Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 11

Tom VI, część 11 - Materiały do życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1972

 

Nota bibliograficzna

Skorowidz materiałów zawartych w Acta Hlondiana T. VI część jedenasta

Wykaz przejrzanych źródeł


1. DOKUMENTY URZĘDOWE DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA

Lista wychowanków w Zakładzie Salezjańskim w Valsalice pod Turynem za rok 1893/94, dokonana na podstawie katalogu Synów Maryi, znajdującego się w Bibliotece Zakładu Salezjańskiego w Valsalice

Wykaz wydatków A.Hlonda za rok szkolny 1893/94 w Zakładzie Salezjańskim w Valsalice koło Turynu na podstawie książki rachunkowej „Pensioni” zatytułowanej „Figli di Maria 1893/94”

Karta ewidencyjna ks. Augusta Hlonda z 1905 r. dla Archiwum Towarzystwa Salezjańskiego

Zaświadczenie Urzędu Gminy Brzęczkowice dla kl. A. Hlonda w sprawie przynależności do tejże gminy i państwa pruskiego

Akt nadania ks. A. Hlondowi obywatelstwa austriackiego

Świadectwo dojrzałości kard. Augusta Hlonda

Dokument immatrykulacyjny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 12 XII 1905 wystawiony ks. Augustowi Hlondowi

Świadectwo odejścia wystawione ks. Augustowi Hlondowi przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 12 VII 1907

Świadectwo odejścia wystawione ks. Augustowi Hlondowi przez Uniwersytet Lwowski we Lwowie 2.10.1909

Zaświadczenie o święceniach subdiakonatu kl. Augusta Hlonda

Zaświadczenie o święceniach presbyteratu diak. A. Hlonda

Pisma w sprawie kapelanii w Schroniska im. X. Lubomirskiego w Krakowie

- I. Pismo do Zgromadzenia Salezjańskiego w sprawie kapelana
- Dekret nominacji na kapelana Schroniska im. Ks. Lubomirskiego
- Nominacja ks. A. Hlonda na kapelana Schroniska im. Ks. Lubomirskiego w Krakowie ze strony kurii biskupiej krakowskiej 6 XI 1905 roku
- Nominacja ks. A. Hlonda na nauczyciela religii w szkole przemysłowej przy ul. Lubomirskich w Krakowie 4 X 1906
- Pismo kard. J. Puzyny do ks. A. Hlonda w sprawie urlopu
- Pismo odwołujące ks. A. Hlonda ze stanowiska kapelana w Schronisku im. Ks. Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie

Delegacja udzielona ks. A. Hlondowi przez proboszcza par. katedralnej w Tarnowie do pobłogosławienia związku małżeńskiego 24 VII 1909

Zaświadczenie ks. Emanuela Manassero, Inspektora Prowincji Tow. Sal. Aniołów Stróżow dla ks. A. Hlonda o jego pracy wychow. w Przemyślu

Zaświadczenie ks. Jana Świerca, Dyrektora Zakładu Sal. w Oświęcimiu dla ks. A. Hlonda o jego pracy wychowawczej

Zaświadczenie Zakładu im. Księcia Lubomirskiego w Krakowie wystawione ks. Augustowi Hlondowi o jego pracy wychowawczej

Dekret nominacyjny ks. A. Hlonda na dyrektora domu sal. w Wiedniu

Udzielenie przywileju nakładania szkaplerzy ks. A. Hlondowi

Dyplom archokonfraterni Straży Honorowej Wiedeńskiej dla ks. Augusta Hlonda

Zaświadczenie ks. Piotra Tirone, Inspektora Prowincji Salezjańskiej Aniołów Stróżów dla ks. A. Hlonda

Zwolnienie ks. A. Hlonda ze służby wojskowej przez władze pruskie

Legitymacja ks. Augusta Hlonda na teren szpitala rezerwy nr 10 we Wiedniu

Zawiadomienie ks. A. Hlonda o odznaczeniu przez arcyksięcia Franciszka Salvator

Dyplom za zasługi na polu opieki nad żołnierzami w czasie wojny 1914-1916

Notatka dziennikarska dot. odznaczenia ks. A. Hlonda

Dyplom uznania dla ks. A. Hlonda za pracę na rzecz cywilnej ludności w czasie pierwszej wojny światowej

Pozwolenie na wyjazd za granicę wydane przez władze Republiki Austriackiej

Oświadczenie ks. A. Hlonda w sprawie obywatelstwa austriackiego

Zawiadomienie o odznaczeniu za zasługi w czasie wojny pierwszej światowej 1914-1918 na polu opieki społecznej

Przepustka dla ks. A. Hlonda na podróż z Krakowa do Przemyśla

Pozwolenie na podróż zagranicę przez władze austriackie

Certyfikat przynależności wystawiony ks. A. Hlondowi

Paszport ks. A. Hlonda wydany przez Konsulat Polski we Wiedniu

Przepustka plebiscytowa, wydana ks. Augustowi Hlondowi


2. WSPOMNIENIA I INNE PISMA O KARD. HLONDZIE

Fr. Bernardus O.Carm., Wien. Erinnerungen an kardinal Hlond

Ignas Seipel, Mensch - Christ - Priester [...] Tagebuch

Lois Weinberger. Tatsachen, Begegnungen und Gesprache. Wspomnienia o kardynale Auguście Hlondzie

Wspomnienia kard. Patzak’a, wychowanka salesianum we Wiedniu spisane przez ks. Karl Salesny’ego SDB 22 VII 1967 - Wiedeń

Marta Rasek, siostrzenica kard. A. Hlonda: Odpowiedź na ankietę o kard. Auguście Hlondzie

Siostra Klara Sulisława Goy O.S.B. Wspomnienia o kardynale Hlondzie i jego rodzinie

Ks. Infuat Bolesław Filipiak, dziekan rzymskiej Roty, Rzym, Piazza Cancelleria. List z Rzymu

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski. Fundamenty narodu przyszłości. 25-lecie Rady Prymasowskiej odbudowy kościołów stolicy

Franciszek Kosiński. List z Pomorza /O Seminarium Zagranicznym w Potulicach/

Wypis. „Panorama” - 29 giugno 1972. Parla Tisserant

Maria Winowska. Le ultime parole del cardinale Hlond


3. ARTYKUŁY I SERWISY PRASOWE O KARD. A. HLONDZIE

J. Podlewska, sekretarka Kongregacji panien polskich. Wiedeń. Kongregacja panien polskich

Ogłoszenie w sprawie rekolekcji zamkniętych dla niewiast

Notka dziennikarska w sprawie odznaczenia ks. A. Hlonda

Katholischer Fursorgkerziehungstag. Zweiter Verhandlungstag

Errichtung einer Deutschen Ordensprovinz der Salesianer

10 Jahre „Salesianum” in Wien - ein besonderer Festtag für den Gründer dieses Hauses

Provinzial Dr. August Hlond - Apostolischer Administrator

Po nominacji nowego X. Prymasa

Jakie zlecenie otrzymał Prymas Polski od Ojca św. Piusa XI

O Liscie pasterskim Episkopatu /luty 1934 r/

Katholisches Jahrbuch 1935

Akcja Katolicka uczciła godnie 10-lecie rządów J.Em. ks. Kardynała Prymasa

Święto Chrystusa Króla w Poznaniu

Wyciąg z Kroniki Zakładu Salezjańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 39


4. PISMA RÓŻNE WPROST LUB UBOCZNIE DOTYCZĄCE KARD. A. HLONDA

Ks. Francesco Cerruti w sprawie Zakładu Salezjańskiego dla polskich wychowanków w Lombriasco

Zaproszenie Związku Abstynentów Katolików Austrii na wykłady i kazanie o abstynencji. Wiedęń 18 VI 1915

Prospekt dwuletniego kursu pracy społecznej Katolickiej Szkoły Społecznej w Poznaniu

Protokół objecia tytularnego kościoła Santa Maria della Pace w Rzymie 15 stycznia 1928 roku przez kard. Augusta Hlonda

Zaproszenie na poswiecenie Zakładu Salezjańskiego w Essen-Borbeck 12 II 1928

Pismo Komitetu Budowy Pomnika N.S.J. w Poznaniu do duchowieństwa parafialnego

Spełnienie ślubów narodu (Odezwa)

Program poświęcenia Pomnika Wdzięczności w Poznaniu 30 X 1932

Sprawozdanie z prac przygotowawczych do beatyfikacji Hozjusza na konferencji w listopadzie 1932 r.

Rachunki związane z pogrzebem Marii Hlondowej, matki kard. Augusta Hlonda

Zawiadomienie kard. A. Hlonda o Godzinie świętej w Roku jubileuszowym przez prefekta ceremonii papieskich

Straż Przednia

Bibliografia publikacyj filopapieskich


II. MATERIAŁY Z OKRESU OKUPACJI HITLEROWSKIEJ POLSKI I PRZEŚLADOWANIA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W LATACH 1939-1940
1. RELACJA KS. WŁADYSŁAWA CHMIELA SDB O POCZĄTKACH OKUPACJI I LIKWIDACJI ZAKŁADU SAL. W MARSZAŁKACH P.T.: „FRAGMENTY Z DNI ŁEZ I KRWI”

Ks. Władysław Chmiel SDB do Kard. A. Hlonda

Fragmenty z dni łez i krwi


2. SPRAWOZDANIA O SYTUACJI KOŚCIOŁA W POLSCE PODCZAS OKUPACJI HITLEROWSKIEJ WRĘCZONE KARD. A. HLONDOWI PRZEZ KS. H. GOŹDZIEWICZA

Sprawozdania o sytuacji Kościoła w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej, wręczone przez ks. Hieronima Goździewicza kardynałowi Augustowi Hlondowi w Rzymie, Prymasowi Polski obejmujące okres 1939-1940

- Sprawozdanie pierwsze
- Sprawozdanie drugie z 8 I 1940
- Few particulare describing neo-pogan persecution of the Church
- Sprawozdanie czwarte - L’insurrection non rêussie des Allemands à Bydgoszcz /Bromberg/
- Sprawozdanie piąte - Les scenes de Dante de l’invasion Allemande en Pologne
- Sprawozdanie szóste. Wiadomości o księżach w Archidiec. Gn.-Pozn.
- Bolek, nie daj się! (Jak zniszczono pomnik Bolesława Chrobrego w Gnieźnie)
- W niemieckim więzieniu


3. INNE SPRAWOZDANIA O OKUPACJI HITLEROWSKIEJ W POLSCE 1939-1941

Notatka z rozmowy z panią X. B., która wyjechała z Warszawy 27 lutego, a z Krakowa 28 lutego

W sprawie profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Sprawozdanie ks.Wojciecha Turowskiego

Sprawozdanie ogólne /z końca września 1941/

[Sprawozdanie z sytuacji w kraju]

Luźne wiadomości z diecezji Podlaskiej

Z prasy rosyjskiej. Ostland

Do Pana Delegata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie

Pro memoria w sprawie ostatnich wydarzeń krajowych

Wiadomości z kraju

[Bez tytułu]

Lettre des evoques Allemands au Pape

Lettre de 1’Episcopat Hollandais aux catholique des Pays-Bas /25 Juillet 1941/

Charta ecclesiastica (rit. rom-lat.) Poloniae


4. WIERSZE Z TERENU GÓRNEGO ŚLĄSKA O OKUPACJI HITLEROWSKIEJ

Ks. H. Paruzel i ks. Jan Adamiec OMI do kard. Hlonda

Strapienie starego Franiela

Wojciech Korfanty

W Polsce przed wojną...

Od Bytomia...

Czy to nie jest dziwne...

Ratuj nas, Boże...

Wywożą Niemcy...

Wojenko, wojenko 1939

Cierpisz lecz powstaniesz polsko!...

Pokaż mi palec

Polska powstanie

I któż pozostał!

Śląsku Klejnocie!

Do bytomskich Strzelców

Jak jo jechał do Gliwic...

Myśmy myśleli, że wy przyjdziecie

Myśmy ci wdzięczni...

Tam od Odry...

Na grobie oficera

Na grobie Księży...

Znam ja jeden...

Germany, Germany...

Kiedy na Śląsk...

Vivant: Rząd - Naród!

Gdyby na Śląsku

A gdy ze Śląska...

My są z tej polskiej krwi

Szła dzieweczka...

Śląsk aż do Odry

Słuchaj co Ślązak

Gdzie radość...

Idąc z kościoła...

S.A. - B.D.M.

Śmierć powstańca

Zmienili kalendarz

Hitler, komunizm mają pecha

Bracia Polacy

Za wiarę i Polskę

Ziemia Śląska nie zginęła


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2653 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone