.1941

Henry Joseph de Piasecki do kard. A. Hlonda - 09.04.1942

[Odpowiedź kard. A. Hlonda dla H. de Piaseckiego] - 11.04.1942

Marian Piotrowski do kard. A. Hlonda - 03.04.1942

Kard. A. Hlond do Mariana Piotrowskiego - 13.04.1942

Krystyna Potworowska do kard. A. Hlonda - 02.04.1942

Franciszek Pułaski do kard. A. Hlonda - 16.08.1941

Andrzej Ruszkowski do ks. Bolesława Filipiaka - 26.02.1942

Andrzej Ruszkowski do kard. A. Hlonda - 03.04.1942

Kard. A. Hlond do Andrzeja Ruszkowskiego - 14.04.1942

Hr Zygmunt Skórzewski do kard. A. Hlonda - 21.12.1941

Kard. A. Hlond do hr Zygmunta Skórzewskiego - 17.04.1942

Hr Zygmunt Skórzewski do kard. A. Hlonda - 10.04.1942

- Załącznik I: List hr Zygmunta Skórzewskiego do p. Pietri, amb. Francuskiego w Madrycie - 10.08.1942
- Załącznik II: List hr Zygmunta Skórzewskiego do p. Pucheu, min. Spraw Wewn. Vichy - 10.08.1942

Kard. A. Hlond do hr Zygmunta Skórzewskiego - 19.04.1942

Wanda Lidia Stanicka do kard. A. Hlonda - 23.03.1942

Ks. Myrda do ks. Antoniego Baraniaka - 04.03.1942

Kard. A. Hlond do Lidii Wandy Stanickiej - 18.04.1942

Kard. A. Hlond do delegata T.O.P. w Marsylii - 18.04.1942

Lidia Wanda Stanicka do kard. A. Hlonda - 27.04.1942

Kazimierz Szwarcenberg Czerny do kard. A. Hlonda - 08.02.1941

Kard. A. Hlond do Kazimierza Szwarcenberg Czernego - 03.04.1941

Kazimierz Szwarcenberg Czerny do kard. A. Hlonda - 27.01.1942

Kard. A. Hlond do Kazimierza Szwarcenberg Czernego - 20.02.1942

Kazimierz Świetlik do kard. A. Hlonda. Telegramme - 27.02.1942

Odpowiedź kard. Augusta Hlonda - 02.03.1942

Kard. A. Hlond do Franciszka Świetlika - 02.03.1942

Franciszek Świetlik do kard. A. Hlonda. Telegram - 24.03.1942

Odpowiedź telegraficzna kard. Augusta Hlonda - 31.03.1942

Kard. A. Hlond do Franciszka Świetlika

- 27.03.1942
- 16.04.1942
- Telegram - 16.04.1942

Hr Stefan Tyszkiewicz do kard. A. Hlonda - 13.09.1942

Kard. A. Hlond do hr Stefana Tyszkiewicza - 06.10.1942

Zaświadczenie kard. A. Hlonda w sprawie Marii Winowskiej - 29.03.1941

Maria Winowska do kard. A. Hlonda

- 04.03.1942
- 15.05.1942
- 12.02.1943

Roman Zawadzki do kard. A. Hlonda - 23.10.1942

Kard. A. Hlond do Romana Zawadzkiego - 11.11.1942


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2840 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone