Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V, cz. 1

Tom V, część 1 - Korespondencja z kard. Hlondem

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1967

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY PAPIEŻA PIUSA XI DO EPISKOPATU POLSKIEGO

10.07.1925

10.06.1927

26.11.1928

[brak daty]

18.09.1930

18.09.1930 [polskie tłumaczenie]

28.04.1932

28.04.1932 [polskie tłumaczenie]

06.01.1933

06.01.1933 [polskie tłumaczenie]

01.04.1934

01.11.1934


II. LISTY PAPIEŻA PIUSA XI DO KARD. A. HLONDA

List Ojca św. Piusa XI do Zakładu Salezjańskiego w Wiedniu z podziękowaniem za adres hołdowniczy - 10.03.1922

List papieski na I Eucharystyczny Kongres Polski w Inowrocławiu 25-26 VII 1927 - 08.06.1927

List papieski na I Eucharystyczny Kongres Polski w Inowrocławiu 25-26 VII 1927. Przekład - 08.06.1927

Odręczne pismo Ojca św. Piusa XI do kard. Prymasa z podziękowaniem za życzenia świąteczne - 14.01.1933

Pismo odręczne Ojca św. Piusa XI do ks. Kardynała Augusta Hlonda - 06.01.1934

List Ojca św. Piusa XI do kard. A. Hlonda - 10.01.1935

List papieski Piusa XI do kard. A. Hlonda w związku z nominacją na legata a latere na II Kongres Eucharystyczny w Lublanie - 09.06.1935

Odręczne pismo Ojca św. Piusa XI do ks. kard. A. Hlonda - 02.01.1936

Odręczne pismo Ojca św. Piusa XI z podziękowaniem za życzenia świąteczne - 31.12.1936

Nominacja legata papieskiego - 16.05.1937

/Przekład polski/

List Ojca św. Piusa XI do Kongresu Chrystusa Króla w Poznaniu 25-29 VI 1937 - 03.05.1937

Przekład polski

List Piusa XI do kard. A. Hlonda - 06.01.1938

Pismo odręczne Ojca św. Piusa XI z podziękowaniem za życzenia świąteczne - 14.01.1939

List Ojca św. do J.E. ks. Arcybiskupa Franciszka Marmaggi’ego, Nuncjusza w Polsce z powodu I-go Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu - 13.06.1930

Odręczne pismo Ojca św. Piusa XI z życzeniami dla ks. Biskupa Antoniego Laubitza, sufragana gnieźnieńskiego z okazji 50-lecia kapłaństwa


III. LISTY PAPIEŻA PIUSA XII DO EPISKOPATU POLSKIEGO

29.06.1945

17.01.1946

23.12.1946


IV. LISTY PAPIEŻA PIUSA XII DO KARD. A. HLONDA

List nominacyjny na legata papieskiego do Lublany na VI Międzynarodowy Kongres Chrystusa Króla 1939 - 08.07.1939

[Polskie tłumaczenie listu nominacyjnego]

List papieża Piusa XII do kard. A. Hlonda

- 25.01.1941
- 01.01.1942
- 30.05.1942
- 11.01.1943
- 11.02.1944


V. LISTY SEKRETARIATU STANU I NUNCJATURY APOSTOLSKIEJ W POLSCE

List do Zakładu Salezjańskiego w Wiedniu z podziękowaniem Benedykta XV za adres złożony papieżowi przez młodzież oratorium - [brak daty]

List Ojca św. Piusa XI z błogosławieństwem apostolskim dla II. Zjazdu Katolickiego na Śląsku - 31.08.1923

Tłumaczenie

List Ojca św. Piusa XI z podziękowaniem za złożone świętopietrze - 20.12.1923

List Ojca św. Piusa XI do kard. Al. Kakowskiego - 13.07.1927

List kard. Piotra Gasparri do kard. A. Hlonda z okazji Międz. Akad. Kongresu Misyjnego w Poznaniu 28 IX - 2 X 1927 - 21.09.1927

List Ojca św. Piusa XI do kard. A. Hlonda z okazji Międz. Akad. Kongresu Misyjnego w Poznaniu - wrzesień 1927 - 21.09.1927

Błogosławieństwo Ojca św. Piusa XI dla redakcji „Przewodnika Katolickiego” - 15.12.1928

Ojciec św. o zadaniach Zjednoczenia Młodzieży Polskiej - 01.02.1929

W sprawie Akcji Katolickiej - 10.04.1929

Odpowiedź papieża Piusa XI na list biskupów polskich z 1930 - 23.07.1930

Życzenia Ojca św. Piusa XI dla ks. kard. A. Hlonda z okazji jego srebrnego jubileuszu kapłańskiego - 10.09.1930

Błogosławieństwo Ojca św. Piusa XI - 17.02.1931

Pismo Sekretarza Stanu ks. kard. Pacelliego do kard. Prymasa A. Hlonda dot. zjazdu Związku Zakładów Teologicznych w Polsce - 04.04.1931

List Stolicy Apostolskiej zlecający kard. A. Hlondowi opiekę religijną nad wychodztwem polskim we wszystkich krajach - 26.05.1931

Błogosławieństwo Ojca św. Piusa XI dla Zjazdu Katolików w Zbąszyniu - 30.05.1931

Pismo Sekretariatu Stanu skierowane do kard. Kakowskiego w odpowiedzi na hołd złożony Ojcu św. Piusowi XI przez Episkopat Polski zgromadzony na konferencji w Częstochowie - 19.11.1931

List Ojca św. do biskupów polskich przesłany na ręce Jego Eminencji x. Kardynała Kakowskiego - [brak daty]

Błogosławieństwo i wskazówki Ojca św. dla Zjazdu Katol. w Kępnie - 19.06.1932

Pismo Sekretarza Stanu J.E. kard. Pacelliego do J.E. ks. Kardynała Prymasa z podziękowaniem za życzenia przesłaneOjcu św. z okazji 10 lecia pontyfikatu - [brak daty]

Błogosławieństwo i życzenia Ojca św. Piusa XI dla XIV. Zjazdu Katolickiego Archidiecezyj Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w Pleszewie 28/29 VI 1934 - 07.06.1934

Pismo Ojca św. Piusa XI z okazji Międzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu - 21.08.1934

List do ks. kard. Prymasa Hlonda z okazji Kongresu Tomistycznego w Poznaniu w 1934 r. - [brak daty]

List Ojca św. Piusa XI do Episkopatu Polskiego. Pismo J. Em. ks. Kardynała Sekretarza Stanu z dnia 22 czerwca 1935 Nr 146033 przesłane na ręce J. Em. ks. kard. Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego

Pismo Sekretarza Stanu kard. E. Pacelli z okazji XVI Zjazdu Katolickiego w Bydgoszczy - 06.06.1936

Pismo Sekretariatu Stanu w odpowiedzi na pismo Konferencji Episkopatu Polski - 07.06.1936

Błogosławieństwo Ojca św. Piusa XI dla Katolickiego Związku Kobiet z okazji pielgrzymki do Częstochowy - 26.08.1936

Ojciec świety Pius XI błogosławi IV Kongresowi Muzyki Koscielnej - 12.09.1936

Pismo Sekretariatu Stanu do uczestników XVIII Zjazdu Katolickiego w Nakle 28-29 VI 1938 - 22.06.1938

Ojciec św. Pius XI do zlotu-pielgrzymki Katolickiego Związku Młodzieży Męskiej w Częstochowie w 1938 roku - 09.08.1938

Błogosławieństwo Ojca św. Piusa XII dla Zjazdu Katolickiego w Środzie - 12.06.1939

Zawiadomienie o audiencji u Ojca św. Piusa XII

- 19.09.1939
- 29.09.1939
- 16.04.1940
- 06.06.1940

List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce W. Lauri w sprawie erekcji Kapituły Katedralnej w Katowicach - 12.06.1926

Pismo J.E. Nuncjusza Apostolskiego Marmaggiego do J.E. ks. Kardynała Prymasa z okazji Zjazdu Katol. w Kępnie - 29.06.1932

Pismo Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. arcbpa Fr. Marmaggiego z okazji Miedzynarodowego Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu - wrzesień 1934 - 25.08.1934

List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Fr. Marmaggi’ego w sprawie zbiórki na rzecz misyj - 01.12.1934

List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce do kard. A. Hlonda w sprawie sprawozdania z praktyk jubileuszowych - 01.01.1935

Odpowiedź Nuncjatury Apostolskiej w Polsce w sprawie parcelacji ziemi kościelnej - 26.05.1937

List kard. van Rossum, Prefekta Kongregacji Rozkrzewienia Wiary z okazji Międz. Akademickiego Kongresu Misyjnego w Poznaniu 28 II - 2 X 1927 - 20.07.1927

List kard. van. Rossum do Międz. Akad. Kongresu Misyjnego w Poznaniu w 1927. [Polskie tłumaczenie] - 20.07.1927

Pismo ks. Kardynała Prefekta św. Kongregacji Seminariów i Uniwersytetów z okazji Międzynar. Kongresu Filozofii Tomistycznej w Poznaniu - 18.07.1934

Pismo Świętej Kongregacji Konsystorialnej do kard. A. Hlonda w związku ze sprawozdaniem zgodnym w myśl Kan. 340 o stanie archidiecezyj gnieźnieńskiej i poznańskiej - 11.01.1935

Pismo ks. kard. Pizzardo, Prezesa Centralnego Instytutu Akcji Katolickiej w Rzymie - [brak daty]


VI. LISTY KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

List do kard. A. Hlonda od biskupa Cossio z Loreto w sprawie polskiej kaplicy - [brak daty]

List ks. prał. Stanisława Adamskiego do ks. kard. A. Hlonda - 13.06.1929

List ks. Biskupa Karola Niemiry - 06.08.1933

List ks. prał. Teofila Bromboszcza do kard. A. Hlonda - 17.02.1934

List Biskupów polskich do kard. Hlonda - 05.05.1935

List ks. Biskupa Kazimierza Bukraby do kard. A. Hlonda - 01.08.1936

List ks. Biskupa A. Laubitza do kard. Hlonda - 24.04.1939

List kard. E. Suhard’a do kard. A. Hlonda - 03.10.1939

Listy Biskupa Wojsk Polskich Józefa Gawliny od 27.IX.1939 do 20.V.1940

- 27.09.1939
- 05.11.1939
- 14.11.1939
- 20.11.1939
- 17.12.1939
- 20.12.1939
- 28.12.1939
- 03.01.1940
- 25.02.1940
- 12.03.1940

[Spis zawartości teczki nr 5 - Koresp. z arcbp. Gawliną]

List ks. bpa Karola Radońskiego - 20.09.1939

List bpa Stanisława W. Okoniewskiego

- 18.10.1939
- 23.03.1940
- 17.12.1939

List arcbpa Romualda Jałbrzykowskiego

- 10.12.1939
- 18.02.1940
- [brak daty]

List do ks. kard. A. Hlonda z wyrażeniem zgody na przyjęcie godności arcybiskupa poznańskiego przez Biskupa Walentego Dymka - 02.04.1946

List ks. Biskupa Tadeusza Pawła Zakrzewskiego w sprawie ingresu do diezecji płockiej - 24.04.1946

List ks. Infułata St. Figielskiego, Administratora Apostolskiego diecezji płockiej - 29.04.1946

List ks. Biskupa L. Bernackiego do ks. kard. A. Hlonda - [brak daty]

List ks. Józefa Berana, Arcybiskupa Pragi do Episkopatu Polskiego z okazji świętowojciechowych uroczystości w Gnieźnie wręczony kard. A. Hlondowi przez osobną delegację czeską w dniu 26 kwietnia 1947 roku - [brak daty]


VII. LISTY DO WŁADZ PAŃSTWOWYCH

List prof. I. Mościckiego, Prezydenta RP do kard. A. Hlonda z okazji jego nominacji kardynalskiej - czerwiec 1927 - 04.06.1927

Telegram Marszałka J. Piłsudkiego z okazji nominacji kardynalskiej A. Hlonda - [brak daty]

List Augusta Zaleskiego, Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie obrazu M.B. Różanostockiej - 19.01.1928

List Walerego Sławka do kard. A. Hlonda i kard. Kakowskiego w sprawie religijnego wychowania młodzieży szkolnej - [brak daty]

List Konstantego Skirmunta Ambasadora Polski w Anglii do kard. A. Hlonda - 30.07.1933

List Ambasadora Alfreda Wysockiego [do kard. A. Hlonda]

- 15.02.1935

- 25.05.1935

List Prezydenta RP Wł. Raczkiewicza - 31.12.1939

List Władysława Raczkiewicza Prezydenta RP z życzeniami Wielaknocnymi - 23.03.1940

List Kazimierza Sosnkowskiego do kard. A. Hlonda - 01.11.1939

List Generała Józefa Hallera - 01.10.1939

List Augusta Zaleskiego w sprawie przyjazdu gen. Sosnkowskiego - 02.11.1939

List J. I. Paderewskiego - 23.12.1939

Zawiadomienie gen. Sikorskiego o decyzji Rady Ministrów w sprawie pensji dla Prymasa Polski - 12.01.1940

Odpowiedź Generała Sikorskiego w sprawie zniesienia Komitetu i Opieki nad duchowieństwem na Węgrzech - 12.03.1940

List N. Seydy do kard. A. Hlonda - 22.11.1939

Minister Seyda Marian dziękuje ks. Kardynałowi za memoriał „Situation religieuse dans les archidioceses de Gniezno et de Poznań” - 06.03.1940

H. Strassburger dziękuje za sprawozdania z diecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej - 28.03.1940

Prezydium Rady Ministrów do kard. A. Hlonda - 22.04.1940

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w sprawie radiowego ataku niemieckiego na kard. A. Hlonda, Prymasa Polski - 06.05.1940

List Ministra Stańczyka w sprawie memoriału zawierającego obraz prześladowania ludności polskiej w Polsce Zachodniej - 30.01.1940

List Ministra Stańczyka do kard. A. Hlonda - 17.05.1940


VIII. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA ŚWIECKIEGO I ZAKONNEGO

List ks. Szymbora w sprawie opieki duszpasterskiej dla robotników we Francji - 1928

List Prowincjała OO. Jezuitów ks. Władysława Jankiewicza w sprawie Związku Młodzieży Rękodzielniczej i Rzemieślniczej w Krakowie - [brak daty]

List ks. Jana Korzonkiewicza do kard. A. Hlonda w sprawie wydania dzieła Karola Piefera o św. Pawle - 30.07.1928

Listy o. Włodzimierza Ledóchowskiego, Generała OO. Jezuitów do kard. A. Hlonda

- 27.11.1928
- 28.11.1928
- 13.06.1929

List ks. Józefa Pachuckiego w sprawie rekolekcju dla Episkopatu Polskiego - 19.11.1936

List o. Pawła Siwka T.J. - 01.10.1939

List Zrzeszenia Muzyków Księży do kard. Hlonda - 01.09.1948

List Księży Inspektorów Towarzystwa Salezjańskiego w Polsce: ks. Stanisława Rokity i ks. Jana Ślósarczyka z okazji złotego jubileuszu profesji zakonnej kard. A. Hlonda - 24.10.1947


IX. LISTY OD RODZINY

List ks. Antoniego Hlonda do kard. Prymasa

- 24.06.1929
- 23.07.1931

List Jana Hlonda do kard. A. Hlonda

- 10.08.1926
- 19.09.1927
- 12.11.1927
- 13.09.1930
- 28.07.1933
- 30.08.1933
- 15.11.1933
- 13.08.1934
- 18.11.1935
- 09.12.1935
- 08.04.1936
- 17.12.1938
- 22.02.1939
- 09.03.1939

List Klemensa Hlonda do kard. A. Hlonda - 29.07.1931


X. LISTY OD OSÓB PRYWATNYCH

List Wacława Zaleskiego, Ministra Skarbu Austro-Węgierskiej Monarchii do ks. A. Hlonda, Dyrektora Zakładu Salezjańskiego we Wiedniu - 12.11.1913

List współpracownika „Italia” do kard. A. Hlonda - 10.11.1927

List Marii hr Zamoyskiej do kard. A. Hlonda w sprawie statutu Fundacji Kórnickiej - 18.01.1928

List Księcia Seweryna Czetwertyńskiego do ks. kard. A. Hlonda - 29.09.1930

List J. I. Paderewskiego do ks. kard. A. Hlonda, Prymasa Polski - 27.06.1931

List prof. Stefana Dąbrowskiego w sprawie Listu pasterskiego - [brak daty]

List prof. Stefana Dąbrowskiego do kard. A. Hlonda - 20.10.1932

List prof. Mariana Zdziechowskiego do ks. kard. A. Hlonda

- 15.02.1935
- 01.03.1933

List Sylwina Strakacza, Sekretarza Ign. Paderewskiego do kard. A. Hlonda - 04.04.1933

List Henryka i Marii Skirmuntów do kard. A. Hlonda - 06.08.1933

List Pawła Fryd. Sapiehów do kard. A. Hlonda - 04.08.1933

List Edwarda Potworowskiego do kard. A. Hlonda - 20.12.1934

List Bogdana hr Hutten-Czabskiego do kard. A. Hlonda - 17.05.1935


XI. LISTY INSTYTUCYJ ŚWIECKICH I KOŚCIELNYCH

List Rady Miejskiej m. Mysłowic do kard. A. Hlonda w sprawie honorowego obywatelstwa tegoz miasta - 08.08.1930

List dziękczynny Rady Miejskiej m. Mysłowic do ks. kard. A. Hlonda - 12.07.1932

W sprawie popierania budowy publicznych szkół powszechnych - 08.05.1934

Pismo Komitetu Wystawy „Praca i kultura wsi” w Liskowie - 21.04.1937

List Spółki Wydawniczej „Pax” w Warszawie do kard. Augusta Hlonda w sprawie konsultanta dla dziennika „Słowo Powszechne” - 10.03.1947


XII. LISTY DOTYCZĄCE KARD. HLONDA

List rodziny Hlondów w sprawie darów dla ks. Augusta Hlonda, Administratora Apostolskiego - 27.11.1922

List do ks. Biskupa A. Laubitza w sprawie przejęcia rządów archidiecezji gnieźnieńskiej - 25.09.1926

List ks. Biskupa Antoniego Laubitza do ks. kan. Stanisława Janasika, Rektora Seminarium Duchownego w Poznaniu i Prokuratora ks. Arcybiskupa A. Hlonda - 28.09.1926

List do ks. Infułata Czesława Meysnera w sprawie przejęcia rządów archidiecezji poznańskiej - 26.09.1926

List ks. Stanisława Adamskiego do hr Marii Zamoyskiej w Kórniku - 12.03.1928

Zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 25-lecia kapłaństwa kard. Augusta Hlonda - 12.09.1930

List szyfrowy posła RP w Brukseli T. Jackowskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych o audiencji kard. A. Hlonda u króla Belgów Leopolda - Bruksela, 16 wrzesnia 1936

List ks. A. Baraniaka do ks. Biskupa Lucjana Bernackiego - 15.10.1948


XIII. TELEGRAMY I DEPESZE

Telegram do kard. A. Hlonda - [brak daty]

Telegram Piusa XII do kard. A. Hlonda z racji jego uwolnienia - 12.04.1945

Telegram papieża Piusa XII do kard. A. Hlonda z powodu jego uwolnienia z hitlerowskiej niewoli. [Polskie tłumaczenie] - 12.04.1945


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2690 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone