Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 16

Tom VI, część 16 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1975

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. KATALOG AKT PRYMASA POLSKI KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Akta Prymasa Polski Kardynała Augusta Hlonda

Zaświadczenie ks. arcybiskupa Antoniego Baraniaka w sprawie odebrania części archiwum kard. A. Hlonda z czasów jego pobytu w Lourdes 1940-1943

Wykaz aktów arcybiskupich, z których korzystano przy gromadzeniu dokumentacji dotyczącej kard. Augusta Hlonda


II. DOKUMENTY URZĘDOWE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA I INNYCH OSÓB I INSTYTUCJI

Relatio dioecesana ad Apostolicam Sedem super statu Archidioeceseos Posnaniensis

Relatio super statu Archidioecesis Posnaniensis anno 1948 Summo Pontifici facta

Protokół posiedzenia podkomisji filmowej

Protokół Konferencji Episkopatu Polskiego odbytej dnia 3-4 października 1945 r. w Częstochowie

Protokół posiedzenia Rady Biskupiej dla Spraw Uniwersytetu Lubelskiego dnia 8 października 1927 roku w Lublinie

Sprawozdanie z duszpasterstwa polskiego na internowaniu w Szwajcarii w latach 1940-1945

Statut [dla szpitali prowadzonych przez instytucje kościelne - projekt]

Uzasadnienie najważniejszych proponowanych zmian w niżej podanych §§ projektowanego przez Urząd Wojewódzki Poznański statutu dla zakładów leczniczych-szpitali bez prawa publiczności zgromadzeń zakonnych

Statuty i przywileje Kapituły Metropolitalnej Gnieźnieńskiej

Tekst umowy między ks. Augustem Hlondem a Teofilem Kostiukiem właścicielem sklepu dewocjonalii w Sokołowie, podpisany przez obydwie strony 7 listopada 1907


III. PISMA URZĘDOWE DOTYCZĄCE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA I OSÓB POSTRONNYCH

[Wyciąg z konta zapomogowego - 11.02.1939]

[Wyciąg z konta zapomogowego - 25.04.1939]

[Wyciąg z konta zapomogowego - 26.05.1939]

[Wyciąg z konta zapomogowego - 27.06.1939]

Umowa - 15.04.1926

Umowa - 11.05.1935

Umowa - marzec 1935

Zestawienie dochodu i rozchodu kasy beneficjalnej w Kamieńcu za 1935

Zeznania kard. A. Hlonda w sprawie podatku dochodowego

Dopiski ks. A. Baraniaka i ks. B. Filipiaka dotyczące podatku dochodowego

Bank Wzajemnych Ubezpieczeń „Vesta” do ks. B. Filipiaka

W sprawie ubezpieczeń społecznych do Kasy Chorych w Poznaniu

Spis służby pałacowej ks. Prymasa Hlonda

Kontrakt z szoferem ks. kard. A. Hlonda

Regulamin ogrodu prymasowskiego

Fragment zażalenia przeciw orzeczeniu Kasy Chorych

Ks. Zdzisław Obertyński do kard. A. Hlonda w sprawie kursu archiwalnego dla duchowieństwa katolickiego w Polsce

Na odwrocie pisma ks. prof. Zdzisława Obertyńskiego koncept odpowiedzi w układzie ks. A. Baraniaka

Aneks 1: Pismo ks. Zdzisława Obertyńskiego w sprawie archiwów kościelnych

Aneks 2: Projekt wykładów kursu archiwalnego dla duchowieństwa

Statut P.A.K.

Zaproszenie [Stowarzyszenia św. Tomasza Apostoła na walne zebranie]

Informacja [w sprawie fotografii świty Legata Papieskiego kard. A. Hlonda z okazji Kongresu Chrystusa Króla]

Rezerwowe bilety na koncert ks. Gieburowskiego

Świta Kardynała Legata A. Hlonda i kardynałów biorących udział w Międzynarodowym Kongresie Chrystusa Króla w Poznaniu, 25-29 czerwca 1937

Program uroczystości związanej z przyjazdem Jego Eminencji Najdostojniejszego Księdza Kardynała Prymasa celem konsekracji kościoła w Puszczykowie w dniu 22 sierpnia 1937 r.

Zapiski luźne kard. A. Hlonda na odwrocie karty zamówień poczynionych przez krawca domowego Kardynała Prymasa

Blankiet przyjęcia na audiencję przez kard. kard. A. Hlonda

Zgłoszenie na audiencję u Jego Em. ks. Kardynała Prymasa

[Wykaz kapłanów i diakonów święconych w 1937 przez kard. A. Hlonda]

Rezolucja Zjazdu Związkowego [Katolickich Kobiet]

Przemówienie powitalne ku czci kard. Augusta Hlonda

Do Wrocławia przyjeżdża J.Em. Ks. Kardynał Griffin z Londynu

Poświęcenie statuy Matki Boskiej przed Katedrą Wrocławska, dnia 22.9.1948 r., o godz. 18

Katalog kardynałów elektorów papieża Piusa XI z odręcznymi uwagami kard. Edmunda Dalbora


IV. MEMORIAŁY POSTRONNYCH OSÓB

Akcja Katolicka na terenie Ligi Narodów ze specjalnym uwzględnieniem Akcji Katolickiej polskiej

Spis polskich członków Sekretariatu Ligi Narodów

Organizacja i obsada personalna Wydziału Ustrojów Międzynarodowych Min. Spraw Zagran.

Wojciech Grala do kard. A. Hlonda


V. ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ - WSPOMNIENIA - ARTYKUŁY O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE

ks. Braciszewicz Edward, Odpowiedź na ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda

ks. Apolinary Józef Leśniewski, Odpowiedź na ankietę dotyczącą życia i działalności Kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Jerzy Pietrzak do ks. abpa A. Baraniaka

Jerzy Pietrzak, Pytania dla ks. prał. Filipiaka

Odpowiedzi ks. Bolesława Filipiaka dane w Rzymie, dnia 27 listopada 1973 r.

Ks. inf. Antoni Liedtke, O Księdzu Kardynale Auguście Hlondzie w Hiszpanii /Wypiski z „Dziennika Wojennego”/

Aniela Basińska, Wspomnienie...

Ks. Aleksander Kaźniak, Moje niezapomniane wspomnienia o śp. Księdzu Kardynale Auguście Hlondzie, Prymasie Polski

Wspomnienia o Kardynale Auguście Hlondzie spisane w Świętej Górze w Gostyniu 21 VIII 1973 przez ks. Stanisława Kosińskiego SDB z okazji pobytu w tym klasztorze

Ks. Władysław /Laszlo/ Adam SDB o Kardynale Auguście Hlondzie wspomnienia

Ks. W. Urban, Poświęcenie statuy Matki Boskiej przed wrocławską katedrą

Ks. Bolesław Kominek, Utraciliśmy Ojca i Przyjaciela

Karol Popiel, Od Brześcia do „Polonii”

Abp Antoni Baraniak, Uwagi do artykułu Wiesława Mysłka p.t. „Kardynała Hlonda misja czy ucieczka”, w: Argumenty 30/1974

Ks. Marian Banaszak, Acta Hlondiana

Ks. Stanisław Wilk SDB, Na drodze do biografii kard. Augusta Hlonda


VI. KRONIKI I SERWISY PRASOWE

Z kroniki Zakładu Salezjańskiego w Krakowie, ul. Tyniecka 39

Kronika Zakładu Salezjańskiego na Zasaniu

Najprzew. ks. biskup Łukomski wybrany wikarjuszem archidiecezji poznańskiej

Podwójny nietakt „Dziennika Poznańskiego”

Kto będzie Prymasem? /Artykuł bez proweniencji źródłowej/

Wizytacja J.E. Ks. Prymasa

J.E. Ks. Prymas w Grodzisku

Praca o Kardynale Hlondzie

IX Zjazd Katolicki w Gostyniu 23-24 czerwca 1928

Rezolucje Zjazdu w Gostyniu

Rezolucje X. Zjazdu Katolickiego w Poznaniu 8 IX 1929

Zjazd Kierowników Akcji Katolickiej z całej Polski

Życzenia /Z okazji 10-lecia rządów Prymasa Polski kard. A. Hlonda/

Mamy nowego Marszałka Polski /na marginesie przemówienia kard. A. Hlonda 10 XI 1936/ z okazji wręczenia buławy marszałkowskiej

Miły upominek /Z okazji podarowania portretu przez kard. A. Hlonda Zarządowi Powstańców Wielkopolskich/

Przebieg sejmiku powstańczego 17/18 kwietnia 1937 r. w Poznaniu /z fotografiami/

Życzenia złożone kard. A. Hlondowi z okazji nowego roku 1938 przez Związek Powstańców Wielkopolskich w pałacu prym. w Poznaniu I 1938 r.

Katolicka Szkoła Pielęgniarstwa w Poznaniu

Otwarcie i poświęcenie Izby Pamiątek po ks. kard. A. Hlondzie w Czerwińsku nad Wisłą 16 VIII 1971

Informations-Bulletin Bücher


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2324 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone