Ośrodek Postulatorski Chrystusowców
Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

Czcigodny Sługa Boży kard. August Hlond

(1881-1948)
kardynał; w latach 1926-1948;
Prymas Polski
Założyciel Towarzystwa Chrystusowego; salezjanin

t. VI. cz. 6

Tom VI, część 6 - Dokumentacja

Red. S. Kosiński, Ląd nad Wartą 1971

 

Nota bibliograficzna

Indeks materiałów zawartych w Acta Hlondiana Tom VI, część 6

Wykaz przejrzanych źródeł


I. WIERSZE POWITALNE WYGŁOSZONE Z OKAZJI WIZYTACJI PASTERSKICH KARD. A. HLONDA 1947-1948

Witaj nam Gościu Najdostojniejszy... Wiersz wygłoszony w parafii św. Ducha w Łowiczu z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 26 maja 1947

Żyj nam Dostojny, Ukochany Panie. Wiersz wygłoszony podczas wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Strzelcach 24 VIII 1947

Witam Cię, witam Pasterzu drogi... Wiersz wygłoszony w parafii Wrociszew z okazji wizytacji kard. A. Hlonda 19 VIII 1947

Uroczysta wizytacja Prymasa Polski w Wrociszewie. Wiersz wygłoszony w parafii Wrociszew przez Marka Czarneckiego z okazji wizytacji kard. A. Hlonda 19 VIII 1947

Niech biją dzwony... Wiersz napisany przez St. Tomaszewskiego, wygłoszony w parafii Goszczyn z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 17 VIII 1947

Tam ongi w Rzymie... Wiersz wygłoszony z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w 1947 r.

Ze śląskiej ziemi... Na przyjazd Jego Eminencji Arcybiskupa Augusta Hlonda, Najdostojniejszego Prymasa Polski - do Legjonowa - D. 19-9-1948 r.


II. PRZEMÓWIENIA POWITALNE WYGŁOSZONE KU CZCI KARD. A. HLONDA Z OKAZJI WIZYTACJI PASTERSKICH 1947-1948

Przemówienie powitalne wygłoszone przez ks. inf. Stanisława Mystkowskiego podczas wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w parafii św. Jakuba w Warszawie 21 czerwca 1947 roku

Przemówienie powitalne przedstawiciela parafii Goszczyn z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Goszczynie 17 VIII 1947

Przemówienie powitalne wygłoszone w parafii Goszczyn z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Goszczynie przez przedstawiciela dzieci i młodzieży 17 VIII 1947

Przemówienie powitalne wygłoszone we Wrociszewie przez wójta gminy Wrociszew z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 29 VIII 1947

Przemówienie powitalne przedstawiciela miasta Warki z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Warce 20 VIII 1947

Przemówienie powitalne Dyrektora Gimnazjum Ogólnokształcącego m. Warki z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Warce 20 VIII 1947

Przemówienie powitalne przedstawiciela robotników m. Warki z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Warce 20 VIII 1947

Przemówienie powitalne w parafii Strzelce z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Warce 24 VIII 1947

Przemówienie wygłoszone podczas wizytacji pasterskiej w Strzelcach z okazji wręczenia kard. A. Hlondowi wieńca dożynkowego 24 VIII 1947

Przemówienie powitalne wygłoszone w parafii Oporów z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 25 VIII 1947

Przemówienie powitalne w parafii... z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda dnia... 1947 r.

Przemówienie powitalne w parafii Oporów z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 25 VIII 1947

Przemówienie powitalne w parafii Złaków Kościelny wygłoszone z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 26 VIII 1947 r.

Przemówienie powitalne w parafii Zduny z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda przez przedstawicielkę matek katolickich 27 VIII 1947

Przemówienie powitalne wygłoszone w parafii Leginowo z okazji wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda 19 IX 1948

Mowa wygłoszona przez prezesa Komitetu Rozbudowy Kościoła w Milanówku p. Jana Waśkiewicza na uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego przez Jego Eminencję Kardynała i Prymasa Polski w dniu 4 lipca 1948 r.


III. PROGRAMY WIZYTACJI PASTERSKICH ODBYWANYCH PRZEZ KARD. A. HLONDA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 1947-1948

Projekt Wizytacji Kanonicznej J.Em. ks. Kardynała

Rozkład wizytacji Eminencji ks. Prymasa /Ułożył ks. prałat Feliks de Ville, z poprawkami ks. A. Baraniaka, sekretarza kard. A. Hlonda/

Szkic rozkładu wizytacji pasterskich skreślony przez kard. A. Hlonda

Spis odległości dokonany własnoręcznie przez kard. A. Hlonda

Plan wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Radzyminie 11-12 V 1947

Program przyjęcia Jego Eminencji ks. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa polski w Domu Głównym Braci Dolorystów w Radzyminie w dniu 12 maja 1947 r.

Pobyt JEminencji ks. Kardynała Prymasa w Jadowie

Porządek uroczystości wizytacyjnej Jego Eminencji ks. Kardynała A. Hlonda w Jadowie

Program uroczystego ingresu J. Em. Najdostojniejszego ks. Kardynała Augusta Hlonda, Arcybiskupa Gnieźnieńskiego i Warszawskiego oraz Prymasa Polski do kościoła parafialnego Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia oraz kanonicznej wizytacji parafii św. Jakuba w Warszawie na Ochocie

Stowarzyszenia religijne przy parafii św. Jakuba w Warszawie

Ks. Feliks de Ville do ks. A. Baraniaka w sprawie ilości osób bierzmowanych w Kałuszynie - 02.07.1947

Ks. Stefan Jaskłowski do Sekretariatu Prymasa Polski - 01.08.1947

Ks. Stefan Jaskłowski do Kancelarii kard. Hlonda

- 21.07.1947
- 06.08.1947

Ks. Antoni Baraniak do ks. Stefana Jaskłowskiego - w sprawie wizytacji w Nowym Mieście - 31.07.1947

Ks. Feliks de Ville do ks. A. Baraniaka - z doniesieniem o ilości bierzmowanych w Bąkowie

Programy wizytacyj pasterskich Kardynała A. Hlonda napisane przez ks. A. Baraniaka, Sekretarza Prymasa Polski

Ks. Antoni Baraniak do ks. Remigiusza Dąbrowskiego w sprawie zmiany terminu wizytacji pasterskiej w Żychlinie - 03.04.1948

Ks. Remigiusz Dąbrowski do ks. A. Baraniaka w sprawie terminu wizytacji pasterskiej kard. A. Hlonda w Żychlinie - 05.04.1948

Ks. Antoni Baraniak do ks. Remigiusza Dąbrowskiego w sprawie programu wizytacji pasterskiej w Żychlinie - 09.04.1948

Telegram kard. A. Hlonda do ks. Remigiusza Dąbrowskiego w sprawie odłożenia wizytacji pasterskiej w Żychlinie - 10.04.1948

Ks. Remigiusz Dąbrowski do Sekretariatu Prymasa Polski - z doniesieniem o odłożeniu wizytacji past. w Żychlinie - 13.04.1948

Wizytacja parafji św. Stanisława Kostki na Żoliborzu przez Jego Eminencję Księdza Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski, Arcybiskupa Metropolitę Gnieźnieńsko-Warszawskiego

Ks. Stefan Antosiewicz do ks. Antoniego Baraniaka w sprawie wizytacji pasterskiej w Błoniu - 27.05.1948

Projekt kanonicznej wizytacji w Błoniu ułożony przez ks. Stefana Antosiewicza i poprawiony przez kard. A. Hlonda

Projekt programu Kanonicznej Wizytacji Jego Eminencji w Brwinowie w dniach 12 i 13 czerwca 1948 r.

Program kanonicznej Wizytacji Jego Eminencji w Brwinowie dnia 12-13 czerwca 1948 r.

Rozkład czynności Jego Eminencji ks. Kardynała-Prymasa Polski Dra Augusta Hlonda w czasie kanonicznej wizytacji w Nowym Dworze a dniach 11 i 12.IX.1948 r.

Porządek wizytacji pasterskiej E. Em. ks. Kardynała Prymasa Polski w par. św. Jana Kantego w Legjonowie

Ks. Jerzy Modzelewski do ks. Antoniego Baraniaka w sprawie poświęcenia kamienia węgielnego pod kościół w Milanówku 4 VII 1948 - 29.06.1948

Program uroczytości poświęcenia kamienia węgielnego pod nowobudujący się kościół /rozbudowany kościół/ pod wezwaniem św. Jadwigi w Milanówku. Poświęcenia dokona Jego Eminencja Ksiądz Kardynał August Hlond, Prymas Polski w dniu 4 lipca 1948 roku o godzinie 16.30

Plan wizytacji pasterskich w r. 1947 wydrukowany w Wiadomościach Archidiecezjalnych Warszawskich Rok XXXI Marzec - Kwiecień 1947 nr 3-4 s. 76 z dopiskami marginalnymi ks. A. Baraniaka, Sekretarza kard. A. Hlonda, Prymasa Polski

Plan wizytacji pasterskich. Wizytacje kanoniczne J. Em. ks. Kardynała Prymasa


IV. PROTOKOŁY WIZYTACYJ PASTERSKICH KARD. A. HLONDA W ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ 1947-1948 R.

Protokóły z wizytacyj kanonicznych w parafiach Archidiecezji Warszawskiej przeprowadzonych w latach 1947/1948 przez kard. Augusta Hlonda

Protokół wizytacji pasterskiej w Radzyminie - 11-12 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Kamieńczyku - 13 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Jadowie - 14 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Stanisławowie - 16 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Dobrem - 16 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Mińsku Mazowieckim - 18-19 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Kałuszynie - 20 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Cegłowie - 20 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Latowiczu - 21 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Łowiczu Kolegiacie 24 V 1947

Protokół wizytacji kanonicznej w Łowiczu par. Św. Ducha 26 V 1947

Ks. kan. Feliks de Ville do kard. A. Hlonda - w sprawie protokołu wizytacji kanonicznej w Warszawie w parafii św. Jakuba 21-22 VI 1947 - 30.VI.1947

W załączniku protokół wizytacji kanonicznej

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji arcypasterskiej dokonanej w Białej Rawskiej dnia 13 i 14 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji pasterskiej dokonanej w Rawie Mazowieckiej dnia 14 i 15 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji arcypasterskiej dokonanej w Nowym Mieście nad Pilicą dnia 15 i 16 sierpnia 1947

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji arcypasterskiej dokonanej w Mogielnicy dn. 16 i 17 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji arcypasterskiej dokonanej w Goszczynie dnia 17 i 18 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanonicznej, odbytej w Przybyszewie dnia 18 i 19 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, dokonanej we Wrociszewie dnia 19 i 20 siernia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, odbytej w Warce dnia 20 i 21 sierpnia 1947 r.

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, odbytej w Krośniewicach dnia 23 i 24 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, dokonanej w Strzelcach dn. 24 i 25 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, odbytej w Oporowie dnia 25 i 26 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, odbytej w Złakowie Kościelnym dnia 26 i 27 sierpnia 1947 roku

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, dokonanej w Zdunach dn. 27 i 28 sierpnia 1947 r.

W Imię Pańskie. Protokół wizytacji kanoniczej, dokonanej w Bąkowie dnia 28 i 29 sierpnia 1947 roku

Protokół wizytacji kanonicznej w Markach 22 V 1948

Protokół wizytacji kanonicznej w Błoniu - 6 VI 1948

Protokół z wizytacji kanonicznej w Brwinowie - 12 VI 1948

Protokół wizytacji kanonicznej w Nadarzynie - 26 VI 1948

Protokół wizytacji kanonicznej w Nowym Dworze 2 IX 1948

Protokół z wizytacji kanonicznej w Leginowie - 18 IX 1948


V. MEMORIAŁY, PROTOKÓŁY I SPRAWOZDANIA 1932-1948

Odpowiedź Kardynała E. Pacelli na memoriał Episkopatu Polski w sprawie unijnej

Memoriał ks. Metodego Trochanowskiego obrz. gr-kat. skierowany do kard. A. Hlonda w sprawie polityki kościelnej na Łemkowszyźnie /Przekład francuski/

M. Irena Gawlik OSU, sekr. pr. do kard. A. Hlonda w sprawie protokółu ze Zjazdu Wyższych Przełożonych Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich odbytego w Krakowie 24.1.1946

Protokół z pierwszego Zjazdu Przełożonych Wyższych Zakonów i Zgromadzeń Żeńskich w Krakowie

Program Komisji Głównej Episkopatu dotyczący obrad - 22 X 1946 r.

Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Zgromadzeń Żeńskich odbytego w dniu 27 lutego 1947 r. w Warszawie

Program Zjazdu Przełożonych Generalnych i Prowincjalnych pod przewodnictwem J. Eminencji ks. Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski w dniu 7 maja 1947 r.

W sprawie przyajzdu kard. B. Griffina do Polski w 1947 r.


VI. WYCIĄGI Z DOMOWYCH KRONIK ZAKŁADÓW SALEZJAŃSKICH, DOTYCZĄCE POBYTU I DZIAŁALNOŚCI KARD. A. HLONDA 1926-1948

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Lądzie nad Wartą

Kronika Zakładu Ks.Ks. Salezjanów w Marszałkach Rok Pański 1935-1939 /Kronika prowadzona przez ks. Marcina Jankowskiego/

Kronika Zakładu Księży Salezjanów w Marszałkach od 28 V 1947 - 28 II 1950

- 1. Kronika Zakładowa - Marszałki. Początek 1.9.1945 /brulion/
- 2. Kronika Zakładu Księży Salezjanów w Marszałkach od 28 V 1947 - 20 II 1950
- Wspomnienie o kard. A. Hlondzie

Kronika Zakładu Salezjańskiego w Różanymstoku 1919-1953

Wypis z kroniki domu w Essen


VII. WSPOMNIENIA O KARD. A. HLONDZIE I ODPOWIEDZI NA ANKIETĘ DOTYCZĄCĄ ŻYCIA I PRAC KARD. A. HLONDA 1937-1970

Paulina Chlondowska z d. Hlond, siostra kard. A. Hlonda. Wspomnienia rodzinne

Bernard Chrzanowski, były Kurator Oświaty w Poznaniu. Dwaj kardynałowie /Wspomnienia o kardynałach E. Dalborze i A. Hlondzie/

A. A. Klotz. Dwa spotkania

Czesława Wolniewiczówna. Konferencja u J. E. ks. Prymasa Hlonda w dniu 27.XI.1929 r.

Ks. Marian Łaszewski SDB. W odpowiedzi na ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski

Ks. Antoni Śródka SDB. W odpowiedzi na ankietę dot. życia i działalności kard. A. Hlonda

Siostra Helena, Zgromadzenie SS. Albertynek. Ksiądz Prymas Kardynał Hlond

S. Franciszka Salezja Ignaczewska, Naw. N.M.P. Odpowiedź na ankietę dot. życia i działalności kard. A. Hlonda

S. Teresa Maria Skórzewska, ze Zgrom. SS. Wizytek. Odpowiedź na ankietę dot. życia i działalności kard. A. Hlonda

S. Maria Teresa Zaleska ze Zgrom. SS. Wizytek. W odpowiedzi na ankietę dot. kard. A. Hlonda

Maria Morawska z d. Zaleska /córka b. ministra skarbu Austrii/. Odpowiedź na ankietę dot. życia i działalności kard. A. Hlonda

Prof. Andrzej Wojtkowski, b. prof. KUL’u. Odpowiedź na „Ankietę dotyczącą życia i działalności Kardynała Augusta Hlonda, Prymasa Polski”


VIII. NOTATKI BIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE RODZINY HLONDÓW ORAZ KARD. A. HLONDA

Ks. Antoni Hlond do swoich sióstr - 01.01.1951

Dane chronologiczne o rodzinie śp. kard. Augusta Hlonda /zebrane przez ks. Antoniego Hlonda/

- I. Dziadkowie ze strony matki i ich dzieci
- II. Dziadkowie ze strony ojca i ich dzieci
- III. Rodzice i rodzeństwo
- IV. Miejsce zamieszkania rodziny Hlondów
- V. Majątek dziadków
- VI. Curriculum vitae ks. Ignacego
- VII. Ks. kard. August Hlond
- VIII. Curriculum vitae ks. Antoniego
- IX. Dr Jan Hlond
- X. Dodatek

Notatki ks. Antoniego Hlonda /niepełne/ dotyczące rodziny


IX. ADRESY HOŁDOWNICZE INSTYTUCYJ I ORGANIZACYJ KATOLICKICH ORAZ DEDYKACJE UTWORÓW POŚW. KARD. A. HLONDOWI

1. Album Czerwonego Krzyża /facsimile/

2. Adres hołdowniczy Związku Kat. Inteligencji Polskiej

3. Dyplom honorowego prezesa byłych wychowanków salezjańskich w Polsce

4. Homagium dla kard. A. Hlonda z okazji 100-lecia rządów archidiecezjami gnieźnieńską i poznańską

5. dedykacja o. Jacka Woronieckiego w hołdzie kard. A. Hlondowi

Adres hołdowniczy księży polskich na ręce kard. A. Hlonda

Adres hołdowniczy polskich księży we Francji

Pisma urzędowe w związku z pierwszym Polskim Zjazdem Homiletycznym w Ameryce - Detroit, Michigan, dnia 22-23 kwietnai 1941 r.

- 1. Kard. Hlond śle specjalne orędzie na Zjazd Homiletyczny
- 2. Depesza Zjazdu do J. E. Kardynała Hlonda

Dedykacje różnych utworów pośw. kard. A. Hlondowi

- I. Dedykacje odręczne
- II. dedykacje drukowane


X. WIERSZE I DEKLAMACJE KU CZCI KARD. A. HLONDA 1926-1948

Goździk purpurowy

Na powitanie Kardynała Augusta Hlonda w Sztokholmie 19 VIII 1929 z okazji przyjazdu na jubileuszowe uroczystości ku czci św. Anagara

Na przywitanie J. E. Kardynała Prymasa z okazji wizytacji kanonicznej w Środzie Wielkopolskiej 19 XI 1945 r.

Na powitanie kard. A. Hlonda w Olsztynie 21 VII 1947

O Warmio moja miła...

[Witamy Ciebie Arcypasterzu]

Fragment z życia sierotki, która dostaje się do Domu Dziecka w Graźnicach

Helena Pyrek. Kardynałowi Hlondowi w hołdzie!

Ks. Stefan Durzyński. Ku czci kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski


XI. FRAGMENTY KSIĄŻEK POŚW. KARD. A. HLONDOWI, PRYMASOWI POLSKI

Sac. Stefano Trione, Fra Giocondo oltre le Alpi

Stefan Papée, Wielkopolska wczoraj i dziś

Dr Karl E. von Loesch, Der Polnische Volkscharakter

Ks. Dr Zdzisław Goliński, Biskupi i kapłani Lubelszczyzny w szponach Gestapo 1939-1945

Don Eugenio Cerla, Memorie biografiche

Wierni Ojczyźnie. Karty z dziejów martyrologii duchowieństwa polskiego w latach okupacji hitlerowskiej

Janusz Makowski, Kościół we Francji. Wśród kontrowersji i osiągnięć katolicyzmu francuskiego


XII. ARTYKUŁY I SERWISY PRASOWE 1922-1948 DOT. KARD. A. HLONDA

O Biskupstwo katowickie. Artykuły redakcyjne „Gońca Śląskiego” [1]

O Biskupstwo katowickie. Artykuł redakcyjny „Gońca Śląskiego” [2]

Artykuł w sprawie ataków na kard. A. Hlonda

Powitanie przez kard. A. Hlonda w Czerwińsku nad Wisłą zwłok J. Słowackiego 25 czerwca 1927 roku

Prymas Polski w sprawie Stowarzyszenia Opieka Polska nad Rodakami na obczyźnie

Z wywiadu korespondenta KAP’u z Grzegorzem Rozmanem, biskupem Lulbany z okazji Krajowego Kongresu Eucharystycznego w Lublanie w czerwcu 1935 r.

Prymas Polski na audiencji u Ojca św.

Prezes Rataj u ks. Kardynała Hlonda

Oświadczenie Marszałka Rataja

Stanisław Zbierski, „Adam Oraj”. Nad Wartą Ludowa Straż. Z konspiracyjnej działalności wielkopolskich ludowców w latach 1939-1945

Kazimierz Olszewski, Śląska kronika teatralna 1914-1922

Jan Karcz, Ziemie Krzyża i Miecza. Kościół na Warmii i Mazurach 1945-1970

Arcybiskup Bolesław Kominek, bp Wrocławia. Z Listu pasterskiego na 20-lecie zakończenia działań wojennych

Wzmianki o kard. A. Hlondzie w artykułach i innych pismach

- 1. Atti del capitolo superiore 3/1923/ nr 17, s. 35, Torino
- 2. L’ami des anciens, Liège 23/1927/ nr 7, s. 1
- 3. D. E. Ceria, Memorie biografiche Vol. XIX, Torino p. 195
- 4. Gazeta Kościelna, 37/1930/ nr 38, s. 438, Lwów
- 5. Bp Teodor Kubina, Wrażenia z powszechnego Kongresu Eucharystycznego w Buenos Aires: Głos Eucharystyczny 18/1935/ nr 1, 12
- 6. Dziennik Zjednoczenia, Chicago 1930 z 4.10.30
- 7. A. Czubiński, Walka Endecji i Sanacji o wpływy w Gnieźnie, w: Dzieje Gniezna, Praca zbiorowa pod red. J. Topolskiegi, PWN Warszawa 1965, s. 660
- 8. Ks. Witold Malej, Ordynariusze warszawscy /A. kard. Hlond/ życiorys, w: Szkice do dziejów archidiecezji warszawskiej, Praca zbiorowa pod redakcją ks. Dr Witolda Maleja, Rzym 1966
- 9. Abp Bolesław Kominek, Na pierwsze 20-lecie polskich Ziem Zachodnich, w: Przewodnik Katolicki nr 23, s. 203 z 6.6.1965
- 10. Jerzy Kasprzycki, Romans z nazwami, w: Życie Warszawy nr 177, z 24-25.7.1966 wyd. AC
- 11. Ks. Dr Jan Piekoszewski, Kościół katolicki we współczesnej Ameryce /Stany Zjednoczone/, Veritas Londyn 1967. Słowo wstępne J.E. ks. Biskup Władysław Rubin, Delegat Prymasa Polski dla duszpasterstwa Emigracją
- 12. Helmut Holzapfel, Würzburg, Polacy w krajach Skandynawii, w: Przewodnik Katolicki z 18.5.1969 s. 20
- 13. Ks. Kard. Józef Krol, abp Filadelfii o kard. Hlondzie, w: Przewodnik Katolicki nr 33 z 13 VIII 1967
- 14. Wizyta kard. A. Hlonda w obozie salezjańskiej młodzieży francuskiej podczas swego pobytu w Bagnoles de-l’Orne, 1936
- 15. Notatka prasowa o nadużywaniu Listów pasterskich przez prasę
- 16. Pan Prezydent RP w Wielkopolsce
- 17. Wieś polska, [w:] Tygodnik Obozu Zjednoczenia Narodowego /Warszawa/ R. 3: 1939 nr 8 z 19.2.1939 s. 3
- 18. Życie Olsztyńskie - niedziela 13.7.1947 nr 73 s. 3
- 19. Życie Olsztyńskie - poniedziałek 14.7.1947 nr 74 s. 3
- 20. Kapłańska śmierć ś.p. ks. Kardynała Hlonda


Spis rzeczy

Drukuj cofnij odsłon: 3170 Do góry

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

OŚRODEK POSTULATORSKI TOWARZYSTWA CHRYSTUSOWEGO

ul. Panny Marii 4, 60-962 Poznań, tel. (61) 64 72 100, 2024 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone