Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 1

Tom VI, część 1 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1967

 

Nota bibliograficzna


I. PISMA URZĘDOWE

Papieski dekret nominacyjny dotyczący polskiej administracji kościelnej na Górnym Śląsku

Akt kanonicznego objęcia diecezji śląskiej przez ks. Biskupa dr Augusta Hlonda

Protokół z sesji Kapituły Gnieźnieńskiej w związku z przejęciem rządów archidiecezji gnieźnieńskiej per procuratorem

Protokół z sesji Kapituły Poznańskiej w związku z przejęciem rządów archidiecezji poznańskiej per procuratorem

Bulla nominacyjna Piusa XI do ks. bpa A. Hlonda

Tłumaczenie

Bulla skierowana do Kapituł Gnieźnieńskiej i Poznańskiej w związku z nominacją bpa. A. Hlonda na arcybiskupa

Bulla do sufraganów archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w sprawie nowego metropolity A. Hlonda

Protołół sesji Kapituły Warszawskiej z okazji przejęcia rządów archidiecezji warszawskiej

Dekret dotyczący koronacji obrazu M.B. Piekarskiej

Dekret dotyczący koronacji obrazu Najśw. Maryi Panny w Borku


II. ODEZWY I OKÓLNIKI

Odezwa ks. Teofila Bromboszcza, Wikariusza Generalnego diecezji katowickiej z okazji przeniesienia ks. bpa A. Hlonda na Arcybiskupstwo Gnieźnieńskie i Poznańskie

Odezwa Ks.Ks. Wikariuszów Kapitulnych

Odezwa Komitetu Ingresowego do obywatelstwa miasta Gniezna

Orędzie do duchowieństwa (w sprawia jubileuszu kapłaństwa kard. A. Hlonda)

Dar jubileuszowy /Odezwa/

Odezwa w sprawie Listu pasterskiego kard. A. Hlonda „O chrześcijańskie zasady życia państwowego”

List pasterski ks. arcbpa Antoniego Szlagowskiego w sprawie objęcia archidiecezji warszawskiej przez ks. kard. Augusta Hlonda, arcybiskupa warszawskiego

Zarządzenie w sprawie modłów za chorego ks. Prymasa

Odezwa w sprawie zgonu kard. A. Hlonda

Zarządzenia Kurii Metropolitalnej Warszawskiej w związku z nabożeństwem za duszę śp. kard. A. Hlonda

Zawiadomienie

Komunikat żałobny Gnieźnieńskiej Kapituły Metropolitalnej

Okólnik do rządców kościołów i wiernych archidiecezji poznańskiej

Odezwa ks. bpa L. Bernackiego w sprawie przeniesienia serca kard. A. Hlonda do Bazyliki Prymasowskiej 21 XI 1948

Komunikat żałobny Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej o uroczystościach związanych z przeniesieniem urny ze sercem Kard. A. Hlonda do Bazyliki Prymasowskiej w Gnieźnie 22 XI 1948

Nabożeństwo żałobne za duszę śp. ks. Prymasa Polski

Wezwanie Administratora Ap. Dolnego Śląska ks. Karola Milika do wspólnoty modlitw po śmierci Jego Eminencji ks. kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Nekrolog

Zgon Prymasa Polski

Odezwa w sprawie utworzenia Funduszu Wydawniczego imienia ks. Prymasa Kardynała Hlonda

Zasady Funduszu Wydawniczego im. ks. Prymasa Kardynała A. Hlonda

Odezwa ks. arcbpa A. Baraniaka w dziesiątą rocznicę śmierci kard. Augusta Hlonda

Odezwa ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego w dziesiątą rocznicę śmierci kard. Augusta Hlonda


III. FRAGMENTY LISTÓW PASTERSKICH POŚWIECONYCH OSOBIE KARD. HLONDA

Ks. Biskup Arkadiusz Lisiecki, Biskup Katowicki, Z listu pasterskiego w dniu ingresu do katedry katowickiej w uroczystość Chrystusa Króla 31.X.1926

Biskup Stanisław Adamski, Biskup Śląski, Z listu pastesrskiego w dniu ingresu

Ks. Arcybiskup Walenty Dymek, Arcybiskup Poznański, Z listu pasterskiego w dniu ingresu do prokatedry poznańskiej 30 maja 1946 roku

Biskup Lucjan Bernacki, Wikariusz Kapituły Gnieźnieńskiej, Z orędzia do kapłanów i wiernych w sprawie objęcia rządów osieroconą archidiecezją gnieźnieńską 30 X 1948

Arcybiskup Stefan Wyszyński, Prymas Polski, „Hołd zgasłemu Prymasowi”. Listu pasterskiego w dniu ingresu do Gniezna i Warszawy 2.II.1949

Z Listu pasterskiego biskupów polskich z okazji dwudziestolecia zorganizowania polskiego życia kościelnego na Ziemiach Zachodnich i Północnych - 23 VI 1965


IV. KOMUNIKATY DOTYCZĄCE OSOBY I DZIAŁALNOŚCI KARD. A. HLONDA

Prekonizacja ks. Arcybiskupa Hlonda

Komunikat Ppolskiej Agencji Telegraficznej w sprawie deklaracji Episkopatu złożonej rządowi RP przez ks. Prymasa A. Hlonda

Choroba ks. Kardynała Prymasa Hlonda

Zebranie konstytucyjne Pierwszego Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Polsce

Katolicki Instytut Wychowawczy

Z komunikatu KAP’a: „Rzut oka na dorobek katolicki w Polsce” (fragment)

Rada Społeczna przy Prymasie Polski. Na podstawie doniesień KAP

Rada Społeczna przy Prymasie Polski

Komunikat o audiencji kard. A. Hlonda u Ojca św. Piusa XI 15 XI 1934

Odznaczenie kard. A. Hlonda orderem Orła Białego przez rząd jugosłowiański

Uczczenie zasług ks. Kardynała Prymasa w dziedzinie radiofonizacji kraju

Komunikat o zmianie Stolicy Poznańskiej

Diagnoza choroby kard. A. Hlonda

Uroczyste złożenie serca ś.p. kard. Hlonda w Bazylice Gnieźnieńskiej

Dla uczczenia pamięci zmarłego Prymasa /W sprawie funduszu i zakładu leczniczo-wychowawczego w Świebodzinie im. ks. kard. A. Hlonda/


V. KOMUNIKATY EPISKOPATU

Z dorocznego Zjazdu Episkopatu 24-27 VI 1923

Podpisanie konkordatu między Stolicą Świętą a Polską

Przysięga Episkopatu Polskiego

Zjazd Biskupów w Warszawie

Zjazd Ks.Ks. Biskupów w Warszawie 30.11.-2.XII 1926

Konferencja Episkopatu Polskiego w Warszawie 1927

Ze Zjazdu Księży Biskupów w Częstochowie - 26 i 27.7.1928

Przebieg zjazdu Ks.Ks. Biskupów w Gnieźnie 13-19.9.1928

Komunikat z Konferencji Episkopatu odbytej w Warszawie w dniach 21-23.1.1929

Ze zjazdu Episkopatu Polskiego w Poznaniu

Komunikat Konferencji Ks.Ks. Metropolitów KAP - Warszawa luty 1930

Komunikat z Konferencji Księży Arcybiskupów odbytej dnia 7 i 8 lutego w Warszawie

Konferencja Episkopatu w sprawie wychowania religijnego młodzieży polskiej

Konferencja Episkopatu Polskiego we Lwowie 10 i 11 VII 1930

Komunikat o Konferencji Episkopatu w Częstochowie - 6-8 X 1931

Komunikat Komisji Prawnej Episkopatu 1931

Komunikat Konferencji Episkopatu, Warszawa 24 listopad 1932 (KAP)

Komunikat Konferencji Episkopatu, Warszawa 25 listopad 1932 (KAP)

Konferencja Episkopatu w Częstochowie 19-20 IX 1933

Konferencja Episkopatu Polski w Częstochowie w dniach 5-7 września 1934

Konferencja Episkopatu Polski

Konferencja Komisji Prawnej Episkopatu 11 XII 1936

Posiedzenie Komisji Prawnej Episkopatu Polski 8 II 1938

Z Konferencji Episkopatu Polski

Konferencja Episkopatu Polski

Pierwsza Konferencja Episkopatu Polskiego w 1945


VI. PISMA PROTESTACYJNE W OBRONIE KARDYNAŁA PRYMASA A. HLONDA

[Pismo ks. Inspektora J. Strusa SDB do ks. M. Żywczyńskiego]

W sprawie życiorysu kard. A. Hlonda [1]

[Pismo anonimowe do ks. M. Żywczyńskiego]

W sprawie życiorysu kard. A. Hlonda [2]

Artykuł o Kardynale Hlondzie

Pismo ks. Arcybiskupa A. Baraniaka, Metropolity Poznańskiego do Wydwanictwa „Franz Ehrenwirth Verlag k.G.” w Monachium

Odpowiedź Wydawnictwa „Franz Ehrenwirth Verlag” KG München

Fragment wypowiedzi H. Broszat’a o kard. Hlondzie, zamieszczony w książce „200 Jahre Deutsche Polenpolitik”

Odpowiedź ks. Arcybiskupa A. Baraniaka

Odpowiedź ks. Arcybiskupa A. Baraniaka w sprawie artykułu profesora Adama Vetulaniego o kard. Sapieże


VII. REZOLUCJE I MEMORIAŁY

Rezolucje uchwalone przez duchowieństwo Administracji Apostolskiej na Śląsk Polski dnia 15 XI 1923

Duchowieństwo Śląskie w obronie własnej

Rezolucja uchwalona dnia 16 V 1927 na 24 Zjeździe delegatów Katolickiego Związku Abstynentów w Poznamiu

Rezolucja Delegacji Gdańskiej Akcji Katolickiej

Rezolucja Katolickich Stowarzyszeń archidiecezji gnieźnieńskiej i poznańskiej w związku z mordem ks. Stanisława Streicha w Luboniu pod Poznaniem

Memoriał Państwowej Rady Ocnrony Przyrody do kard. A. Hlonda w sparwie ochrony przyrody

Memoriał tymczasowego Zarządu Centralnego Kolegium polskich Organmistrzów - Chórmistrzów założony do Biura Episkopatu Polskiego


VIII. PRZEDMOWY

Wstęp do pamiętnika z uroczystości pogrzebowych ś.p. Kardynała A. Hlonda

Przedmowa ks. Artura Słomki SDB do pism kard. A. Hlonda wydanych w Ameryce pod t.: „Na straży sumienia narodu”

Prof. Oskar Halecki, Przedmowa

Przedmowa ks. Arcybiskupa A. Baraniaka do biografii ks. kard. A. Hlonda pióra ks. dr Wład. Maleja


IX. FRAGMENTY PRZEMÓWIEŃ POŚWIECONE OSOBIE KARD. A. HLONDA

Z przemówienia Mons. Callori przy przekazaniu galerum rubrum Kardynałowi Hlondowi w styczniu 1928 roku

Z kazania ks. Stefana Momidłowakiego z okazji dwudziestopięciolecia pracy Księży salezjanów w Przemyślu wygłoszonym na uroczystym nabożeństwie w kościele Księży Salezjanów w Przemyślu - październik 1932

Z przemówienia przewodniczącego II Studium Katolickiego w Wilnie 1.IX.1936 mec. Aleksandra Rostockiego

Z przemówienia ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza podczas uroczystości koronacyjnych M.B. w Stanisławowie 30 maja 1937

Podziękowanie ks. St. Sopucha St. T.J. z okazji kanonizacyjnych uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli, czerwiec 1938

Z przemówienia ks. bpa Tadeusza Zakrzewskiego wygłoszonego 9.11.1948 w Płocku na Kongregacji Ks.Ks. Dziekanów

Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Z przemówienia w czasie konsekracji bazyliki warszawskiej, 9 czerwca 1960

Z pisma Sekretariatu Stanu z okazji konsekracji bazyliki warszawskiej

Z przemówienia ks. arcbpa Bol. Kominka w Warszawie w XVI-tą rocznicę śmierci kard. A. Hlonda 22.X.1964

Z przemówienia ks. Kardynała Prymasa Stefana Wyszyńskiego wygłoszonego w Radio Watykańskim dnia 5.XII.1965 na zakończenie Soboru Watykańskiego II

Z przemówienia ks. arcbp. A. Baraniaka wygłoszonego do ludu śląskiego w Piekarach 22 maja 1966 roku

Z przemówienia wygłoszonego przez ks. Arcybiskupa A. Baraniaka na zakończenie Tygodnia Dominikańskiego w Poznaniu 27 listopada 1966


X. FRAGMENTY ARTYKUŁÓW POŚWIĘCONE OSOBIE KARD. A. HLONDA

„Polak” pisze dnia 23 września b.r. /1924/, „Wilk wyje na pasterza”

Stanisław Stroński, List Prymasa /na marginesie listu o chrześcijańskie zasady życia państwowego/

Ks. Bolesław Kominek, Apolstolstwo świeckich w parafii

Ks. Prof. Dr Aleksander Wóycicki, Praca społeczna w parafii. Szkic historyczno-społeczny

„Ksiądz Prymas” /artykuł redakcyjny z okazji 25-lecia kapłaństwa kard. A. Hlonda/

„Hołd społeczeństwa złożony Prymasowi Polski /z okazji 10-lecia objęcia prymasostwa/

Stanisław Adamski, Biskup Śląski, Radiofonia polska a Kościół katolicki

Papież Pius XII a Polska /Wydane przez podziemne organizacje w czasie okupacji niemieckiej 1941/


XI. WYPOWIEDZI O KAKD. AUGUŚCIE HLONDZIE

Wypowiedzi osób duchownych:

- S. Maria Augustyna, Norbertanka
- Ks. Franciszek Bogdan SAC
- Władysław Faron, biskup starokatolicki
- Ks. Bolesław Filipiak, Dziekan Rzymskiej Roty
- Ks. Jan Kudera
- Ks. Zygmunt Pilch
- /zjp/ Józef Prądzyński
- D. Robertus Riccardi
- Kard. Patrick O’Connell, Arcybiskup Waszyngtonu
- O. Jan Urban T.J.
- Kard. J. Verdier, Arcybiskup Paryża

Wypowiedzi osób świeckich

- Otto Forst-Battaglia
- Jan Gerhard
- Heinz Guderian
- Bronisław Dembiński, prof. UP
- Bogdan Hutten-Czapski
- Stanisław Jarocki /Czesław Strzeszewski/, prof. KUL
- Stanisław Kopański
- Zofia Poreyko
- Aleksander Rogalski
- Maria Turlejska
- Wincenty Witos
- Zygmunt Lasocki /Kraków/
- Oskar Halecki, prof. U.W.
- Michał Zbarski /Tczew, 3.6.1925/
- Ludwik Kubik
- Adam Vetulani
- Jan Dobraczyński

O Prymasie Hlondzie. P. Pawlenko, Wrażenia z Włoch

Odgłosy prasy:

- Przewodnik Katolicki R. 31:1925 nr 46 z 15 XI 1925
- Kurier Poznański R. 21:1926 nr 252 z 4 VI 1926
- Kurier Poznański R. 21:1926 nr 462 z 6 X 1926
- Kurier Poznański R. 22:1927 nr 78 z 18 II 1927 s. 1
- Kurier Poznański 1932 nr 425 s. 1 z 19.9.32
- Bollettino Salesiano A. 38:1933
- Pokłosie Salezjańskie R. 20:1936 s. 138
- Ruch Charytatywny 1936 s. 257
- Przewodnik Katolicki R. 44:1938 s. 141 z 27 II 1938
- Kurier Poznański 1938 nr 56 s. z 11 II 38
- Dziennik Poznański 81:1939 nr 38 z 16 II 39 s. 1
- Ilustrowany Kurier Codzienny nr 46 Środa 15 lutego 1939 r.
- Głos Wielkopolski R. 2:1946 nr /499/ s. 1 z 18 VII 1946
- Głos Wielkopolski R. 4:1948 nr 293/1314/ z 23 X 1948 s. 1
- Star /Gazeta wyd. w Waszyngtonie/ 1948
- Wiadomości Diecezjalne Katowickie r. 1961 nr 7-8 s. 167


XII. RECENZJE LISTÓW PASTERSKICH

Ateneum Kapłańskie T. 40, R. 23:1937 z. 4, s. 437

Homo Dei R. 6:1937 s. 471-472

Przegląd Katolicki R. 75:1937 nr 36 s. 610

Prąd, R. 1937 t. 33 lipiec-sierpień s. 155

Reichspost /Dziennik wiedeński pod red. Dr Fundera 1937/

Die schoenere Zukunft 1933 /Jahrgang VIII/ nr 31 s. 745

Biblioteka Religijna VI/1937/ nr 1, s. 2

Z ankiety „Kultury” - „jaką książkę wysunąłbym wydaną w ciągu 5 lat do nagrody literackiej”. Kultura R. 3:1938 nr 10/99/ s. 4


XIII. PISMA RÓŻNE DOTYCZĄCE OSOBY KARD. A. HLONDA

Wykaz personelu domu salezjańskiego w Oświęcimiu za rok 1901

Ustawa z dn. 25 lipca 1925 r. „Zakładów Kórnickich”

Sprawozdanie Marii hr Zamoyskiej w sprawie zmiany statutu Fundacji Kórnickiej przekazane Kard. A. Hlondowi w 1928

Koncept zaproszenia członków Komitetu Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Bilety z zaproszeniem na rauty do Pałacu Prymasowskiego z okazji różnych uroczystości

Różne

W sprawie Artura Potockiego i jego rodziny

Te iniquities of Cardinal Hlond

Tłumaczenie z angielskiego

W sprawie prześladowań Kościoła w Polsce

Przedmowa kard. Artura Hinsley’a do książki „The Persecution of the Catholic Church in German occupied Poland”

Kardynał Artur Hinsley - Arcybiskup of Westminster, Preface

Déclaration de S. Em Cardinal Baudrillart, Recteur de l’Université Catholicque de Paris, publiée dans la Croix du 20 Fevrier

Sprawozdanie z podróży rzymskiej. Ks. bpa J. Gawliny, bpa wojsk polskich

W sprawie Seminarium Zagranicznego

W sprawie żywego pomnika ks. kard. Hlondowi /ulotka/

Oświadczenie wojewody poznańskiego Ludwika Bociańskiego w sprawie wyjazdu kard. A. Hlonda zagranicę w 1939 roku


XIV. WSPOMNIENIA O KARD. HLONDZIE

Ks. Paweł Golla SDB, Wspomnienia z życia Kardynała Hlonda

Ks. Antoni Hlond SDB, Ze wspomnień o ks. kard. Hlondzie

S. Maria Hlondówna Z.M.B.M., Moje wspomnienia o Stryjku Auguście

Ks. Stanisław Wojciech Krygier SDB, W odpowiedzi na ankietę

Ks. Stanisław Wojciech Krygier SDB

- Czasy plebiscytowe a Kardynał Hlond
- Kardynał Hlond salezjańskim pedagogiem
- Kardynał Hlond kaznodzieją ludu

Ks. Józef Nęcek SDB, Ks. Kardynał Hlond w moich wspomnieniach

Ks. Augustyn Piechura SDB, W pierwszą rocznicę zgonu ks. Augusta kard. Hlonda /ze wspomnień ks. Augustyna Piechury/

Prof. Henryk Ułaszyn, Ze wspomnień o Kardynale Hlondzie /Ustęp z „Fragmentów wspomnień” prof. H. Ułaszyna/

Czesława Wolniewiczówna, Wspomnienia o ks. Kardynale Auguście Hlondzie

S. Maria Elżbieta Zaleska, Zakonu Nawiedzenia, Wspomnienia o Kardynale Hlondzie, Prymasie Polski /1913-1948/

Dodatek

Maria z Zaleskich Morawska, Do wspomnień o ks. Kardynale Hlondzie


XV. PRZEMÓWIENIA WYGŁOSZONE KU CZCI KARD. HLONDA /WYBÓR/

Przemowa kolejarza na powitanie nowego Administratora Apostolskiego w Mysłowicach w ingresie na Śląsk 21 XII 1922

Przemówienie ks. kan. Stanisława Janasika, prokuratora arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego, wygłoszone 2 października 1926 do członków Kapituły Gnieźnieńskiej w Gnieźnie

Przemówienie ks. kan. Stanisława Janasika, prokuratora arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznańskiego A. Hlonda, Prymasa Polski wygłoszone do członków Kapituły Poznańskiej w Poznaniu dnia 2 października

Przemówienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. Ignacego Mościckiego na zamku warszawskim z okazji wręczenia biretu kardynalskiego - 29.VI.1927

Przemówienie Leona Barciszewskiego, Prezydenta miasta Gniezna 12 VIII 1927 do kard. A. Hlonda z okazji otrzymania purpury kardynalskiej

Przemówienie sługi Bożego ks. Filipa Rinaldi’ego wygłoszone w Rzymie dnai 27 grudnia 1927 z okazji wręczenia kard. A. Hlondowi kapelusza kardynalskiego

Przemówienie prepozyta Kapituły katedry w Kolonii - czerwiec 1932 - z okazji przejazdu kard. A. Hlonda na Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny w Dublinie

Przemówienie Zofii Starkowej na 24-tym Zjeździe Delegowanych Stowarzyszeń Związku Kobiet Pracujących w dniu 6 VI 1930

Przemówienie przedstawiciela Młodzieży Akademickiej w czasie ingresu w Warszawie - 30 maja 1946 roku

Przemówienie radiowe kard. Bernarda Griffin’a, Prymasa Anglii

Przemówienie radiowe ks. Infułata Bolesława Filipiaka na 15-letnią rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda. Rzym, 22 październik 1963 r.

Ks. Arcybiskup Józef Gawlina, Rzym, Przemowa w XV rocznicę śmierci Kardynała Augusta Hlonda wygłoszone w polskim kościele św. Stanisława B. i M. w Rzymie dnia 22 października 1963 r.


Corrigenda et addenda

Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 3081 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone