Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 10

Tom VI, część 10 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


CZĘŚĆ PIERWSZA. RAPORTY I MEMORIAŁY AMBASADY POLSKIEJ PRZY WATYKANIE DOTYCZĄCE POLSKICH SPRAW I KOŚCIOŁA POD OKUPACJĄ WOJENNĄ
RAPORTY AMBASADY POLSKIEJ PRZY WATYKANIE O POŁOŻENIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE I INNYCH SPRAWACH W OKRESIE NIEMIECKIEJ OKUPACJI 1940-1941, KIEROWANE DO SEKRETARIATU STANU JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI PIUSA XII I PRZESYŁANE KARD. AUGUSTOWI HLONDOWI, PRYMASOWI POLSKI.
Teksty obcojęzyczne /francuski i włoski/

L’Eglise catholique en Pologne occupée par les Allemands - 08.10.1940

- Introduction
- I. Diocèses de Dantzig et de Culm
- II. Silesie
- III. Gniezno, Poznań, Włocałwek, Łódź
- IV. „Gouvernement General”
- Conclusions

Situation economique dans les provinces polonaises occupees par l’Allemagne - 07.10.1940

- Instruction publique
- Affaires ecclesiastique
- Situation en Allemagne
- Camps des prisonniers
- L’attitude des polonais

O sytuacji religijnej w Polsce w 1942 r.

Pro memoria

- Informazioni d’indole famigliare
- Situazione del Clere nella regione dell’Alta Silesia e in quelle di Cracovia

Liste des Eveques Catholiques des Diocéses relevant de la Nonciature de Pologne

- I. Pologne Occidentale et Centrale /occupée par les Allemands depuis 1939/
- II. Pologne Orientale /occupée pars les Allemands en 1941/

L’occupation exterminatrice de la Pologne. Faits et Réflexiones - 03.1941

- Introduction
- La division arbitraire du territoire occupe
- L’expulsion de la population civile
- La confiscation de la proprieté
- Le servage moderne
- La terreur
- L’ordre nouveau

Propagande antichretienne en Pologne - 08.03.1941

La situation en Pologne occupée - 21.10.1941

- 1. Prétendus pourparlers
- 2. Arrestations
- 3. Travaux forcés
- 4. Confiscation des biens
- 5. Les déportations
- 6. L’approvisiennement
- 7. L’instruction
- 8. L’attitude des Polonais
- 9. L’attitude des Allemands
- 10. Les Lithuaniens et Ucrainiens
- 11. Les Juifs
- 12. L’Eglise Catholique

Les systéms des etages en Pologne - 20.10.1941

La sitaution en Pologne occupée - 21.10.1941

- I. Situation économique
- II. Relations entre les occupants et les Polonais
- III. Camp des prisenniers à Oświęcim
- IV. Situation religieuse

Komunikat amabsady polskiej przy Stolicy Apostolskiej o położeniu duchowieństwa katolickiego w Rosji - 25.06.1942

La situation en Pologne occupée - 12.07.1942

- I. Le programme général
- II. La division du territoire
- III. Les pouvoirs d’occupation
- IV. L’Eglise
- V. Les Juifs

Annexe Nr 1. Una pericolosa banda di malviventi polacchi catturata dalla polizia

Annexe Nr 2. Des refugiés Allemands en Pologne

Annexe Nr 3. Extrait d’un rapport du mois de Juin 1940

Ambasada polska przy Stolicy Apostolskiej do Sekretariatu Stanu w Watykanie w sprawie polskich księży znajdujących się w Rosji Sowieckiej - 31.07.1942

Sekretarz Stanu Jego Świątobliwości do ambasady polskiej przy Watykanie w sprawie uwolnienia ks. E. Mazanka - 05.08.1942

La situation religieuse des Polonais catholique en Russie

- I. Les catholiques en Russie entre 1920 et 1939
- II. Les citoyens polonais catholiques, prisonnairs de guerre et déportés depuis septembre 1939 jusqu’au juillet 1941
- III. Les citoyens polonais catholiques en Russie aprés l’accord Russo-polonais du mois de juillet 1941

Pismo polskiej ambasady przy Watykanie w sprawie wypowiedzi Ojca św. Piusa XII o Polsce - 29.10.1940


RAPORTY AMBASADY POLSKIEJ PRZY WATYKANIE O POŁOŻENIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE I INNYCH SPRAWACH W OKRESIE NIEMIECKIEJ OKUPACJI 1940-1942, PRZESYŁANE KARDYNAŁOWI AUGUSTOWI HLONDOWI.
Teksty polskie

Walka z Kościołem

- Wiadomości z Polski kościelne i pokrewne - Styczeń 1941
- Nazwiska księży rozstrzelanych lub uwięzionych

I. Prześladowanie i terror niemiecki - Luty 1941

- 1. Terror
- Dnia 19 września 1940 r.
- Rok 1941

Sprawozdanie z życia kościelnego z polski od 1-go lutego do 15-go marca 1941 roku

Sprawozdanie z życia kościelnego z Polski za marzec i kwiecień 1941 roku

Sprawozdanie z życia kościelnego z Polski za kwiecień - maj 1941 roku

O położeniu Kościoła w Polsce okupowanej. Sprawozdanie anonimowe - 18.08.1941

Uwagi ogólne za czas od marca do 15 kwietnia

- 1. Władza okupacyjna i zarządzanie ogólne
- 2. Terror
- 3. Obozy
- 4. Jeńcy
- 5. Wysiedlenia
- 6. Roboty przymusowe
- 7. Kościół
- 8. Kultura
- 9. Szkolnictwo
- 10. Instytucje społeczne
- 11. Instytucje zarządowe
- 12. Różne
- 13. Rolnictwo
- 14. Aprowizacja miast

Uzupełnienie do dnia 7-go maja

- 1. Ogólne
- 2. Terror
- 3. Obozy
- 4. Roboty przymusowe
- 5. Wysiedlenia
- 6. Rekwizycjo, kwaterunki, itd.
- 7. Jeńcy
- 8. Kościół
- 9. Instytucje samorządowe
- 10. Sprawy żydowskie

Ogólne /Uzupełnienie do dn. 8.VII.1941/

- 1. Terror
- 2. Obozy
- 3. Branka na roboty
- 4. Wysiedlenia
- 5. Prześladowanie Żydów
- 6. Kwaterunki
- 7. Kościół
- 8. Szkolnictwo i nauka
- 9. Różne

Powyższy materiał uzupełniony

- 1. Ogólne
- 2. Terror
- 3. Obozy
- 4. Instytucja społeczna
- 5. Sytuacja gospodarcza

Uzupełnienia do dnia 7.III.1941

- 1. Zarządzenia ogólne
- 2. Terror
- 3. Roboty przymusowe
- 4. Wysiedlenia
- 5. Prześladowanie Żydów
- 6. Kościoły
- 7. Instytucje społeczne
- 8. Różne

Uzpełnienia

Nastroje bolszewickie

Załącznik /ciąg dalszy str. 4-ej /s. 161/ pktu 4-go „Jeńcy”/. Stalag VIII

Sprawozdanie ze stanu Kościoła obrządku łacińskiego w Polsce /Koniec września 1941/

Sprawozdanie ze stanu Katolików obrządku Ormiańskiego we Lwowie /Koniec września 1941/

Wypis z listu od jednego z najwybitniejszych księży obrządku Grecko-Ruskiego ze Lwowa, z dnia 23 września 1941

Sprawozdanie o obozie w Oświęcimiu /Koniec września 1941/


CZĘŚĆ DRUGA
PISMA DOTYCZĄCE ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI
I. ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ, WSPOMNIENIA, REFERATY I ARTYKUŁY DOT. KARD. A. HLONDA
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI, ODPOWIEDŹ NA ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARD. AUGUSTA HLONDA, PRYMASA POLSKI

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski do arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Metropolity Poznańskiego w odpowiedzi na ankietę, dotyczącą życia i działalności Augusta kardynała Hlonda - 19.12.1971

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański do Stefana kardynała Wyszyńskiego, Prymasa Polski z podziękowaniem za ankietę, dotyczącą życia i działalności kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski - 05.01.1972

Ankieta dotycząca życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski /dla celów biograficznych/

- Dane osobiste wypełniającego ankietę
- I. Moje spotkanie z Kardynałem Hlondem
- II. Osobowość Księdza Kardynała Hlonda
- III. Stosunek Kardynała Hlonda do świata zewnętrznego
- IV. Poczucie humoru i anegdota w życiu Kardynała Hlonda
- V. Dokumentacja życia Kardynała Hlonda

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Godzina apelów narodu na Ostrowiu Tumskim we Wrocławiu podczas uroczystości XXV-lecia organizacji kościelnej na Ziemiach odzyskanych

Stefan kardynał Wyszyński, Biografia w fotografiach. 1969 Zakłady naukowe seminarium polskiego w Orchard Lake, Michigan

Ks. Stanisław Kosiński SDB, „Wokół wojennych losów Kardynała Hlonda”. Prelekcja wygłoszona w Seminarium Zagranicznym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu dnia 21 listopada 1971 r.

- Wstęp
- I. Okoliczności wyjazdu kard. Hlonda z kraju
- II. Działalność Kardynała Hlonda na forum wolnego na rzecz podbitego narodu
- III. Ocena wyjazdu Prymasa Polski z kraju i jego działalności na rzecz polskiej sprawy w oczach współczesnych
- Przypisy

Ks. Halagiera Stan., Sylwetka duchowa Kardynała

Ks. Inf. Stanisław Kobyłecki, Wspomnienia o ś.p. Księdzu Prymasie kard. Hlondzie

„Der Gepeiertz Deutschenfeind”. Fürstbizehefz Hlond Reise durch Deutschland. Przekład

Tadeusz Tomaszewski, Dlaczego Prymas Hlond opuścił Polskę w roku 1939?

Jan Tokarski, Prymas Hlond

Felicjan Sławoj Składowski, Praca i czynności Rządu Polskiego we wrześniu 1939 r.

Władysław Pobóg-Malinowski, Na rumuńskim bezdrożu

W. A. Zbyszewski, Kardynał Sapieha

Jerzy radoński, Wyjazd Biskupa Radońskiego

W sprawie Piusa XII i kard. Augusta Hlonda na łamach „Kultury”


II. PISMA URZĘDOWE, ZESTAWIENIA RACHUNKOWE, SPISY I INNE NOTATKI DOT. KARD. A. HLONDA

Lista nowicjuszów i aspirantów Zakładu Salezjańskiego w Lombriasco za rok 1895

Świadectwo bierzmowania Augusta Hlonda - Lombriasco. Kościół parafialny 18 stycznia 1895

Rachunki dotyczące Kasy Kancelarii Prymasa Polski i Ordynariusza Archidiecezji gnieźń. i poznańskiej

Przelew z konta przejściowego na konto Ordynarjusza

Dłużnicy p. 31.XII.35 r.

Składki p. 31.XII.1935 r.

Różne rachunki p. 31.XII.35 r.

Dochody i wydatki Kanc. Prymasa p. 31.XII.35 r.

Bilans Kancelarji Prymasa Polski za 1935 r. [1]

Bilans Kancelarji Prymasa Polski za 1935 r. [2]

Spis legatów mszalnych dla Seminarium Duchownego w Poznaniu

Dotyczy - Archiwum Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski - Akt przewiezionych przez ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski do Archiwum Prymasowkiego w Gnieźnie w czasie od 31 stycznia 1968 - 13 sierpnia 1969 r.

Spis szat ks. Prymasa Hlonda /własność Inspektoratu Salezjańskiego w Łodzi/

Spis pamiątek po śp. Kardynale Auguście Hlondzie, Prymasie Polski, otrzymanych z Domu Prymasowskiego w Warszawie - za zgodą E. Em. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski - przekazanych Zgromadzeniu Salezjańskiemu w Czerwińśku nad Wisłą - dla powstającego tam muzeum

„Dziennik Chicagowski” - 20 września 1939 - Przytaczamy przepowiednię, zaczerpniętą kilka miesięcy temu z „Krakowskiego Codziennego Kuriera Ilustrowanego”

Prophetié de S.te Odile

[Przepowiednia św. Jana Bosko]


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2304 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone