Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V, cz. 2

Tom V, część 2 - Korespondencja z kard. Hlondem

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1968

 

Nota bibliograficzna


I. LISTY OD STOLICY APOSTOLSKIEJ I SEKRETARIATU STANU

247. Le Pape Pie XII au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 25.01.1941

Kard. Gaspari do kard. Hlonda - 13.06.1927

List kard. P. Gaspari - 27.10.1928

67. Le Card. Maglione au card. Hlond a Rome - 15.12.1939

84. Le Cardinal Maglione au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 03.01.1940

101. Le Cardinal Maglione au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 18.01.1940

120. Le Cardinal Maglione au Cardinal Hlond - 01.03.1940

147. Le Cardinal Maglione au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 04.06.1940

269. Le Cardinal Maglione au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 20.04.1941


II. LISTY OD KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

List ks. Adama Stefana Sapiehy do kard. Hlonda - 16.10.1926

List ks. kard. Piffla arcbpa Wiednia - 30.11.1929

List kard. Piotra Gasparri - 26.05.1933

List kard. Camillo Laurenti - 02.05.1931

List kard. Lega do kard. Hlonda - 05.05.1933

List kard. J. Verdier - 12.10.1939

List kard. Justyniana Seredi, Prymasa Węgier

- 15.10.1933
- 15.10.1939
- 30.11.1939
- 20.02.1940
- 01.02.1940

List kard. Dougherty arcbpa Filadelfii - 25.11.1940

List kard. van Roey, arcbpa Mechlina - 25.11.1939

List kard. Seb. Seme, arcbpa Rio de Janeiro - 29.11.1939

Listy kard. P. M. Gerlier

- 03.12.1939
- 08.01.1940
- 21.07.1940

Listy kard. A. Hinsley’a

- 07.12. 1940
- 10.04.1940

List kard. A. Baudrillart, Rektora Instytutu Katolickiego w Paryżu - 15.12.1939

List kard. della Costa, arcbpa Florencji - 08.02.1940

List card. Cappauni, Patriarchy Syrii - 25.11.1939

List kard. E. Tisseranta - 09.02.1940

Nuncjatura Apostolska do kard. A. Hlonda - 16.09.1926

List Carlo Chiario

- 22.12.1927
- 23.04.1929

List Hermenegilda Pellegrinetti, Nuncjusza Apostolskiego w Belgradzie - 15.09.1928

List Nuncjusza Ap. Fr. Marmagii - 03.04.1929

Na odwrocie pismo z Watykanu - 26.03.1929

List Nuncjusza Apost. Fr. Marmaggi - 10.09.1932

List Carlo Coli, Sekretarza Nuncjatury w Warszawie

-18.11.1931
- 03.10.1931

List Nuncjusza Ap. C. Orsenigo

- 26.03.1932
- 15.06.1932

Mons. Luigi Maglione do kard. Hlonda - 30.05.1932

List ks. arcbpa A. F. Guerra

- 03.07.1931
- 21.09.1931
- 10.10.1931
- 29.02.1932
- 24.03.1932
- 19.04.1933

Listy bpa Luigi Fogara

- 10.10.1928 58
- 26.08.1934

List bpa Prečana - 09.10.1928

List Biskupa Ordynariatu Berlińskiego - 01.07.1932

Biskup Robu Michał - 11.04.1933

Bp Michał Gonzi, ord. Gozo - 09.04.1934

List bpa Vincenzo Scozzoli, bpa Rimini - 25.04.1933

List ks. bpa J. Marii Migliore, bpa Lanusei - 27.03.1934

List bpa Grzegorza Rožmana - 04.04.1934

List ks. bpa siedleckiego H. Przeździeckiego - 08.04.1937

Listy ks. Józefa Gawliny, Biskupa Polowego Wojsk Polskich

- 27.03.1940
- 04.04.1940
- 01.04.1940
- 17.04.1940
- 07.05.1940
- 20.05.1940
- Telegramma - 04.10.1939
- Telegramma - 05.10.1939

List bpa Stanisława Adamskiego - 16.04.1940

Do ks. A. Baraniaka - 20.04.1940

List bpa Czesława Sokołowskiego - [brak daty]

List Włodzimierza Jasińskiego, bpa łódzkiego - 02.05.1940

List ks. bpa Fr. Bardy - 21.05.1940

List bpa Carcasonne, Jean Pays - 06.04.1943


III. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA ŚWIECKIEGO

Listy ks. L. Borkowskiego

- 09.07.1926
- 10.07.1926
- 25.09.1926
- 11.05.1929
- 13.11.1929
- 20.03.1930
- 30.12.1932
- 13.11.1929
- 23.04.1931
- 06.06.1932
- 28.01.1933
- 02.09.1933
- 31.12.1935

List ks. Olszaka, Dziekana Cieszyńskiego - 06.08.1930

List ks. N. Mędlewskiego

- 26.09.1931
- 17.02.1932

List ks. Franciszka Rutkowskiego

- 21.09.1931
- 22.04.1932

Listy ks. J. Poskrobko

- 04.07.1933
- 13.04.1933

List ks. Prałata W. Płoskiewicza - 21.06.1933

List ks Władysława Kulczyckiego - 03.08.1933

List comm. Giusto Buttignoni - 13.04.1934

Ks. Szczepan Szydelski do ks. kard. A. Hlonda - 24.04.1934

List ks. Bol. Filipiaka do kard. A. Hlonda - 01.08.1935

List ks. Dudka O.M.I. z okazji prymicyj - 26.05.1943

List ks. Radcy - 21.04.1943


IV. LISTY OD RODZIN ZAKONNYCH

List ks. Em. Manassero do kard. A. Hlonda - 02.10.1907

Odpowiedź ks. Emmanuelo Manassero, Inspektora Tow. Sal. na list ks. A. Hlonda z dnia 14.X.1907 - 20.10.1907

List ks. Antoniego Symiora do kard. A. Hlonda - 21.11.1927

List Paolo Valle SDB - 07.10.1928

List ks. Nicolo Esandi SDB - 05.12.1930

List ks. Logara Ant. Dyrektora Zakładu Sal. w Zagrzebiu - 13.12.1932

List ks. Augustyna Bianchi SDB - 16.04.1931

List ks. Marcina Felikasa Odone SDB - 16.06.1933

List E. Vykonkala OSB - 25.06.1929

List Opata Hautecombe Eduarda Dupriez - 24.04.1945

List o. Rajnera Gościńskiego OFC

- 09.08.1932
- 11.08.1932

List Przeora klasztoru OO. Dominikanów w Moabicie - 13.06.1932

List o. Bernarda, Karmelity bosego - 21.12.1932

List ks. Edmunda Eltera S.J. - 03.12.1928

Listy rektorów Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie

- 18.06.1929
- 06.05.1931

Listy o. Efrema z Kcyni

- 24.09.1932
- 11.11.1932
- 23.12.1932
- 06.02.1933
- 10.04.1933
- 21.04.1933
- 30.08.1933
- 11.10.1933
- 19.06.1934

[List s. Urszulu Łosiówny U.S.J.K.] - 22.04.1943

Listy SS. Urszulanek od S.P.J.K. - 23.04.1943


V. LISTY OD WŁADZ PAŃSTWOWYCH

List Konsula Ptaszyckiego - 25.09.1927

List St. Janikowskiego - 17.12.1928

List Alfreda Chłapowskiego - 16.11.1927

List Aleksandra Ładosia, Konsula Gen. w Monachium - 14.02.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 17.02.1928

List Starosty Chmielowskiego w sprawie paszportów - 16.02.1928

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 17.02.1928

List Posła polskiego z Wiednia - 26.06.1929

Do Prokuratury Sądu Okręgowego w Lesznie - 16.12.1929

Odpowiedź Kancelarii Prymasowskiej - 28.12.1929

List Wojewody Lwowskiego Nakoniecznikoffa - 07.11.1930

List Posła polskiego z Budapesztu - 10.01.1930

List Emila Ruecker’a - 28.05.1932

List W. Ł. Dobrzynieckiego - 02.07.1932

List M. i I. Sokolnickich

- 22.08.1932
- 11.08.1932

List Ministra Spraw Zagranicznych - 18.11.1932

Listy w sprawie aydiencji u p. R. I. Mościckiego - 19.11.1932

List Kancelarji Prymasa Polski do Ministra Spraw Zagranicznych - 16.11.1932

List Dyrektora Gabinetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Romana Dębickiego - 04.12.1932

Listy Wł. Skrzyńskiego

- 26.04.1933
- 29.04.1933

List Ministra Komunikacji M. Butkiewicza - 03.01.1934

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 04.01.1934

Listy Min. W. Jędrzejowicza do kard. A. Hlonda

- 26.02.1935
- 14.05.1935

Listy Ambasadora Polski przy Stolicy Ap. Kazimierza Papée

- 21.09.1939
- 10.10.1939
- 08.01.1940
- 28.01.1940
- 26.04.1940
- 04.05.1940
- 15.05.1940
- 23.07.1940
- 20.08.1940

Listy Waleriana Meysztowicza

- 23.11.1939
- 28.11.1939
- 04.12.1939
- 05.01.1940
- 09.01.1940
- 13.01.1940
- 02.02.1940
- 08.02.1940
- 18.03.1940
- 03.05.1940

List do ks. Kapelana Prymasa Polski ks. dr Bolesława Filipiaka - 07.05.1940

List Prezydenta RP Władysława Raczkiewica - 01.10.1939

List Wł. Sikorskiego - 01.10.1939


VI. LISTY OD PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW OBCYCH

List Adrienne Huleney

- 29.05.1930
- Wizytówka
- 14.04.1933

List Ministra Podsekretarza Stanu Filipa Pennavarii - 15.04.1931

List Maggiorino Capello

- 08.12.1932
- 30.01.1933
- 06.05.1933

List nadzwyczajny Posła i Ministra Pelnomocnego Brazylii Fr. de Barro Pimentec w Warszawie - [brak daty]

Listy ambasadorów do kard. A. Hlonda

- Ambasade de France - 23.09.1939
- Legation d’Irlande - 10.1939
- Ambassade de France - 1939
- Ambassade Royale de Roumanie - 20.12.1939
- Ambasada Polska - 15.02.1940
- Nunciatura Apostolica en Honduras - 09.09.1939
- Legation Royale de Yougoslavie - 02.03.1940
- Ambassade de France - 06.03.1940
- British Passport Control Office - 08.03.1940
- Nonciature Apostolique de France - 11.03.1940
- Ambassade de Belgique - 13.03.1940
- Ambassade de France - 12.04.1940
- Nuntiatura Apostolica Poloniae - 28.04.1940
- Telegramma - Quevedo /ambasador Portugalii/
- Telegramma - Chiarlo


VII. LISTY OD OSÓB PRYWATNYCH

Listy prof. Soro

- 30.06.1929 [1]
- 30.06.1929 [2]

List Rudolfa Rosińskiego

- 04.11.1931
- 07.08.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda] - 08.08.1932

List Angela Ulbrich-Legrendi - 05.07.1930

[Odpowiedź ks. kard. Hlonda] - 13.09.1930

List D. Wojciecha Jakobsona - 07.09.1931

List W. Czartoryskiego, Pełknie p. Jarosław - 18.10.1932

List dr. St. Tuszewskiego

- 16.10.1932
- 12.04.1933
- 20.06.1936

List Marii Bersano Begey - 27.02.1933

List hr K. Kwileckiego - 07.04.1933

List Leona Zawistowskiego - 15.08.1933

List Zofji Mycielskiej - 21.07.1933

List Izabeli Jezierskiej - 23.07.1933

Listy Barona Angelo Eisner-Eisenhor

- 18.09.1933
- 20.11.1933
- 25.11.1933

Listy do Otto-Forst - Battaglia

- 06.09.1933
- 01.03.1934

List hr Al. Ponińskiego - 01.07.1933

Listy AA. Ponińskich - 14.07.1933

List Alfredowej Ponińskiej - 22.08.1934

List Konstancji Skirmuntównej - 25.07.1933

List Fritz Lahner - 03.09.1933

List Marji Rzepeckiej - 26.11.1933

List inżyniera NN. do kard. A. Hlonda - 05.05.1943


VIII. LISTY OD INSTYTUCYJ

Kongregacja Konsystorialna do ks. A. Hlonda - 27.07.1926

List Komisji Kardynalskiej w sprawie pomnika papieża benedykta XV - 17.09.1928

List Towarzystwa Polsko-Francuskiego do Prymasa - 19.02.1927

List The Catholic Council - 15.03.1928

List Wydawnictwa „Vita e Pensiero” 31.05.1929

List dziękczynny Wielkopolskiej Szkoły Muzycznej - 14.06.1933

List Rektora U. P. St. Lisowskiego - 16.06.1933

W sprawie danych do Encyklopedii Angielskiej - 16.11.1933

List Ignacego Czcińskiego do kard. A. Hlonda - 07.05.1943


IX. LISTY DOTYCZĄCE PRYMASA A. HLONDA ZA ŻYCIA

List ks. Walentego Kozaka SDB do T. Kostnika - 19.08.1907

List do Ambasady w Rzymie - 15.12.1928

Do Kapelana kard. Hlonda ks. Mędlewskiego N /?/ - 10.08.1930

Ze sprawozdania Al. Wysockiego. Ambasadora Polski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie kard. Hlonda - 15.02.1935

76. Notes de Mgr Tardini - 28.06.1939

77. Le Cardinal Maglione au Nonce Orsenigo - 28.06.1939

78. Le Cardinal Maglione au Nonce a Varsovie Cortesi - 30.06.1939

80. Le Cardinal Maglione au Nonce a Berlin Orsenigo - 01.07.1939

88. Le Chargé d’Affaires à Varsovie Pacini au Cardinal Maglione - 10.07.1939

165. Le Nonce a Varsovie Cortesi au Cardinal Maglione - 31.08.1939

204. Le Nonce a Varsovie Cortesi au Cardinal Maglione - 17.09.1939

31. L’ambassade de Allemagne au Cardinal Maglione - 17.10.1939

32. Le Cardinal Maglione au Nonce a Berlin Orsenigo - 18.10.1939

Z listu Biskupa Spletta do papieża Piusa XII - 14.01.1940

295. Le Chargé d’Affaires Pacini au Cardinal Maglione - 23.08.1941

302. Le Cardinal Maglione au Nonce a Vichy Valeri - 03.09.1941

303. Le Chargé d’Affaires a Vichy au card. Maglione - 04.09.1941

306. Le Nonce a Vichy Valeri au Cardinal Maglione - 15.09.1941


X. LISTY DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA PO ŚMIERCI

List ks. A. Chlondowskiego do ks. St. Rokity, Inspektora Tow. Sal. Prowincji Północnej

- 18.10.1948
- Karta pocztowa - 19.10.1948
- Karta pocztowa - 21.10.1948

List ks. bpa L. Bernackiego do ks. Antoniego Hlonda z zawiadomieniem o złożeniu serca kard. A. Hlonda w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie 22 XI 1948 - 13.11.1948

List kondolencyjny ks. Bol. Filipiaka do ks. Antoniego Hlonda z powodu zgonu ks. Kardynała Augusta Hlonda - 22.10.1948

List ks. St. Rokity SDB, Inspektora Tow. Sal. do Gustawa Morcinka w sprawie artykułu o kard. Hlondzie - 01.11.1948

Odpowiedź Gustawa Morcinka - 15.11.1948

Z listu Franciszka Darnowskiego do ks. Stanisława Rokity, Inspektora Tow. Sal. Prow. Północnej - 10.03.1949

List ks. inf. Bol. Filipiaka do ks. J. Posadzego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego - 14.03.1949

Podziękowanie Sekretariatu Prymasa Polski za wyrazy współczucia z powodu zgonu kard. A. Hlonda - 10.1948

List ks. M. Pirożyńskiego do Redakcji „Pokłosia Salezjańskiego” - [brak daty]

List ks. Leona Szały SDB do ks. Józefa Strusa, Inspektora Tow. Sal. Polskiej Prowincji Północnej - 11.02.1962

List ks. Karola H. Salesny’ego SDB do Zakładu Tow. Sal. w Lądzie w sprawie pism kard. A. Hlonda - 17.01.1968


XI. FRAGMENTY LISTÓW POŚWIĘCONE KARD. A. HLONDOWI

Z listów Heleny z Mycieslkich Wacławowej Zaleskiej do bratowej s. Aleksandry Zaleskiej, Niepokalanki

Z listów ks. A. Baraniaka do Franciszka Darnowskiego

Z listu ks. A. Baraniaka, Sekretarza kard. Hlonda do ks. I. Posadzego, Przełożonego Gen. Tow. Chr. - 22.10.1946

Z listów ks. I. Posadzego, Gen. Tow. Chr. do ks. Antoniego Hlonda - 17.01.1949

Z listu ks. Stanisława Brossa do ks. I. Posadzego T. Chr - 22.03.1949

Z listów s. Maksencji Jechalik do ks. I. Posadzego, Przełożonego Generalnego Towarzystwa Chrystusowego

- 18.12.1949
- 29.07.1967

Z listu ks. dr Lucjana Strady SDB do ks. I. Posadzego Tow. Chrystusowego - 09.11.1958

Z listu w odpowiedzi na powiadomienie o przesłaniu protokołu na ręce Generalnego Przełożonego Tow. Chrystusowego - [brak daty]

Z listu ks. Jana Ślósarczyka SDB do ks. St. Kosińskiego SDB - 05.10.1964

Z listów o. Franciszka Małaczyńskiego OSB do ks. Antoniego Hlonda

- 01.10.1967
- 02.10.1988

Z listu ks. Antoniego Jochemczyka do ks. J. Nęcka SDB - [brak daty]


XII. TELEGRAMY DO KARD. A. HLONDA

Stolica Apostolska do kard. A. Hlonda

- Kardynał Gaspari
- Odpowiedź na telegram hołdowniczy z okazji ingresu ks. Prymasa A. Hlonda 17.10.1926
- Telegram Ojca św. Piusa XI z okazji VII Zjazdu Kat. w Poznaniu 6.11.1926
- Z życzeniami powrotu do zdrowia
- Błogosławieństwo dla Zjazdów w Poznaniu 1929
- Z okazji Kongresu Eucharystycznego w Poznaniu - czerwiec 1930
- Z okazji życzeń złożonych Ojcu św. Piusowi XI
- Z okazji XV Zjazdu Katolickiego w Borku

Stowarzyszenia i Instytucje

- Telegram Uczestników Zjazdu Katolickiego w Warszawie 1926
- Życzenia dla Prymasa A. Hlonda od Bractwa Kurkowego w Poznaniu
- Na powitanie
- Hołd Kongresu Delegatów Towarzystw Misyjnych Młodzieży Akademickiej
- Z okazji Kongresu Katechetycznego w Poznaniu 1929
- Depesza Zjazdu Rady naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej
- Hołd Zjednoczenia Katolickich Związków Polek 1931
- Uczestnicy Zjazdu Dyrektorów Szkół Średnich
- Hołd Delegowanych Związków Kobiet Katolickich
- Rada Naczelna Związku Polaków Zagranicą do Prymasa
- Światowy Związek Polaków z zagranicy składa kondolencje z powodu zgonu Piusa XI

Przedstawiciele hierarchii kościelnej

- Telegram kard. P. Gasparri
- Telegram ks. Lewandowskiego w tej sprawie
- Telegram ks. Antoniego Hlonda w tejże sprawie
- Telegram kard. Schulte, arbpa Kolonii
- Telegram bpa K. Bukraby
- Telegram biskupa Tomazie’a

Przedstawiciele władz państwowych

- telegram ks. Borkowskiego /Sekretariat Episkopatu Polski/
- Telegram A. Zaleskiego
- Telegram Konsula Lechowskiego
- Telegram konsula polskiego z Mediolanu
- Telegram Antoniego Szapary
- Telegram ambasadora pol. w Berlinie A. Wysockiego
- Telegram Wł. Gunthera posła polskiego w Belgradzie
- Telegram Wł. Skrzyńskiego [1]
- [Telegram Wł. Skrzyńskiego] [2]
- Telegram ambasadora Al. Chłapowskiego

Różne

- Telegram dr Jana Hlonda w sprawie śmierci matki ks. Prymasa
- Telegram ks. Antoniego Hlonda w sprawie śmierci Kardynała Prymasa Hlonda

Depesza J. I. Paderewskiego

[Telegramy J. Hallera]

[Telegram bpa J. Gawliny]


Corrigenda ed addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2431 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone