Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 20

Tom VI, część 20 - Dokumentacja do życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1977

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. PISMA URZĘDOWE ZWIĄZANE Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM 1910-1948

Sprawozdanie z wyborów delegatów na Kapitułę Inspektorialną w domu salezjańskim we Wiedniu 1 IV 1910

Zaświadczenie ks. Emaneuela Manassero, Prowincjała Inspektorii austro-niemiecko-węgierskiej dla ks. Augusta Hlonda z 1911 r.

Dekret erekcyjny salezjańskiej prowincji austro-niemieckiej z siedzibą we Wiedniu z 27 listopada 1919 roku

Dekret nominacyjny dla ks. Augusta Hlonda na Inspektora prowincji austro-niemiecko-węgierskiej z 1 XII 1919

Nominacja ks. Augusta Hlonda na Administratora Apostolskiego Śląska Polskiego i Protonotariusza ad instar participantium

Nominacja ks. biskupa dr. Hlonda

Erekcja diecezji śląskiej

Bulla papieska do J. E. ks. biskupa Hlonda

Bulla papieska do ludu śląskiego

Dziękczynne pismo Ślązaków do Ojca św. i dostojna odpowiedź Jego Świątobliwości

Odpowiedź Sekretarza Stanu J. Św. Piusa XI, kard. P. Gasparri

[Ustanowienie biskupa A. Hlonda]

[Nominacja dla biskupa Hlonda na arcybiskupa Gniezna i Poznania]

[Dla ks. abpa A. Hlonda]

[Nadanie bp. K. Radońskiemu kościoła tytularnego]

[Ogłoszenie nominacji kard. A. Hlonda]

[Ogłoszenie kościoła tyt. dla bpa K. Radońskiego]

Nominacja ablegata apost. F. Callori di Vignale na uroczystości wręczenia biretu kardynalskiego Prymasowi A. Hlondowi w Warszawie

[Wręczenie kard. Hlondowi kapelusza kardynalskiego i wyznaczenie mu kościoła tytularnego]

Nominacja Jana Hlonda na szambelana papieskiego 12 XII 1927

Nominacja bpa Walentego Dymka na sufragana poznańskiego

Nominacja kard. A. Hlonda na członka św. Kongregacji dla Kościoła Wschodniego

Nominacja kard. A. Hlonda na protektora zakonu OO. Paulinów

Nominacja kard. A. Hlonda na arcybiskupa warszawskiego

Nominacja bpa L. Bernackiego na sufragana gnieźnieńskiego

Nominacja kard. A. Hlonda na protektora SS. Służebniczek N.M.P. Pleszewskich

Necrologio

Układy w sprawie udziału i współpracy Rady Prymasowskiej z Naczelną Radą Odbudowy Warszawy w dziele odbudowy Warszawy

Papieska bulla nominacyjna J. E. x. Stefana Wyszyńskiego arcybiskupa gnieźnieńskiego i warszawskiego, Prymasa Polski


II. PISMA URZĘDOWE EPISKOPATU POLSKI 1946-48

Projekt memoriału

Wykonanie uchwały Komisji Głównej w sprawie publicznych oświadczeń grupy pisarzy katolickich „Dziś i Jutro”

Protokół z rozmowy Sekretarza Episkopatu bp. Z Choromańskiego z Ministrem Oświaty Stanisławem Skrzeszewskim w Warszawie 12 IX 1947

Protokół rozmów z rządem /dnia 4 września 1948 r./

Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej w sprawie uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem

Odpowiedź bpa Zygmunta Choromańskiego, Sekretarza Episkopatu przekazana min. Wł. Wolskiemu na komunikat rządowy z 14 III 1949


III. PRZEMÓWIENIA OKOLICZNOŚCIOWE KU CZCI KARD. AUGUSTA HLONDA 1945-64

Przemówienie uczennicy SS. Maryi Wspomożycielki w Rzymie, Zakład via Dalamazia - Rzym 14 V 1945

Przemówienie siostry dyrektorki SS. Salezjanek w Rzymie, via Dalmazia - 14 V 1945

Deklamacja dziewczynki w Zakładzie SS. Salezjanek w Rzymie, via Dalmazia 14 maja 1945 roku

Przemówienie wychowanka salezjańskiego w Rzymie 20 V 1945

Przemówienie chłopca wygłoszone w Zakładzie Sal. w Rzymie 25 maja 1945 roku

Przemówienie J. Em. ks. Kardynała Prymasa wygłoszone w kościele polskim św. Stanisława w Rzymie dnia 21 X 1964 r.


IV. ARTYKUŁY I ROZPRAWY POŚWIĘCONE KARD. AUGUSTOWI HLONDOWI 1922-1975

Pius XI und Wien

Das Martyrium der Deutschen Katholiken in Polen

Die beiden Kirchen fürsten in Wien

Śp. August kardynał Hlond

Jerzy Pietrzak. Czy kard. August Hlond był zwolennikiem sanacji

ks. Stanisław Kosiński SDB, Głos w dyskusji na temat referatu dr Jerzego Pietrzaka - KUL - Lublin 28 X 1975

Rozmowa Jerzego Pietrzaka z kard. Bolesławem Kominkiem w sprawie jego nominacji na Śląsk Opolski - Wrocław 19 I 1973

Kard. August Hlond, Prymas Polski, O chrześcijańskie zasady życia państwowego

ks. Aleksander Żychliński, Sacerdos. Rozważania teologiczne o kapłaństwie i jego zadaniu, Poznań 1932. Nakł. Związku kapłanów „Unitas”, s. 141

Ciernista droga ofiary wiedzie ku brzaskom odrodzenia świętej sprawy ojczystej


V. WSPOMNIENIA O KARDYNALE AUGUŚCIE HLONDZIE 1948-1974

ks. Antoni Baraniak, Wspólnym szlakiem

ks. abp Antoni Baraniak, Jak umierał Ksiądz Prymas

ks. arcybiskup Antoni Baraniak, Z przemówienia wygłoszonego w Olsztynie w kościele św. Jakuba dnia 28 listopada 1967 r. z okazji 400-lecia Hosianum

ks. Kazimierz Dębski SDB, Ze wspomnień rzymskich o Kardynale Auguście Hlondzie

prof. Karol Górski, Wspomnienia ze spotkań i rozmów z ks. Prymasem Augustem Hlondem

Juliusz Grądziel, Ślązacy. Opis Procesji Dziejowej Ludu Śląskiego poprzez ziemię piastowską i polską do ojczyzny niebieskiej

o. Czesław Klimuszko, Moje jasnowidzenie świata /8/. Istota jasnowidzenia

ks. Ewaryst Nawrowski, W szponach Gestapo. Urywki z moich przeżyć w obozie Fort VII /Übergangalger S.S. Posen/

Dzieje książeczki Leopolda Staffa

ks. Franz Niedermater SDB, wspomnienia o Kardynale Auguście Hlondzie spisane przez ks. Carl Salesny’ego SDB - Wiedeń 1967 rok

ks. Pius Piętka SDS /salwatorianin/, Wspomnienia z pionierskiej pracy na Ziemiach Odzyskanych od 24 maja 1945 r. do 1-go września 1945

Dokumenty emigracyjnego startu. rewelacje b. attache wojskowego w Bukareszcie

ks. Stanisław Halagiera SDB, Kronika Bazyliki Serca Jezusowego w Warszawie


VI. SERWISY PRASOWE I INNE PISMA W ZWIĄZKU Z NOMINACJĄ KS. A. HLONDA NA ADMINISTRATORA AP. I BISKUPA POLSKIEGO ŚLĄSKA 1922-1925

Na przyjęcie tego, który przychodzi w Imię Pańskie

Śląsk Cieszyński przydzielony będzie do biskupstwa katowick.

Orędzie Administratora Apostolskiego

O uroczyste przyjęcie ks. Administratora Apostolskiego

Ingres Najprzewielebniejszego Księdza Administratora Apostolskiego

I list pasterski ks. Admin. Apost.

Tekst zaproszenia na uroczystości ingresowe ks. Augusta Hlonda, Katowice 17 XII 1922

Odezwa Komitetu uroczystości konsekracyjnych bpa A. Hlonda

W sprawie uroczystości biskupich

Odezwa Komitetu do księży proboszczów diecezji śląskiej

Program uroczystości przyjęcia J. E. Księdza Biskupa Hlonda w Cieszyńskim

Mianowanie ks. d-ra Hlonda biskupem diecezji śląskiej

Uroczysty wjazd J.E. Biskupa Hlonda do stolicy biskupiej

Uroczystości konsekracyjne


VII. INNE PISMA 1924-1941

Reglement des aumoniers polonais

Lista profesorów księży aresztowanych przez Gestapo w dniu 5 listopada 1939 r. w auli Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i przebywających w obozie Sachserhausen-Oranienburg koło Berlina

/Sprawozdanie z sytuacji kraju pod okupacją niemiecką, 15 II 1941/

Protokół przejęcia dwóch obrazów na pamiątkę pielgrzymki polskiej w sanktuarium Matki Boskiej w Laghet 24 IX 1941

Boże coś Polskę


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2386 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone