Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 23

Tom VI, część 23 - Dokumentacja życia i działalności kard. A. Hlonda

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1981

 

 

Nota bibliograficzna

Wykaz przejrzanych źródeł


I. ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA A. HLONDA

Felicja Bujakiewiczówna o Kardynale Auguście Hlondzie

Abp Antoni Baraniak do Felicji Bujakiewicz - 23.12.1969

Ks. Eugeniusz Dąbrowski do ks. abpa Antoniego Baraniaka - 18.09.1968

Ks. Eugeniusz Dąbrowski, Spotkanie ze śp. ks. kard. Augustem Hlondem

Abp Antoni Baraniak do ks. Eugeniusza Dąbrowskiego - 24.10.1968

Władysław Doria-Dernałowicz do abpa A. Baraniaka - 23.10.1969

Abp Antoni Baraniak do Władysława Dorii-Dernałowicza - 06.01.1970

Abp Antoni Baraniak do Oskara Haleckiego - 20.04.1968

Oskar Halecki do abpa Antoniego Baraniaka - 17.05.1968

S. Maria Józefa od Wcielenia /Irena Szweda/ do abpa A. Baraniaka - 17.01.1978

Abp Antoni Baraniak do s. Marii Józefy od Wcielenia, karmelitanki - 07.02.1970

Janina Strawińska do abpa Antoniego Baraniaka - 29.05.1974

[Abp A. Baraniak do J. Strawińskiej - 05.07.1974]

Biskup Julian Wojtkowski do abpa Antoniego Baraniak - 12.12.1976

Arcybiskup Antoni Baraniak do biskupa Juliana Wojtkowskiego - 20.12.1976

Ankieta dotycząca życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski /dla celów biograficznych/

Arcybiskup Antoni Baraniak do biskupa Juliana Wojtkowskiego - 06.04.1977

Arcybiskup Antoni Baraniak do księdza Stanisława Kosińskiego - 06.04.1977


II. WSPOMNIENIA O KARDYNALE A. HLONDZIE, DZIENNIKI I KRONIKARSKIE ZAPISKI

Józef Chlondowski, Wspomnienia o babci Marii Hlondowej/

Dezydery Chłapowski, Moje wspomnienie o Księdzu Kardynale Prymasie Hlondzie

Ks. Wacław Hiesz, Pro memoria

Ks. Stanisław Kosiński do ks. Czesława Kamińskiego TChr w sprawie wspomnień A. A. Klotza

Sprawa wyjazdu kard. A. Hlonda, Prymasa Polski z Poznania

Ks. Paweł Krasek SDB, Wspomnienia o Kardynale Auguście Hlondzie

Ks. Wilhelm Nocoń SDB, Wspomnienia o matce kardynała Augusta Hlonda

Karol Marian Pospieszalski o kard. Auguście Hlondzie. Z listu K. M. Pospieszalksiego do ks. St. Kosińskiego - 08.02.1980

Ks. Jan Skorupa, Administracja Apostolska w Opolu

Maria Treścińska, Wspomnienia o matce kardynała Augusta Hlonda. Wspomnienie pierwsze

Maria Treścińska, Wspomnienie drugie

SS. Urszulanki, Warszawa - ul. Ks. Siemca, Pamięci wielkiego przyjaciela naszego zgromadzenia ks. kardynała Augusta Hlonda

Luźne wypowiedzi dotyczące kardynała Augusta Hlonda
- Abp Antoni Baraniak
- Ks. Jan Kuś, Kraków /w sprawie ks. Władysława Kulczyckiego/
- Antoni Bizjak, koadiutor salezjański, Ląd
- Ks. Wacław Rusinek, Warszawa
- Ks. Stanisław Pływaczyk SDB
- Maria Okońska i Maria Wantowska
- Ks. Szymon Wójcicki SDB, misjonarz w Chile
- Ks. Roman Myśliński, redaktor „Głosu Katolickiego” i „Przew. Kat.”
- Ks. Ignacy Posadzy, Puszczykowo, ul. Szkolna 1
- Abp Antoni Baraniak
- Ks. Infuat Henryk Raiter, Gniezno
- Paula Chlondowska, siostra kard. A. Hlonda, Mysłowice

Uwagi ks. Floriana Berlika TChr na marginesie pracy ks. Stanisława Kosińskiego p.t. „Kardynał August Hlond, Prymas Polski, Apostoł chrześcijańskiej miłości”, drukowanej w II tomie „Chrześcijanie” pod red. Bpa B. Bejze, Warszawa 1976, s. 47-133

Niedrukowany artykuł hr Oppersdorff w sprawie wyjazdu kardynała Augusta Hlonda w czasie wojny 1939 do Rzymu

Stefan Stablewski do Józefa Żychlińskiego w sprawie reformy rolnej - 05.03.1961

Zaznanie ks. Chodziewicza w procesie artystki filmu „Heimeur” 19 XI 1948

Juliusz Klerberg, Z dziennika 1942 roku

Z kroniki parafialnej w Winnej Górze prowadzonej przez ks. Stanisława Kozierowskiego /Fragmenty/

Przemówienie J.E. Księdza Arcybiskupa Dra Antoniego Baraniaka, Metropolity Poznańskiego, wygłoszone na uroczystości 50-lecia Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego w Puszczykowie, dnia 18 sierpnia 1973 r.

Przed udzieleniem Błogosławieństwa

Przemówienie w refektarzu


III. PISMA URZĘDOWE I PRYWATNE, ZWIĄZANE Z KARDYNAŁEM AUGUSTEM HLONDEM

Kardynał Pietro Gaspari do ks. Augusta Hlonda - 31.08.1923

Protokoły Komitetu Budowy Seminarium Zagranicznego w Poznaniu

Protokół posiedzeń Komisji Synodalnej, powołanej uchwałą Komisji Prawnej, dnia 18,19 i 20 lutego 1936

Bp Franciszek Lisowski do kard. Hlonda - 30.06.1956

Abp Jałbrzykowski do kard. Hlonda - telegram

Protokół posiedzenia Specjalnej Komisji Synodalnej w Poznaniu w dniu 3 lipca 1936

Bp Przeździecki do kard. Hlonda - 06.07.1936

Bp Przeździecki do kard. Hlonda - 09.07.1937

Bp Przeździecki do kard. Hlonda - 30.07.1937

Abp Jałbrzykowski do kard. Hlonda - 09.08.1936

Bp Lisowski do kard. Hlonda - 05.08.1936

Porządek Konferencji biskupów Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie w dniu 24 sierpnia 1936 roku

Polska Katolicka Agencja Prasowa - komunikat

Bp Gawlina do kard. Hlonda - 20.8.1936

Statut Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Warszawy

Statut Rady Prymasowskiej Budowy Kościołów Warszawy

Wielka Loteria Fantowa na odbudowę Katedry i kościołów Warszawy

Z „Księgi Protokołów Rady Inspektorialnej Inspektorii Polskiej Południowej pod wezwaniem Świętego Jacka”, Tom drugi

[Odezwa metropolity lwowsko-halickiego - 20.06.1938]

Zaproszenie kard. A. Hlonda na obiad - Budapeszt 16 VIII 1930

Adres hołdowniczy Związku Męskich Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej i Katolickiej we Francji

Zestawienie

Pismo F. Z. Wężyków Chełkowskiej do kard. A. Hlonda

O. Garrigou-Lagrange Z. K. Zmysł tajemnicy u św. Tomasza z Akwinu

Ks. Prałat Mesnovo, Kryzys przedtomistyczny

Ks. Jan Ślósarczyk SDB, Okólnik do członków Towarzystwa Salezjańskiego Prow. Św. Jacka w związku z pogrzebem kardynała Augusta Hlonda


IV. DRUKOWANE WSPOMNIENIA, ARTYKUŁY I RECENZJE DOTYCZACE KARDYNAŁA AUGUSTA HLONDA

Nazareno Padellaro, Pio XII, Ed. S. A. I. E. Torino 1956, s. 213-214

Polonika z hitlerowskiego MSZ /4/ Eugeniusz Guz. Bezskuteczny werbunek polskich Quislingów

Oryginalny tekst telegramu dotyczący rzekomej współpracy Polaków z Niemcami

Rudolf Ströbinger, Kreutz und Rotter Stern. Binter den Kulissen derchristlichen Parteien das Ostblock

Przekład polski

Kardinal Hlond und die deutsch polnische Geschichte: Wie war’s wirklich?

Ze wspomnień o kardynale Hlondzie

Henryk Batowski, Dyplomacja hitlerowska wobec kardynała Hlonda w jesieni 1939

Sługa Boży ks. Antoni Leszczewicz, marianin, 1890-1943. Modlitwa

Sługa Boży ks. Antoni Leszczewicz [biografia]

Szwarcenberg-Czerny Kazimierz b. Konsul R.P. w Pile, Moje wspomnienia z Piły 1928-1932 /fragmenty/

January Grzedziński, „Czarno na białym”, w: Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego t. 42, 1 /1965/, s. 247-248

Wacław Jedrzejowicz, Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, tom II, 1921-1935. Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1977

Wacław Zyndram-Kościałkowski, Poloneza czas skończyć, Londyn 1978

Mieczysław Kotlarczyk, Znak łaski /o Teatrze Rapsodycznym/

Maria Zientara-Malewska, Śladami Twardej Drogi, Warszawa 1966

Madejczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, Warszawa 1970

Ks. Alfons Medycki TChr, Kiekrz. Zakonność Założyciela Towarzystwa Chr. Dla Wychodźców

Ks. Roman Mieliński, Tylko w jednym życiu

Andrzej Micielski, Chwile czasu minionego, Wydawnictwo Literackie Kraków 1976

Jerzy Ozdowski, Poznań. Rodzina w pismach ks. kardynała Augusta Hlonda

50 lat Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Towarzystwa Jezusowego /1926-1976/, Nadbitka, Rzym 1976

Literatura polska 1918-1932, t. I, Warszawa 1975

Stanisław Podlewski, Gdy umilkły strzały /Duchowieństwo ratuje skarby narodowe/. „Za i Przeciw” nr 44/867, XI 1973, s. 23

Ks. Stanisław Bobowski, Wspomnienia z niespokojnego półwiecza /I/. Kardynał Hlond we Francji

Karol Popiel, Na mogiłach przyjaciół, Londyn 1966

Kronika Akademii Teologii Katolickiej /1.VII.1970 - 31.I.1971/, w: Studia Theol. Vars. 10/1971/ nr 2, s. 192-193

Ks. Aleksy Wietrzykowski, Vir Ecclesiae. Ksiądz Kard. August Hloind, Prymas polski w świetle moich osobistych wspomnień

Wincenty Witos, Moje wspomnienia, Paryż 1965 t. III

Stanisław Strumph Wojtkiewicz, O własnych siłach /KiW 1967/

Le Saint Siége et la situation religieuse en Pologne et dans les Pays Baltes 1939-1945. Città del Vaticano 1967

Jerzy Królak SDB, Kardynał August Hlond wobec problemów duszpasterskich na rzecz uchodźstwa polskiego we Francji południowej w latach 1940-1944

„Kultura” 1936-1939

„Verbun” 1934-1939

Jerzy Pietrzak, Pisma kard. Augusta Hlonda. Nowości wydawnicze

Ks. Stanisław Wilk, Pisma i przemówienia kard. Augusta Hlonda


V. SERWISY PRASOWE ODNOŚNIE DO ŻYCIA I DZIAŁALNOŚCI KARDYNAŁA A. HLONDA

Przewodnik Katolicki
- r. 32:1926, nr 41, s. 561
- r. 32:1926, nr 42, s. 577
- r. 32:1926, nr 41, s. 577
- r. 32:1926, nr 45, s. 527
- r. 32:1926, nr 45, s. 627
- r. 32:1926, nr 48, s. 643
- r. 32:1926, nr 45, s. 628

Nowy Kurier
- r. 43:1932, nr 42, s. 2
- r. 43:1932, nr 43, s. 23
- r. 43:1932, nr 1, s. 4
- r. 43:1932, nr 5, s. 7
- r. 43:1932, nr 6, s. 3
- r. 43:1932, nr 24, s. 5
- r. 43:1932, nr 28, s. 5
- r. 43:1932, nr 23, s. 11-12
- r. 43:1932, nr 38, s. 6
- r. 43:1932, nr 69, s. 9
- r. 43:1932, nr 98, s. 6
- r. 43:1932, nr 115, s. 10
- r. 43:1932, nr 115, s. 11

Dziennik Poznański
- r. 77:1935, nr 92, s. 2

Przewodnik Katolicki
- r. 41:1935, nr 35, s. 563
- r. 41:1935, nr 37, s. 593
- r. 41:1935, nr 40, s. 641
- r. 41:1935, nr 42, s. 671
- r. 41:1935, nr 48, s. 771
- r. 41:1935, nr 24, s. 382
- r. 41:1935, nr 22, s. 347
- r. 41:1935, nr 20, s. 314
- r. 41:1935, nr 1, s. 22
- r. 41:1935, nr 5, s. 72
- r. 41:1935, nr 9, s. 135
- r. 41:1935, nr 23, s. 366
- r. 41:1935, nr 27, s. 430

K.A.P. Nr 83/2184/ str. 2. 11-ty kwietnia 1935. Naukowe wydanie polskiego tłumaczenia encykliki „Quadragesimo Anno”

Polska Agencja Prasowa Katolicka, Nr 78/3083/. 3 kwietnia 1938. Wyjaśnienie Rady Społecznej przy Prymasie Polski

K.A.P. Nr 98/3103/, str. 2. 26 kwietnia 1938 r. Błędne informacje „Merkuriusza Polskiego”


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 2838 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone