Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. V. cz. 3

Tom V, część 3 - Korespondencja z kard. A. Hlondem

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1968


 

Nota bibliograficzna


I. LISTY OD STOLICY APOSTOLSKIEJ /PIUS XII/

345. Le Pape Pie au Primat del Pologne Cardinal Hlond a Lourdes - 01.1942

383. Le Pape Pie XII au Primat de Pologne Cardinal Hlond - 30.05.1942

461. Le Pape Pie XII au Primat del Pologne Cardinal Hlond - 11.01.1943

553. Le Pape Pie XII au Primat del Pologne Cardinal Hlond - 11.02.194

509. Projekt listu Piusa XII do Episkopatu Polskiego - 31.05.1943

602. Le Pape Pie XII aux Archeveques et Eveques de Pologne - 29.06.1945

Aneks: Myśli dla Listu Apostolskiego Piusa XII do Episkopatu polskiego podane


II. LISTY OD SEKRETARIATU STANU

List ks. kard. Stanu E. Paccelli do ks. kard. Prymasa A. Hlonda

- 17.05.1933
- 19.02.1938

Kardynał Maglione Sekretarz Stanu J.Św. Piusa XII do kard. A. Hlonda - 10.08.1939

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 28.09.1939

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 30.11.1939

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 03.12.1939

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 26.01.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 02.02.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 04.02.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 16.02.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 24.02.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 29.02.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 01.03.1940

[Sekretariat Stanu do kard. A. Hlonda] - 10.03.1940

246. Le Cardinal Maglione au Primat de Pologne Cardinal Hlond a Lourdes - 14.01.1942

429. Le Cardinal Maglione au Primat Hlond - 20.10.1942

435. Le card. Maglione au card. Hlond - 24.10.1942

526. Le card. Maglione au card. Hlond - 30.06.1943 [1]

525. Le card. Maglione au card. Hlond - 30.06.1943 [2]

528. Le card. Maglione au card. Hlond - 08.07.1943


III. LISTY OD NUNCJUSZY APOSTOLSKICH

Nuncjusz Ap. F. Cortesi do kard. Hlonda

- 03.07.1937
- 31.07.1937


IV. LISTY OD KARDYNAŁÓW I BISKUPÓW

Ks. inf. St. Adamski do kard. A. Hlonda - 31.07.1930

Bp Stanisław Adamski do kard. A. Hlonda

- 16.12.1931
- 28.09.1932
- w sprawie uwag do statutów A.K. - 23.04.1934
- 14.11.1935
- 21.11.1935
- 25.11.1935
- 14.02.1936
- 07.03.1937
- 13.03.1937
- 30.03.1937
- 27.07.1937
- 17.12.1937

Ks. Walenty Dymek do kard. A. Hlonda

- 12.03.1929
- 12.04.1935
- 22.07.1936
- 07.08.1938

Ks. bp Józef Gawlina do kard. A. Hlonda

- 27.12.1933
- 14.01.1936
- 26.02.1936
- 13.05.1936
- 30.07.1936

List ks. kard. A. Kakowskiego do ks. kard. Prymasa Hlonda

- 14.02.1929
- w sprawie uwag dotyczących statutu K.S.M. - 02.03.1934
- 07.12.1935
- 03.08.1936
- 22.07.1936
- 04.12.1936
- 11.06.1937
- [bez daty]
- 19.04.1938
- 23.04.1938

Bp Teodor Kubina do kard. Hlonda

- 15.11.1935
- 25.11.1935

Bp A. Laubitz do kard. Hlonda

- 02.04.1930
- 04.04.1935
- 24.04.1939

Ks. bp Henryk Przeździecki do kard. Hlonda

- 12.05.1929
- 29.03.1930
- 25.11.1930

Ks. bp Adolf Szelążek do ks. kard. A. Hlonda

- 16.02.1929
- 05.01.1931

Abp Adam Sapieha do kard. A. Hlonda

- 15.01.1934
- 28.01.1934
- 29.09.1935
- 24.11.1935
- 07.12.1935
- 26.12.1935
- 03.04.1936
- 18.04.1936
- 03.05.1936
- 20.06.1936
- 10.06.1936
- 19.07.1936
- 02.08.1936
- 07.12.1936
- 12.04.1937
- 05.05.1937
- 21.05.1937
- 25.06.1937
- 04.09.1937
- 21.10.1937
- 25.01.1938
- 11.04.1938
- 26.06.1939

Kard. Al. Kakowski do kard. Hlonda - 14.04.1930

Abp J. Teodorowicz do kard. A. Hlonda

- 05.02.1929
- 04.10.1929
- 27.07.1930
- 17.03.1935
- 20.06.1937
- 13.12.1937
- 26.02.1938
- 21.03.1938

List ks. abpa J. Teodorowicza do prof. St. Dąbrowskiego - 17.03.1938

Ks. abp J. Teodorowicz do kard. Hlonda - 23.03.1938

Bp Grzegorz Chomyszyn do kard. A. Hlonda - 30.07.1934

Bp Zygmunt Łoziński do kard. A. Hlonda - 15.02.1929

Bp Stanisław Okoniewski do kard. Hlonda - 18.02.1936

Ks. abp Edward Ropp do kard. Hlonda - 10.01.1937

Abp Andrzej Szeptycki do kard. A. Hlonda - 02.02.1929

Ks. bp Leon Wetmański do kard. A. Hlonda - 13.02.1929

Biskupi lwowscy do kard. Hlonda - 07.12.1936


V. LISTY OD PRZEDSTAWICIELI WŁADZ PAŃSTWOWYCH

Woj. Pozn. Roger Raczyński do kard. A. Hlonda - 25.03.1930

Hr Karol Romer do kard. Hlonda - 31.01.1938


VI. LISTY DUCHOWIEŃSTWA DIECEZJALNEGO

Ks. Feliks Bodzianowski do kard. Hlonda - 23.08.1937

List ks. Wacława Gieburowskiego do ks. A. Hlonda - 06.04.1928

Ks. Edward Gielniewski do kard. A. Hlonda - 18.10.1947

List ks. Kafarskiego do ks. Prymasa Hlonda - 28.10.1935

List ks. E. Kozłowskiego do ks. kard. Prymasa Hlonda

- 31.01.1935
- 30.07.1934

[List kard. A. Hlonda do ks. Kołodziejczyka] - 10.08.1934

List ks. Franciszka Rutkowskiego do ks. kard. Prymasa A. Hlonda - 26.07.1930

List kd. Stefana Wyszyńskiego do ks. kard. Prymasa Hlonda - 28.10.1938

List ks. prof. Stefana Wyszyńskiego do Kancelarii Prymasowskiej w Poznaniu - 25.10.1938

List redaktora Ateneum Kapłańskiego do kard. A. Hlonda - 14.07.1939


VII. LISTY OD DUCHOWIEŃSTWA ZAKONNEGO

Listy ks. Ignacego Posadzego do kard. A. Hlonda

- 26.03.1946
- 16.04.1946
- 24.05.1946
- 07.06.1946
- 06.07.1946
- 16.07.1946
- 08.08.1946
- 12.08.1946
- 05.09.1946
- 13.09.1946
- 02.10.1946
- 09.10.1946
- 19.12.1946
- 08.01.1947
- 07.02.1947
- 07.03.1947
- 03.04.1947
- 06.05.1947 [1]
- 06.05.1947 [2]
- 07.06.1947
- 06.08.1947
- 08.11.1947 [1]
- 08.11.1947 [2]
- 03.12.1947
- 09.02.1948
- 04.03.1948
- 09.04.1948
- 05.05.1948
- 10.05.1948
- 08.06.1948
- 08.07.1948
- 07.09.1948
- 06.10.1948

Ks. Ludwik Gostylla SDB do kard. A. Hlonda - 17.02.1930

Ks. Lewandowicz MIC do kard. A. Hlonda - 07.03.1934

List ks. W. Lewandowskiego do ks. kard. A. Hlonda - 10.03.1935


VII. LISTY OD SIÓSTR ZAKONNYCH

S. Maria Józefa Twarowska Zgrom. SS. Wizytek do kard. A. Hlonda - 27.05.1935

List s. Cecylii Jasińskiej C.R. do kard. A. Hlonda - 25.07.1946


VIII. LISTY OD OSÓB PRYWATNYCH

Adolf Bniński do kard. A. Hlonda w sprawie nominacji na prezesa Akcji Katolickiej - 03.09.1930

Prof. Stefan Dąbrowski do kard. A. Hlonda

- 14.09.1937
- 28.07.1937

Leopold Caro do kard. A. Hlonda - 09.03.1938

[Odpowiedź kard. A. Hlonda do L. Caro] - 14.03.1938

List profesora Ludwika Górskiego do ks. kard. Prymasa Hlonda - 01.06.1935

Hr Götz Okocimski do kard. Hlonda - 10.04.1936

Edward Hanke do kard. A. Hlonda w sprawie życiorysu Jana Hlonda - 02.04.1947

[List kard. A. Hlonda do Antoniego Hlonda] - 14.04.1947

Janina Hlondowa do kard. A. Hlonda w sprawie wiadomości biograficznych dotyczących jej ojca Jana Hlonda - 15.06.1947

List Klemensa Jędrzejewskiego do Księdza Prymasa A. Hlonda - 04.08.1931

Do kard. A. Hlonda w sprawie zatargu wawelskiego - 26.07.1937

W sprawie zatargu wawelskiego do kard. Hlonda - 28.06.1937

Dr Kazimierz Krotoński do kard. Hlonda - 29.03.1936

Prof. Ludwik Młynek do kard. Hlonda - 27.06.1937

List Tadeusza hr Łubieńskiego do kard. A. Hlonda - 17.01.1938

W. Rzutkowski do kard. A. Hlonda - 03.06.1932

[Odpowiedź kard. A. Hlonda do W. Rzutkowskiego] - 09.06.1932


IX. LISTY OD INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

List ks. Stanisława Brossa do ks. kard. Prymasa Hlonda - 01.12.1934

List Naczelnego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce - 28.03.1935

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce do kard. A. Hlonda - 30.03.1935

List ks. Stanisława Brossa do ks. kard. Prymasa Hlonda w sprawie Akcji Katolickiej - 20.02.1936

Naczelny Instytut Akcji Katolickiej w Polsce do kard. A. Hlonda w sprawie tygodnika „Kultura” - 14.11.1936

Rada Społeczna do kard. A. Hlonda - 07.11.1936


X. LISTY OD INSTYTUCYJ ŚWIECKICH

Wielkopolski Związek Ziemian do kard. Hlonda - 20.03.1930

Komisja Organizacyjna K.B.P. do Komisji Episkopatu - 03.06.1932

Redakcja „Patria” do kard. Hlonda - 30.06.1937

[Rada Naczelna Organizacji Ziemskich do kard. A. Hlonda] - 25.11.1937


XI. LISTY DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA

Maria Zamoyska do ks. inf. St. Adamskiego w sprawie Fundacji Kórnickiej - 17.01.1928

Ks. Bolesław Filipiak do ks. I. Posadzego - 10.10.1935

Kard. Maglione do Nuncjusza Ap. F. Cortesi - 08.08.1939

381. Le Cardinal Maglione au Nonce a Vichy Valeri - 26.05.1942

552. Le Nonce a Vichy Valeri au card. Maglione - 09.02.1944

557. Le Nonce Valeri au Cardinal Maglione - 16.02.1944

389. Le Noce a Vichy Valeri au Cardinal Maglione - 18.06.1942

554. Le card. Maglione au Nonce Orsenigo - 14.02.1944

558. Le Nonce a Berlin Orsenigo au card. Maglione - 18.02.1944

559. Le Nonce a Vichy Valeri au card. Maglione - 23.02.1944

561. Note verbale de la Secretairerie d’Etat a l’Ambassade d’Allemagne - 08.03.1944

564. Le card. Maglione au Nonce Orsenigo - 26.03.1944

565. Le Nonce a Vichy Valeri au card. Maglione - 12.04.1944

577. Le Nonce Orsenigo a Mgr Tardini - 13.09.1944

578. Mgr Tardini au Nonce Orsenigo - 18.09.1944

579. La Secretairerie d’Etat a l’Ambassade d’Allemagne - 18.09.1944

581. L’Ambassade d’Allemagne a la Secretairerie d’Etat - 02.10.194

584. L’Ambassadeur de Pologne Pappée a Mons. Domenico Tardini - 17.11.1944

Annexe: Lettre du Secretaire Generale de la Prefecture de la Meuse - 25.09.1944

595. Le Conseilier de Nonciature Pacini a Mgr Tardini - 09.04.1945

597. Le representant personnel du President des Etats-Unis Taylor a Mgr Tardini - 13.04.1945

Ks. Antoni Hlond do ks. Jana Ślósarczyka Inspektora Tow. Sal. Prowincji św. Jacka

- 16.10.1948
- 18.10.1948
- 19.10.1948
- 20.10.1948
- 21.10.1948
- 22.10.1948


XII. FRAGMENTY LISTÓW DOTYCZĄCE ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARD. A. HLONDA

Z listów ks. A. Baraniaka Sekretarza kard. A. Hlonda do ks. I. Posadzego, Przełożonego Generalnego Tow. Chr.

- 11.03.1935
- 14.03.1935
- 19.03.1935
- 02.04.1935
- 23.04.1935
- 17.05.1935
- 18.05.1935
- 18.06.1935
- 03.01.1946
- 28.04.1946
- 17.07.1946
- 23.04.1947
- 06.05.1947

List ks. Leopolda Biłki do ks. B. Filipiaka - 20.03.1936

Z listu do ks. bpa Karola Radońskiego - 20.03.1936

Z listu do ks. K. M. Radońskiego bpa włocławskiego - 26.05.1936

Z listu do ks. Romana Tomanka - 03.09.1937

Z listu ks. Henryka Nowackiego do ks. Ant. Hlonda - 20.11.1946

Z listu Jadwigi Górskiej do ks. Generała Tow. Chr. I. Posadzego - 22.01.1949

Z listu ks. Witolda Klimkiewicza do ks. Jana Kupczyka - 17.11.1938

Z listu ks. Antoniego Hlonda SDB do Jana Gałdyńskiego organisty i kompozytora w Inowrocławiu - 28.09.1948

Z listu Jana Gałdyńskiego do ks. Antoniego Hlonda - 04.04.1948

Z listu dr St. Tuszewskiego do ks. Antoniego Hlonda - 06.05.1959

Z listów s. Stanisławy Sztekiel, szarytki do ks. Antoniego Hlonda SDB

- 06.1947
- 08.04.1959

Z listu s. Maksencji, szarytki do ks. Ant. Hlonda na złoty jubileusz jego kapłaństwa - 1959

Z listów Franciszka Podlaka, b. nauczyciela do ks. Antoniego Hlonda

- 18.07.1961
- 14.04.1960
- 27.08.1959

Z listu kondolencyjnego do ks.ks. salezjanów w Czerwińsku z powodu zgonu ks. Antoniego Hlonda - 22.05.1963

Z listu ks. Jerzego Andrukonisa do ks. Ant. Hlonda - 03.04.1960

Z listu ks. Alojzego Nowaka, proboszcza Brzezinki do ks. Ant. Hlonda - 08.05.1960

Z listu bpa Giuseppe Cognata SDB do ks. J. Nęcka SDB - 17.03.1964

Z listu ks. St. Krygiera SDB do ks. St. Kosińskiego SDB - 1964

Z listu ks. Ignacego Posadzego Gen. Tow. Chryst. do ks. Józefa Nęcka Tow. Salezjańskiego - 03.01.1964

Z listu ks. Stanisława Wierzbicy S.A.C. do ks. St. Kosińskiego SDB - 06.02.1968


XIII. LISTY KONDOLENCYJNE

Kondolencje po śmierci świętej i nieodżałowanej pamięci Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda - 22.10.1948

List kard. Emanuela Suhard’a arcybiskupa Paryża

List Kardynała Achilesa Lienart, biskupa Lille po zgonie kard. A. Hlonda

List kondolencyjny ks. Wendelina Świerczka OM do ks. Antoniego Hlonda - 23.10.1948

Do ks. Antoniego Hlonda SS. Norbertanki. List kondolencyjny z powodu zgonu ks. kard. A. Hlonda - 23.10.1948

Z listu s. Augustyny, norbertanki do ks. A. Hlonda - 24.10.1948

Kondolencje złożone Towarzystwu Chrystusowemu

Serdeczne wyrazy współczucia śle Polska Misja w Londynie

Telegramy

- Telegram do ks. Ignacego Posadzego przeł. Tow. Chr. - 19.10.1948
- Telegram ks. I. Posadzego do księży chrystusowców w Poznaniu - 21.10.1948
- Telegram do Seminarium Zagranicznego w Poznaniu - 22.10.1948


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2519 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone