Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 12

Tom VI, część 12 - Dokumentacja do życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

Nota bibliograficzna


DOKUMENTACJA WOJENNA. SPRAWOZDANIA - RELACJE - OPISY. RZYM 1939-1940

Sprawozdanie ks. Konrada Stolarka OMI z 14 XII 1939 o sytuacji religijnej za Zaolziu pod okupacją niemiecką

Diecezja włocławska

Notatka ks. bpa K. Radońskiego o diecezji włocławskiej

Notatka z rozmowy z panią P. D. W., która wyjechała z Warszawy w ostatnich dniach marca

Sprawozdanie o. Józefa Bykowskiego, kamilianina

Zbrodniarze

Dopiski kard. Hlonda

290. Ks. Kociszewski. Prześladowanie Kościoła w Lublinie

304. Aleksander Turkiewicz, podchor.

383. Ks. prob. z Dub. - śp. ks. Stronkowski - profesorowie w Zamościu

331. Częstochowa - przymusowa fotografia - maltretowanie ludzi

323. Szer. podchor. Szczerbiec Henryk. Rozstrzeliwanie księży. Obóz jeńców i koncentracyjny w Błoniu

205. por. Adam Leśny, Niechanowo

330. Dr Leszek

269. Pak Marjan por. Lens

329. Szpitale w Poznaniu pod Niemcem

382. Antoni Kor. mgr praw. Masowe rozstrzeliwanie ludności pol. i żyd. Rozstrzeliwanie popów

344. Mogilno i okolice w grudniu 1939 r.

367. Jak Niemcy obchodzą się z więźniami

368. 563 Żydów pomordowanych przez Niemców w Ostrowi Mazowieckiej

370. Zeznaje ppor. rez. Mat. J. Wysiedlenia

371. Zeznaje kap. Rap. Niemieckie wyroki śmierci

386. Zeznaje Jaw. Julj. Maltretowanie żydówki

345. zez. podchor. inż. W. Partycki. Duchowieństwo na Pomorzu

155. Ppor. Zbigniew Masiew

396. Ksiądz wyciągnięty z konfesjonału i zmuszony do rozwożenia węgla

Nr 221. Stepa Jan, strzelec z cenzusem

232. Kuj Kazimierz

392. zez. ppor. Zel. Maltretowanie ludności

397. Znieważanie kapłana idącego do chorego z Najśw. Sakramentem

396. Zeznania ks. Franciszka Trombali - Bogumin Nowy

402. Poczynione w okupowanej Ojczyźnie spostrzeżenia

358. Niemcy obrabowują i dobijają rannych

359. Nieludzkie traktowanie rannych jeńców

360. Nieludzkie traktowanie rannych

355. Rozpłatanie głowy chłopcu

356. Wieś Parma - i parawan z żywych ludzi

357. Zniekształcenie ciał poległych

342. kobieta rodząca a Gestapo

350. San - rzeka śmierci

351. Bieda w Przemyślu - Ukraińcy uciekający na zachód Polski

352. Wysiedlenie

354. Bombardowanie

349. Zez. Bleichasz Florjan i Oślizło Wiktor

338. Bezprawia w Małopolsce

337. Rozstrzeliwania w Wągrowieckim i bezprawia niem. w Małopolsce

335. Spalenie Czarnego Dunajca

307. ppor. Twardy Czesław

401. Zamknięcie klasztoru OO. Redemptorystów w Toruniu

399. W niemieckim więzieniu

400. Obrazki z więzienia niemieckiego w Gnieźnie

212 (b). Pat Rom. inż.

338. Bezprawia w Małopolsce

337. Rozstrzeliwanie w Wągrowieckim i bezprawia niem. w Małopolsce

335. Spalenie Czarnego Dunajca

387. ppor. Twardy Czesław

401. Zamknięcie klasztoru OO. Redemptorystów w Toruniu

399. W niemieckim więzieniu

400. Obrazki z więzienia niemieckiego w Gnieźnie

212. (b) Pat Rom. inż.

332. Jeńcy - 12-letni chłopiec - Dublin - grupa gimnazjastów polskich

336. Sowiety a żołnierze polscy - Wawer - Archutowski

303. Ks. Kozłowski

293. por. Morawiński Józef, Warszawa

157. Misiur Cz. Poznań

295. Plichcik Andrzej plut. podchor. Jeńcy - uprowadzenie kobiet - szubienica - bezdomne dzieci

Nr. 251. Mar... Marian

Nr. 245. Nag Zygmunt, aplikant sądowy

[Z „Głosu Polskiego”]

378. Wyciąg z zeznania przysłanego z Warszawy przez p. R.

127. Podchorąży Sz...

145. Zeznanie podchorąży Szymczak Władysław i podchorąży Jakubowski Grzegorz

306. Schob Alfred Katowice

340. Dr. Czycz...

343. Obóz koncentracyjny dla duchowieństwa w Górnej Grupie

369. Ksiądz Biskup Tomczak zamiata ulice... zeznaje ppor. rez Nat. 7

328. Zamordowanie ks. prob. Czaplickiego, Feliksa Piątka w Trzebini oraz mordowanie zakładników. Zeznaje Romuald Dunik, Trzebinia

317. ppor. C. Bielicz... Zamordowanie proboszcza

285. Ks. Sam.

Sprawozdanie Janiny Korowiczowej o położeniu Polski podczas okupacji hitlerowskiej za ok. wrzesień 1939 - marzec 1940

Sprawozdanie o sytuacji Kościoła w Polsce podczas okupacji hitlerowskiej napisane przez ks. Hieronima Goździewicza za okres 1939:1940

Sprawozdanie ks. Konrada Stolarka ze Zgromadzenia Oblatów NM, katechety z Orłowej (Zaolzie). Obejmuje spostrzeżenia poczynione pod zaborem niemieckim w czasie od 1 listopada do 16 grudnia 1939 r.

Wiadomości z Polski do 16.go listopada 1939

Sprawozdanie o stosunkach kościelnych na Śląsku do 26.I.1940

Sprawozdanie o parafii bralińskiej

Sprawozdanie ks. Wojciecha Turowskiego

Wiadomości z Poznania

Pro memoria

Męczeństwo Kościoła w Polsce

Sprawozdanie wojenne od ks. Stanisława Marchaja

Oświadczenie siostry Marii Ziarko Córki MW

Sprawozdanie z Poznania

Kilka faktów z prześladowań Polaków

Sprawozdanie ks. Stanisława Kotowskiego o prześladowaniu Kościoła Katolickiego w Polsce

Walka hitlerowców z Kościołem katolickim w Polsce

Relacje który w kurtce szoferskiej przewędrował całą Polskę

Relacja ks. Bolesława Szmani o położeniu Kościoła i prześladowaniu Polaków w chwili objęcia przez Niemców Poznańskiego (1939)

Sprawozdania z okupowanej Polski

Sprawozdanie nr XXIX

Sprawozdanie nr XXVIII

Sprawozdanie XXIV

XXXV. Dekanat Gostyński i Krobski

Sprawozdanie XVI

Sprawozdanie XXXI

No IX. wspomnienia z okupowanej Polski (22.IX.39-20.I.1940)

Sprawozdanie o sytuacji Kościoła na terenie par. Rogaszyce

Ks. Franciszek Forecki do ks. A. Baraniaka

Krwawa niedziela w Bydgoszczy

Sprawozdanie z okupacji Gdyni przez Niemców w 1939 roku spisane przez naocznych świadków

Sprawozdanie p. Alfreda Majsnera, urzędnika miejskiego w Gdyni, pporucznika rezerwy

Rzym, dnia 29 listopada 1939. Notatka z rozmowy z panną Anną Popielówną przybyłą z Warszawy dziś. Wyjechała z Warszawy 26.XI. z Krakowa 27

Rzym, dnia 7 grudnia 1939 r. Sprawozdanie p. Gustawa Kotkowskiego, dziennikarza-współpracownika „Czerwonej Prasy” i „Kurjera Warszawskiego”

Rzym, dnia 11 grudnia 1939. Sprawozdanie z rozmowy z panią J. E.leńska K.O.nstantowa

Rzym, dn. 11 grudnia 1939. Notatka z rozmowy z O. N. (Bocheńskim Inocentym)

Rzym, dn. 11 grudnia 1939. Notatka z rozmowy z p. I. Z. (Witoldem, Izabellą)

Rzym, dnia 14 grudnia 1939. Notatka z rozmowy pana Leonarda Koziemskiego z majorem P. oficerem i obywatelem włoskim, który wyjechał z Warszawy 3.XII.1939

Rzym, dnia 18 grudnia 1939 r. Notatka z rozmowy z Siostrą Heleną Łubieńską, zmrtwychwstanką, via Marcantonio Colonna 58, Roma

Rzym, dnia 4 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panami A. A. i A. E. którzy wyjechali z Warszawy dnia 28 i 26 grudnia 1939 roku

Rzym, dnia 4 stycznia 1940 r. Notatka rozmowy z panem Z. Ł. który wyjechał z Warszawy 23 grudnia 1939 roku

Rzym, dnia 4 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem B. (który) wyjechał z Warszawy 28 grudnia 1939 r.

Rzym, dnia 4 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem I. O. który wyjechał z Warszawy 25 grudnia 1939 roku

Rzym, dnia 8 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem Z. A. który wyjechał z Warszawy 28 grudnia

Rzym, dnia 8 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z p. E. I. który wyjechał z Warszawy 25 grudnia (ciąg dalszy rozmowy)

Rzym, dnia 8 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panią A. Ł. która wyjechała z Warszawy 4 stycznia 1940 roku

Rzym, dnia 10 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem E. I. który wyjechał z Warszawy 29 grudnia 1930 r.

Rzym, dnia 10 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panią O. U. która wyjechała z Warszawy 30 grudnia

Rzym, dnia 10 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem Oz. AS. który wyjechał z Warszawy 4 stycznia r.b.

Rzym, dnia 11 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panną I. R. która wyjechała z Poznania dnia 5 stycznia r.b.

Rzym, dnia 11 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panną Ar. Am. która wyjechała z Warszawy 6 stycznia r.b.

Rzym, dnia 18 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z panem Z. S. który wyjechał z Krakowa 8 stycznia 1940

Rzym, dnia 23 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z Siostrami Felicjankami które wyjechały z Wawra pod Warszawą 14 stycznia 1940 r.

Rzym, dnia 29 stycznia 1940. Notatka z rozmowy z księżmi, którzy wyjechali z Katowic 22 stycznia

Rzym, dnia 3 lutego 1940. Notatka z rozmowy z X. A. T. który wyjechał z Sandomierza 18 stycznia 1940

Rzym, dnia 2 lutego 1940. Notatka z rozmowy z panem N. E. który wyjechał z Warszawy 25 stycznia 1940

Rzym, dnia 7 lutego 1940. Notatka z rozmowy z panem R. T. oraz z panami S. P. i D. N. którzy wyjechali z Katowic 1 lutego r.b.

Rzym, dnia 8 lutego 1940. Odpis listu pani O. U. Y. Z Warszawy wyjechałam 25 stycznia 1940, więc mam wiadomości względnie świeże

Notatka z rozmowy z p. M. S. która wyjechała 10 marca 1940 z Warszawy

Sprawozdanie ks. Stanisława Kotowskiego o postępowaniu Niemców w parafii Opactwo diec. sandomierska do 18 I 1940

Relacje o diecezji łódzkiej na podstawie zeznań ks. St. Rembowskiego

Rome, le 28 Février 1940. Membres des Consulats de Pologne arrêtés en Allemagne

Province des Lazaristes de Pologne

La distruzione e l’annienatmento delle Università Polaccha nell’occupazione tedesca

Relacja włoskiego przemysłowca z pobytu w Polsce w 1939 roku

Prześladowanie w Archidiecezji Gnieźnieńskiej i Poznańskiej

Silesie


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2339 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone