Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 14

Tom VI, część 14 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1973

 

Wykaz przejrzanych źródeł

Nota bibliograficzna


I. RELACJE I SPRAWOZDANIA Z OKRESU HITLEROWSKIEJ OKUPACJI I INNE PISMA Z OKRESU WOJNY 1939-1945

Impressioni della guerra a Poznań

[List po niemiecku z 19.02.1940]

Bericht uber Polen
- A) Die Häuser im deutschen Teile Polens
- B) Die Häuser im russischen Teile: 3 Häuser
- C) Die Häuser im polnischen Gouvenement: 7 Häuser

Quello che conosco della Chiesa in Polonia durante e dopo la guerra

Les criminels

Ringraziamenti per le trasmissioni in lingua polacca della Radio Vaticana - 1939

Le scudie in Polonia sotto l’occupazione germanica

Suplemento alla relazione sulla situazione nelle diocesi polacche annesse al. Raich del 9 aprile 1940

Wykaz przywilejów udzielonych biskupom polskim pod okupacją sowiecką przez papieża Piusa XII - z Watykanu 30 XI 1939

Projekt dekretu prezydenta RP o sporządzaniu aktów stanu cywilnego w czasie wojny

Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej. Projekt

Z listu ks. Abpa A. Baraniaka do ks. St. Kosińskiego SDB

Zawartość teki zawierającej korespondencję w sprawie kielicha pamiątkowego, ofiarowanego Kard. A. Hlondowi przez opactwo Hautecombe (Sabaudia) w 1945 r.

Kard. A. Hlond do o. Edouard Dupriez, opata Hautecombe

Tekst dedykacji dołącznej do kielicha podarowanego kard. A. Hlondowi 24 IV 1944 przez Dom Edouard Dupriez w Hautecombe

Tekst na kielichu podarowanym przez opactwo Hautecombe kard. A. Hlondowi (ułożony przez ks. A. Baraniaka)

Sprostowanie nazwiska opata Hautecombe Dom. Ed. Dupriez


II. PISMA KS. ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA I PROF. JERZEGO PIETRZAKA W SPRAWIE ADMINISTRACJI KOSCIELNEJ NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH 12 I - 19 IV 73 (KORESPONDENCJA I ODPOWIEDZI)

Prof. Jerzy Pietrzak do ks. Abpa Antoniego Baraniaka - 12.01.1973

Koncept pisma ks. Abpa A. Baraniaka do dr Jerzego Pietrzaka w sprawie Kard. A. Hlonda

[Odpowiedź abpa A. Baraniaka - 30.01.1973]

Prof. Jerzy Pietrzak do ks. Abpa A. Baraniaka - 02.02.1973

Ks. Abp Antoni Baraniak do prof. Jerzego Pietrzaka - 19.04.1973

Odpowiedzi na list prof. dr Jerzego Pietrzaka z dnia 2.II.1973 r. w sprawie Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski


III. MATERIAŁY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SALEZJAŃSKĄ KARD. A. HLONDA W PRZEMYŚLU, KRAKOWIE I WIEDNIU 1905-1922

Statut Polskiego Związku Katolickich Uczniów Rękodzielniczych pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki w Przemyślu zatwierdzony reskryptem c.k. Namiestnictwa z dnia 31 grudnia 1908 roku

Regulamin Polskiego Związku katolickich uczniów rękodzielniczych

Inne pisma dotyczące Zakładu Salezjańskiego w Przemyślu na Zasaniu - z okresu rządów ks. Augusta Hlonda 1907-1909
- Pismo ks. Emanuela Manassero do prof. Mario Ceradini
- Mario Ceradini do ks. Emanuela Manassero
- Pismo ks. Emanuela Manassero do ks. Filipa Rinaldiego w sprawie aktów personalnych na Zakład Salezjański w Przemyślu
- Aneksy: Przekłady artykułów prasowych atakujących Zgromadzenie Salezjańskie i Zakład Salezjański w Przemyślu - 15 i 29 IX 1907

Odpowiedź „Echa Przemyskiego” na ataki „Nowego Głosu Przemyskiego” skierowane przeciwko Zgromadzeniu Salezjańskiemu i Salezjanom w Przemyślu - 15 IX 1907

Prośba ks. Emanuela Manassero do cesarza Austrii Franciszka Józefa w sprawie zatwierdzenia Zgromadzenia Salezjańskiego w monarchii Austro-Węgier

Wiec uczniów rękodzielniczych

Poświęcenie nowego Zakładu XX. Salezjanów w Przemyślu

Ogłoszenie w sprawie odpustu św. Franciszka Salezego w Przemyślu

Akt fundacji na rzecz Schroniska im. Księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie

Statut Schroniska Fundacji Księcia Aleksandra Lubomirskiego

Kronika Zakładu im. Ks. Al. Lubomirskiego w Krakowie


IV. MATERIAŁY Z OKRESU DZIAŁALNOŚCI KARD. A. HLONDA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM I PO WOJNIE 1928-1948

Przemówienie Mons. Giuseppe Migone podczas uroczystości objęcia kościoła N.M. Panny Pokoju w Rzymie 15 I 1928 przez Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Tekst napisu, upamiętniającego koronację Matki Boskiej Pokoju dokonaną przez kard. A. Hlonda 19 XI 1934 w kościele Santa Maria della Pace, wykuty w tablicy marmurowej umieszczonej przy wejściu do zakrystii

Przedruk artykułu o kard. Stanisławie Hozjuszu, wyjętego z „Dizionario universale delle scienze ecclesiastiche” dei PP. Richard e Girand, ed. 1835 Vol. XI pag 32 i 33
- List kard. A. Hlonda do bpa A. J. Nowowiejskiego
- Załącznik: Parrocchia di S. Maria Assunta Trevignano Romano

Dyplom agregacyjny sióstr Nawiedzenia N. Maryi Panny (wizytek). Formularz

Dekret Piusa XII w sprawie koronacji statuy Matki Bożej Jazłowieckiej

Pismo prezydium Zrzeszenia Księży Muzyków do duchowieństwa w sprawie odbudowy i podźwignięcia muzyki kościelnej w Polsce

Prymas Polski do Przewielebnych Księży Leona Świerczka, Henryka Nowackiego i Antoniego Chlondowskiego

Potwierdzenie dekretu kard. Aleksandra Kakowskiego, arcybiskupa warszawskiego, przekazującego parafię N. Serca Jez. Zgromadzeniu Salezjańskiemu „Pleno jure et in perpetuum”

Potwierdzenie dekretu przez kard. A. Hlonda (Maszynopis z własnoręcznym podpisem)

Pismo protestacyjne w sprawie grobu J. Piłsudskiego na Wawelu

Pismo protestacyjne w sprawie grobu J. Piłsudskiego na Wawelu. Doniesienie karne

Komunikat P.A.T. o załatwieniu sprawy wawelskiej

Z okazji wizyty w Polsce Kardynała Prymasa Anglii Jego Eminencji ks. Griffina

W sprawie testamentu Józefa Mutten-Czapskiego z Modrza

Kopia testamentu Marii z Zawiszów księżnej Radziwiłłowej

W sprawie rzekomych przepowiedni ks. J. Solarza SDB odnośnie kard. A. Hlonda

Wykaz biskupów konsekrowanych przez kard. A. Hlonda

Kard. Hlond jako współkonsekrator biskupów

Koronacje wizerunków Matki Bożej dokonane przez kard. Hlonda

Medale wybite z okazji kościelnych uroczystości i ku czci wybitnych osób


V. ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ, DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I DZIAŁNOŚCI KARDYNAŁA A. HLONDA ORAZ RÓŻNE WSPOMNIENIA I PISMA

Korespondencja w sprawie odpowiedzi na ankietę dotyczącą kard. A. Hlonda, dostarczona przez Mec. P. Kopocza
- I. Ks. Józef Bańka do ks. Abpa A. Baraniaka - 01.03.1973
- II. Ks. Abp Antoni Baraniak do ks. Józefa Bański - 03.03.1973
- III. Ks. Abp Antoni Baraniak do Mec Piotra Kopocza - 03.03.1973

Odpowiedzi na ankietę mec. Pawła Kopocza

Odpowiedź na ankietę ks. Mikołaja Kamińskiego SDB dotyczącą życia i działalności kard. Augusta Hlonda

Próba odpowiedzi na pytania ankiety dotyczącej życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa polski /dla celów biograficznych/

Ks. Prof. Zygmunt Kuzak SDB, W odpowiedzi na ankietę dotyczącą życia i działalności kard. Augusta Hlonda

Ks. Prof. Zygmunt Kuzak SDB, Niech mi kto odpowie na pytanie, dlaczego to Niemcy...

Ks. Zygmunt Kuzak SDB, Kardynał Hlond jako salezjanin

X. Markiewicz Bronisław

Ks. Leopold Kasperlik SDB, X. Markiewicz (W odpowiedzi na list ks. Zygmunta Kuzaka z 16 IX 1972)

Ks. Stanisław Pływaczek SDB, Schronisko dla młodzieży rękodzielniczej i przemysłowej imieniem Księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie

Wspomnienia ks. Stanisława Pływaczyka na temat „Wiadomości Salezjańskich” (Z listu do ks. Andrzeja Świdy SDB 2 III 1961)

Ks. Stanisław Pływaczyk SDB, ...Opowiem wam fakcik... - Wypowiedzi o kard. A. Hlondzie na słówkach wieczornych wygłaszanych do kleryków w Oświęcimiu

Ks. Stanisław Wojciech Krygier SDB, Humorystyczne powitanie ks. Biskupa (Hlonda) na Śląsku a.D. 1922 przez p. Burmistrza w pewnej parafii Włodzisławskiego Powiatu

Ks. Stanisław Krygier SDB do ks. A. Dziędziela SDB

Ks. Franciszek Niemczyk SDB, Wiązanka wspomnień i zdarzeń z pierwszych lat oświęcimskich. O kleryku Auguście Hlondzie

Spiritus astra petit. Kronika w Schronisku Ks. Lubomirskiego, Kraków. Ks. Adam Cieślar, salezjanin

Franciszek Szkopek, koadiutor salezjański, Pierwsi Polacy u salezjanów /Wspomnienia/, Kraków 1944

Ks. Józef Strauch SDB, Curriculum vitae. Wspomnienia 1939-1945

Ks. Piotr Ricaldone, przełożony generalny Tow. Sal. Wypowiedzi o Kard. A. Hlondzie

Ks. Wilhelm Nocoń SDB, Uwagi o pracy ks. Floriana Berlika T.Chr. p.t. „Założyciel Towarzystwa Chrystusowego D.W.” - Puszczykowo 1963

Ks. Wilhelm Nocoń SDB, W sprawie zarysu biograficznego kard. A. Hlonda napisanego przez ks. dr Józefa Zdanowskiego (Ibramowice k. Olkusza, Klasztor SS. Norbertanek)


VI. WYPOWIEDZI O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE ZAŁOŻYCIELU TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO DLA WYCHODŹCÓW. WYCIĄGI DOKONANE Z KSIĘGI PAMIĄTKOWEJ KU CZCI O. IGNACEGO POSADZEGO, WSPÓŁAZAŁOŻYCIELA CHRYSTUSOWCÓW Z OKAZJI ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA 1921-1971

Wypowiedzi o kard. Auguście Hlondzie, Prymasie Polski i Założycielu Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Ignacego Posadzego, Współzałożyciela i Przełożonego Naczelnego tegoż Towarzystwa w Poznaniu 19.II - 20.IV.1971 roku. Wyciągi dokonane z księgi pamiątkowej p.t. Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Ignacego Posadzego T.Chr. 1921-1971

Przemówienie prokuratora generalnego księdza Mariana Burniaka /przez Radio Watykańskie/ w dniu 18 lutego 1971 r.

Z przemówienia wikariusza generalnego Tow. Chrystusowego ks. Edwarda Szymanka

Ks. Florian Berlik Tow. Chr. Z przemówienia na jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ks. Ignacego Posadzego, współzałożyciela Tow. Chrystusowego. Poznań, Dom Generalny 19 II 1971

Ks. Arcybiskup Antoni Baraniak, Metropolita Poznański, Odezwa arcybiskupia z okazji złotego jubileuszu kapłaństwa ks. Ignacego Posadzego, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego (Fragmenty)

Ks. Zenon Kaczmarek TChr, Złoty jubileusz kapłaństwa o. Ignacego Posadzego, Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej

Z przemówienia ks. Arcybiskupa-Metropolity Antoniego Baraniaka w Bazylice Archikatedralnej dnia 20.IV.1971 r.

Stefan kardynał Wyszyński, Prymas Polski, Kapłaństwo służebnicze. Z kazania wygłoszonego w Archikatedralnej Bazylice w Poznaniu podczas Złotego Jubileuszu Kapłańskiego ks. Ignacego Posadzego - Współzałożyciela Towarzystwa Chrystusowego w dniu 20 kwietnia 1971 r.

Przemówienie Ojca I. Posadzego w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu 20 IV 1971 r.

Przemówienie Księdza Prymasa w Domu Głównym Towarzystwa Chrystusowego /fragmenty/

Przemówienie ks. Biskupa Kazimierza Kowalskiego /Fragmenty/

Ks. Arcybiskup Wrocławski Bolesław Kominek

Życzenia przysłane o. I. Posadzemu z okazji 50-lecia kapłaństwa (wybór)
- [kard. S. Wyszyński]
- [kard. K. Wojtyła]
- [abp B. Kominek]
- [bp E. Nowicki]
- [bp K. Kowalski]
- [ks. I. Krauze CM]
- [bp W. Rubin]
- [ks. W. Staniszewski]
- [ks. W. Przekop TChr]
- [ks. L. Haendschke]
- ks. I. Walczewski]

Z innych pism gratulacyjnych z okazji jubileuszu o. I. Posadzego
- [ks. J. Michalski]
- [ks. J. Jany]
- [ks. M. Przykucki]
- [ks. C. Pawlaczyk]
- [ks. K. Milik]
- [ks. S. Kosiński]
- [o. F. Mientki CSSp]
- [przełożona generalna sióstr Matki Bożej Miłosierdzia]
- [prof. S. Borowski]
- [A. Tomkiewicz]
- [delegacja z Władysławowa]


VII. SERWISY PRASOWE, ARTYKUŁY I INNE PISMA 1935-1969

Program studiów

Zarządzenie bpa Kazimierza Tomczaka w sprawie nabożeństw

Broszury drukowane na temat Polski w okresie wojny 1939-40

Polacy na obczyźnie

Pięciolecie owocnej działalności „Opieki nad Rodakami na obczyźnie”

Odznaczenie polskich działaczy kat. we Francji

Ks. J. Bańska, Nowa rozpoczyna się era

Eugeniusz Guz, Ciekawostki nie tylko historyczne. Na linii III Rzesza - Watykan


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2995 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone